Vratislav, metropole Slezska a město trpaslíků

VRATISLAV neboli Wroclaw, hlavní město Slezska, patří k nejstarším polským městům. Už ve 4. století existovalo hradiště na Tumském ostrově, samotné město je připomínáno kolem r. 1000. Jmenuje se pravděpodobně po českém knížeti Vratislavovi a také je s českými dějinami velmi těsně spjatá – stejně jako celé Slezsko budila zájem českých panovníků, kteří si na ni brzy začali činit nároky. Od 14. století až do vlády Marie Terezie patřívala k zemím Koruny české. Představovala také po Praze druhé nejvýznamnější město českých zemí. Byla však obydlena převážně Němci a jej německý název zněl Breslau. Žilo tu také mnoho Židů. Staletá historie města se odráží v řadě památek pěkného historického centra.

Hlavní trhové náměstí (Rynek) je druhé největší v Polsku (po krakovském) a patří také jistě k nejhezčím. Dominuje mu pozdně gotická a renesanční radnice a gotická věž kostela sv. Alžběty. K tomuto kostelu jsou přilepeny dva domky, tzv. domy akolytů, nazývané familiárně Jeníček a Mařenka.
Na náměstí stojí spousta pěkných starobylých domů, např. dům U sedmi kurfiřtů s barokními freskami, dům U zlatého slunce, který hostil hned několik panovníků a barokní podobu mu dal významný rakouský architekt Hildebrandt, nebo renesanční dům U gryfů. Nachází se tu také Svídnická pivnice, tradiční hostinec v renesančním domě, kde se točí vynikající pivo ze Svídnice. Je možné navštívit historické prostory radnice - Knížecí sál a Rytířský sál s původními dřevořezbami z 15. století. 
K dalším významným památkám starého města je nutné připočíst barokní Královský palác, kde se nachází archeologické a národopisné muzeum, gotický chrám svaté Maří Magdalény, středověký kostel svaté Kláry s náhrobky Piastovců na Placu Biskupa Nankera, pozdně gotický klášter bernardinů s muzeem architektury, barokní kostel Jména Ježíšova a kostel svatého Václava, Stanislava a Doroty, který měl napomoci k harmonizaci tří etnik: Čechů (čeledi svatého Václava), Poláků, jejichž patronem je svatý Stanislav, a Němců, které zde zastupovala svatá Dorota.
Vratislavská univerzita, založená roku 1702 (původně jako akademie) sídlí ve skvostně zdobené barokní budově Aula Leopoldina.
V moderní dřevěné kruhové „rotundě“ blízko kláštera bernardinů je uloženo výjimečné malířské dílo – monumentální Raclawické panoráma z roku 1894. Zobrazuje bitvu u Raclawic, ve které zvítězili v roce 1794 polští povstalci vedení legendárním Kościuszkem.

Samostatnou kapitolu tvoří Tumský ostrov na Odře. V současnosti už vlastně není ostrovem, protože jedno rameno Odry bylo v 19. století zaneseno pískem. Zde se nacházela první sídla ve městě a údajně tu stávala i pohanská svatyně. V každém případě tu brzy vzniklo duchovní centrum Vratislavi a zůstalo tu i poté, co se vlastní středisko města přesunulo na levý břeh Odry.
Je tu katedrála Jana Křtitele – směsice slohů, a vedle ní hned několik dalších kostelů – kostel sv. Kříže, kostel sv. Jiljí a další. Dále potom Arcibiskupský palác, Diecézní muzeum a vynikající botanická zahrada. Po Pískovém mostě se dá přejít na vedlejší, mnohem menší Pískový ostrov, kde vznikl výstavný chrám Panny Marie Na písku a klášter kanovníků.

Co ve Vratislavi rozhodně nepřehlédnete, jsou trpaslíci.
Bronzové sošky najdeme téměř všude, v celém městě je jich už skoro 300 a stále přibývají. První se objevil v roce 2001 a měl připomínat Oranžovou Alternativu – protestní hnutí z 80. let. Zdobí její pomník ve Svídnické ulici. Získal si ale takovou oblibu, že k němu začali vznikat další a další.
Už v roce 2003 otevřel vratislavský starosta Muzeum trpaslíků. Místní lidé je milují, každý má nějaké jméno a něco přestavuje. Polský název pro ně je krasnal. Lze si koupit mapu se všemi trpaslíky a příslušnými turistickými trasami.

 Mimo centrum vznikla památka, které se dostalo vůbec nejvyššího ocenění – byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Je to moderní kruhová Národní hala, též zvaná Hala století z roku 1910, dílo Maxe Berga. Byla postavena jako prostor pro výstavu k 100. výročí vítězství nad Napoleonem u Lipska a ve své době patřila k nejmodernějším budovám v Evropě.
Další moderní památkou je mrakodrap Poštovního a telegrafního úřadu z let 1926-29, dílo Lothara Neumanna.
V současnosti je nejvyšší vratislavskou budovou mrakodrap (Drapacz chmur) Sky Tower, vysoký 212 m, navrhovaný polskými architekty. Lze si vyjet na vyhlídkovou terasu ve 49. patře.
Příjemným místem k procházkám je Szczytnický park s japonskou zahradou a zahradou růží. Nedaleká vratislavská zoologická zahrada patří k největším a nejlépe vybaveným v Evropě, pozornost poutá zejména areál Afrikárium s dokonalými modely afrických krajin, k nimž patří i tunel v Rudém moři.

Máte zájem o zájezdy do Polska? nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS najdete na: www.geops.cz/zajezdy/polsko.  

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu