Krakov

Krakov (Krakow) patří mezi nejkrásnější města Evropy, je centrem kultury země. Srdcem Krakowa je Hlavní náměstí, které je největším náměstím v Evropě. Náměstí je lemováno starými domy, paláci a vévodí mu mohutná stavba gotického kostela Panny Marie s hlavním oltářem (vyřezaný z lipového dřeva a je považovaný za nejcennější evropský gotický oltář). Staré město obklopuje park Plankt, v jehož okolí se nachází mnoho historických budov, jako například nejstarší budovy Jagellonské univerzity, kostely a kláštery, Floriantská brána, část pevnostní zdi a Barbakan.

Klenotem Krakova je Wawel, historické sídlo polských králů, zámek se vzácnými muzejními sbírkami, katedrálou, kde se konaly korunovace polských králů či bájemi opředenou Dračí jeskyni.

Při toulkách městem můžete zavítat i do krakovské čtvrti Kazimierz - dříve samostatné město, ale koncem 15. století sem byli přemístěni Židé a čtvrť se stala nejvýznamnějším evropským střediskem židovského náboženství, vědy a kultury.

Zajímavé jistě budou i prohlídky zdejších muzeí (Muzeum Czartoryských - proslulé obrazy Leonarda da Vinciho Dáma s hranostajem a Rembrendtova Krajina s milosrdným Samaritánem; Národní muzeum, Historické muzeum města Krakowa, Dům Jana Matejka nebo Muzeum Jagellonské univerzity).

Turisticky zajímavá je dále Královská cesta na Hlavní náměstí, bývalá gotická tržnice Sukiennica nebo plavba po řece Visle. Krakov je město umělců, festivalů, divadel a koncertů. Má řadu kaváren a restaurací s výbornou gastronomií.

Město jako celek a jeho židovská čtvrť Kazimierz jsou od 1978 pod ochranou UNESCO. V těsné blízkosti je několik dalších památek UNESCO: koncentrační tábor Osvětim – Auschwitz, Kalwaria Zebrzydowska a solný důl VěličkaWieliczka.

Související destinace

Krakov

Krakov

Krakov, bývalé polské královské sídlo, patří k nejkrásnějším městům střední Evropy. Zachoval si středověké a renesanční jádro, které naštěstí nebylo poškozeno ani za první světové války. Náměstí se starobylými domy, Mariánských chrámem a tržními budovami - Sukiennice, hrad Wawel s katedrálou, univerzitní budovy, židovská čtvrť Kazimierz, to všechno jsou atrakce, které vynesly Krakovu zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Velmi atraktivní je také advent v Krakově.

Polsko

Polsko

Polsko, země, která s námi sousedí na sever, je snadno dostupná, není obtížné se v ní orientovat a domlouvat a je tam mnoho míst, které rozhodně stojí navštívit. Od polských Krkonoš a Tater až po baltské moře, od Slezska a Stolových hor až po východní kraje s rázovitými vesnicemi, dřevěnými kostelíky a pralesem, ve kterém žijí zubři. najdeme tu řadu skvostných historických měst (Krakov, Vratislav, Toruň, Poznaň, Zamošč i znovu vystavěné historické jádro Varšavy) a dalších významných památek (poutní místa Kalwaria Zebrzydowska a Čenstochová, hrady řádu německých rytířů vč. největšího Malborku, nádherné zámky...) a také velmi rozmanitou a krásnou přírodu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu