autokarem hotel Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům Nostalgické cesty na sever až k Baltu opět lákají mladé i pamětníky. Poznáte největší říční přístav Německa, nejzajímavější hanzovní město severu, nejoblíbenější letoviska na Rujáně, romantiku bílých útesů. Čisté moře, noc na Rujáně a pro otužilce i koupání Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem), 3x hotel, 3x snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupné, loď a místní dopravu (50 €), a vše, co není obsaženo v položce "základní cena zahrnuje".
Příplatky
1800 CZK - 1lůžkový pokoj
400 CZK - záloha na loď v Hamburku
192 CZK - komplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
moderní čtvrti Speicherstadt a Chilenhaus, Hamburk - město mezi jezery Schwerin - hanzovní město Šlesvicka - největší německý ostrov Rujána - vyhledávaná letoviska Sellin, Binz a Prora - národní park Jasmund - vyhlídka Königsstuhl
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
091-281
18.6 - 23.6.2019
5
Praha a další níže
7 890,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ve 22 hodin, (dále Ústí nad Labem a po trase dle dohody, svoz z Br za 400 Kč), tranzit Německem

2. den: ráno HAMBURK, největší říční přístavní město Německa, centrum města na nábřeží Labe, aukční síň ryb, individuálně zakotvená ruská ponorka, stará čtvrť červených luceren St. Pauli, fakult.plavba po hamburském starém i novém přístavu (2h), kostel sv. Mikuláše, dóm sv. Petra, historické náměstí s radnicí, vyhlídka na řeku Alster, pocta moderní architektuře čtvrtí Speicherstadt, Chilehaus, budova Filharmonie, cesta do SCHWERINU, město mezi jezery

3. den: LÜBECK (UNESCO), nejvýznamnější město Baltu zvané též "město sedmi věží", hanzovní město Šlesvicka, jehož historická část leží z větší části na ostrově, Holštýnská brána, cihlová gotická radnice (jedna z nejvýznamnějších v Německu) , dóm sv. Jana Křtitele, trojlodní farní kostel panny Marie patří za vzor německé cihlové gotiky, měšťanské domy z 15. - 18. století, ochutnávka speciality mandlového marcipánu, přejezd na pobřeží Baltského moře do města WISMAR (UNESCO), největší náměstí severního Německa, radnice a kovaná fontána, významná loděnice, přejezd do města ROSTOCK, krátká prohlídka města

4. den: STRALSUND, přístavní město s dochovalými gotickými stavbami, přejezd na největší německý ostrov Rujánu (Ruegen) po tři kilometry dlouhém mostě, letovisko SELLIN (Ostseebad Sellin) procházka po pláži a místním molu s jedinečnými stavbami, BINZ, největší přímořské letovisko na Rujáně, přezdívané “německé St.Tropez“,kde si dávají dostaveníčko německé celebrity, procházky po pláži s typickými plážovými koši, slavné molo vybíhající 400 metrů do moře, zastávka u největšího lázeňského komplexu v Německu v letovisku PRORA, možnost koupání, příjezd do SASSNITZU, druhého největšího města na ostrově

5. den: přírodní krásy ostrova, pěší turistika podél křídových útesů v Národním parku Jasmund nebo pobyt ve městečku SASSNITZ, místní dopravou přejezd k nejznámější vyhlídce Königsstuhl (Králova židle) a procházka k sousední vyhlídce Victoria-Sicht s nádherným výhledem na moře a bílé útesy, nostalgické zastavení v rybářské vesničce VITT, se zachovalými původními rybářskými domky s rákosovou střechou, můžete posedět u kávy nebo dobrot z mořských plodů nebo se procházet . nebo GLOWE, procházka podél moře, možnost vykoupání, podvečer krátké zastavení, možnost večeře, odjezd do ČR.

6. den: návrat do Prahy ráno

CK si vyhrazuje právo záměny programu dle počasí, místa ubytování i aktuálních akcí.

Doprava

klimatizovaným autobusem vybaveným DVD s minibarem.

Ubytování

3x hotel ***

Stravování

3x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Kapesné

doporučujeme kapesné min. 50 €

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Hamburk - Schwerin - Lübeck - Wismar - Rostock - Stralsund - Sellin - Binz - Sassnitz - Vitt - Glowe

Termální aquapark nedaleko Mnichova napájený ze sirného pramene bohatého na minerálie. Termální a zážitkové bazény, vodní atrakce, zábavní areál Galaxy (tobogány), odpočinkový areál Vital oáza, svět saun.

zobrazit celý článek

Lázně s termální slanou vodou v atraktivní přírodě bavorských Alp. Odpočinkové termální bazény, plavecké bazény, vodní masáže, kanál s divokou vodou, fantastický svět saun s alpínskou zahradou.

zobrazit celý článek

Termální lázně v městečku na severu Bavorska - dva venkovní bazény s korytem s proudící vodou, velký vnitřní bazén, teplé i chladné nádrže, vířivky, masážní i terapeutické bazény, různé sauny a páry...

zobrazit celý článek
Německo - Bad Fussing  - termální lázně, vnitřní bazény

Největší termální lázeňský komplex v Evropě, s třemi rozsáhlými areály, termálními bazény napájenými z vřídla se sirnou vodou, množství plaveckých i zážitkových bazénů, rozsáhlý svět saun a bohatá nabídka wellnesssužeb. Termální lázně se nacházejí v Bavorsku v údolí řeky Inn.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Semperopera, interiéry

Významná evropská operní scéna v Drážďanech (spjatá především s působením Richarda Wagnera a Richarda Strausse). Název má podle architekta Gottfrieda Sempera, který ji vybudoval.

zobrazit celý článek
Německo - Harz - Teufelsmauer (Čertova zeď), pevné santonské pískovce vyzdvižené podél hlubinného zlomu

Pohoří Harz leží ve středním Německu na rozhraní tří spolkových zemí – Durynska, Dolního Saska a Saska-Anhaltska. Táhne se od severozápadu k jihovýchodu téměř 95 km a je široké až 35 km. Toto hrásťové pohoří je tvořeno starými horninami (hlavně žuly a ruly, dále i břidlice a slepence. Nejvyšší hora Brocken má jen 1.142 metrů. Typické jsou náhorní plošiny s protáhlými úzkými údolími s horskými říčkami, skalnaté srázy i skalní zdi (pískovcová stěna Teufelsmauer, přes 4 km dlouhá). Vyšší část pohoří Horní Harz (Oberharz) pokrývají jehličnaté lesy, nižší část Dolní Harz (Unterharz) je porostlá lesy listnatými. Poznejte přírodu i kulturu tohoto jedinečného národního parku na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek

V jihovýchodním cípu Německa leží Berchtesgadenské Alpy, které jsou chráněny stejnojmenným národním parkem. Jde o masiv triasových vápenců a tak jsou všude vidět bílé štíty. Nedosahují sice výšek jiných částí Alp (nejvyšší vrchol Watzmann má 2.713 m), ale krásy mají spoustu. Pohoří je výrazně členité, s hlubokými údolími a strmými štíty a vše dotvářejí hojná ledovcová jezera. Největší z nich, Königssee (521 ha) leží pod východní stěnou Watzmannu, je hluboké až 190 metrů a téměř 8 km dlouhé. Na ostrůvku uprostřed je poutní kostelík sv. Bartoloměje z roku 1134. Berchtesgaden je velmi oblíbený cíl poznávacích zájezdů do oblasti Alp.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany v jarním hávu.

Drážďany - kulturní město, v němž se nachází různá atraktivní muzea, zejména sbírky proslulého Zwingru, klenotnice saských panovníků, ale také Muzeum dopravy a pozoruhodné německé muzeum hygieny. Plno významných památek i perliček pro víkendové poznávací zájezdy.

zobrazit celý článek
Německo - Harz - Quedlinburg, hrázděné domy na Marktpatzu

Přehled všech německých lokalit zapsaných na seznamu UNESCO - historická i moderní města, významná architektura, zámky, zahrady, pozoruhodné krajiny, biologicky významné lokality, technické památky...

zobrazit celý článek

Neuschönau se nachází v národním parku Bavorský les. Najdete zde cestu postavenou v korunách stromů a také věž, ze které je překrásný výhled do krajiny. Jedná se o unikátní atrakci, kterou by si neměl nikdo nechat ujít. Zelená perlička na poznávacích zájezdech s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu