Německo - památky UNESCO

UNESCO je anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, což znamená Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.

UNESCO je jednou ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN. Sídlí v Paříži. Podnětem ke vzniku organizace byly hrůzy právě skončené druhé světové války. Hlavním úkolem UNESCO je proto usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. UNESCO bylo založeno podepsáním Ústavy v Londýně na ustavující diplomatické konferenci 4. listopadu 1945. Ratifikace Ústavy se zúčastnilo dvacet zakládajících států: Austrálie, Brazílie, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, Nový Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království, Turecko a USA. V současné době má UNESCO 191 členů. Zabývá se činností v pěti hlavních oborech: Vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace. Projekty podporované UNESCO zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě.

Památky na seznamu UNESCO na německém území:

Alfeld, továrna Fagus: tovární budova vystavěná ve stylu moderní průmyslové architektury Waltrem Gropkem na začátku 20. století (2011)

Bamberg: starobylé historické centrum nad řekou Regnitz (1993)

Bayreuth, budova Markraběcí opery:  reprezentativní barokní stavba z let 1745-1750 s hledištěm pro 500 osob (2012)

Berlín: ostrov pěti muzeí mezi rameny Sprévy ilustruje vývoj muzejnictví (1999)

Berlín a moderní berlínské stavby – nejrychleji se rozvíjející město (2008)

Brémy: radnice města Hanzy a socha Rolanda (2004)

Brühl: první rokokové zámky v Německu: Augustusburg a Falkenlust představují vzor šlechtických sídel (1984)

Cáchy: katedrála města, počátky sahají až do 8. stol. – sídlo Karla Velikého (1978)

Corvey, benediktinský klášter: areál karolinského opatství z 9. století na břehu řeky Vezery (2014)

Dessau a Výmar: škola architektury Bauhaus, zakladatelé moderní architektury 20. stol. (1996)

Dessau-Wörlitz: klasicistní zámek v anglických zahradách - souznění architektury s krajinou (2000)

Eisleben a Wittenberg: soubor objektů spjatých s životem Martina Luthera (1996)

Essen: průmyslový komplex uhelného dolu Zollverein (2001)

Goslar: historické město Hanzy a císařská falc (1992)

Hamburk: čtvrtě Speicherstadt a Kontorhausviertel spojené se zámořským obchodem (2015)

Hildesheim: románská katedrála Panny Marie a bazilika sv. Michala (1985)

Hranice římského impéria: zbytky 550 km dlouhého valu od Rýna k Dunaji (limes romanum) - na různých místech se nacházejí pozůstatky hradeb, pevností, táborů (2005)

Kassel, Horský park Wilhelmshöhe: rozlehlý park zřízený hesenskými lantkrabaty v Kasselu na přelomu 17. a 18. století, největší svého druhu v Evropě a druhý největší na světě (2013)

Kolín nad Rýnem: katedrála s cennou sochařskou výzdobou (1996)

Lorsch: bývalé opatství z karolínské doby (1991)

Lübeck: hanzovní město s architekturou ve stylu severské cihlové gotiky (1987)

Maulbronn: středověký klášterní komplex cisterciáků, nejzachovalejší na sever od Alp (1993)

Messel: těžní jáma s nalezištěm fosílií různých živočichů (1995)

Muzakowski (Bad Muskau), krajinný komplex: park se zámkem, mosty a arboretem založen princem Hermannem von Puckler-Muskau v 1815-44 jako pozemský ráj, zápis společně s Polskem (2004)

Postupim a Berlín: komplex na 150 staveb paláců a parků - letní sídla pruských králů a jejich příbuzných; areály Sanssouci, Neuer Garten, Glienicke, Babelsberg, Sacrow a Pfauinsel (1990, 1992, 1999)

Prehistorická kůlová obydlí v Alpách: kůlová obydlí z období 5 000 - 500 let př. n. l. v blízkosti jezer, řek či mokřadů (2011) 

Quedlinburg: klášterní komplex s otonským kolegiátním chrámem, zámek a staré město se stovkami hrázděných domů (1994)

Rammelsberg: historické doly nad Goslarem na těžbu stříbra a barevných kovů a vodohospodářský systém horního Harzu (1992)

Regensburg: historické centrum a městský dvůr, 2000 let osídlení (2006)

Reichenau: klášterní ostrov se třemi kostely předrománské architektury z r. 724 (2000)

Rýn: kulturní krajina středního Rýna s množstvím hradů, městeček a terasami vinic ilustruje sepětí člověka s krajinou (2002)

Staré bukové lesy Německa: 5 lesních lokalit ve středním a severním Německu, bučiny (2011, zapsáno společně s původními bukovými lesy Karpat) 

Špýr Speyer): císařský dóm Panny Marie a sv. Štěpána z 11. st. s hrobkami několika císařů a císařoven (1981)

Stralsund a Wismar: historická jádra měst Hanzy s pobaltskou cihlovou architekturou (2002)

Stuttgart: bytové domy ve Weissenhofu projektované Le Corbusierem – originální moderní architektonické dílo, zapsáno společně s dalšími díly tohoto architekta v jiných zemích (2016)

Trevír: římské památky, katedrála sv. Petra a kostel Panny Marie, úžasný komplex památek (1986)

Völklingen: hutě a průmyslová výroba surového železa konce 19. a průběhu 20. stol. (1994)

Výmar: soubor památek různých epoch spjatých s významnými osobnostmi (Goethe, Schiller) a hnutím Bauhaus (1998)

Waddenzee – pobřežní ekosystém mokřadů, slanisek, dun a významná ptačí lokalita (2009)

Wartburg: mohutný opevněný hrad s rozsáhlými romantickými úpravami, Luther zde přeložil Nový zákon (1999)

Wies: poutní rokokový kostel s úžasnou výzdobou na pozadí Bavorských Alp (1983)

Würzburg: barokní palácový komplex se zahradami, stavba zcela ruší hranice mezi architekturou, sochařstvím a malířstvím (1981)


Vyřazeno z UNESCO

Labské údolí v Drážďanech, palác a zahrady v Pillnitz a kulturní krajina upravena v 18. a 19. století (2004). Vyřazeno ze seznamu v r. 2009

Převzato ze seznamů památek UNESCO na wikipedii. 

Související destinace

Německo

Německo

Sousední Německo je veliká a velmi rozmanitá země. Bavorsko a Bavorské Alpy, Sasko, Meklenbursko a pobřeží Baltu, Lüneburská vřesoviště, Porýní, Schwarzwald či středohoří Harz, hlavní město Berlín a zámky v Postupimi - každý z těchto koutů je jiný a všechny mají co nabídnout. Do Německa můžete vyrazit na víkend, na jednodenní výlet za památkami či nákupy kousek za hranice, i na delší poznávací a turistickou dovolenou. Přitažlivé jsou zájezdy do termálních lázní a také adventní víkendy s návštěvami malebných vánočních trhů v Norimberku, Pasově, Drážďanech, Rothenburku i Bamberku.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu