Zahrada Villa d´Este

Zahrada Villy d´Este leží asi 30 km od Říma v Tivoli a patřila k nejnádhernějším zahradám italské renesance. Nechal jí vybudovat kardinál Ippolito II. d´Este na strmém svahu, který si vyžádal vytvoření teras. Na vrcholu svahu pak stojí vlastní budova vily. Ústřední linie zahrady je zdůrazněna schodišti, příčné linie tvoří cesty mezi terasami. Celá zahrada je inspirována a ovlivněna blízkou antickou Hadriánovou vilou. Nekrásnější a nejlákavější jsou v zahradě vodní efekty. Fontány, vodopády, vodotrysky i (dnes bohužel již zničené) vodou poháněné automaty jako byla třeba křičící sova. Některé fontány vytvářely tak jemnou vodní stěnu, že se na nich za svitu slunce objevovala duha. Jedna z příčných cest se nazývá „Alej sta fontán“ a malé fontány a kašny jsou zde v několika stupních řazené za sebou. Na nejnižším stupni je doprovází stovka plochých reliéfů ze scénami z Ovidiových Metamorfóz. Hru Varhanní fontány vytváří také voda, stejně jako nápodobu výstřelu z děla u Dračí fontány. Ve středu zahrady stojí symboly cudnosti – sochy Herkula a Hippolyta. Herkules stojí na rozcestí mezi strmou cestou ke ctnosti (Dianina jeskyně) a pohodlnou cestou k požitku a neřesti (Venušina jeskyně). Plodnost přírody je vyjádřena přírodní fontánou s mnoha drobnými vodotrysky (ňadry) znázorňující Artemidu z Efezu, návrat Kristův, předpovězený Sibylinou věštbou, symbolizuje Fontána tiburtinské Sibyly. Bohužel mnohé sochy (některé pocházely původně z Hadriánovy vily) byly v 18. století odstraněny. Zahrada jako celek ztělesňuje moc a vládu nad přírodou, především vodou. Stala se svými vodními efekty vzorem pro mnohé italské zahrady a později se její vzor rozšířil i do Francie a Anglie. V současnosti je zahrada v majetku italského státu a probíhají rekonstrukce.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na zahrady či národní parky najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.

Související zájezdy

Související destinace

Lazio

Někdejší jádro římské říše a kolébka Římanů Latium, se nyní ocitlo jaksi ve stínu Říma, snad s výjimkou památek v jeho bezprostředním okolí - římská vila a skvělé zahrady v Tivoli, římský přístav Ostia Antica. Přitom je celé Lazio bohaté na starověké památky - jsou zde etruské hrobky v Cerveteri a Tarquinii a spousta dalších, méně známých vykopávek, renesanční a barokní vily a zahrady šlechty a kardinálů - např. Palazzo Farnese v Caprarole, Vila Lante v Bagnaie, papežovo sídlo Castel Gandolfo, středověké Viterbo. Franscati proslulo kvalitními víny. A za pozornost stojí i zdejší krajina, např. u jezer Vico, Albano, Bolsenské jezero.

Řím

Řím

Metropole Itálie a proslulé "Věčné město", jedna z nejstarších živých metropolí na světě. Starořímské, renesanční a barokní památky, perly architektury, sochařství i malířství, rázovité čtvrti plné života. Všude je co objevovat a prohlížet. A k Římu patří i papežský stát Vatikán, pravé centrum křesťanského světa se Svatopetrským chrámem a proslulými Vatikánskými muzei. S návštěvou Říma jsou spojena i další významná místa v okolí Říma - antické památky v Ostii a Tivoli, kde jsou rovněž nádherné zahrady, vinařské město Frascati a další města v okruhu tzv. Castelli Romani, etruské hroby v Cerveteri.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu