autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Vy, kteří jste viděli významná kulturní města Toskánska a kouzelnou krajinu, určitě jste zatoužili projít si tento kraj poutní Francké cesty pěšky. pojeďte si užít krásu toskánské krajiny, tajemná místa, pokochat se romantickými výhledy, ochutnat úžasné víno Vernaccio a Chianti. Zájezd je určen pro menší skupiny, lehká turistika je vhodná i pro 55+, toulky do 12 km za den unese každý a k tomu spousta nevšedních zážitků.
Poznávací zájezd s lehkou turistikou mezi středověkými městečky kouzelného Toskánska s ochutnávkami jedinečného vína Chianti.


Existují varianty zájezdu. A45a Viz podobné zájezdy.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 3x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 3x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobyt. taxy, ochutnávky, vstupné (60€) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.300 Kč za 1lůžkový pokoj
210 Kč za komplexní pojištění
180 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
San Gimignano (UNESCO), ochutnávka vína Vernaccia, středověké skvosty Toskánska a Chianti, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni,, cypřišová cesta Via dei Cipressi, Pienza (UNESCO), Montepulciano, víno Nobile, údolí Val d´Orcia (UNESCO), Francká cesta, zahrady Horti Leonini, Siena (UNESCO)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
031-068
26.9 - 1.10.2023
5
Praha a další níže
9 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odjezd z Prahy v 17h (dále Benešov, Tábor, České Budějovice); cesta do Itálie do oblasti Toskánska

2. den: toulky krajem Toskánska mezi vinohrady s nádhernými výhledy do krajiny vína a cypřišů, lázně GAMBASSI v samotném středu Toskánska v kopcovité krajině s vinicemi a centrum kraje SAN GIMIGNANO (UNESCO), město rodových věží, náměstí Piazza della Cisterna se starobylými paláci, chrám Collegiata s freskami Ghirlandaia, Museo Civico (etruské a středověké památky), pevnost Rocca, kostel San Agostino, fakult. ochutnávka vína Vernaccia a místní gastronomie (toskánské salámy, lanýže, olivový olej, ocet balsamico), dojezd na ubytování

3. den: cestou mezi středověkými skvosty Toskánska a Chianti, středověké COLLE VAL D’ELSA, sklářské dílny, úžasné výhledy a středověké opevněné městečko MONTERIGGIONI (cca 10 km,4 hod), cypřišová cesta Via dei Cipressi (cca 6 km), PIENZA (UNESCO) (renesanční městečko, kde se narodil papež Pio II., katedrální věž, Palazzo Piccolomini a borgia, ochutnávka místních specialit, ovčí sýry, MONTEPULCIANO, město vína, centrum, renesanční studna, paláce, ochutnávka ušlechtilého vína Nobile a gastronomických specialit kraje

4.den: Toulky Údolím Val d´Orcia (UNESCO) po Francké cestě (Via Francigena) městečko SAN QUIRICO D´ORCIA (městečko rodu Medici), krásný románský kostel, palác, kaple Vitaleta, kostel Santa Maria Assunta, zahrady Horti Leonini, výhledy do kraje cypřišů, procházka do BAGNO VIGNONI (cca 7 km), koupání, RADICOFANI, kostel, impozantní pevnost s 37m věží, výhledy na celý přírodní park Val d'Orcia a sopku Monte Amiata, Apeniny a jezera Trasimeno a Bolsena, pověst středověkého gentlemanského bandity Messer Ghino di Tacco, středověká vesnice CONTIGNANO

5. den: rozloučení s centrem Francké cesty, SIENA (UNESCO), jedno z nejkrásnějších středověkých měst Toskánska pod patronkou Kateřiny Sienské, náměstí Campo, Palazzo Pubblico, vysoká věž Torre del Mangia, výhledy, fontána Fonte Gaia, Piazza del Duomo a dóm s nádhernou fasádou, fakultativně večeře na rozloučenou v místní trattorii, návrat

6. den: návrat dopoledne

CK si vyhrazuje právo přesunů programu dle počasí i místa ubytování.

Doprava

Klimatizovaným autobusem, vybaveným DVD, během zastávek možnost občerstvení
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

3x hotel 3* (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)

Stravování

3x snídaně. Možnost 1x večeře za příplatek.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

SAN GIMIGNANO, Collegiata: 5 €
SIENA: společné vstupné na dóm, muzeum, kryptu, křtitelnicí, vyhlídku 20€.
Výtah Certaldo Alto 2€
Sklářské dílny 8€
Ochutnávka vína či místních specialit: jednotlivá ochutnávka 3x cca 15€.

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné 60 € na vstupné a dále dle vlastního uvážení.
Doporučujeme papírové bankovky spíše nižší hodnoty do 50 €, případně kovové drobné na drobné nákupy (pohledy, kávu) a pro případ potřeby navštívit veřejnou placenou toaletu.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

SAN QUIRICO d´ ORCIA, staré historické město v kouzelné toskánské krajině se staletými cypřiši se pyšní několika vzácnými kostely:
kostel San Quirico původně z 8. století, ve 12. století přestavěn a opatřen pozoruhodným portálem v lombardském stylu, s deseti sloupy se lvy a hlavicemi s rostlinnými motivy a boční portál připisovaný Giovanimu Pisanovi, zvonice byla přestavěna v letech 1798–1806.

Dále románský kostel San Biagio a Vignoni, kostel Santa Maria Assunta (konec 11. století), kostel Madony di Vitaleta („Madona“ připisovaná Andrea della Robbia).

Leonini zahrady , překrásné klasické italské zahrady v San Quirico d'Orcia , vznikly v roce 1581 za Francesca I. Medici a věnoval je Diomedemu Leonimu, po kterém byly zahrady pojmenovány. Zahrady Leonini zůstaly stejné od svého založení a představují klasickou italskou zahradu. V zahradách je také přilehlý park, který byl v průběhu staletí rozšířen. V malé kosočtvercové zahradě se nachází socha Cosima III. dei Medici od Bartolomeo Mazzuoli (1688).

San Gimignano - Colle di Val d'Elsa - Monteriggioni - Pienza - Montepulciano - San Quirico d'Orcia - Bagno Vignoni - Radicofani - Siena

Klub sdružující malá italská městečka nebo vesničky zajímavá svou historií a uměleckými památkami. Kriteria k přijetí: Integrita urbanistická, architektonická harmonie, život (životnost), umělecko –historická kvalita dědictví veřejných i soukromých budov, služby obyvatelstvu. Půvabná městečka postupně objevují turisté a dostávají se na program stále více poznávacích zájezdů do Itálie.

zobrazit celý článek
Itálie - Elba - pláž Scaglieri nedaleko Portoferraia

Toskánské souostroví tvoří 7 hlavních ostrovů (Elba, Capraia, Pianosa, Montecristo, Gorgona, Giglio a Giannutri) a další malé ostrůvky. Jde většinou o pozůstatky pozůstatkem staré pevniny Tyrrhenis, potopené do moře. Je zde typické středomořské klima, ale na vrcholu nejvyšší hory ostrova Elba – Monte Cappane ( 1.018 m), můžeme zažít i sníh.

zobrazit celý článek

Nejmenší italský národní park (necelých 39 km2) leží na pobřeží Ligurského moře východně od Janova. Jde o ojedinělé propojení lidského osídlení, nádherné přímořské krajiny a suchozemských i mořských ekosystémů. Je proto i součástí kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Strmé skalnaté srázy nad mořem a úzká pobřežní linie s malými zátokami, písčitými i štěrkovitými plážemi, skalami, mysy. A pět fascinujících městeček (proto název Cinque Terre). Není divu, že sem míří čím dál víc poznávacích zájezdů do Itálie.

zobrazit celý článek
Itálie - národní park Polino, impozantní stromy borovice bělokoré má NP i ve znaku

Největší italský národní park (1.925 km2) leží na rozhraní Lukánie a Kalábrie a zahrnuje nejvyšší část Jižních Apenin. Jádro parku tvoří tři horské masivy – Pollino (nejvyšší hora Serra Dolcedorme 2.267 m), Monti di Orsomarso a Monte Alpi na severu. Vrcholy zde až půl roku pokrývá sníh. Pohoří je tvořeno vápenci a dolomity, které jsou výrazně zkrasovělé s hojností vyvěraček, jeskyň, nejrůznějších roklí a propastí. Vše navíc ve vyšších polohách s ledovcovými kary, morénami či suťovými poli. Pastva pro oko! o důvod víc, proč jet na poznávací zájezdy do Kalábrie a Apulie.

zobrazit celý článek

Tento národní park zahrnuje masiv činné sopky Vesuv (1.282 m), která je jedinou činnou sopkou na evropském kontinentě. Jde o stratovulkán, tedy sopku jejíž kužel je tvořen vrstvami ztuhlé lávy a sopečných vyvrženin, často sypkého charakteru. Celý kužel má při základně průměr až 75 km a uvnitř starého kráteru o průměru 3,5 km vznikl vlastní kužel Vesuvu. Jeho kráter má průměr zhruba 65O metrů a hloubku až 23O metrů. Celý stratovulkán začal vznikat zhruba před 400.000 lety jako podmořská sopka a postupně vystupoval nad mořskou hladinu.

zobrazit celý článek

Největší národní park Sardinie (739 km2) leží v pohoří Gennargentu ve střední části ostrova v regionu Barbagia a zasahuje až k Tyrhénskému moři do zálivu Orosei. Je tvořen starými metamorfovanými horninami a mladými vyvřelinami. V členitém reliéfu leží izolované horské vesničky spojené křivolakými silničkami a je to oblast s nejzachovalejší přírodou v celé Itálii. Poznávací zájezdy Sardinie nemohou tuto oblast vynechat.

zobrazit celý článek

Pohoří Apeniny se táhne značnou částí Itálie a největších výšek dosahuje ve Středních Apeninách v okolí města L´Aquila. Zdejší národní park zahrnuje tři horské masivy – vápencové Grand Sasso di Italia a Monti Gemelli a pískovcové pohoří Monti della Laga. Vrcholy Grand Sassa dosahují výšek přes 2.600 metrů (Pizzo d´Intermesoli 2.635 m a Monte Corvo 2.623 m). Hory jsou do konečné podoby vymodelované čtvrtohorními ledovci a jsou opravdu překrásné. Je to hlavní cíl poznávacích zájezdů do krajů Marche a Abruzzy.

zobrazit celý článek
Itálie - Florencie z vrcholu kopule dómu

Přehled nejvýznamnějších a nejkrásnějších architektonických památek Florencie, klenotnice italské renesance, aneb co si na poznávacích zájezdech rozhodně nenechte ujít.

zobrazit celý článek
Itálie - Řím - Sixtinská kaple, Poslední soud, Michelangelo, 1535-41

Proslulý renesanční sochař, jehož dílo výrazně přispělo ke kráse současné Florencie i Říma. Seznamte se s jeho vynikajícími výtvory z oboru sochařství, malířství i architektury na poznávacích zájezdech za uměním a eurovíkendech do italských měst.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Bomarzo - Sacro Bosco - vítězný boj slona s římským vojákem, symbolem papežství

Tyto podivuhodné a zvláštní zahrady jsou vrcholem renesančního nadšení pro symbolické utváření zahrad. Vytvořil je v letech 1552 až 1584 Pier Francesco „Vicino“ Orsini. Figury, které jsou vytesané z tufu a rozmístěné po celé zahradě, Znázorňují cestu člověka mezi úklady a vášněmi až k poznání božské lásky.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (2):

Florencie, Toskánsko, perla renesance a velikonoční slavnost ohňů 2023

Itálie | Toskánsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
06.04 - 10.04 8 290,-

Pěšky po kraji Toskánsko a údolí UNESCO Val d'Orcia 2023

Itálie Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídani, průvodce, pojištění CK
23.05 - 28.05 9 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu