autokarem hotel Snídaně Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznáte několik pomořanských národních parků, nekonečné pláže, písečné duny jako na Sahaře, skanzen, jedinečné pozemní jeskyně a dvě města, která jsou pýchou severního Polska - Štětín a Toruň.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 3x hotel/penzion 3* (2lůžkové pokoje), 3x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, fakultativní služby, vstupné a místní dopravu (200 Zł) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.500 Kč za 1lůžkový pokoj
210 Kč za komplexní pojištění
180 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Štětín, Wolinský národní park, tzv. Polská Sahara, zubří obory, Park miniatur majáků, letovisko Kolobrzeg na pobřeží Baltského moře, skanzen Pomořanské vesnice, nekonečně dlouhé pláže a písečné duny, Muzeum jantaru, Groty Mechowskie, Toruň (UNESCO), Łódź
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
011-244
3.8 - 8.8.2021
5
Praha a další níže
9 790,-
Zrušeno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ve 22 hodin (po trase na Liberec), cesta přes Německo do Polska

2. den: SZCEZCIN (ŠTĚTÍN), přístav čs. námořní flotily na řece Odře, pomořanský vévodský hrad, kostel sv. Petra a Pavla, moderní architektura Filharmonia Mieczysława Karłowicza, nejkrásnější stavba roku 2015, radnice a gotický Loitzův dům, ochutnáte čerstvé ryby z Baltu, polévku žurek, bigos a třeba i wodku wyborowu, fakult. plavba přístavem, přes bukové lesy do Wolinského národního parku (UNESCO), první mořský park v Polsku, turistika parkem tzv. Polskou Saharou, návštěva proslulé zubří obory, MIĘDZYZDROJE, krásná promenáda a 400 m molo, Kawcza Gora se schody a výhledem na pobřeží

3. den: cesta podél Baltského pobřeží, TRZĘSACZ, romantické ruiny kostelíka na písečných dunách, NIECHORZE, Park miniatur majáků nebo procházka po pláži, ev. zážitkové koupání v Baltu, letovisko na pobřeží Baltského moře KOLOBRZEG, pevnost (obléhal ji Napoleon a Goebbels zde natočil svůj velkofilm), výstup na legendární maják - nejznámější stavbu tohoto druhu v Polsku, typické pochutiny z ryb a gofry (vafle), KLUKI, prohlídka skanzenu Pomořanské vesnice s lidovými výrobky, pohledy na Baltské moře, ŁEBIE, Słowiński Park, nekonečné dlouhé pláže a písečné duny, toulání a možnost koupání v Baltu (voda mívá 20°C)

4. den: ŁEBIE (LEBA), procházka městem, možnost návštěvy Muzea Jantaru, Słowiński Park Narodowy (UNESCO), mezinárodní chráněné území se vzácnou flórou a faunou u ústí řeky Leba a Lebského jezerea, cesta parkem vyhlídkovým vláčkem, výběhy koně malopolského a dobrodružné toulání po pohyblivých píscích a dunách Lebsé Sahary,, jezera, bažiny, lesy a písečné duny, možnost půjčení kola či koupání, dále přírodní zajímavost Groty Mechowskie - povrchové pískovcové jeskyně, ubytování na okraji města TORUŇ, večerní procházka, možnost večeře

5. den: TORUŇ (UNESCO), návštěva starobylého města na řece Visle se středověkým jádrem, kdysi bohaté křižácké město německých rytířů, ráz hanzovního města, cihlová radnice ("kalendářní" stavba se 4 branami a 365 okny), pevnost a šikmá věž, okouzlující uličky města, pomník rodáka M. Koperníka, věhlasné perníkové dobroty, Muzeum piernika a ochutnávka, odpoledne rozloučení s Pomořanskem, cestou zastávka u katedrály v PELPLIN, jeden z největších chrámů z cihel na světě, OPORÓW, romantický hrad na umělém ostrově na řece, cesta přes ŁÓDŹ s katedrálou, dle času možnost večeře, noční přejezd

6. den: návrat do Prahy ráno

Doprava

klimatizovaným autobusem s prodejem studených a teplých nápojů za koruny, vybaveným WC a přehrávačem DVD

Ubytování

3x ubytování v hotelu/penzionu 3*, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím.

Stravování

3x snídaně v ceně zájezdu
Ostatní stravování v rámci programu na doporučení průvodce. V Polsku je velké množství cukráren a bufetů s velmi chutnými zapiekankami a dalším rychlým bufetovým jídlem. Ceny večeří jsou srovnatelné jako v Čechách a polská kuchyně je velmi chutná.

Orientační ceny v Polsku : balená voda 1,5l 3 zł, chléb 2 zł, káva 7 zł , pivo v restauraci od 5 zł, jídlo v restauraci od 20 zł, mléčný bar (rychlé občerstvení) 5–10 zł, obložená bageta 7 zł, 0,5 vodky 20 zł (vhodný dárek), pohlednice 2,5 zł, WC 1 zł.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Kapesné

Doporučené kapesné na vstupné a na místní dopravu je minimálně 200 PLN.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Štětín - Mezizdroje - Trzęsacz - Niechorze - Kolobřeh - Kluki - Łeba - Toruň - Pelplin - Oporów - Lodž

Polsko - NP Gory Stolowe - pohled na Broumovské stěny v ČR

Pouze tři národní parky v Evropě chrání krajinu pískovcových věží, hlubokých roklí, všudypřítomného písku a skalních převisů – krajinu pískovcových skalních měst. Vedle našeho Českého Švýcarska je to Saské Švýcarsko v Německu a právě národní park Stolové hory v Polsku (63 km2). Leží v jihozápadní části země při hranicích s ČR (navazuje na naší CHKO Broumovsko) a chlubí se labyrintem skalních věží i dalekými výhledy. Třeba z nejvyššího vrcholu – Velké Hejšoviny (919 m).

zobrazit celý článek
Polsko - Słowiński Park Narodowy s úsvitem

Leží na severu Polska na pobřeží Baltského moře, mezi městečky Rowy a Łeba (327 km2) v Pomořském vojvodství. Vznikl společnou činností moře a čtvrtohorního ledovce. Ten zanechal množství morén a vytvořil četná jezera – těm dominují dvě největší Jezioro Łebsko (plocha 7.140 ha, hloubka kolem 7 m) a Jezioro Gardno. Nejatraktivnější je však „Polská Sahara“, kde se na ploše asi 500 ha rozprostírají bílé písečné duny, neustále přesouvané zdejšími větry. Pohyb sice není výrazný – maximálně 10 metrů za rok, ale iluze Sahary je dokonalá. Písek přinesly mořské vlny, vyvrhly na pobřeží a dál už jen transportoval vítr.

zobrazit celý článek
Polsko 345 - Krakov - Wawel, katedrála, kaple Vasa, 1644-67

Památky a zajímavosti polského královského města s tisíciletou historií. Krakov jistě patří k nejkrásnějším městům Polska a stojí za to se s ním podrobněji seznámit na poznávacích zájezdech nebo během eurovíkendu.

zobrazit celý článek
Polsko - Krakov - Wawel, katedrála sv.Stanislava a Václava

Přehled všech lokalit Polska zapsaných na seznam UNESCO

zobrazit celý článek
Polsko - Kalwaria Zebrzyndowska - bazilika P.Marie, 1603-9, návrh G.M.Bernardoni

Kalwaria Zebrzydowska je název městečka v jižním Polsku a zároveň jedné z nejvýznamnějších památek Polska, která se zde nachází - kalvárie založené r. 1602, která dodnes přitahuje množství poutníků a pro svou vynikající architekturu zasazenou vkusně do krajiny byla zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Je proto také pravidelnou zastávkou na poznávacích zájezdech do Krakova.

zobrazit celý článek

Malopolsko, historický kraj Polska kolem Krakova, lze označit za nejrozmanitější část Polska - najdeme tu četné památky, centra kultury i náboženství, stopy po ukrajinské a židovské kultuře, lidové tradice i krásnou přírodu polských Karpat (Tatry, Pieniny, Bieszczady) a Ojcówského národního parku. Většina poznávacích zájezdů do Polska míří právě do Malopolska.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Polsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Polsko - Vratislav (Wroclaw), Skleněná fontána neoficiálně nazývaná Pisoár

Vratislav, evropské město kultury pro rok 2016, je historické hlavní město kraje Slezsko. Má velmi pěkné historické jádro, v němž se odráží staletá kultura tří národností. Mnoho míst odkazuje na společné dějiny Čech a Slezska. A nechybí ani moderní památky, zejména železobetonová hala, zapsaná na seznam UNESCO.

zobrazit celý článek
Polsko - Varšava - Královsý hrad, dnes muzeum, původně sídlo vévodů Mazovských, barokně - klasicistní (foto Lukáš Zedníček)

Polská metropole Varšava je město, které po válečných hrůzách doslova povstalo z trosek. historické památky byly obnoveny i nově vybudovány, a tak se lze i dnes vydat na pouť staletími pohnuté polské historie. A kdo má zájem spíš o moderní památky, ten se může vydat do čtvrti mrakodrapů.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu