autokarem hotel Polopenze Pohodové týdny v horách s turistikou Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Chcete poznat půvab švýcarských hor z oken vlaku či zubačky, spatřit panoramata, která jinak neuvidíte, a pokud jste alespoň trochu milovníci železnice, obdivovat velkolepé dílo stavitelů horských tratí? Pokud ano, tohle je zájezd pro vás.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 3x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 3x polopenzi, průvodce, mapu Švýcarska s informacemi, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu cca 7 CHF/os./noc, (po zaplacení dostanete Davos Premium Card, která umožní jízdu vlakem na trase Filisur – Davos zdarma a slevu na lanovku na Schatzalp). vstupy a fakultativní služby (200 CHF) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.000 Kč za 1lůžkový pokoj
210 Kč za komplexní pojištění
180 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Slevy
500 Kč pro 3. osobu na přistýlce
Švýcarský Davos - průsmyk Julier a Bernina - kruhový viadukt Brusio - foto vlaku Bernina Expess - Svatý Mořic - průsmyk Albula (UNESCO) -viadukt Landwasser - průsmyk Oberalp - jízda ozubnicovou železnicí Furkadampfbahn - průsmyk Furka - ledovec Rhonegletscher - lanovka na Schatzalp - historické město Chur - Davos - Arosa - viadukt Wiesen - ozubnicová železnice na vrchol Rigi - lodní výlet po jezeře - prohlídka Luzernu - historické dřevěné mosty
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-688
3.7 - 8.7.2024
5
Praha a další níže
15 990,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy večer, po trase Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzně, průjezd Německem

2. den: příjezd do Švýcarska do kantonu Graubünden, ráno výjezd do průsmyku Julier (2284 m n.m., tento průsmyk využívali již Římané), sjezd do údolí Engadin, průsmykem Bernina do údolí Val Poschiavo; prohlídka známého kruhového viaduktu Brusio kolem jezera do POSCHIAVA, dále vlakem po trase Bernina Expressu do průsmyku Bernina (2238 m n.m.). Cesta do hor přes mnoho viaduktů, kolem nádherného jezera Lago Bianco uprostřed velehor. Odjezd do SVATÉHO MOŘICE, prohlídka mondénních horských lázní, dále vlakem po trase Glacier Expressu přes průsmyk Albula do TIEFENCASTELU (po projetí skoro 6 km dlouhého tunelu Albula vlak začne klesat a na 12,6 km překonává výšku 416 metrů díky 5 kruhovým tunelům, 2 normálním tunelům, 9 viaduktům a 2 galeriím, přejezd světoznámého viaduktu Landwasser, 136 metrů dlouhý s poloměrem zatáčky 100 metrů. Železnice Rhétské dráhy přes průsmyky Bernina a Albula jsou zapsány do světového dědictví UNESCO. Z TIEFENCASTELU autobusem do Davosu (1560 m n.m.) – nejvýše položeného švýcarského města, ubytování v hotelu přímo v centru

3. den: cesta přes KLOSTERS do CHURU - centra kantonu Graubünden a nejstaršího sídla ve Švýcarsku (první nálezy lidského osídlení jsou staré přes pět tisíc let) město je sídlem biskupství již od středověku, vlakem do horské Arosy (1742 m n.m.), vlak na trati dlouhé 26 kilometrů vystoupá o tisíc výškových metrů množstvím serpentin, mostů a tunelů, zlatým hřebem je přejezd viaduktu Langwieser, prohlídka střediska AROSY uprostřed hor, návrat vlakem do CHURU a prohlídka historického centra, dále busem do FILISURU; cestou dvě zastávky ( zastávka u kamenného železničního mostu Solisbrücke nad hlubokou soutěsku a druhá zastávce těsně před FILISUREM krátká vycházka přímo pod impozantní oblouky viaduktu Landwasser ( možnost fotozáběrů s projíždějícím Glacier Expressem), dále vlakem z FILISURU do DAVOSU, vlak překonává viadukt Wiesen, s 210 metry délky a výškou téměř 90 metrů je nejvyšší v celé Rhétské dráze. Po večeři procházka po DAVOSU a výjezd lanovkou na Schatzalp (1861 m n.m.), nádherný rozhled na DAVOS a okolní hory

4. den: údolím Prättigau do údolí Rýna cestou proti toku Rýna až do REICHENAU (soutok Zadního a Předního Rýna), údolím Surselva do průsmyku Oberalp (2044 m n.m) nedaleko pramene Rýna , průsmykem Oberalp až do ANDERMATTU a REALPU a mnoha serpentinami do průsmyku Furka (2431 m n.m.), při klesání se otevře mohutný horský kotel, ledovec Rhonegletschers prameniště Rhony, dole vesnička a nádraží GLETSCH; dále sjezd podél již mohutnící Rhony na nádraží do OBERWALDU, fotografování a výlet historickým parním vlakem - dvouhodinová jízda historickou ozubnicovou železnicí “Furkadampfbahn” (vlak vystoupá tunelovou smyčkou do GLETSCHE v horském kotli pod průsmyky Grimsel a Furka, a okolo ledovce Rhonegletscher a vrcholovým tunelem dojede do stanice v průsmyku Furka (2163 m n.m.), dále začne klesá hlubokým údolím po mostech a „skládacích“ konstrukcích); z cílové stanice REALP autobusem zpět na hotel

5. den: údolím Prättigau, kolem jezera Walensee a části Curyšského jezera do GOLDAU, výjezd ozubnicovou železnicí na vrchol Rigi (1798 m n.m.) – mýtickou horu Švýcarů. Z vrcholu nádherný rozhled na švýcarské Alpy, město LUZERN a jezero Vierwaldstättersee, návrat jinou ozubnicovou železnicí do VITZNAU na břehu jezera (nejstarší ozubnicová železnice Evropy z roku 1871), panoramatické výhledy, v lázeňském VITZNAU procházka po břehu jezera a poté lodní výlet po jezeře Vierwaldstättersee až do LUZERNU (z lodi nádherné výhledy na hory a na masiv Pilatus nad městem LUZERN, prohlídka, středověká část na obou březích řeky Reuss, dochované hradby s 9 věžemi, přes oba historické dřevěné mosty – Kappellbrücke a Spreuerbrücke a mezi nimi je nádherný barokní jezuitský kostel a závěr bude u známého Lvího památníku; odjezd do ČR.

6. den: návrat ráno

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a jízdním řádům.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD, na programu je také cesta zubačkou, lanovkou a vyhlídková cesta vlakem

Ubytování

3x hotel 3* - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

3x polopenze v hotelu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Vlak – trasa Bernina Express: Poschiavo – Ospizio Bernina 8,40 CHF
Vlak – trasa Glacier Express: Sv.Mořic – Tiefencastel 18,00 CHF
Parní ozubnicová železnice Furka 64,00 CHF
Vlak – trasa Arosa Express: Chur – Arosa a zpět 22,00 CHF
Lanovka Schatzalp 5,00 CHF F
Vlak Filisur – Davos v ceně Davos Card v ceně Davos Card v ceně Davos Card
Ozubnicová železnice Goldau – Rigi - Vitznau 54,60 CHF
Loď Vierwaldstättersee 19,00 CHF

Pořadatel: Inex - cestovní kancelář, s. r. o., IČO: 26392763

průsmyk Julier - průsmyk Bernina - kruhový viadukt Brusio - Poschiavo - jezero Lago Bianco - Svatý Mořic - průsmyk Albula - viadukt Landwasser - Davos - průsmyk Oberalp - průsmyk Furka - Oberwald - Realp - Schatzalp - Chur - Arosa - viadukt Langwieser - Filisur - Solisbrücke - viadukt Wiesen - jezero Walensee - Goldau - Luzern

Pokud byste hledali největší evropské dopravní muzeum, potom musíte navštívit švýcarský Luzern. Tolik technických zajímavostí pod jednou střechou hned tak nenajdete.

zobrazit celý článek

Švýcarské železnice jsou obdivuhodnými technickými díly - překonávají neuvěřitelné výškové rozdíly, vedou skrz hory a přes hluboká údolí. A nabízí úchvatné výhledy na krásnou přírodu Švýcarska. Na poznávacích zájezdech do Švýcarska se možná nějakou také svezete nebo alespoň budete obdivovat některý z mostů a viaduktů.

zobrazit celý článek

Ženevské jezero (Lac Léman) je největším jezerem v Alpách a z větší části leží na území Švýcarska, ale zasahuje i do Francie. Nachází se tu významná města Ženeva a Lausanne, oblíbená letoviska Montreux, Vevey a další, pověstný hrad Chillon a také vinice Lavaux a Chablais v okouzlující krajině s příjemným klimatem. Oblíbený cíl poznávacích zájezdů do Švýcarska.

zobrazit celý článek

Gastronomie Švýcarska je pestrá a rozmanitá, různí se podle jednotlivých kantonů. Převažují jídla z vepřového, sušeného nebo uzeného hovězího, ze sladkovodních ryb, velmi často tvoří důležitou součást sýr. V jižních regionech kuchyně velmi připomíná italskou. K nejznámějším jídlům typickým pro švýcarské regiony patří rösti, fondu a raclette, a samozřejmě müsli. Švýcarská vína jsou málo známá, ale patří k nejleším v Evropě. Místní zvláštností jsou nealkoholické nápoje rivella ze syrovátky a ovomaltina ze směsi sladu, vajec, mléka a kakaa.

zobrazit celý článek

Sýry ze Švýcarska jsou právem proslulé. Vyrábí se jich přes 400 druhů, většina je jich z nepasterizovaného mléka a produkují je menší rodinné podniky. Sýry tvoří významnou součást švýcarské gastronomie a připravují se z nich některá národní jídla (fondu, raclette). Známý je např. ementál, gruyère nebo tête de moine

zobrazit celý článek

Bellinzona je hlavní město nejjižnějšího švýcarského kantonu Ticino a má výrazný italský ráz. je pozoruhodná především díky trojici hradů (Castelgrande, Montebello a Sasso Corbaro), které jsou společně zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek

Městečko Gruyéres s historickým jádrem, opevněním a hradem z 12. století proslulo jedním z nejlepších sýrů Švýcarska - Gruyére.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Švýcarsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Švýcaři rádi slaví a udržují své tradice. Z generaci na generaci se tu předávají folklórní kroje a nástroje včetně hudebních. Pestrost místních festivalů a slavností souvisí i s různorodostí místních obyvatel. ke každé slavnosti patří i tradiční zábava, gastronomie, víno...

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu