Polsko, památky UNESCO

UNESCO je anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, což znamená Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.

UNESCO je jednou ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN. Sídlí v Paříži. Podnětem ke vzniku organizace byly hrůzy právě skončené druhé světové války. Hlavním úkolem UNESCO je proto usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. UNESCO bylo založeno podepsáním Ústavy v Londýně na ustavující diplomatické konferenci 4. listopadu 1945. Ratifikace Ústavy se zúčastnilo dvacet zakládajících států: Austrálie, Brazílie, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, Nový Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království, Turecko a USA. V současné době má UNESCO 191 členů. Zabývá se činností v pěti hlavních oborech: Vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace. Projekty podporované UNESCO zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě.

Památky na seznamu UNESCO na území Polska:

Krakov - historické centrum: staré město včetně královského hradu a opevnění (1978)
Wieliczka, solný důl: historické solné doly (1978)
Osvětim-Březinka: největší koncentrační tábor Hitlerovy Třetí říše (1979)
Bělověžský prales: rozsáhlá přírodní rezervace poskytuje útočiště mnoha savcům, 300 zubrů, částečně v Bělorusku (1979, 1992)
Varšava – historické centrum města, po 2. světové válce úplně zrekonstruováno (1980)
Zamość (Zámostí): renesanční město s původním půdorysem a opevněním (1992)
Hrad Malbork řádu německých rytířů: středověký cihlový hrad (1997)
Středověké město Toruň: komplex středověkých architektonických památek (1997)
Kalwaria Zebrzyndowska: architektonický komplex a poutní místo zasazené do krajiny (1999)
Kostely míru v městečkách Jawor a Swidnica: nejstarší církevní stavby s dřevěnou kostrou v Evropě (2001)
Dřevěné kostely v jižním Malopolsku: katolické kostely, vystavěné z horizontálně uložených kmenů (2003)
Park Muzakowski/ Muskau: krajinný park po obou stranách řeky Nisy, tedy v Polsku i v Německu, byl vytvořen knížetem Hermannem von Puckler-Muskau v letech 1815 až 1844 (2004)
Hala století ve Vratislavi (Wroclaw): významná památka moderní architektury, víceúčelová betonová stavba (1911-13) navržená německým architektem Maxem Bergem (2006)
Karpatské dřevěné kostely v Polsku a na Ukrajině:  pravoslavné či řecko-katolické kostely typické pro tyto oblasti, obdobné památky též na Slovensku (2013) 

Převzato ze seznamů památek UNESCO na wikipedii. 

Související destinace

Polsko

Polsko

Polsko, země, která s námi sousedí na sever, je snadno dostupná, není obtížné se v ní orientovat a domlouvat a je tam mnoho míst, které rozhodně stojí navštívit. Od polských Krkonoš a Tater až po baltské moře, od Slezska a Stolových hor až po východní kraje s rázovitými vesnicemi, dřevěnými kostelíky a pralesem, ve kterém žijí zubři. najdeme tu řadu skvostných historických měst (Krakov, Vratislav, Toruň, Poznaň, Zamošč i znovu vystavěné historické jádro Varšavy) a dalších významných památek (poutní místa Kalwaria Zebrzydowska a Čenstochová, hrady řádu německých rytířů vč. největšího Malborku, nádherné zámky...) a také velmi rozmanitou a krásnou přírodu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu