Pillnitz, zámecký park a kamélie

Zámek Pillnitz v okolí Drážďan patříval k majetku saských kurfiřtů. Dnešní podoba pochází převážně z dvacátých let 18. století a je dílem architekta Matthäuse Daniela Poppelmana, tvůrce drážďanské galerie Zwinger. V současnosti se v zámku nachází muzeum uměleckých řemesel.
Zámecký park v anglickém stylu byl zřízen roku 1780 a stojí za návštěvu ve všech ročních obdobích. Mezi jeho hlavní atrakce patří oranžérie, anglický pavilón, čínský pavilón a četné tropické rostliny, mezi nimi i proslulá japonská kamélie.

Kamélie pochází z jižní a východní Asie a patří do čeledi čajovitých, která čítá přes 82 druhů, vesměs stálezelených keřů a malých stromků. Japonské kamélie (Camelia japonica) přivezli do Evropy poprvé obchodníci v 17. století. Pillnitzskou údajně přivezl z Japonska v roce 1779 švédský botanik Karl Peter Thurnberg. Podle legendy Thurnberg dodal čtyři rostliny do Královské botanické zahrady v Kew poblíž Londýna. Jedna tam zůstala, zbylé se později dostaly do zahrad Herrenhausenu u Hannoveru, vídeňského Schönnbrunnu a konečně pillnitzských zahrad. Jediným exemplářem, který přežil, byla právě ona poslední.
Skutečné stáří kamélie z Pillnitz ani přesné datum, kdy byla přivezena, však nejsou známy. Citlivá rostlina musí být dobře chráněna proti mrazu. V roce 1905 se ocitla ve vážném ohrožení, když byl skleník, ve kterém je přechovávaná, zachvácen požárem. Při hašení voda v silném mrazu zmrzla a kamélie se ocitla pod ledovým příkrovem ze zmrzlé vody, který ji naštěstí dostatečně ochránil.
V současnosti je celá rostlina vysoká 8,9 m, má průměr téměř 11 m a každoročně od února do dubna na ní rozkvétá až deset tisíc karmínových květů.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na zahrady či národní parky najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu