Ženevské jezero

Ženevské jezero, které je známé též pod francouzským názvem Lac Léman, je největším jezerem alpské oblasti. Nachází se v oblouku mezi Francouzskými Alpami, Švýcarskou plošinou a pohořím Jura. Větší část jezera leží na území Švýcarska, ale jižní břeh zasahuje i do Francie. Oblast je frankofonní, s okouzlující krajinou a příjemným klimatem, které umožňuje i pěstování kvalitního vína.
U jižního cípu, ve výběžku obklopeném ze tří stran francouzským územím, leží Ženeva, sídlo 200 mezinárodních organizací. Přes svůj velký význam není město příliš velké, má jen 180 000 obyvatel. Z nejdůležitějších institucí, které zde sídlí, je potřeba jmenovat OSN (v Palais des Nations) a Červený kříž, který zde má i pozoruhodné muzeum, je zde také Středisko evropského jaderného výzkumu CERN, jedna z nejmodernějších vědeckých laboratoří světa. V minulosti Ženeva proslula rovněž jako velké středisko evropské reformace – tzv. protestantský Řím, a už tehdy přitahovala cizince z různých zemí. Je spojená s dvěma významnými osobnostmi: reformátorem Kalvínem, který nějaký čas Ženevu fakticky ovládal, a osvícenským filosofem J. J. Rousseauem, který má pomník na tzv. Île Rousseau. V Ženevě se zachovala část starého jádra, jemuž vévodí katedrála, turisty přitahují půvabné Anglické zahrady s květinovými hodinami a také mohutný vodotrysk Jet d´Eau na břehu jezera – symbol města.
Dalším významným střediskem, zejména kulturním a hospodářským, je Lausanne. Díky úchvatné poloze na strmých svazích nad jezerem a malebnému rázu patří k nejkrásnějším městům Švýcarska. Ve vile obklopené parkem Parc Mon-Repos pobýval filosof Voltaire, žil zde zakladatel olympiády baron Coubertin a do r. 1970 tu sídlil i Mezinárodní olympijský výbor. Olympiádu připomíná také oblíbené Muzeum olympijských her. V Hotelu d´Angleterre na předměstí Ouchy pobýval na svých cestách lord Byron. Muséé Romain uchovává nálezy z římské éry.
Od éry romantismu přitahuje Ženevské jezero turisty a rekreanty a na březích vznikla četná letoviska, nacházejí se tu i středověké hrady a tradiční vinařské vesnice.
K nejoblíbenějším a nejmalebnějším letoviskům patří Montreux s elegantními secesními hotely. V 19. století si jej oblíbili např. lord Byron a manželé Shelleyovi nebo Lev Nikolajevič Tolstoj. Ruský skladatel Igor Stravinskij tu složil Svěcení jara. Rád tu pobýval i rockový zpěvák Freddie Mercury, který tu též roku 1991 zemřel a má zde sochu. V současnosti se v Montreux konají četné hudební festivaly.
Také Vevey navštěvovaly významné osobnosti, např. malíř Oskar Kokoschka, Ernst Hemingway, komik Charlie Chaplin prožil ve Vevey posledních 25 let života a je zde pochován). Město má dlouhou historii, existovalo už za starého Říma (Vibiscum), bývalo hlavním přístavem na jezeře a stalo se i prvním průmyslovým střediskem kantonu. Má zde centrálu firma Nestlé. Na hlavním náměstí, kde bývá dvakrát týdně trh, v létě vinaři z kraje pořádají ochutnávky vín. Muzeum Musée Jenisch obsahuje cennou sbírku umění, např. 800 obrazů O. Kokoschky a grafiky Rembrandta, Dörera či Corota.
Dalším oblíbeným cílem návštěvníků je impozantní hrad Chillon na ostrohu u východního cípu jezera. Proslavil jej především lord Byron básní Chillonský vězeň. Hrad byl založen pravděpodobně již v 11. století savojskými hrabaty, od 16. století tu sídlili bernští fojtové. Lze navštívit elegantně zařízené interiéry s historickým inventářem a malbami na stěnách (Velkovévodský sál, Sál nejvyššího purkrabího, Aula Nova, kaple sv. Jiřího s freskami), ve sklepení se nachází Bonivardovo vězení, které inspirovalo Byrona. Pozoruhodné hrady se zachovaly též např. v Rolle a Vufflens-le Château.
Z vinařských obcí lze jmenovat např. Aigle, centrum vinařské oblasti Chablais. Na středověkém hradě mezi vinicemi a pod vrcholy Vaudeoiských Alp sídlí muzeum vinařství. v této oblasti vznikají jedna z nejlepších švýcarských vín, bílá aromatická Chablais; u Ženevského jezera se však daří i červeným vínům. Další významnou vinařskou oblastí je Lavaux s velmi malebnými terasovitými vinicemi nad jezerem.

Související zájezdy

Související destinace

Švýcarsko

Švýcarsko

Švýcarsko - země hor, ledovců a jezer, oblíbený cíl turistů a rekreantů. Koho by nelákal pohled na Matterhorn či na mohutných Aletschský ledovec. Ale také země s bohatým a specifickým kulturním dědictvím, světovými velkoměsty Curych a Ženeva, s železnicemi, z nichž jsou mnohé technickým zázrakem a cesta vlakem je zde zážitkem sama o sobě. S okouzlujícími scenériemi vinic u Ženevského jezera a líbeznou krajinou u jezer Lago Maggiore a Lugano. A také lákavou gastronomií - rösti, fondu, raclette, skvělé čokoláda, na 400 druhů sýrů, kvalitní a vzácná vína...

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu