autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Evropské slavnosti Velikonoce a svátky jara Historické slavnosti a průvody Folklórní slavnosti Zájezdy na hudební představení a festivaly Zájezdy s lehkou turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznejte jednu z nejhezčích velikonočních slavností střední Evropy – v Lužici na venkově vyjíždějí na neděli Vzkříšení velká jezdecká procesí na koních s ozdobnými postroji s muži v černých fracích s cylindry – tzv. křižácké jízdy. Až 1500 jezdců se může v ukázněných dvojstupech projíždět po cestách Horní Lužice, aby posvětili pole a oslavili zmrtvýchvstání Krista. Lužice má s českými zeměmi mnoho společného stejně jako národ Lužických Srbů, který si dosud zachoval vlastní jazyk a tradice. Na programu jsou také významná lužická města Budyšín a Zhořelec i jedinečné zahrady.
Lužičtí Srbové si na Velikonoce zachovávají lidové prvky kultury a jsou na své kulturní dědictví právem pyšní. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupné (70 €) a vše, co není zahrnuto v odstavci "základní cena zahrnuje".
Příplatky
1.600 Kč za jednolůžkový pokoj
300 Kč záloha za jízdu historickým vláčkem
105 Kč za komplexní pojištění
90 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Oybin, hrad a klášter v krajině pískovcových skal - Žitava, postní plátno (UNESCO) - starobylé město Zhořelec - Bad Muskau, rozsáhlý park (UNESCO) - Budyšín, přehlídka zdobených kraslic na zámku - slovanské vesnice a velikonoční jízdy Lužických Srbů
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-275
29.3 - 31.3.2024
2
Praha a další níže
5 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odjezd z Prahy v 6.30 h, další možná nástupní místa Mladá Boleslav, Liberec a po trase dle dohody; cesta do SRN, Žitavské hory, kouzlo lužické krajiny, hrad OYBIN v krajině pískovcových skal, turistika ke zřícenině hradu a kláštera založeného Karlem IV., obchůdky s velikonoční výzdobou, cesta do ŽITAVY (Zittau), města, které kdysi náleželo k českému království, Řeznická bašta, květinové hodiny se zvonkohrou, Marstall, radnice, Johanniskirche, Velké postní plátno (více než 500 let staré), barevná moderní čtvrť, starobylé město ZHOŘELEC (Görlitz), brána, gotický chrám sv. Petra a Pavla, měšťanské domy, Svatý hrob (kopie Jeruzalémského hrobu), dojezd na ubytování

2.den: fakultativně jízda historickým vláčkem Waldeisenbahn a den pro nejkrásnější jarní zahrady Lužice: BAD MUSKAU, zámek a rozsáhlý krajinářský park knížete Pückler-Muskau (UNESCO) - největší ve střední Evropě , BUDYŠÍN (Bautzen), historické město se zachovalými hradbami a mnoha věžemi vystavěné na ostrohu obtékaném řekou Sprévou, hlavní město Lužických Srbů, prohlídka historického centra, velikonoční atmosféra a výzdoba zahrádek, dóm sv. Petra, šikmá věž, Kapitula, středověká vodárna, zámek Ortenburg a jedinečné Muzeum Lužických Srbů, na Velikonoce krásně zdobené kraslice seznámení s bohatým lužickosrbským velikonočním folklórem, kraslice jsou podobné českým a velice dekorativní, zdobené různými technikami, podvečerní atmosféra plná pohody a lužickosrbské speciality, třeba "howjaze mjaso s chřenom", návrat na ubytování

3.den: městečko HOYERSWERDA, lužické městečko s radnicí, trhovým náměstím s historickými měšťanskými domy, « srbskou kašnou » a dochovaným « poštovním sloupem », cesta lužickými vesnicemi a vrchol zájezdu: účast na tradiční velikonoční akci – velikonoční křižácké jízdě (nejpočetnější německé procesí na koních  - kolem 650 jezdců v černém na koních s bohatě zdobenými postroji), průvod vede skrz vesnice ŠUNOV (Schönau), ROŽANT, KONJECY (Cunnewitz), RALBICY (Ralbitz), unikátní hřbitov s bílými kříži, zde činí jízda až 700 koní, dále KAMENEC, klášterní kostel svaté Anny, radnice, gotický mariánský kostel, středověké opevněná vesnice PANŠICY-KUKOW (Panschwitz-Kuckau), gotický cihlový klášter St. Marienstern, barokní kašna s českým lvem, SWINARNJA (Schweinerden) s hrázděnými domy, kaple sv. Ludmily, případně na závěr BUDYŠÍN, velikonoční atmosféra a barevné kraslice - odjezd do Prahy a návrat do 23 h

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních podmínek o slavnostech. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje, o přestávkách prodej nápojů za Kč.

Ubytování

2x hotel 3* ve 2lůžkové pokoje s příslušenstvím
V tomto hotelu převažují dvojlůžkové pokoje typu double s manželskou postelí, pokoje typu twin (2 oddělená lůžka) jsou hodně omezené. V případě doobsazení je nutné počítat s tím, že nebude možné zajistit pokoj s oddělenými postelemi.

Stravování

2x snídaně formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

OJVÍN, klášter a hrad - 8 €
ŽITAVA, Velké žitavské postní plátno - 8 €
ZHOŘELEC, Svatý hrob - 5 €,
BAD MUSKAU, zámecký park – 4 €, zámek - 8 €,
BUDYŠÍN, hrad Ortenburg, muzeum Lužických Srbů - 6 €, dóm - 3 €, historická vodárna - 3,5 €, šikmá věž Reichenturm - 2,50 €
klášter Marienstern - 4 €
NOCHTEN, park bludných balvanů - 6 €

Kapesné

Doporučujeme s sebou na vstupné 70 € a další kapesné dle zvážení na útratu.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Velikonoce v Lužici - Jutry w Srbech - a Jízda křižáků
Lužičtí Srbové reprezentují původní slovanské obyvatelstvo území Horní a Dolní Lužice ve východní části Saska a Braniborska. Předkové Lužických Srbů, tzv. polabští Slované, obývali území do 10. století. Od té doby se dostali pod nadvládu Němců, za nacismu byli dokonce odsouzeni k vyhlazení. I když je Lužických Srbů už jen hrstka a stále jejich počet ubývá, podařilo se jim zajistit kulturní autonomii, znovu oživit jazyk a hrdě se hlásí ke své kultuře
Každoročně na velikonoční neděli usedají v katolické Horní Lužici na překrásně nazdobené koně lužičtí muži oblečení do černých fraků, černých holínek a cylindrů. Sjíždí se střípky rodin z celého Německa a Polska, aby se stali svědky slavnosti. „Křižáci - křižerjo" nemají nic společného se středověkými dobyvatelskými válkami, jde o prastarý slovanský zvyk spojený s prosbami za dobrou úrodu a žehnání polím. Jízda křižáků je výrazem sounáležitosti ke křesťanské rodině a vyvrcholení Velikonoc.

Srbské tradice
Lužičtí Srbové mají velmi pestrý a poutavý folklór a do dneška si na svých tradicích velmi zakládají. O nedělích a zejména svátcích lze v Horní Lužici vidět spoustu lidí v barevných krojích a veselých slavností tu lze během roku zažít víc než dost.
Typický pro Lužici je například Ptačí kwas neboli ptačí svatba na konci ledna. Je to především dětská slavnost. Děti dávají večer za okno talířky a misky a ráno na nich najdou různé dobroty – takto se jim ptáci na sklonku zimy odměňují za zimní krmení. Potom si děti oblékají ptačí masky a připínají křídla, tancují, zpívají a předvádějí ptačí svatbu. Dětská hra má zřejmě velmi hlukové kořeny, ke kterým dnes už nedohlédneme, protože jediná dochovaná lidová píseň vymřelých polabských Slovanů, zaznamenaná v 18. století, pojednávala právě o ptačí svatbě.
Velmi známé jsou také velikonoční zvyky, především jezdecká procesí, takzvané jízdy křižáků. Název odkazuje ke starým slovanským tradicím jarních rituálů, které souvisely s plodností země, nemá nic společného s bojovníky pod znamením kříže. Objíždějí vesnice, zpívají a modlí se za dobrou úrodu. Jezdci (pouze muži) jsou v černých oblecích s cylindry, koně mají naopak pestré vyšívané postroje a zapletené hřívy. Oblíbené je také velikonoční střílení, které má zahánět zlé síly, nabírání vody, která má v noci ze sobotu na nedělí Vzkříšení mít zázračnou moc, a konečně na velikonoční pondělí veselé hry s vejci, která jsou např. v Budyšíně koulená ze svahu a děti je chytají.
K dalším oblíbeným zvykům patří samozřejmě masopustní veselice, pálení čarodějnic poslední noc v dubnu a potom oslavy dožínek, např. opět společné jízdy, tentokrát po strništích, a vázání věnců hojnosti.

Poznámky

Města a památky v Horní Lužici
Nejvýznamnějšími městy Horní Lužice je trojlístek ŽITAVA (ZITTAU), BUDYŠÍN (BAUTZEN) a ZHOŘELEC (GORLITZ). V minulosti náležela spolu s Kamencem, Löbau a Lubání, která se nyní nachází na polském území, k tzv. Šestiměstí, městskému svazu, který fakticky spravoval zdejší kraj.
ŽITAVA se nacházela původně na českém území, časem ale neoddělitelně splynula s lužickými městy. Díky své poloze jen kousek za nynější hranicí představuje základnu pro výlety do oblasti Žitavských hor, ráje turistů i horolezců. Za návštěvu stojí i historické jádro se spoustou dochovaných budov, turisté obdivují rovněž středověkou tkaninu - tzv. žitavské postní plátno v kostele sv. Kříže, a půvabné květinové hodiny. Nedaleko odtud se nachází romantické lázeňské městečko OYBIN korunované zříceninou gotického opatství na skalách. Se Žitavou je spojen úzkokolejkou.

ZHOŘELEC leží přesně na hranici mezi Německem a Polskem. Zachoval si spoustu památek z různých historických období. Donedávna bylo jeho historické centrum značně zchátralé, nyní se však probouzí k životu. Za návštěvu stojí Horní i Dolní tržiště s renesančními domy a okolní starobylé uličky, radnice, impozantní pětilodní románsko-gotický kostel sv. Petra a Pavla, kostel Oberkirche s gotickými malbami, sakrální komplex Svatý hrob i zbytky hradeb s barbakanem.

BUDYŠÍN je rovněž krásné historické město, umístěné na skále nad Sprévou. Je neoficiálním hlavním městem Lužických Srbů, všude uvidíte dvojjazyčné nápisy. Vévodí mu dóm sv. Petra a pozdně gotický hrad Ortenburg, vystavený pro Matyáše Korvína, nyní s muzeem Srbů. Zajímavou památkou je i vodárenská věž z 15. století.

KAMENEC  jehož hlavními památkami jsou gotické kostely sv. Marie a sv. Anny a kuriózní halový Katechismuskirche, opatřený střílnami. Nachází se tu muzeum západní Lužice a rovněž muzeum zdejšího rodáka básníka G.H. Lessinga.

HOYERSWERDA je lužické městečko s radnicí, trhovým náměstím historickými měšťanskými domy, uličkou řemeslníků, « srbskou kašnou » a « poštovním sloupem », který dal vztyčit král August Silný v r. 1739 jako znamení na zastavování poštovních vozů.
Park bludných balvanů Nochten

Krajina Horní Lužice severně od Budyšína nese výrazné stopy po těžbě hnědého uhlí. V roce 2000 přišel dr. Ulbrich s výborným nápadem, jak využít velikou spoustu vytěžené zeminy a zkultivovat "měsíční krajinu" v blízkosti elektrárny Boxberg. Byl vytvořen rozsáhlý krajinový park vřesovišť, skalek a rašelinišť nazvaný Park bludných balvanů - neboť především jim je zasvěcen.

V Lužici se nachází celá řada osamocených balvanů, které nepatří do okolní krajiny. Jsou to tzv. bludné balvany, které se sem dostaly v dobách ledových - byly dopraveny masou ledovce, který se sem dostal až ze Skandinávie. V Parku bludných balvanů u Nochten se jich nachází na 6 000 a jsou opatřeny cedulemi, které vysvětlují jejich složení a původ. Jsou seskupeny na několika pahorcích - kamenných zahradách, které jsou doplněny porosty jehličnatých keřů, polštářů barevných skalniček a sukulentů. Dále jsou tu vřesové zahrady s různobarevnými druhy vřesů (na 160 odrůd) a s jezírky a celé rozlehlé přírodní vřesoviště. Menší rašeliniště je osázené vzácnými rostlinami z okolí Nochtenu, které sem byly přeneseny z míst zasypaných haldami. Na velkých travnatých plochách kvete na jaře spousta krokusů, v letní části lze vidět záhony zvonků, máty a šalvěje, je tam údolí s trpasličími jehličnany i s divokými azalkami.

Balvanům je věnován také geologický areál zvaný Malá Skandinávie, kde se lze poučit o původu balvanů a asi 90 je jich ponecháno přesně na místech, kde byly objeveny. Stezka vede na vrchol kopce, kde se tyčí zvláštní modré sousoší symbolizující ledovec. Dole pod parkem je veliká vodní plocha, do které ústí potůček stékající z kamenných vršků.

BAD MUSKAU, rozsáhlý krajinářský park knížete Pückler-Muskau

Inspirován anglickými zahradními umělci, vytvořil kníže Hermann Pückler-Muskau 830 hektarů zdánlivě nekonečné krajiny s novým zámkem jako centrem. Park je od roku 2004 zapsán na seznamu německo-polských památek UNESCO. Jedná se skutečně o jedinečně harmonickou zahradní kompozici s širokými loukami a květinovými zahradami. Představuje největší možný kontrast k barokní geometrii dvorního zahradního umění.

V době knížete Hermana von Pücklera-Muskua se ornamentální zahradní umění vyvíjelo do scénického krajinného umění. Dvě třetiny parku se nachází na polském území a jedna třetina na německém území. Původní hrad v srdci parku, který zcela vyhořel během druhé světové války byl téměř kompletně přestavěn a můžete v něm shlédnout výstavu »Pückler! Pückler? Je těžké uvěřit! ". Kníže Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871) vystřídal za svůj život mnoho životních rolí: byl zahradním umělcem, spisovatelem, dobrodruhem ale také politikem. Výstava v novém zámku v Bad Muskau dekóduje jednotlivé aspekty a slučuje je do zábavného celkového obrazu: Pückler. Navštívit je možné také výstavu „Ananas! Královské ovoce.“ Stálá expozice kulturních dějin a pěstování ananasů, které má zde dlouhou tradici, se nachází v obnovených sklenících zámecké zahrady

Vstupné:
• do parku zdarma
• trvalá výstava v Novém zámku 6€
• příležitostné výstavy cca od 3€
• Výstava Ananas! ve sklenících 2€
*Zámek je otevřen denně od 30.3. do konce října od 10 – 18 h


Zobrazit místo Velikonoce v Lužici a křižácké jízdy na větší mapě

Oybin - Žitava - Zhořelec - Bad Musaku - Budyšín - Hoyerswerda - Šunov - Rožant - Konjecy - Ralbicy - Kamenec - Swinarnja
Německo - Drážďany - Semperopera, interiéry

Významná evropská operní scéna v Drážďanech (spjatá především s působením Richarda Wagnera a Richarda Strausse). Název má podle architekta Gottfrieda Sempera, který ji vybudoval.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany v jarním hávu.

Drážďany - kulturní město, v němž se nachází různá atraktivní muzea, zejména sbírky proslulého Zwingru, klenotnice saských panovníků, ale také Muzeum dopravy a pozoruhodné německé muzeum hygieny. Plno významných památek i perliček pro víkendové poznávací zájezdy.

zobrazit celý článek
Německo - Lipsko - Gondwanaland, k vidění šimpanzi, orangutani i gorily

Dávné doby minulé ožívají v Gondwanalandu v Zoo Lipsko. Doby, kdy existoval superkontinent Gondwana a dinosauři putovali volně po pevnině. Gondwanaland vám umožní užít si klima, faunu a floru tropického deštného lesa na vlastní kůži.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Pillnitz, kvetoucí kamélie ukrytá ve skleníku těžkém 54 tun,ten  se na léto odsouvá, v zimě kamélii chrání a udržuje teplotu 6-10°

Zámek Pillnitz poblíž Drážďan je známý díky svým rozlehlým zahradám. Mezi jeho hlavní atrakce patří oranžérie, anglický pavilón, čínský pavilón a ovšem také skleník s obří stromovou kamélií, která je na jaře celá obsypaná růžovočervenými květy. 

zobrazit celý článek
Lužice - Konjecy, velikonoční jízda

Lužičtí Srbové, malý slovanský národ v Německu, si udržel rázovitý folklór, který je odlišuje od okolního německého obyvatelstva. K tomu nejzajímavějšímu, co mohou nabídnout, patří jejich zvyky na Velikonoce, zejména velká jezdecká procesí - tzv. křižácké jízdy. Seznamte se s nimi i vy na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Míšeň, Muzeum porcelánu, klasické vzory

Míšeň je velmi malebné středověké město na Labi. Mohutná hrad a katedrála upomínají na slávu saských kurfiřtů, v městě se nachází výrobna proslulého míšeňského porcelánu s ukázkovou dílnou. Zájemce o gastronomii jistě zaujmou místní vína a pečiva - nachází se tu málo známá saská vinná stezka, malebná krajina kolem Labe potěší oko výletníka. Míšeň proto v nabídce poznávacích zájezdů do Německa rozhodně nesmí chybět.

zobrazit celý článek

Jen kousek od hranic se nacházejí nejstarší a nejslavnější termální lázně Saska - okouzlující Toskana Therme v Bad Schandau. Hlavní atrakcí modernizovaného areálu termálních lázní se saunami a wellness je zejména čarovný prostor s hudbou, barevnými světly a vůněmi - Liquid Sound.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - v průvodu jede i Popelka, tady nesmírně populární z českého filmu

Jeden z vrcholů adventu v Německu je Festival štol v Drážďanech. Oblíbená saská vánoční štola je vyrobena v obří velikosti a potom se veze městem v pestrém průvodu historicky oděných postav v čele s králem Augustem. Slavnost je pastvou pro oči i chuťové buňky.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Zwinger zdobí četné sochy - Kupidové, Cherubínci, vázy, masky aj.

Drážďany jsou památkovým rájem – v roce 2009 se stala světovým kulturním dědictvím. Město má spoustu zeleně a památky přímo v centru. Seznamte se s desítkou nejkatraktivnějších míst, která můžete navštívit i na poznáváacích zájezdech s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Pfunds Molkerei

Nejkrásnější mlékárna světa Drážďanská mlékárna Pfunds Molkerei byla v roce 2008 zapsána do Guinessovy knihy rekordů zapsána jako nejkrásnější mlékárna světa. Stojí zaručeně za návštěvu.

zobrazit celý článek
Německo - Lužice - Marienstern, velikonoční jízda

V Německu je k vidění nevídané množství slavností většího i menšího významu v průběhu celého roku. Doslova každé město má vlastní kalendář slavností a trhů. Významné jsou hudební a filmové festivaly (např. festival Richarda Wagnera v Bayreuthu) a světové veletrhy. Poznejte některé ze slavností na poznávacích zájezdech s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Lužice - Konjecy, velikonoční jízda

Lužičtí Srbové, malý slovanský národ v Německu, si udržel rázovitý folklór, který je odlišuje od okolního německého obyvatelstva. K tomu nejzajímavějšímu, co mohou nabídnout, patří jejich zvyky na Velikonoce, zejména velká jezdecká procesí - tzv. křižácké jízdy. Seznamte se s nimi i vy na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek

Z velikonočních slavností v Německu je nejzajímavější a nejoriginálnější slovanská velikonoční jízda křižáků v Lužici.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu