Národní park Stolové hory

Pouze tři národní parky v Evropě chrání krajinu pískovcových věží, hlubokých roklí, všudypřítomného písku a skalních převisů – krajinu pískovcových skalních měst. Vedle našeho Českého Švýcarska je to Saské Švýcarsko v Německu a právě národní park Stolové hory v Polsku (63 km2). Leží v jihozápadní části země při hranicích s ČR (navazuje na naší CHKO Broumovsko)a chlubí se labyrintem skalních věží i dalekými výhledy. Třeba z nejvyššího vrcholu – Velké Hejšoviny (919 m). Krajina je zarostlá z velké části jehličnany a členitá morfologie způsobuje často inverzi teplot – vrcholy skal mají vyšší teplotu než dna hlubokých roklí, kam stéká chladný vzduch.

Botanicky je nejzajímavější Wielkie Torfowisko Batorowskie, vrcholové rašeliniště s kosodřevinou. V podhůří můžete zjara vidět louky plné žlutých upolínů. Ze zvířat se vyskytuje plch, netopýři, čáp černý a hlavně sovy – výr, kulíšek nejmenší, sýc rousný a další druhy. Celý park je dobře průchozí po síti značených cest, včetně 4 naučných stezek. Originální je místní Žabí muzeum v Kodowe Zdróji, které má přes 3.000 exponátů a kde se dovíte vše o těchto obojživelnících, ale také pobavíte.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Polsko

Polsko

Polsko, země, která s námi sousedí na sever, je snadno dostupná, není obtížné se v ní orientovat a domlouvat a je tam mnoho míst, které rozhodně stojí navštívit. Od polských Krkonoš a Tater až po baltské moře, od Slezska a Stolových hor až po východní kraje s rázovitými vesnicemi, dřevěnými kostelíky a pralesem, ve kterém žijí zubři. najdeme tu řadu skvostných historických měst (Krakov, Vratislav, Toruň, Poznaň, Zamošč i znovu vystavěné historické jádro Varšavy) a dalších významných památek (poutní místa Kalwaria Zebrzydowska a Čenstochová, hrady řádu německých rytířů vč. největšího Malborku, nádherné zámky...) a také velmi rozmanitou a krásnou přírodu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu