autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Historické slavnosti a průvody Zájezdy s lehkou turistikou Květinové slavnosti Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
Jarní poznávací zájezd za krásou italských zahrad, slavností a vínem. Středoitalský kraj Lazio - starověké Latium, kolébka starých Římanů - překvapí a nadchne svou krásnou přírodou, historickými městy a zejména vilami s krásnými zahradami. Slavnost květů ve Viterbu se středověkou tradicí potěší každého milovníka květin, odpočinete si u velikého sopečného Bolsenského jezera, uvidíte snad nejkrásnější zahrady Itálie a potěšíte se pohledy na kamenná městečka na pahorcích - Civita di Bagnoregio, Montefiascone a Orvieto. Všude kolem domků i schodišť je plno zeleně a květin a městečka jsou jako drahokamy zasazena do scenérie vinic, olivových hájů, alejí ovocných stromů na terasovitých políčkách - a v době, kdy všechno kvete... jaro, jak má být.
Poznejte naše Italské puzzle. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 3x hotel 3 * (2lůžkový pokoj), 3x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, ochutnávky, ev. místní dopravu, vstupné (70 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.200 Kč za 1lůžkový pokoj
550 Kč za 1x večeři v Orvietu
210 Kč za komplexní pojištění
180 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Civita di Bagnoregio na skalním hřebeni - Giardino dei Tarocchi - zahrady Palazza Farnese a Villy Lante - fantastické zahrady Svatý les v Bomarzu - Viterbo vyzdobené květinami, středověký průvod - středověké Orvieto
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-073
27.4 - 2.5.2022
5
Praha a další níže
8 990,-
Po termínu

Program

1. den: odjezd z Prahy v 18 h, dále Plzeň, svozy od 6 osob z Hradce Králové a Pardubic za 300 Kč a za 400 Kč z Brna, noční přejezd do Itálie

2. den: Itálie, jedinečné středověké městečko Civita di BAGNOREGIO na skalním ostrohu spojené se světem jenom dlouhým mostem, kamenné domky, spousta květin a zeleně, fantaskní výhledy do bizarního kraje zemních pyramid, utvářeného sesuvy půdy, možnost navštívit sklepy hloubené Etrusky a ochutnat nějaké gastronomické speciality, například víno Est! Est! Est! ,BOLSENA, starobylé město u Bolsenského jezera, které je největším jezerem vulkanického původu v Evropě, historické centrum, hrad, katedrála Santa Cristina, přejezd podél Bolsenského jezera k dalšímu městečku MONTEFIASCONE na okraji vyhaslého sopečného kráteru, vévodí mu katedrála ze 17.stol., kostel sv. Flaviana z 12. stol. s hrobkou biskupa Fuggera, milovníka zdejšího legendárního vína Est! Est! Est!, ochutnávka a možnost nákupu těchto vín

3. den: den pro krásu zahrad kraje Lazio: CAPRAROLA, pozdně renesanční venkovská vila Palazzo Farnese s freskovou výzdobou a krásnými zahradami s fontánami a sochami, malebné jezero Lago di Vico v původním sopečném kráteru, BAGNAIA, Villa Lante, elegantní renesanční zahrady a fontány vytvořené pro kardinála Gambaru, pozoruhodný systém rozvodu vody, snad nejkrásnější historické zahrady Lazia, TUSCANIA, středověké městečko s hradbami, bývalé biskupské sídlo se dvěma pozoruhodnými románskými kostely v lombardském stylu (San Pietro z 11. století a Santa Maria Maggiore, první zmínka již v 9. století) na místě etruské akropole – exteriéry a reliéfy, zahrady na parkánech, papežské město VITERBO se zachovalým středověkým jádrem, monumentální papežský palác se síní, kde se ve 13. století scházelo konkláve, májový den - slavnost květů San Pellegrino in Fiore v malebné středověké čtvrti San Pellegrino, krásné květinové dekorace na kašnách, balkónech, domech, nádvořích, studnách i chodnících – soutěží celá čtvrť, hostitelé ve středověkých kostýmech vzdávají hold květinám, květinový trh, individ. možnost koupání: termální a zážitkové lázně Terme dei Papi (přejezd místní dopravou) nebo možnost večeře

4. den: fantastické zahrady Sacro Bosco (Svatý les, někdy též zvané Park příšer) u BOMARZA, v údolí pod zámkem Orsini, podivuhodně uspořádané manýristické zahrady s fantastickými sochami, křivý dům a nahoře na slunečném místě chrám rozumu, přejezd do oblasti GARAVICCHIO, Giardino dei Tarocchi – moderní zahrada Mysterií, srovnávaná například s Gaudího parkem Güell v Barceloně nebo francouzským Palais Ideal Ferdinanda Chevala, fantastické barevné sochy od různých světových autorů ukryté v zeleni

5. den: rozloučení s krajem Lazio, cesta do Umbrie, ORVIETO, město založené Etrusky na vysoké náhorní plošině uprostřed vinic, etruské hrobky pod starým městem, lanovka, katedrála, studna sv. Patrika, možnost návštěvy podzemí, park kolem bývalé pevnosti, možnost ochutnávky známého bílého vína Orvieto, nákup místních produktů, fakultativně večeře na rozloučenou, večer odjezd do ČR

6. den: návrat odpoledne 


Ck si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám při slavnostech i k místu aktuálního ubytování během prodejní sezóny i na místě vzhledem k aktuální situaci. Slavnost je záležitost místních obyvatel související s náboženskými svátky a může dojít ke změnám i na poslední chvíli.

Doprava

Autobus je vybaven klimatizací, DVD a minibarem, barem a lednicí na teplé i studené nápoje za české koruny.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Svoz z Brna, Hradce Králové a Pardubic může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Ubytování

3x hotel 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím(
UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
V Itálii se postupně zavádějí turistické poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích zařízeních.
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2 € os/noc v 3* hotelích, dle lokality. Může se tedy stát, že při příjezdu budete vyzváni k úhradě pobytové taxy na recepci ubytovacího zařízení.
Doporučujeme mít tedy připravený drobný obnos ve výši několika € (dle počtu nocí) na úhradu.

Stravování

3x snídaně. 1x si lze za příplatek objednat večeři (poslední den v Orvietu) - doporučujeme, ve městě je nutná 9 hodinová pauza. 
Orientační ceny potravin:
Chléb 1,50 €, káva od 1,50 €, víno láhev od 3-5 €, minerální voda 1,5 l : 1€, pivo/limo od 2/1 €, pizza čtvrtka/ celá v rest. 4€/ od 8€, saláty velké nebo těstoviny od 8 €, zmrzlina od 2 €, hlavní jídlo od 15 €, menu o dvou chodech od 20 €

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

GARAVICCHIO, zahrada Tarocchi 12 €
CAPRAROLA: vila Farnese 5 €
Villa Lante a zahrady: 5 €
BOMARZO: park 10 €
BOLSENA: katakomby - 5 €
VITERBO: papežský palác - 7 €, vstupy do kostelů + místní muzea - 3 € a 2 €.
ORVIETO: dóm 3 €, jízdenka lanovkou - 2 x 1 €, Pozzo San Patrizio (studna) - 4,50 €, podzemí 7,50 €:
Někdy lze získat slevu od 20 nebo od 30 osob.

Kapesné

doporučujeme na vstupy minimálně 70 € a další kapesné dle vlastního uvážení

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Slavnosti Viterba - San Pellegrino in Fiore jsou dnes již tradiční událostí, která přesně čtvrt století vždy na přelomu dubna a května každoročně přiláká desetitisíce návštěvníků (nejen) z celé Itálie. Starobylé centrum překrásného historického městečka v severním Laziu ožije spoustou barev, chutí a vůní, kdy každé zákoutí, ulička a náměstíčko může nabídnout netradiční podívanou - vaše smyslové buňky budou přesyceny. Stovky květinových dekorací na ulicích, balkónech, oknech, v podloubích a především na zdech historických paláců vystavěných povětšinou z místního sopečného kamene a pyšnících se charakteristickými architektonickými prvky známými jako profferli (místní typ vnějšího kamenného schodiště) a náměstíčkách s charakteristickými fontánami nabízejí sugestivní podívanou a nevšední zážitek, na který bude jistě každý návštěvník celý život vzpomínat. Dekoracemi oplývají i chodníky a historické památky, zejména kostel San Lorenzo a gotický papežský palác a obzvláště zcela jedinečná středověká čtvrť San Pellegrino a celé městečko se změní v úžasnou mozaiku barev. Kouzelnou atmosféru dokreslují doprovodné akce jako hudební představení, výstavy, průvody v historických kostýmech a v celém městě je otevřena řada obchůdků-galerií s výstavami výtvorů místních umělců, prodejen starožitností i místních gastronomických produktů, jejichž degustaci si rozhodně nemůžete nechat ujít. Vynikající jsou zejména místní vína, sýry, salámy, olivy a olivové oleje, jež se řadí mezi nejlepší v Itálii.
Viterbo a jeho okolí (známé jako Tuscia) je jedním z nejkouzelnějších krajů Itálie, který má svého neopakovatelného ducha genia loci, nabízí nespočetně krás zejména co se týče zahrad, parků, krajinných scenérií i uměleckých a architektonických skvostů. Přesto bohužel zůstává v ústraní a teprve čeká na své objevení. Kdo do této oblasti mezi Římem a Florencií zavítá, jistě se sem bude rád vracet, neboť tyto jedinečné lokality si jej získají na celý život.
Autor článku: PhDr. Štěpán Trousil

Poznámky

Krásné i bizarní zahrady Lazia a jižního Toskánska

Zahrada Taroků (Giardino dei Tarocchi)
Tato moderní zahrada v jižním Toskánsku představuje pozoruhodný parkový celek se spoustou zvláštních sochařských děl. Vznikla v letech 1979-1997 a je dílem skupiny umělců pracující pod vedením Niki de Saint-Phale, která se nechala inspirovat proslulým Gaudího parkem Guell v Barceloně, italským parkem Sacro Bosco v Bomarzu a dalšími zvláštními díly zahradní architektury. Na vlastních sochařských dílech fantastických tvarů a výrazných barev jsou pak znát vlivy Matisse, Picassa, Kandinského i Paula Klee. Jak název napovídá, parku dodávají jedinečný ráz různé objekty vycházející ze symboliky tarokových karet – monumentální sochařská díla, vesměs velmi pestrá, pokrytá barevnými keramickými či skleněnými destičkami a zrcadlovými střípky. Často se tu vyskytují výrazné prvky ženství a mateřství.

Palazzo Farnese a zahrady
Pětiboká pozdně renesanční (manýristická) vila v Caprarole je dílem Jacopa Barozza zv. Vignola a vznikla na základech starší nedostavěné pevnosti Antonia de Sangallo) a vznikla v letech 1559-75 pro kardinála Alessandra Farnese. Má pozoruhodně zdobené interiéry – řada sálů je pokryta malbami a štuky. Vedle mytologických a biblických výjevů jsou zde i různé přírodní motivy. K vile přiléhá zahrada s umělou jeskyní a fontánami.

Zahrady vily Lante
Menší venkovská vila kardinála Gambarry z 16. století je opět dílem Vignoly a je obklopena krásnými pozdně renesančními zahradami o třech úrovních. Jejich hlavní zajímavostí jsou sochařská a vodní díla: bazény, fontány, kanál s proudící vodou, všudypřítomné sochy říčních bohů, nymf a různých vodních tvorů. Je tu i několik vodních hříček – kardinálovi hosté byli občas ke svému překvapení postříkání vodou.

Svatý les (Sacro Bosco) v Bomarzu
Zvláštní manýristický park knížete Vicina Orsiniho z 16. století si díky své bizarní sochařské výzdobě vysloužil také přízvisko Park příšer. Některá díla mají napohled žertovný ráz, ale všechna jsou součástí velmi promyšleného celku. Většina parku je poněkud ponurá, stinná, s hustými temnými křovinami a stromy. Nacházejí se tu gigantické sochy, které mají vesměs složité symbolické významy a odkazují na antickou kulturu, křesťanskou filosofii i Dantovo dílo. Celá tato dolní část symbolizuje bloudění duše mezi nástrahami tohoto světa a její cestu od nerozumu k vědění. Křivý domek s šikmou podlahou symbolizuje pomýlenost. Na vyvýšené terase se nachází obří obličej s rozevřenou tlamou – brána pekelná. Od ní cesta stoupá ještě výš na vršek, kde stromy ustupují slunečnímu světlu – do říše poznání a rozumu, kde se nachází mauzoleum Orsiniovy choti, pojaté jako chrám moudrosti.


Víte, že...? Legendární víno Est!Est!Est!
Příběh, který dal vínu z města Montefiascone a okolí jeho zvláštní jméno, se odehrál v 12. století. Německý biskup Fugger byl velkým milovníkem vín, a když měl podniknout cestu do Říma k papežskému dvoru, chtěl si tento ušlechtilý nápoj náležitě vychutnat. Poslal tedy napřed sluhu, aby v každém městě, kde měl biskup přenocovat, navštívit hospody a vyzkoušet tamější vína. Podnik, který ho uspokojil nejvíc, měl označit nápisem EST! Když však biskupův sluha dorazil do Montefiascone, městečka v kraji Lazio, už nedaleko od Říma, v jedné krčmě ho víno okouzlilo natolik, že na dveře ze samého nadšení napsal: EST! EST! EST!
Byla to největší pocta, jaká se místnímu vínu kdy dostala, proto nyní nese tento název.
A podle pověsti byl biskup s tímto vínem skutečně spokojen - natolik, že se nakonec rozhodl v Montefiascone dožít a je zde pochován. Možná zemřel následkem nestřídmého požívání svého milovaného vína.

Civita di Bagnoregio - Bolsena - Montefiascone - Caprarola - Bagnaia - Tuscania - Viterbo - Bomarzo - Garavicchio - Orvieto


Itálie - Lazio - Bomarzo - Sacro Bosco - vítězný boj slona s římským vojákem, symbolem papežství

Tyto podivuhodné a zvláštní zahrady jsou vrcholem renesančního nadšení pro symbolické utváření zahrad. Vytvořil je v letech 1552 až 1584 Pier Francesco „Vicino“ Orsini. Figury, které jsou vytesané z tufu a rozmístěné po celé zahradě, Znázorňují cestu člověka mezi úklady a vášněmi až k poznání božské lásky.

zobrazit celý článek
Itálie - Tivoli - Villa d´Este - tzv. Sto fontán

Zahrada Villy d´Este leží asi 30 km od Říma v Tivoli a patřila k nejnádhernějším zahradám italské renesance. Nechal jí vybudovat kardinál Ippolito II. D´Este na strmém svahu, který si vyžádal vytvoření teras. Na vrcholu svahu pak stojí vlastní budova vily. Ústřední linie zahrady je zdůrazněna schodišti, příčné linie tvoří cesty mezi terasami. Celá zahrada je inspirována a ovlivněna blízkou antickou Hadriánovou vilou. Nekrásnější a nejlákavější jsou v zahradě vodní efekty. Na poznávacích zájezdech do Říma a kraje Lazio si tyto zahrady rozhodně nenechte ujít.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Caprarola, Palazzo Farnese, zahrady

Roku 1530 se začala v Caprarole pro kardinála A. Farnese stavět pevnost nad městem. O čtyři roky později byl kardinál vysvěcen na papeže Pavla III. a stavební práce utichly. Teprve roku 1556 pověřil papežův vnuk, také kardinál Farnese mladší špičkového architekta G. Barozziho da Vignola přestavbou pevnosti na palác. Masivní zdivo paláce dodnes tvoří výraznou dominantu nad městem. Aby nebyla zahrada potlačena, byla založena poněkud opodál od masivní stavby a nyní je jedním z příjemných zastavení na poznávacích zájezdech do kraje Lazio.

zobrazit celý článek
Itálie - vila Lante - Pegasova fontána

Vila Lante se zahradou vznikla v 16. st. pro kardinála Gambaru; je dílem architekta Vignoly. Zahrada se třemi terasami a velmi propracovaným systémem vodních kaskád, kašen a vodotrysků má představovat přechod od primitivní kultury usazené v horách k vyspělé renesanční kultuře v nížině.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Montalcino, pikantní pecorino peperoncimo

Přehled jídel, která jsou typická pro italský kraj Lazio (tedy střední Itálii v okolí Říma) a na poznávacích zájezdech do Itálie jim stojí za to věnovat pozornost.

zobrazit celý článek
Itálie - Viterbo - květinové slavnosti San Pellegrono in Fiore

Viterbo, starobylé kamenné městečko v kraji Lazio, ožívá na jaře překrásným svátkem květin Viterbo (San Pellegrino) in Fiore. Ulice, zejména v gotické čtvrti San Pellegrino, se rozzáří spoustou barvených květů. Nyní můžete tenhle poetický svátek poznat na zájezdu CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Civita di Bagnoregio, za Etrusků žádné problémy s erozí nebyly, pak přišel středověk

Lazio a nejjižnější Toskánsko, kraj střední Itálie, se nenechá zahanbit slávou metropole Řím, který obklopuje od jižního Toskánska až rozsáhlé pláže jižně od Říma. Na své si přijdou milovníci památek od dob Etrusků i koupání v Tyrrhénském moři, turistu nadchne kouzelná sopečná krajina plná jezer a zemních pyramid a gurmány pak úžasné víno a místní speciality.

zobrazit celý článek

Klub sdružující malá italská městečka nebo vesničky zajímavá svou historií a uměleckými památkami. Kriteria k přijetí: Integrita urbanistická, architektonická harmonie, život (životnost), umělecko –historická kvalita dědictví veřejných i soukromých budov, služby obyvatelstvu. Půvabná městečka postupně objevují turisté a dostávají se na program stále více poznávacích zájezdů do Itálie.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Bomarzo - Sacro Bosco - vítězný boj slona s římským vojákem, symbolem papežství

Tyto podivuhodné a zvláštní zahrady jsou vrcholem renesančního nadšení pro symbolické utváření zahrad. Vytvořil je v letech 1552 až 1584 Pier Francesco „Vicino“ Orsini. Figury, které jsou vytesané z tufu a rozmístěné po celé zahradě, Znázorňují cestu člověka mezi úklady a vášněmi až k poznání božské lásky.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Caprarola, Palazzo Farnese, zahrady

Roku 1530 se začala v Caprarole pro kardinála A. Farnese stavět pevnost nad městem. O čtyři roky později byl kardinál vysvěcen na papeže Pavla III. a stavební práce utichly. Teprve roku 1556 pověřil papežův vnuk, také kardinál Farnese mladší špičkového architekta G. Barozziho da Vignola přestavbou pevnosti na palác. Masivní zdivo paláce dodnes tvoří výraznou dominantu nad městem. Aby nebyla zahrada potlačena, byla založena poněkud opodál od masivní stavby a nyní je jedním z příjemných zastavení na poznávacích zájezdech do kraje Lazio.

zobrazit celý článek
Itálie - vila Lante - Pegasova fontána

Vila Lante se zahradou vznikla v 16. st. pro kardinála Gambaru; je dílem architekta Vignoly. Zahrada se třemi terasami a velmi propracovaným systémem vodních kaskád, kašen a vodotrysků má představovat přechod od primitivní kultury usazené v horách k vyspělé renesanční kultuře v nížině.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Montalcino, pikantní pecorino peperoncimo

Přehled jídel, která jsou typická pro italský kraj Lazio (tedy střední Itálii v okolí Říma) a na poznávacích zájezdech do Itálie jim stojí za to věnovat pozornost.

zobrazit celý článek
Itálie - Siena - Duomo, na průčelí použit bílý a růžový mramor, doplněný černým čedičem

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Itálie - Florencie - slavnost Scoppio, v základu pohanská slavnost s prosbou o dobrou úrodu a zaháněním zla - foto J+J.Hlavskovi

V Itálii se tradice a původní svátky stále těší velké úctě a zájmu. Každoročně se koná široká škála festivalů, ať už na venkově či ve městech, od veletrhů vína a gastronomických přehlídek po uctívání památky takřka všech patronů. Mnohé můžete zažít na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Itálie - Viterbo - květinové slavnosti San Pellegrono in Fiore

Viterbo, starobylé kamenné městečko v kraji Lazio, ožívá na jaře překrásným svátkem květin Viterbo (San Pellegrino) in Fiore. Ulice, zejména v gotické čtvrti San Pellegrino, se rozzáří spoustou barvených květů. Nyní můžete tenhle poetický svátek poznat na zájezdu CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Civita di Bagnoregio, za Etrusků žádné problémy s erozí nebyly, pak přišel středověk

Lazio a nejjižnější Toskánsko, kraj střední Itálie, se nenechá zahanbit slávou metropole Řím, který obklopuje od jižního Toskánska až rozsáhlé pláže jižně od Říma. Na své si přijdou milovníci památek od dob Etrusků i koupání v Tyrrhénském moři, turistu nadchne kouzelná sopečná krajina plná jezer a zemních pyramid a gurmány pak úžasné víno a místní speciality.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu