vlakem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Za uměním a výstavami Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Výtvarné akce a speciální výstavy Evropské slavnosti Historické slavnosti a průvody S termálními lázněmi Pobyty v lázních Pobyty v termálních lázních s výlety Relaxační víkendy Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory Adventní zájezdy Kuchyně a gastronomie světa Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
Budapešť - nejmladší metropole Evropy slaví 150let od svého vzniku, nese známky habsburské vlády i uherských králů, ale i pulsujícího velkoměsta. Pohádkové „středověké“ stavby Budapešti vznikly před sto lety, ale vyhlášené termální koupele už v dávné římské historii. Muzea a galerie se mohou srovnávat s nejpřednějšími evropskými. Maďarské tržnice a gastronomie jsou zážitkem a vánoční trhy v době adventu jsou jedny z nejhezčích v Evropě. 
pohodlně vlakem za adventními zážitky do nejmladší metropole Evropy, proslulé vánoční trhy, termální lázně  Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
zpáteční jízdenku vlakem EuroCity v základní vozové třídě, , 2x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, místní dopravu po Budapešti, MHD a vstupné do objektů a lázní (cca 26 000 HUF) a vše, co není zahrnuté v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.950 Kč za 1lůžkový pokoj
500 Kč za jízdenka po Budapešti na 72 h (senioři nad 65 let zdarma)
105 Kč za komplexní pojištění
90 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Budapešť - středověké stavby, památky UNESCO - Pešť, centrum - tržnice Vaci utca - 1. metro na evropském kontinentu - lázně Széchenyi - ochutnávka gastronomie - luxusní termální lázně Gellért
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-654
6.12 - 8.12.2024
2
Praha a další níže
7 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd vlakem z Prahy ráno vlakem ČD, (nástup po trase Brno, Břeclav), před polednem příjezd do metropole BUDAPEŠŤ, secesní nádraží Nyugati, ubytování v centru Pešti; BUDAPEŠŤ, prohlídka centra Pešti, majestátní novogotická budova Parlamentu (UNESCO), náměstí Svobody (Szabatság tér) a památník obětem německé okupace, neoklasicistní bazilika sv. Štěpána s bohatě zdobeným interiérem, krásný výhled na město z ochozu katedrály, tradiční vánoční trh, atmosféra svátečně vyzdobených ulic Pešti, adventní trhy s místními dobrotami (plněné zelné listy, nadívaná krůtí stehna, obalovaná ryba, perkelt  a tarhoňa, plněné záviny, korüt kolacs, marcipán...), individuálně vhledy z ruského kola či plavba lodí pod rozsvícenými budapešťskými mosty

2. den: adventní PEŠŤ a její centrum, návštěva proslulé tržnice Központi Vásárcsarnok , historická budova s kovovou konstrukcí a střechou pokrytou barevnými taškami, 3patrová historická budova plná typických maďarských produktů a čerstvé zeleniny a uzenin, marcipánových a kaštanových dobrot; výstavní nákupní ulice Váci utca lemována domy z 19. století s půvabným průčelím, nákupy, slavná cukrárna Gerbeaud a proslulé adventní trhy na Vörösmarty tér,  1. metro na evropském kontinentu, Ondrassyho třída, městský park Városliget s Hunyadyho hradem a proslulým kluzištěm, Náměstí hrdinů s Památníkem Tisíciletí - jakýsi patheon uherských dějin se sochami uherských knížat a vůdců protihabsburských povstání, termální lázně Budapešť - koupel v historických termálních lázních Széchenyi, lázeňský areál umístěn v centru města v historické budově s počátku 19. století, komplex vnitřních i venkovních bazénů 27-40 °C.(venkovní plavecký bazén, termální venkovní bazén, zážitkový venkovní bazén s podvodními masážními proudy, tryskami a chrliči na záda a šíji ...a můžete si zahrát i šachy), saunový svět (finská, infra, aroma, lávové kameny a parní); variantně návštěva Muzea krásných umění, anebo Zoologická a botanická zahrada  - jedna z nejstarších ZOO na světě či procházka nasvětleným parkem a supermoderní Dům hudby a projekt Liget, dle zájmu možnost návštěvy večerních lázní Rudas (nutná rezervace) a nebo světelný projekt  ke 150.výročí vzniku Budapešti Luminapark na Margaretině ostrově

3. den: BUDAPEŠŤ - BUDA, hradní čtvrť (UNESCO): Rybářská bašta - vyhlídková terasa na místě bývalého rybího trhu z přelomu 18.-19. století, symbol tisíciletého výročí vzniku uherského státu, nádherný výhled na město Pešť a na majestátní novogotickou budovu Parlamentu; gotický Matyášův chrám - dějiště korunovace 2. posledních uherských králů, uvnitř Loretánská kaple z červeného mramoru (individuálně); Budínský palác (UNESCO), někdejší sídlo uherských králů, nyní rozsáhlý palácový komplex a před ním jezdecká socha Evžena Savojského, jedna z nejkrásnějších královských rezidencích na světě, sídlí zde Maďarské historické muzeum, Národní galerie a knihovna; střídání stráží a výhledy na celé město, Dunaj a mosty, romantické adventní trhy čtvrti Buda, fakult. pravá maďarská palačinka na rozloučenou, výhled na budovu Parlamentu a Pešť, odjezd vlakem v podvečer, návrat do Prahy do 23h 


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálnímu jízdnímu řádu, ubytování v centru Budapešti poblíž nádraží Nyugeti umožňuje možnosti individuálního programu. Po městě se dopravujeme metrem a MHD.

Doprava

vlakem EuroCity. Vlak je vybaven restauračním vozem, vozem s připojením k internetu a vozem s přípojkou 230 V.

Služba bezdrátového připojení k internetu je dostupná pouze ve vybraných vozech ČD. Z provozních důvodů může docházet ke změnám řazení vozů a připojení k internetu tak nemusí být dostupné v žádném z vozů soupravy. To samé platí i pro vozy s přípojkou 230 V.

Ubytování

2x hotel 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
Hotel je v blízkosti nádraží a v dobré dostupnosti do centra.

Stravování

2x snídaně. Večeře lze zajistit individuálně na hotelu, ale v době adventu je výhodnější využívat bohaté trhy a spousty specialit v rámci programu.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

cesta metrem přibližně: 350 HUF, bazilika sv. Štěpána, kupole: 500 HUF, Matyášův chrám: 1 500 HUF, Rybářská bašta: 800 HUF, Parlament: 2 400 HUF, Gellértovy lázně: 5 700 HUF, Vasarelyho muzeum: 800 HUF, Národní galerie: 1 800 HUF
Széchenyi lázně, neděle a státní svátky/všední dny: 6.200 HUF/ 6.000 HUF, večerní koupání od 19 h: neděle a státní svátky/všední dny: 5.900/ 5.700 HUF

Ceny vstupného jsou orientační a mohou se změnit.

Kapesné

doporučené minimální kapesné 30 000 HUF, z toho na vstupné a lázně 26 000 HUF

Měna

V Maďarsku je možnost výměny eur na forinty (100 HUF=6,502Kč, kurz ČNB ke dni 15.11.2023). Výše uvedené ceny jsou orientační. Ceny v Budapešti jsou podobné jako v Praze i s územními rozdíly. Ve směnárnách a bankách je možná i výměna Kč.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Znáte vánoční dobroty Maďarska?
Na vánočních trzích v Budapešti oceníte určitě něco dobrého a typického. Gurmánské speciality a kuchyně patří ke kouzlu Vánoc v Maďarsku. Bez takových bejgli by si Maďaři jen stěží dokázali představit vánoční svátky...
Szaloncukor aneb salonky na výsluní
bonbony salonky znají ti dříve narození jako častou ozdobu vánočních stromků i v Čechách, pocházejí z Maďarska jako szaloncukor a to už od 19. století, kde zdobily stromky bohatých měšťanů, svoje kořeny má dobrota ve středověké Francii.
Kürtőskalács
Maďarský kürtőskalács neboli trdelník vznikl údajně v Sedmihradsku už v 10. století. Daleko se line vůně teplého trdelníku obaleného cukrem, skořicí, směsí oříšků, vanilkou, kakaem či jiným. Patří ke každému adventnímu trhu nejen v Maďarsku.
Ořechový a makový závin Bejgli
Bejgli je tradiční vánoční závin naplněný mákem nebo vlašskými ořechy, maďarské maminky většinou připravují oba druhy naráz a na stůl se dávají nakrájené. Na vánočních trzích záviny určitě pořídíte.
Perníčky, vanilkové rohlíčky i linecké
Do Maďarska to od nás není daleko a spojuje nás dlouhá společná kuchařská historie, proto máme řadu stejných zvyků a najdete na vánočním stole řadu stejných dobrot: perníčky (mézeskalács), vanilkové rohlíčky (vaníliás kifli) i linecké cukroví (klasszikus linzer), které pochází z rakouského Lince.
Svatoštěpánský koláč
Svatoštěpánský koláč atribut spokojeného a hojného života v dalším roce je překrásně zdobený perník, který se ale nejí hned. Hospodyně ho dá na roh stolu a musí tam vydržet od 1. adventní neděle do Tří králů. Když to rodina vydrží, čeká jí rok hojnosti.
Marcipánové figurky
Oblíbené cukrovinky z marcipánu si nenechte ujít. V Budapešti je v hradní čtvrti i muzeum marcipánu s ukázkami zpracování této tradiční dobroty. Na trhu seženete i marcipánové dortíčky. Marcipán je ten pravý adventní dárek z Budapešti.

Víte, že:
Budapešťské Západní nádraží dostane novou tvář?
Nyugati pályaudvar (Západní nádraží), navržené Gustavem Eiffelem, podstoupí v rámci modernizace železničního systému v Budapešti sérii rekonstrukcí. Projekt, trvající několik let, je podporován Evropskou unií. Plánují se nová nástupiště a úpravy těch stávajících tak, aby vyhovovala kritériím moderních železničních vagónů. Budova bude mít rovněž bezbariérový přístup.

Budapešť je město lázní? Budapešt’ je jediným velkoměstem i hlavním městem na světě, na jehož území je v činnosti více než 80 termálních zřídel a pramenů. Z nich tu každý den vytryskne 70 milionů litrů vody. Počet městských lázní zaopatřených léčivým přírodním či vrtem získaným termálním pramenem se blíží padesátce. Mezi nimi jsou turecké lázně, zachované v původním stavu, koupaliště ve volné přírodě, elegantní šumivé koupele. Na zdrojích léčivé vody byly ale vybudovány i nemocnice a lékařské hotely, které dokáží uspokojit jakékoliv nároky. Část léčivých pramenů je vhodná k léčbě pitnou kúrou při poruchách zažívacího ústrojí, ledvinových obtížích a chorobách látkové výměny.

Budapešť je nejmladší metropole Evropy? Ze spojení Budy a Óbudy (Budína a Starého Budína), rozprostírajících se na pravém kopcovitém břehu Dunaje, a Pešti, ležící na rovině jeho levého břehu, se v roce 1873 sjednotila Buda a Pešt’. Asi o třicet let dříve byl postaven první z dnešních devíti mostů, most řetězový „Lánchíd”, který se stal dnešním symbolem města. Budínské panorama – Hradní čtvrt’ s královským palácem a Matyášovým kostelem a Gellértova hora s Citadelou – jsou součástí Světového dědictví.

Navštívit v Budapešti můžete
Parlament byl postaven na přelomu 19. a 20. století, jedná se o největší a nejfotogeničtější budovu v Maďarsku, která má 691 místností. Budovu navrhl maďarský architekt Imre Steindl a inspirací mu byl Londýnský parlament. V parlamentu jsou k vidění bohatě zdobené interiéry a vzácné korunovační klenoty.

Bazilika Svatého Štěpána
Bazilika sv. Štěpána je nejvýznamnější duchovní stavbou v zemi, zároveň se jedná o třetí nejvyšší stavbu Maďarska. Je pojmenována na počest prvního uherského krále a světce Štěpána a ukrývá relikvii - mumifikovanou ruku sv. Štěpána.

Hradní vrch Budín Královský palác na Hradním vrchu leží na kopci nad městem a je z něj výhled na celou Budapešť. Dostat se na něj dá buď pěšky anebo historickou zubačkou Sikló, která je hned za Řetězovým mostem. Kromě hradu zde najdete i 3 kostely, muzea, náměstí a spoustu malých uliček.

Rybářská bašta, kouzelná stavba se sedmi věžičkami byla vystavěna na začátku 20. století na místě středověkého rybího trhu. Přímo v prostorách bašty se nachází i restaurace s krásným výhledem a živou hudbou.

Řetězový most
Hlavní chloubou Budapešti jsou mosty přes Dunaj. Nejvýznamnější a nejstarší je Řetězový most (Lánchíd) z roku 1839, hned vedle je poměrně moderní Alžbětin (Erzsébet híd) z roku 1903 a kousek za ním je úžasný železný Most Svobody. Významný most je i Markétin most, z kterého je přístup na Markétin ostrov.

Markétin ostrov
Je to velký ostrov přímo uprostřed Dunaje, kousek od centra města a od budovy parlamentu. Na ostrově je koupaliště, stadion, zřícenina hradu a spousta dalších atrakcí. Celý ostrov slouží pro zábavu, odpočinek, rekreaci a pobyt v oblíbených termálních lázních.

Termální lázně Gellért
Přepychové termální lázně s hotelem. Narozdíl od Széchenyiho lázní patří k nejstarším v Budapešti, jejich termální pramen je známý již 2 000 let. Minerální vápenitá hydrogenuhličitanová, hořečnatá a radioaktivní voda je zvláště účinná v případě léčby revmatických a kloubních onemocnění, neuralgie, neurózy, dny, revmatismu, gynekologických potíží a poruch metabolismu. Lázně tu existovaly už v 15. století, poté tu vznikly turecké lázně, které byly počátkem 20. století přestavěny v jedny z nejelegantnějších lázní Budapešti a byly propojeny s přepychovým hotelem. Skvostná secesní budova byla otevřena roku 1918. Nachází se tu několik termálních bazénů, uprostřed plavecký bazén mezi antickými sloupy a od jara je otevřen zážitkový areál na střeše hotelu s vířivkami, divokou řekou a relaxačními perličkovými lůžky.
UPOZORNĚNÍ: Ve většině maďarských lázních jsou termální bazény přístupné bez pokrývky hlavy, naopak do plaveckých bazénů je obvykle vyžadována koupací čepice.
Upozorňujeme, že silné termální vody nemají dobrý vliv na plavky s umělými vlákny a na stříbrné šperky (zčernají), zlatu minerální vody nevadí.

Poznámky

Lumina park v Budapešti na Margaretině ostrově 2023
 V letošním roce slaví nejmladší metropole Evropy 150let založení. V roce 1873 byly spojeny dvě města Budín a Pešť 
Při procházce nejvýznamnějšími epochami historické Budapešti se můžete seznámit se záhadami města a nejdůležitějšími milníky v jeho historii . Každá stanice v parku Lumina vypráví příběh významného období v historii města – od vzniku římského města Aquincum, přes divoká dvacátá léta, až po rebelskou rockovou éru metropole.
Ve světelném parku ožívají slavná historická díla a epochální události, jako je světoznámý Zlatý tým, Parlament plavající se ve světle nebo veleúspěšní Pál Street Boys.
Můžete si připomenout příběh o vzniku Rubikovy kostky, zlatého věku maďarské kinematografie, s ikonickou „Perlovlasou dívkou“ v pozadí.

A na konci své cesty můžete zjistit, jaká je naše vize města budoucnosti.
Poznejte historii Budapešti z nové, magické perspektivy, u příležitosti jejích 150. narozenin!


Vznik metropole Budapešť

Historie osídlení města sahá do 1 století př. n. l., kdy se na úpatí Gellértova vrchu usídlili Keltové, Maďaři vedení knížetem Arpádem, se v oblasti usadili až počátkem 10. století.
Jedním ze sídel uherských panovníků se stal Starý Budín na pravém břehu Dunaje, na levém břehu řeky pak vyrostla Pešť. Největší rozmach město zažívalo během vlády Zikmunda Lucemburského a poté koncem 19. století.
17.11.1873 se spojila Buda a Pešť a vzniklo město, které se stalo hlavním městem lázeňství.
V roce 1896 bylo v Budapešti zřízeno metro, které je druhé nejstarší v Evropě a v roce 1930 město překonalo hranici jednoho milionu obyvatel.

Dnešní Budapešť je s počtem obyvatel přes 1,7 milionu devátým největším městem Evropské unie. K bohatství města patří kromě historických památek, jako jsou neogotická budova parlamentu, bazilika svatého Štěpána nebo královský palác i moderní stavby projektu Liget,ale také termální prameny, kterých je v metropoli celkem 123 o teplotě v rozmezí 23 až 76 stupňů Celsia a lázně Schéchenyi jsou nejrozsáhlejším termálními lázněmi Evropy.

Budapešť

Maďarsko - Budapešť - termální lázně Gellért, vládne zde duch secese

Luxusní termální lázně hotelu Gellért v Budapešti s vápnitou slabě radioaktivní hydrogenuhličitanovou vodou bohatou na léčivé minerálie

zobrazit celý článek
Maďarsko, Budapešť, Szechenyiho lázně

Termální lázně v Budapešti, v zeleném parku v centru Pešti s plovárnou i léčebnými a wellness prostorami. Széchenyiho lázně představují jedno z největších lázeňských zařízení v Evropě.

zobrazit celý článek
Maďarsko v- Budapešť - novogotický parlament, postaven na přelomu 19. a 20.století, 691 místností

Spisovatelé a básníci dali Budapešti mnoho přívlastků, jako například Královna Dunaje nebo Paříž na Dunaji. Má podobnou malebnou polohu, jako Praha, jenže ne na Vltavě, ale na Dunaji, harmonický velkoměstský vzhled, obchody, obchůdky, butiky, kavárničky s venkovním posezením i širokou síť kulturních, sportovních a zábavních zařízení, starobylé i zbrusu nové hotely.

zobrazit celý článek

Národní park (603 km2) leží v dunajském ohybu severně od Budapešti a tvoří jej pohoří Pilis, Visegrádské vrchy, Börszönyské vrchy, tok Dunaje od Visegrádu po ostrov sv. Ondřeje a záplavové území řeky Ipel´ od Balassagyarmatu po Hontu. Nejvyšší vrcholy dosahují přes 950 metrů a celé území parku je na maďarské poměry neobyčejně členité. Podloží tvoří buď vápence a dolomity s vyvinutými krasovými jevy a jeskyněmi (Legény či Szemlő-hegyi) nebo lávová pole a sopečné vyvrženiny (Börszönyské vrchy).

zobrazit celý článek
Maďarsko, Budapešť, Szechenyiho lázně

Budapešť je proslulá jako město termálních lázní. Koupání v teplé vodě tu patří ke každodennímu životu a návštěva lázní je pro Maďary společenskou událostí. V Budapešti najdeme celou řadu lázeňských areálů, které stojí za to během poznávacího zájezdu či eurovíkendu navštívit a užít si pohody a pocitu uvolnění.

zobrazit celý článek

Tropicarium, to je unikátní tropická zoologická zahrada, v níž je věrně napodobeno přirozené prostředí exotických zvířat vč. "pravého" deštného pralesa. Její součástí je i největší mořské akvárium ve střední Evropě (Oceanárium). Během víkendového poznávacího zájezdu do Budapešti se najde čas na poznání tohoto kousku tropické exotiky v Maďarsku

zobrazit celý článek

Úchvatná poloha, termální lázně na každém kroku, římské i turecké památky, krásná secesní architektura, výborné restaurace a kavárny, pestrá nabídka kulturních akcí, ale také veliká zoologická i botanická zahrada a zelené vrchy s jeskyněmi v okolí Budína. Eurovíkend v maďarské metropoli skutečně stojí za to!

zobrazit celý článek
Maďarsko - Budapešť - Aquaworld, centrální hala

Budapešťský aquapark je největší krytý vodní park v Evropě, pojme až 1 800 návštěvníků. Nachází se v severní části Budapešti, u pešťského konce Megyerského mostu. Je umístěn uprostřed zeleně, a přesto je odtud blízko do centra města. Po celý rok nabízí nezapomenutelnou zábavu návštěvníkům všech věkových kategorií.

zobrazit celý článek

 Slevová karta v sobě zahrnuje jízdné městskou dopravu, vstupné do tří muzeí zdarma a výhodné slevy do dalších objektů. Na poznávacích zájezdech do Budapešti jistě přijde vhod.

zobrazit celý článek
Maďarsko - Budapešť - kouzlo Vánoc a jesliček

V Budapešti začínají adventní trhy brzy a rozhodně stojí za návštěvu. Jsou pojaty vkusně a tradičně a lze si tu vychutnat různé místní speciality - tradiční klobásy, husí stehna, plněné zelí, paprikáš, nejrůznější sladkosti a pozoruhodný voňavý horký nápoj krampampuli.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu