Malopolsko

Malopolsko je jeden z historických krajů Polska. Jeho centrem je Krakov, po staletí hlavní město země, spjaté s počátky polské státnosti (společně s oblastí Hnězdna ve Velkopolsku). Malopolsko lze považovat za nejrozmanitější a nejmalebnější oblast Polska. Nachází se tu pozoruhodná historická města, četné hrady, zámky, kláštery, centra kultury i náboženství, ale také půvabná příroda – vysokohorské Tatry, malebné Nízké Beskydy, skály v Ojcówském národním parku, v některých oblastech se zachovaly pozoruhodné lidové tradice. Východní část nese výrazné stopy pravoslaví a židovské kultury a dodnes zde žije ukrajinská menšina.

Stručné dějiny Malopolska
V 9. století vznikl na území Malopolska první státní útvar kmene Vislanů a jeho střediskem se stal Krakov. V roce 990 se Malopolsko stalo součástí polanského knížectví (vojvodství) Měška I., který přijal křest. V roce 1038, za vlády Kazimíra Obnovitele, pak získal status hlavního města. Samostatné knížectví tvořila až do 14. století oblast města Sandoměř. Až do 16. století bylo Malopolsko jádrem země, jeho význam však zeslábl, když se r. 1596 hlavním městem stala Varšava. Po rozdělení Polska v 18. století připadla jižní část Malopolska vč. Krakova rakouské monarchii (coby součást oblasti Haliče) a severní Rusku. Zatímco v ruském záboru žili Poláci v nesvobodě, což vyvolalo několik neúspěšných povstání, rakouská Halič se v 19. století těšila značné autonomii, místní šlechta se často dostávala do vysoké politiky habsburské monarchie a malopolská města, zejména Krakov, proslula jako významná střediska polské kultury. K znovusjednocení Polska došlo až po 1. světové válce.

Města a památky
Krakov patří bezpochyby nejen k nejvýznamnějším, ale také k nejkrásnějším městům Polska. Jeho historické jádro, jemuž vévodí královské sídlo Wawel, katedrála a velkolepý chrám Panny Marie, se zachovalo jako celek a uniklo i zničení za 2. světové války. Je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Kapitola sama pro sebe je zdejší židovská čtvrť Kazimierz. K dalším významným a zajímavým městům patří středověký Tarnów a Sandoměř a na východě Jaroslaw a Przemysl. V kraji se nachází řada pěkných hradů – zejm. skupina tzv. Orlích hnízd v okolí Krakova, a zámků, např. Krasiczyn či Łańcut.
V blízkosti Krakova se nachází solný důl Wieliczka (Vělička), zapsaný rovněž na seznamu UNESCO. Skýtá skutečně mimořádnou podívanou – vedle starých těžebních strojů a podzemního jezera tu najdeme celou skupinu podzemních budov, zejména unikátních kaplí vytesaných ze soli, a solné skulptury. Vzniklo tu také sanatorium. Na seznam UNESCO se dostala též Kalwaria Zebrzydovska, nejstarší kalvárie v Polsku (počátek 17. století) sestávající ze 40 kaplí s originální architekturou. Přitahuje tisíce poutníků. Ještě oblíbenějším poutním místem je klášter Jasná Hora v Čenstochové, kde se nachází proslulá socha Černé Madony; klášter se proslavil zejména ze třicetileté války, když odolal čtyřicetidennímu obléhání Švédy. V současnosti nabývají na významu Wadowice, rodná ves Karola Wojtyly – papeže Jana Pavla II. Smutným mementem zrůdnosti nacistického režimu a utrpení nespočtu lidí je objekt koncentračního tábora v Osvětimi (Auschwitz-Birkenau).

Hory a příroda
K Malopolsku náleží hory Karpatského oblouku vč. polských Tater. Horské středisko Zakopané je považováno za hlavní město zimních sportů. V létě do hor míří množství turistů, i díky tomu, že jsou zde početné a dobře značené trasy. Malé vápencové pohoří Pieniny je atraktivní zejména díky plavbě na raftu po řece Dunajec. Nízké Beskydy a národní park Bieszczady zaujmou svou malebnou krajinou vrchů s lesy, loukami a vysokohorskými planinami - poloninami. Do 2. světové války tu žilo především ukrajinské obyvatelstvo a v mnoha vesnicích se zachovaly typické dřevěné řeckokatolické a pravoslavné kostelíky.
Oblíbenou turistickou oblastí je též Krakovská vrchovina, k níž náleží Ojcówský národní park s úchvatnými vápencovými skalami. Na ostrozích a hřebenech se vypínají hrady – tzv. Orlí hnízda.

Lidové tradice Malopolska
Malopolsko je rovněž krajem pozoruhodných lidových tradic. Na mnoha místech se dosud zachovala pestrá lidová kultura, nejvýrazněji v tatranské oblasti Podhalí s centrem v již zmíněném středisku Zakopané. Za zmínku stojí též vesnice Zalipie ve středu Malopolska, proslulá okouzlujícími lidovými malbami na domech a plotech i na domácích předmětech. Na východě je kultura silně ovlivněná pravoslavným nebo řeckokatolickým náboženstvím a nachází se tam taky početné památníky židovského obyvatelstva.

Máte zájem o zájezdy do Polska? nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS najdete na:  www.geops.cz/zajezdy/polsko. 

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu