Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska je město ležící v jižním Polsku (4429 obyvatel) v Malopolsku. Největším bohatstvím města je komplex kalvárie (založeno 1. prosince 1602 panovníkem Krakova Mikołajem Zebrzydowskim). Komplex s názvem Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej byl v roce 1999 přidán na seznam UNESCO.

Město Zebrzydów bylo založeno v roce 1617. Hlavním důvodem vzniku města bylo poskytnutí ubytování vzrůstajícímu počtu poutníků navštěvujících náboženský komplex. Práva města byla rozšířena a město bylo přemapováno Janem Zebrzydowskim v roce 1640. Město získalo i nový název, a to Nowy Zebrzydów. Kolem roku 1715 zasáhl město obrovský požár, ale město bylo následně přestavěno tehdejším majitelem Józefem Czartoryskim. Palác rodiny Czartoryski byl postaven v letech 1729—1731 (v 80. letech 20. století byl pak přeměněn na současný seminář). Při 1.dělení Polska v roce 1772 bylo město připojeno k habsburské říši.

Později bylo městečko přejmenováno na Kalwaria. V roce 1887 se jeho majitelem stal Jan Kanty Brandys a kolem roku 1890 se poprvé objevuje jméno Kalwaria Zebrzydowska. V roce 1896 ztratilo město svoje práva kvůli rozhodnutí vládnoucích rakouských orgánů. Stavba kostela sv. Josefa začala v roce 1905. Soudní pravomoc byla navrácena městu po 1. sv. válce 1918. Městská práva byla obnovena v roce 1934 rozhodnutím polské vlády. Po 2. sv. válce ekonomický rozvoj města závisel především na rozšíření dřevařského průmyslu a výrobě nábytku. Stejně tak důležité byl pro město vzrůstající počet poutníků.

Máte zájem o zájezdy do Polska? nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS najdete na: www.geops.cz/zajezdy/polsko.  

Související destinace

Polsko

Polsko

Polsko, země, která s námi sousedí na sever, je snadno dostupná, není obtížné se v ní orientovat a domlouvat a je tam mnoho míst, které rozhodně stojí navštívit. Od polských Krkonoš a Tater až po baltské moře, od Slezska a Stolových hor až po východní kraje s rázovitými vesnicemi, dřevěnými kostelíky a pralesem, ve kterém žijí zubři. najdeme tu řadu skvostných historických měst (Krakov, Vratislav, Toruň, Poznaň, Zamošč i znovu vystavěné historické jádro Varšavy) a dalších významných památek (poutní místa Kalwaria Zebrzydowska a Čenstochová, hrady řádu německých rytířů vč. největšího Malborku, nádherné zámky...) a také velmi rozmanitou a krásnou přírodu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu