autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Relaxační víkendy Květinové slavnosti Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Jarní víkend plný zážitků s procházkami v krásné přírodě i kvetoucích zahradách a se spoustou zajímavostí z kraje Lužických Srbů. Horní i Dolní Lužice, lesy a pískovcové skály v Žitavských horách, půvabné lužické vesnice, zahrada rododendronů a park bludných balvanů, historická města Budyšín a Chotěbuz a zahradní veletrh v Kromlau.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 1x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, veškeré vstupné (40 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
700 Kč za 1lůžkový pokoj
700 Kč za 1x večeři
90 Kč za komplexní pojištění
60 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Žitavské hory, Jonsdorf, klimatické lázně, Großschönau, muzeum tradiční výroby damašku a froté, zámek Neschwitz místní skanzen - muzeum podstávkových domů, BUDYŠÍN (Bautzen), hrad Ortenburg s muzeem Lužických Srbů, Hoyerswerda, srbskou kašnou, krajina Sprévského lesa – lužických Blat, Chotěbuz, Kromloua, zámecký park se spoustou druhů azalek a rododendronů, Bad Muskau, rozsáhlý krajinářský park – největší ve střední Evropě, unikátní Park bludných balvanů
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
011-276
22.5 - 23.5.2021
1
Praha a další níže
3 790,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odjezd z Prahy v 7 h, (dále Mladá Boleslav, Liberec, svoz od 6 osob: Plzeň za 200 Kč , Brno 400 Kč), přejezd do Německa Sasko - Lužice, malebná oblast Žitavských hor, JONSDORF, oblíbené klimatické lázně, městečko v krajině pískovcových skal, procházka na vyhlídku na skalní město, vesnice GROßSCHÖNAU, malebné typické roubené „podstávkové“ domy, muzeum tradiční výroby damašku a froté nebo zámek Neschwitz a krásné zámecké zahrady dále zastávka ve vesnici NEUSALZA-SPREMBERG, návštěva malého místního skanzenu - muzea podstávkových domů, BUDYŠÍN (Bautzen), prohlídka města, šikmá věž, Petrský dóm, Kapitula, hradby, dále hrad Ortenburg s muzeem Lužických Srbů, město HOYERSWERDA, radnice, trhové náměstí s historickými měšťanskými domy, « srbskou kašnou » a dochovaným « poštovním sloupem », večer ubytování

2.den: průjezd krajinou Sprévského lesa – lužických Blat, CHOTĚBUZ (Cottbus), malebná krajina, středisko Dolní Lužice a kulturní centrum Lužických Srbů, KROMLAU, zámecký park se spoustou druhů azalek a rododendronů, u zámku bude slavnost - zahradní festival a setkání řidičů historických aut, BAD MUSKAU, rozsáhlý krajinářský park knížete Pückler-Muskau – největší ve střední Evropě (UNESCO), procházky, v sousedství je polská tržnice s květinami, NOCHTEN, unikátní Park bludných balvanů (Findlingspark), rozmanité zahrady skalniček a křovin a geologická rezervace bludných balvanů „Malá Skandinávie“, ukázka rekultivace původně průmyslové krajiny, návrat do Prahy do půlnoci 


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních podmínek o slavnostech.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD

Svoz z Brna a Plzně, může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Ubytování

1x hotel 3* (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím)
V tomto hotelu převažují dvojlůžkové pokoje typu double s manželskou postelí, pokoje typu twin (2 oddělená lůžka) jsou hodně omezené. V případě doobsazení je nutné počítat s tím, že nebude možné zajistit pokoj s oddělenými postelemi.

Stravování

1x snídaně v hotelu, za příplatek lze objednat večeři v nedaleké restauraci

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

GROßSCHÖNAU: muzeum damašku a froté 5 €
NEUSALZA-SPREMBERG, muzeum Reitershaus - 4 €
BUDYŠÍN: hrad Ortenburg, muzeum Lužických Srbů 5 €, dóm 2 €, historická vodárna 3 €, šikmá věž Reichenturm 2,50 €
KROMLAU, vstup na zahradní slavnost: 6 €
BAD MUSKAU: park zdarma, vstup do zámku (muzeum knížete z Pückler-Muskau) 6 €, zámecká věž 3 €
NOCHTEN, Park bludných balvanů: 6 €

Kapesné

Doporučujeme s sebou na vstupné 20-30 € a další kapesné dle zvážení na útratu.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Slavnost zahrad a nostalgických vozidel v Kromlau
Každoročně se v květnu nebo v červnu koná na kraji městečka Kromlau velká slavnost zahrad o prodlouženém víkendu (od pátku až do pondělí). Má už delší než padesátiletou tradici a účastní se jí na 20 000 návštěvníků. Hlavní náplň tvoří velký zahradnický trh, který je doplněný bohatým programem pro malé i velké, po celý den vyhrává muzika. Už tradičně se na slavnosti objevují nostalgická motorová vozidla. Slavnost se koná v těsném sousedství nádherného rododendronového a krajinářského parku Kromlau, jehož návštěva umocní zážitky.
Großschönau, muzeum výroby damašku a froté
V oblasti Horní Lužice má dlouhou tradici textilní výroba. K významným střediskům tkalcovství patřily vesnice Großschönau a Walterdorf. Od roku 1666 je zde doložena výroba damašku a v roce 1856 přibyla výroba ručníkového froté. Obojí pokračuje do dneška – o výrobu se nyní starají podniky DAMINO GmbH a Möwe Frottana-Textil GmbH. V muzeu damašku a froté v Großschönau je možné se seznámit s historií i současností těchto dvou tkalcovských odvětví, jsou zde vystaveny stroje, nákresy a knihy se vzory (včetně „zoologické sbírky“ zvířat, která sloužila často jako vzory na textilie). V Damaškové klenotnici se nacházejí textilie staré až 300 let. Dále jsou zde sbírky zaměřené na místní historii, kulturu a sakrální umění, které mají být ještě postupně rozšiřovány tak, aby vytvořily skutečně muzeum zdejšího kraje. Výstavu doplňuje ukázková dílna, kde se předvádějí práce na starých textilních strojích z let 1900 – 1975, od vlákna až po hotovou konfekci.
Obě tkaniny mají původ v Orientu. U damašku to prozrazuje již samotný název, odvozený od syrského velkoměsta. Ve skutečnosti však tato látka pochází pravděpodobně z Číny nebo Persie. Město Damašek nicméně proslulo její výrobou. Tato látka s lesklým vzorovaným povrchem, určená především pro luxusní stolní textilie, vzniká tkaním velmi složitým způsobem. Už kresby vzorů představovaly obor sám o sobě a věnovali se mu specialisté. Pro tkaní se potom vytvářela předem na přízi celá struktura uzlíků, která předjímala následný vzor - systém, který je vlastně předchůdcem počítačových programů. Však byl také v 18. století nakonec nahrazen děrovými štítky. Ruční výroba damaškových ubrusů trvala velmi dlouho, byla však také náležitě placená.
Tkaniny podobné ručníkovému froté, se strukturovaným uzlíkatým povrchem, se používaly původně v oblasti Předního východu a povědomí o nich přinesl před polovinou 19. století do Evropy z Turecka anglický cestovatel Henry Christie. V Anglii pak vznikla z jeho iniciativy první výrobna froté. V angličtině se pro froté ručník vžil název turecký ručník – turkish towell. 

BAD MUSKAU, rozsáhlý krajinářský park knížete Pückler-Muskau

Inspirován anglickými zahradními umělci, vytvořil kníže Hermann Pückler-Muskau 830 hektarů zdánlivě nekonečné krajiny s novým zámkem jako centrem. Park je od roku 2004 zapsán na seznamu německo-polských památek UNESCO. Jedná se skutečně o jedinečně harmonickou zahradní kompozici s širokými loukami a květinovými zahradami. Představuje největší možný kontrast k barokní geometrii dvorního zahradního umění.
V době knížete Hermana von Pücklera-Muskua se ornamentální zahradní umění vyvíjelo do scénického krajinného umění. Dvě třetiny parku se nachází na polském území a jedna třetina na německém území. Původní hrad v srdci parku, který zcela vyhořel během druhé světové války byl téměř kompletně přestavěn a můžete v něm shlédnout výstavu »Pückler! Pückler? Je těžké uvěřit! ". Kníže Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871) vystřídal za svůj život mnoho životních rolí: byl zahradním umělcem, spisovatelem, dobrodruhem ale také politikem. Výstava v novém zámku v Bad Muskau dekóduje jednotlivé aspekty a slučuje je do zábavného celkového obrazu: Pückler. Navštívit je možné také výstavu „Ananas! Královské ovoce.“ Stálá expozice kulturních dějin a pěstování ananasů, které má zde dlouhou tradici, se nachází v obnovených sklenících zámecké zahrady

Vstupné:
• do parku zdarma
• trvalá výstava v Novém zámku 6€
• příležitostné výstavy cca od 3€
• Výstava Ananas! ve sklenících 2€
*Zámek je otevřen denně od 30.3. do konce října od 10 – 18 h

Poznámky

Park bludných balvanů Nochten
Krajina Horní Lužice severně od Budyšína nese výrazné stopy po těžbě hnědého uhlí. V roce 2000 přišel dr. Ulbrich s výborným nápadem, jak využít velikou spoustu vytěžené zeminy a zkultivovat "měsíční krajinu" v blízkosti elektrárny Boxberg. Byl vytvořen rozsáhlý krajinový park vřesovišť, skalek a rašelinišť nazvaný Park bludných balvanů - neboť především jim je zasvěcen.
V Lužici se nachází celá řada osamocených balvanů, které nepatří do okolní krajiny. Jsou to tzv. bludné balvany, které se sem dostaly v dobách ledových - byly dopraveny masou ledovce, který se sem dostal až ze Skandinávie. V Parku bludných balvanů u Nochten se jich nachází na 6 000 a jsou opatřeny cedulemi, které vysvětlují jejich složení a původ. Jsou seskupeny na několika pahorcích - kamenných zahradách, které jsou doplněny porosty jehličnatých keřů, polštářů barevných skalniček a sukulentů. Dále jsou tu vřesové zahrady s různobarevnými druhy vřesů (na 160 odrůd) a s jezírky a celé rozlehlé přírodní vřesoviště. Menší rašeliniště je osázené vzácnými rostlinami z okolí Nochtenu, které sem byly přeneseny z míst zasypaných haldami. Na velkých travnatých plochách kvete na jaře spousta krokusů, v letní části lze vidět záhony zvonků, máty a šalvěje, je tam údolí s trpasličími jehličnany i s divokými azalkami.
Balvanům je věnován také geologický areál zvaný Malá Skandinávie, kde se lze poučit o původu balvanů a asi 90 je jich ponecháno přesně na místech, kde byly objeveny. Stezka vede na vrchol kopce, kde se tyčí zvláštní modré sousoší symbolizující ledovec.Dole pod parkem je veliká vodní plocha, do které ústí potůček stékající z kamenných vršků.

Srbské tradice
Lužičtí Srbové mají velmi pestrý a poutavý folklór a do dneška si na svých tradicích velmi zakládají. O nedělích a zejména svátcích lze v Horní Lužici vidět spoustu lidí v barevných krojích a veselých slavností tu lze během roku zažít víc než dost.
Typický pro Lužici je například Ptačí kwas neboli ptačí svatba na konci ledna. Je to především dětská slavnost. Děti dávají večer za okno talířky a misky a ráno na nich najdou různé dobroty – takto se ptáci na sklonku zimy odměňují za zimní krmení. Potom si děti oblékají ptačí masky a připínají křídla, tancují, zpívají a předvádějí ptačí svatbu.
Velmi známé jsou také velikonoční zvyky, především jezdecká procesí, takzvané jízdy křižáků. Název odkazuje ke starým slovanským tradicím jarních rituálů, které souvisely s plodností země, nemá nic společného s bojovníky pod znamením kříže. Objíždějí vesnice, zpívají a modlí se za dobrou úrodu. Jezdci (pouze muži) jsou v černých oblecích s cylindry, koně mají naopak pestré vyšívané postroje a zapletené hřívy. Oblíbené je také velikonoční střílení, které má zahánět zlé síly, nabírání vody, která má v noci ze sobotu na nedělí Vzkříšení mít zázračnou moc, a konečně na velikonoční pondělí veselé hry s vejci, která jsou např. v Budyšíně koulená ze svahu a děti je chytají.
K dalším oblíbeným zvykům patří samozřejmě masopustní veselice, pálení čarodějnic poslední noc v dubnu a potom oslavy dožínek, např. jízdy po strništích a vázání věnců hojnosti.

Jonsdorf – Großschönau - zámek Neschwitz - Neusalza-Spremberg – Budyšín – hrad Ortenburg – Hoyerswerda – Chotěbuz – Jromlau – Bad Muskau

Německo - Drážďany - Semperopera, interiéry

Významná evropská operní scéna v Drážďanech (spjatá především s působením Richarda Wagnera a Richarda Strausse). Název má podle architekta Gottfrieda Sempera, který ji vybudoval.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany v jarním hávu.

Drážďany - kulturní město, v němž se nachází různá atraktivní muzea, zejména sbírky proslulého Zwingru, klenotnice saských panovníků, ale také Muzeum dopravy a pozoruhodné německé muzeum hygieny. Plno významných památek i perliček pro víkendové poznávací zájezdy.

zobrazit celý článek
Německo - Lipsko - Gondwanaland, k vidění šimpanzi, orangutani i gorily

Dávné doby minulé ožívají v Gondwanalandu v Zoo Lipsko. Doby, kdy existoval superkontinent Gondwana a dinosauři putovali volně po pevnině. Gondwanaland vám umožní užít si klima, faunu a floru tropického deštného lesa na vlastní kůži.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Pillnitz, kvetoucí kamélie ukrytá ve skleníku těžkém 54 tun,ten  se na léto odsouvá, v zimě kamélii chrání a udržuje teplotu 6-10°

Zámek Pillnitz poblíž Drážďan je známý díky svým rozlehlým zahradám. Mezi jeho hlavní atrakce patří oranžérie, anglický pavilón, čínský pavilón a ovšem také skleník s obří stromovou kamélií, která je na jaře celá obsypaná růžovočervenými květy. 

zobrazit celý článek
Lužice - Konjecy, velikonoční jízda

Lužičtí Srbové, malý slovanský národ v Německu, si udržel rázovitý folklór, který je odlišuje od okolního německého obyvatelstva. K tomu nejzajímavějšímu, co mohou nabídnout, patří jejich zvyky na Velikonoce, zejména velká jezdecká procesí - tzv. křižácké jízdy. Seznamte se s nimi i vy na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Míšeň, Muzeum porcelánu, klasické vzory

Míšeň je velmi malebné středověké město na Labi. Mohutná hrad a katedrála upomínají na slávu saských kurfiřtů, v městě se nachází výrobna proslulého míšeňského porcelánu s ukázkovou dílnou. Zájemce o gastronomii jistě zaujmou místní vína a pečiva - nachází se tu málo známá saská vinná stezka, malebná krajina kolem Labe potěší oko výletníka. Míšeň proto v nabídce poznávacích zájezdů do Německa rozhodně nesmí chybět.

zobrazit celý článek

Jen kousek od hranic se nacházejí nejstarší a nejslavnější termální lázně Saska - okouzlující Toskana Therme v Bad Schandau. Hlavní atrakcí modernizovaného areálu termálních lázní se saunami a wellness je zejména čarovný prostor s hudbou, barevnými světly a vůněmi - Liquid Sound.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - v průvodu jede i Popelka, tady nesmírně populární z českého filmu

Jeden z vrcholů adventu v Německu je Festival štol v Drážďanech. Oblíbená saská vánoční štola je vyrobena v obří velikosti a potom se veze městem v pestrém průvodu historicky oděných postav v čele s králem Augustem. Slavnost je pastvou pro oči i chuťové buňky.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Zwinger zdobí četné sochy - Kupidové, Cherubínci, vázy, masky aj.

Drážďany jsou památkovým rájem – v roce 2009 se stala světovým kulturním dědictvím. Město má spoustu zeleně a památky přímo v centru. Seznamte se s desítkou nejkatraktivnějších míst, která můžete navštívit i na poznáváacích zájezdech s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Pfunds Molkerei

Nejkrásnější mlékárna světa Drážďanská mlékárna Pfunds Molkerei byla v roce 2008 zapsána do Guinessovy knihy rekordů zapsána jako nejkrásnější mlékárna světa. Stojí zaručeně za návštěvu.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Velikonoce v Lužici, křižácké jízdy a zahrady 2021

Německo | Sasko Cena zahrnuje:
doprava autobusem, 2x hotel, 2x snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku
02.04 - 04.04 4 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu