Zahrada Villa Lante

Zahradu začal budovat roku 1568 G.Barozzi da Vignola pro kardinála Gambaru. Její hlavní parter je předsunut před komplex vil tvořený 2 pavilony (Casino Gambara a Casino Montalto a před zahradu, která vzadu stoupá ve 3 terasách. Zahrada má představovat přechod od primitivní kultury usazené v horách k vyspělé renesanční kultuře v nížině. Zahrada je lemována lesíkem ve formě parku, dnes již bohužel bez dřívějších architektonických prvků, zůstala jen skupina fontán s Pegasem a múzami od Giambologni jako symbol umění a básnické inspirace. Na vrcholu celého areálu se vypíná Kašna potopy a v její jeskyni pramení voda, která zásobuje celý areál. Po obou stranách stojí dva pavilony múz jako symbol pramene života (vody) a umění. Delfíní kašna s kamennými lavicemi vede vodu níže. K nejbližší terase vede rampa se známým catena d´acqua, vodním řetězcem, s kamenným lemem z propletených račích ocásků. Tento motiv se zde objevuje často, protože rak byl erbovním zvířetem kardinála Gambary. Kašna obrů stojí na prostřední terase. Z račích klepet a váz podél balustrády tryská voda a po stranách jsou dva bohové řek s rohy hojnosti. Centrum této terasy tvoří dlouhý kamenný kardinálův stůl, kterým teče ve žlábku voda, aby v horkém dni chladila víno a ovoce. Schodiště vede k nejnižší terase s Kašnou svící. Mezi oběma budovami se pak rozkládá parter zimostrázových stromů a níže hlavní parter, obraz vyspělé civilizace. Jeho centrum tvoří čtyřúhelník jezera s ústřední Kašnou mouřenínů. Tyto zahrady byly několika autory popsány jako jedny z nejkrásnějších vůbec. Jsou dokonale laděny a působí zvláštní intimní atmosférou a neobyčejným bohatstvím fontán.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na zahrady či národní parky najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady

Související destinace

Lazio

Někdejší jádro římské říše a kolébka Římanů Latium, se nyní ocitlo jaksi ve stínu Říma, snad s výjimkou památek v jeho bezprostředním okolí - římská vila a skvělé zahrady v Tivoli, římský přístav Ostia Antica. Přitom je celé Lazio bohaté na starověké památky - jsou zde etruské hrobky v Cerveteri a Tarquinii a spousta dalších, méně známých vykopávek, renesanční a barokní vily a zahrady šlechty a kardinálů - např. Palazzo Farnese v Caprarole, Vila Lante v Bagnaie, papežovo sídlo Castel Gandolfo, středověké Viterbo. Franscati proslulo kvalitními víny. A za pozornost stojí i zdejší krajina, např. u jezer Vico, Albano, Bolsenské jezero.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu