autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Cestou „jantaru a dřeva“ po krajích, které nám nejsou vzdáleny geograficky ani historicky, ale tak málo o nich víme. Písečné duny Kuršské kosy, hluboké lesy, jantarové pobřeží Baltského moře, dřevěná lidová architektura a jedinečné lidové umění. Kaliningradská oblast - nejzápadnější exkláva Ruska, donedávna uzavřená pro cizince, Křížový vrch, historická hansovní města, staré křižácké hrady i současný život pobaltských měst.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem, trajekt na Kuršskou kosu, zajištění elektronického ruského víza. 4x ubytování v turistických hotelech (2lůžkové pokoje), 4x polopenze; českého průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, případné pobytové taxy, fakultativní služby a veškeré vstupné a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
245 Kč za komplexní pojištění
210 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Slevy
1 200 CZK pro 3. osobu na přistýlce (omezený počet míst)
hrad Malbork - Kalinningra - plavba po ramenech řeky Pregola, Zelenogradsk, dlouhá písčitá Kuršská Kosa, rybářská osoba Nida, NP Neringa, Vrch čarodějnic - muzeum řezbářství v přírodě a dřevěné sochy čarodějnic, jantarová riviera s lázeňským městem Palanga, Litva, město Kaunas a metropole Villnius - Trakai, městečko s vodním hradem
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
012-245
5.9 - 11.9.2021
6
Praha a další níže
11 990,-
Zrušeno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy a po trase (Brno, Přerov, Ostrava) a noční přejezd do Polska

2.den: polskou krajinou na hrad Malbork, sídlo Teutonských rytířů s největším cihlovým hradem na světě (UNESCO), dále přes hranici do ruské enklávy Kaliningradské oblasti, KALININGRAD (česky Královec, německy Königsberg), centrum oblasti a město do roku 1991 uzavřené zahraničním turistům, prohlídka města založeného Přemyslem Otakarem II., v majetku Řádu německých rytířů i Hohenzollernů, při procházce Vás čeká gotická katedrála, hrobka filozofa Immanuela Kanta, Oceánografické museum - Mirovovo okeana, Dům sovětů, Zlatá brána, náměstí Vítězství, Muzeum jantaru, fakultativně plavba po ramenech řeky Pregola

3.den: Kuršská Kosa (UNESCO), cesta přes ZELENOGRADSK na dlouhou úzkou písečnou Kuršskou kosu (UNESCO) mezi Baltským mořem a Kuronskou lagunou, rozdělenou mezi Rusko a Litvu; oblast „Baltské Sahary" - N.P. Kuršská kosa: muzeum kraje, cesta „Tančícím lesem", výstup na nejvyšší dunu Efu (62 m), cesta přes rusko-litevské hranice do rybářské osady NIDA: pěší výlet do písečných dun (až 67 m vysoké) s přesypy a borovými háji Národního parku Neringa se 4 vesnicemi s pohanskou barevnou symbolikou (hnědá modrá, bílá). JUODKRANTÉ, vesnice a sídliště kormoránů, Vrch čarodějnic - muzeum řezbářství v přírodě a dřevěné sochy čarodějnic, trasa z Kuršské kosy trajektem do přístavu KLAJPEDA (Klaipėda) s historickými hansovními domy

4.den: cesta na pobřeží Baltského moře, legendární Hora křížú (Kryžių Kalnas) se stotisíci kříži, KAUNAS, hlavní letovisko Jantarové riviéry a lázeňské město PALANGA: botanická zahrada, muzeum jantaru, ubytování

5.den: po trase KAUNAS - RUMŠIŠKÉS – VILNIUS poznáte moderní KAUNAS s historickým jádrem na soutoku řek Němen a Neris: starý hrad, radnice „Bílá labuť“, třída Vilniaus gatvė lemována obchody, galeriemi, muzei a restauracemi, Ďáblův dům s muzeem čertů, barokní klášter Pažaislis s benátským interiérem z růžového a černého mramoru, dále kolem Kaunaské přehrady do rozsáhlého skanzenu staveb litevské lidové architektury Rumšiškés: větrné a vodní mlýny, farmy, sýpky, ukázky lidových řemesel - řezbářství, tkaní lněného oděvu, výroba slaměné dekorace, keramika aj.

6.den: po trase Vilnius, Trakai – Praha, okouzlující barokní VILNIUS, hlavní město Litvy na řece Neris, Staré město (UNESCO), Náměstí katedrály, majestátní vrch Gediminas, Hradní ulice - centrum barového a kavárenského života, židovská čtvrť, hora Tří křížů, vrcholem dne je jedinečný přírodní park se 61 jezery a ostrovním hradem Trakai, jehož stěny spadají přímo do jezera, rozloučení s Litvou; noční přejezd přes Polsko domů 

CK si vyhrazuje právo posunů programu vzhledem k aktuálním dopravním podmínkám. 

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD

Ubytování

4x turistický hotel 2* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

4x polopenze

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Měna

Měnovou jednotkou v Polsku je Polski Złoty (Zł). Złoté je vhodné mít na kapesné, vstupné a vlastní finanční výdaje během zájezdu. Ve směnárnách lze směnit volně EUR, USD i CZK. Avšak vzhledem k tomu, že zájezd začíná o víkendu, není jisté, zda se naskytne možnost směnit si peníze hned během prvního dne, proto je nutné mít nějaké Złoté již s sebou.
Nezapomeňte si s sebou vzít drobné české koruny na občerstvení do busu.

Pořadatel: Cestovní kancelář NOMÁD, s. r. o., IČO: 49970844

hrad Malbork - Kalinningrad - Kuršská Kosa - Zelenogradsk - Nida - NP Neringa - Juodkranté - Hora křížů - Kaunas - Rumšiškés - Vilnius - hrad Trakai

Polsko - NP Gory Stolowe - pohled na Broumovské stěny v ČR

Pouze tři národní parky v Evropě chrání krajinu pískovcových věží, hlubokých roklí, všudypřítomného písku a skalních převisů – krajinu pískovcových skalních měst. Vedle našeho Českého Švýcarska je to Saské Švýcarsko v Německu a právě národní park Stolové hory v Polsku (63 km2). Leží v jihozápadní části země při hranicích s ČR (navazuje na naší CHKO Broumovsko) a chlubí se labyrintem skalních věží i dalekými výhledy. Třeba z nejvyššího vrcholu – Velké Hejšoviny (919 m).

zobrazit celý článek
Polsko - Słowiński Park Narodowy s úsvitem

Leží na severu Polska na pobřeží Baltského moře, mezi městečky Rowy a Łeba (327 km2) v Pomořském vojvodství. Vznikl společnou činností moře a čtvrtohorního ledovce. Ten zanechal množství morén a vytvořil četná jezera – těm dominují dvě největší Jezioro Łebsko (plocha 7.140 ha, hloubka kolem 7 m) a Jezioro Gardno. Nejatraktivnější je však „Polská Sahara“, kde se na ploše asi 500 ha rozprostírají bílé písečné duny, neustále přesouvané zdejšími větry. Pohyb sice není výrazný – maximálně 10 metrů za rok, ale iluze Sahary je dokonalá. Písek přinesly mořské vlny, vyvrhly na pobřeží a dál už jen transportoval vítr.

zobrazit celý článek
Polsko 345 - Krakov - Wawel, katedrála, kaple Vasa, 1644-67

Památky a zajímavosti polského královského města s tisíciletou historií. Krakov jistě patří k nejkrásnějším městům Polska a stojí za to se s ním podrobněji seznámit na poznávacích zájezdech nebo během eurovíkendu.

zobrazit celý článek
Polsko - Krakov - Wawel, katedrála sv.Stanislava a Václava

Přehled všech lokalit Polska zapsaných na seznam UNESCO

zobrazit celý článek
Polsko - Kalwaria Zebrzyndowska - bazilika P.Marie, 1603-9, návrh G.M.Bernardoni

Kalwaria Zebrzydowska je název městečka v jižním Polsku a zároveň jedné z nejvýznamnějších památek Polska, která se zde nachází - kalvárie založené r. 1602, která dodnes přitahuje množství poutníků a pro svou vynikající architekturu zasazenou vkusně do krajiny byla zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Je proto také pravidelnou zastávkou na poznávacích zájezdech do Krakova.

zobrazit celý článek

Malopolsko, historický kraj Polska kolem Krakova, lze označit za nejrozmanitější část Polska - najdeme tu četné památky, centra kultury i náboženství, stopy po ukrajinské a židovské kultuře, lidové tradice i krásnou přírodu polských Karpat (Tatry, Pieniny, Bieszczady) a Ojcówského národního parku. Většina poznávacích zájezdů do Polska míří právě do Malopolska.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Polsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Polsko - Vratislav (Wroclaw), Skleněná fontána neoficiálně nazývaná Pisoár

Vratislav, evropské město kultury pro rok 2016, je historické hlavní město kraje Slezsko. Má velmi pěkné historické jádro, v němž se odráží staletá kultura tří národností. Mnoho míst odkazuje na společné dějiny Čech a Slezska. A nechybí ani moderní památky, zejména železobetonová hala, zapsaná na seznam UNESCO.

zobrazit celý článek
Polsko - Varšava - Královsý hrad, dnes muzeum, původně sídlo vévodů Mazovských, barokně - klasicistní (foto Lukáš Zedníček)

Polská metropole Varšava je město, které po válečných hrůzách doslova povstalo z trosek. historické památky byly obnoveny i nově vybudovány, a tak se lze i dnes vydat na pouť staletími pohnuté polské historie. A kdo má zájem spíš o moderní památky, ten se může vydat do čtvrti mrakodrapů.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu