autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům Cesta na východ Polska a do Litvy - po stopách knížat a králů, krásné zámky a kulturní města, ale také poslední opravdový divoký hvozd Evropy - Bělověžský prales, kde žijí i zubři, a dokonce i tradiční tatarská vesnice. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
doprava autobusem, 5x ubytování (2lůž. pokoje s přísl.), 5x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje
večeře, komplexní pojištění, vstupné (200-300 zl)
Příplatky
2.500 CZK - 1lůžkový pokoj
1.790 CZK - 5x večeře
224 CZK - komplexní pojištění
Slevy
1 200 CZK pro 3. osobu na přistýlce (omezený počet míst)
starobylá Sandoměř - Zamość, skvostné renesanční město na seznamu UNESCO - Lublin, rázovité východopolské město různých kultur - Bělověžský národní park, unikátní dochovaný prales, zubři - tatarská vesnice Kruszyniany - Litva, město Kaunas a metropole Villnius - Trakai, městečko s vodním hradem
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
002-245
19.7 - 25.7.2020
6
Praha a další níže
11 390,-
Zrušeno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd časně ráno z Brna a Prahy, přejezd do Polska, SANDOMĚŘ, toto město nad řekou Vislou patří k nejkrásnějším a nejstarším v Polsku, královský hrad, Opatovská brána, kostel sv. Jakuba, který je jeden z nejstarších cihlových kostelů v Polsku, gotický Dlugoszův dům, odjezd na ubytování do největšího města jihovýchodního Polska, do LUBLINU, město, které harmonicky utvářela polská a židovská kultura, je též nazýváno „polský Jeruzalém“

2. den: ZAMOŚĆ - UNESCO, renesanční perla, město podloubí a arkád, založené v 16. století knížetem a kancléřem Zamojským a architektem Bernardem Merandem, v architektuře je znát propojení italských a středoevropských vlivů, odpoledne prohlídka LUBLINU, živého univerzitního města s množstvím kaváren a restaurací s polskou a židovskou kuchyní, které sehrálo několikrát důležitou úlohu v polských dějinách; 2. světová válka přerušila pokojnou symbiózu soužití obyvatel různého vyznání, 40 000 židů zahynulo v koncentračním táboře Majdanek v bezprostřední blízkosti města. Procházka gotickým historickým centrem s labyrintem uliček, renesančním náměstím s katedrálou, Dominikánským klášterem a královským palácem, prohlídka hradní kaple s nádhernými středověkými byzantskými freskami, návrat do hotelu, večeře

3. den: KOZLÓWKA, překrásný barokní palác z 18. st., který patří k nejzachovalejším šlechtickým sídlům v Polsku, jeden čas rovněž v držení rodu Zamojských, muzeum, které uchovává mnohá umělecká díla, jedna z nejlepších sbírek v Polsku zahrnující nejen 19. stol., ale také předměty každodenní potřeby, palácová kaple z počátku 20. st. po vzoru Královské kaple ve Versailles, rozlehlý barokní park s nádhernou fontánou a hroby napoleonských vojáků, odpoledne zastávka na hoře Grabarka, hlavním poutním místě polských pravoslavných věřících - nachází se zde asi 10.000 křížů a každý rok přibývají další, BIALYSTOK, město úzce spojené s bohatým šlechtickým rodem Branických, velký barokní zámek s rozsáhlým parkem („polské Versailles“), novogotická katedrála Nanebevzetí Panny Marie, pravoslavné chrámy sv. Mikuláše i modernistický chrám sv. Rocha, z r. 1946, městské paláce podnikatelů z počátku 20. století. Význačným zdejším rodákem byl oční lékař a tvůrce umělého jazyka esperanto, Ludwig Zamenhof. Ubytování v Bialystoku.

4. den: cesta do úžasného Bělověžského národního parku (UNESCO), poslední původní nížinný prales v Evropě, magická rezervace s obrovskými stromy, dříve loviště polských králů, ale i ruských carů, národní park proslul záchranou zubra evropského, které zde i uvidíme, podél běloruských hranic do vesnice Kruszyniany, která je hlavním střediskem tatarské menšiny v Polsku, mešity, tatarská jurta, malé muzeum i pravá tatarská restaurace, zastávka v městečku SUPRAŚL, řecko-katolický chrám Zvěstování Panny Marie - goticko-byzantská architektura, návrat na ubytování v Bialystoku

5. den: severovýchodním Polskem na cestu do největší z pobaltských republik, do Litvy, KAUNAS, druhé největší litevské město ležící na soutoku řek Neris a Nemunas, Alej Svobody, která je kouzelnou promenádou města, Radniční náměstí s budovou radnice zv. Bílá labuť, Perkunasův dům, katedrála sv. Petra a sv. Pavla a Kaunaský hrad, v podvečer příjezd do litevského hlavního města VILNIUS, ubytování v hotelu

6. den: VILNIUS, prohlídka, výjezd lanovkou na Gediminasův hrad, úžasné panorama
města, katedrální chrám s barokní kaplí sv. Kazimíra, univerzita, prezidentské sídlo, okouzlující kostelík sv. Anny, obdivovaný Napoleonem, Muzeum jantaru, kostel sv. Kazimira, pravoslavný chrám sv. Ducha a renesanční Jitřní brána, jistě bude možnost ochutnat v restauracích na Zámecké ulici litevskou specialitu knedlíčky cepelinai, i třeba koupit si malý šperk z baltského zlata – jantaru, pozdě odpoledne zastávka v městečku TRAKAI, hrad, který je symbolem litevské národní hrdosti, v městečku na jezeře Galvé žijí příslušníci turkotatarské menšiny Karaimů a zachovaly se zde jejich typické dřevěné domky, cesta domů

7. den: v dopoledních hodinách příjezd do Brna, následně do Prahy


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD

Ubytování

2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím

Stravování

5x snídaně, lze objednat 5x večeře

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Měna

Měnovou jednotkou v Polsku je Polski Złoty (Zł). Złoté je vhodné mít na kapesné, vstupné a vlastní finanční výdaje během zájezdu. Ve směnárnách lze směnit volně EUR, USD i CZK. Avšak vzhledem k tomu, že zájezd začíná o víkendu, není jisté, zda se naskytne možnost směnit si peníze hned během prvního dne, proto je nutné mít nějaké Złoté již s sebou.
Nezapomeňte si s sebou vzít drobné české koruny na občerstvení do busu.

Pořadatel: Travel 2002, spol. s r. o., IČO: 46980211

Poznámky

Cestovat můžete s platným cestovním pasem (CP) nebo občanským průkazem (OP). Rozhodnete-li se cestovat jen s OP, pak si prosím zkontrolujte, že máte typ identifikační karty se strojově čitelnými údaji.
Od 26.6.2012 mohou všechny děti do 15 let včetně infantů cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem, tj. vlastním cestovním psem či s vlastním občanským průkazem (OP pouze v rámci EU). Tento může být na základě žádosti vydán i občanovi mladšímu 15-ti let. Případně dítě musí mít jiný druh cestovního dokladu v souladu se zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.
V případě odmítnutí vstupu klientovi na území některého státu CK nenese odpovědnost za jeho návrat, neplatí náklady spojené s návratem a neposkytuje náhradu za nevyužité služby.
Prosíme účastníky zájezdu, aby byli dochvilní a dodržovali místa a časy srazů. Jakékoliv zpoždění je nepříjemné pro všechny účastníky a narušuje průběh zájezdu. Pokud se ztratíte, čeká na vás autobus ještě 2 hodiny po smluvené době odjezdu, poté průvodce oznámí tuto skutečnost na velvyslanectví a místní policii a zájezd pokračuje dále v plánované trase.
Průvodce, vedoucí zájezdu a tlumočník jsou tři funkce kumulované v jedné osobě. Její povinností je zajistit služby dle programu a řešit nahodilé situace, provádět výklad apod. Ve městech, ve kterých jsou delší zastávky, vás průvodce provede předem zvolenou trasou, ale při odborném výkladu mu hrozí pokuta až 3.000 EUR od místních orgánů. Doporučujeme vám proto využít výkladu, kterého se vám dostane v autobusu.
CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
Dávejte si pozor na kapsáře – zejména v tlačenicích. Nedávejte si všechny peníze na jedno místo.
Nezapomeňte si vzít léky, které pravidelně užíváte!

SANDOMĚŘ - ZAMOŚĆ - LUBLIN - KOZLÓWKA - GRABARKA - BIALYSTOK - Bělověžský národní park - KRUSZYNIANY - SUPRAŚL - KAUNAS -VILNIUS - TRAKAI

Polsko - NP Gory Stolowe - pohled na Broumovské stěny v ČR

Pouze tři národní parky v Evropě chrání krajinu pískovcových věží, hlubokých roklí, všudypřítomného písku a skalních převisů – krajinu pískovcových skalních měst. Vedle našeho Českého Švýcarska je to Saské Švýcarsko v Německu a právě národní park Stolové hory v Polsku (63 km2). Leží v jihozápadní části země při hranicích s ČR (navazuje na naší CHKO Broumovsko) a chlubí se labyrintem skalních věží i dalekými výhledy. Třeba z nejvyššího vrcholu – Velké Hejšoviny (919 m).

zobrazit celý článek
Polsko - Słowiński Park Narodowy s úsvitem

Leží na severu Polska na pobřeží Baltského moře, mezi městečky Rowy a Łeba (327 km2) v Pomořském vojvodství. Vznikl společnou činností moře a čtvrtohorního ledovce. Ten zanechal množství morén a vytvořil četná jezera – těm dominují dvě největší Jezioro Łebsko (plocha 7.140 ha, hloubka kolem 7 m) a Jezioro Gardno. Nejatraktivnější je však „Polská Sahara“, kde se na ploše asi 500 ha rozprostírají bílé písečné duny, neustále přesouvané zdejšími větry. Pohyb sice není výrazný – maximálně 10 metrů za rok, ale iluze Sahary je dokonalá. Písek přinesly mořské vlny, vyvrhly na pobřeží a dál už jen transportoval vítr.

zobrazit celý článek
Polsko 345 - Krakov - Wawel, katedrála, kaple Vasa, 1644-67

Památky a zajímavosti polského královského města s tisíciletou historií. Krakov jistě patří k nejkrásnějším městům Polska a stojí za to se s ním podrobněji seznámit na poznávacích zájezdech nebo během eurovíkendu.

zobrazit celý článek
Polsko - Krakov - Wawel, katedrála sv.Stanislava a Václava

Přehled všech lokalit Polska zapsaných na seznam UNESCO

zobrazit celý článek
Polsko - Kalwaria Zebrzyndowska - bazilika P.Marie, 1603-9, návrh G.M.Bernardoni

Kalwaria Zebrzydowska je název městečka v jižním Polsku a zároveň jedné z nejvýznamnějších památek Polska, která se zde nachází - kalvárie založené r. 1602, která dodnes přitahuje množství poutníků a pro svou vynikající architekturu zasazenou vkusně do krajiny byla zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Je proto také pravidelnou zastávkou na poznávacích zájezdech do Krakova.

zobrazit celý článek

Malopolsko, historický kraj Polska kolem Krakova, lze označit za nejrozmanitější část Polska - najdeme tu četné památky, centra kultury i náboženství, stopy po ukrajinské a židovské kultuře, lidové tradice i krásnou přírodu polských Karpat (Tatry, Pieniny, Bieszczady) a Ojcówského národního parku. Většina poznávacích zájezdů do Polska míří právě do Malopolska.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Polsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Polsko - Vratislav (Wroclaw), Skleněná fontána neoficiálně nazývaná Pisoár

Vratislav, evropské město kultury pro rok 2016, je historické hlavní město kraje Slezsko. Má velmi pěkné historické jádro, v němž se odráží staletá kultura tří národností. Mnoho míst odkazuje na společné dějiny Čech a Slezska. A nechybí ani moderní památky, zejména železobetonová hala, zapsaná na seznam UNESCO.

zobrazit celý článek
Polsko - Varšava - Královsý hrad, dnes muzeum, původně sídlo vévodů Mazovských, barokně - klasicistní (foto Lukáš Zedníček)

Polská metropole Varšava je město, které po válečných hrůzách doslova povstalo z trosek. historické památky byly obnoveny i nově vybudovány, a tak se lze i dnes vydat na pouť staletími pohnuté polské historie. A kdo má zájem spíš o moderní památky, ten se může vydat do čtvrti mrakodrapů.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu