Národní park Vesuv

Postupně na jeho svazích (tvořených velmi úrodnou půdou na zvětralé lávě vznikala lidská sídla a tak když se po delší nečinnosti probudil 24. srpna roku 79 n.l. opět k životu, zasypaly mohutná mračna žhavých plynů a sopečného popela římská města Pompeje, Herkulaneum a Stabiae a pohřbila je pod několikametrovou vrstvou vyvrženin i s obyvateli. Současně se posunula i linie pobřeží o několik kilometrů dále do moře. Celý jev popsal římský spisovatel a přírodovědec Plinius mladší. Další výbuchy následovaly například roku 472, 1139, 1306, 1631, 1861 či 1872. Při výbuchu roku 1906 se vrchol sopky dokonce ohromnou explozí snížil o 160 metrů. Mimořádně silná byla erupce roku 1932, kdy proudy žhavé lávy tekly až do moře a v okolí zahynulo přes 40.00 lidí. Poslední velký výbuch v roce 1944 někteří odborníci spojují se silným americkým leteckým bombardováním Neapole. Sopečný popel tehdy padal až v Albánii. Vegetaci na svazích sopky tvoří porosty borovic a dubů cesmínovitých, na severní vlhčí straně kaldery i javorů, kaštanovníků a bříz. Čerstvé vrstvy lávy nejprve osídlují porosty lišejníků, zvláště šedé porosty pevnokmínku vesuvského, které dávají povrchu stříbrný nádech, zvláště za úplňkových nocí. Dále na svazích rostou porosty kručinky a hojný je výskyt orchidejí (vstavače). Z plazů se vyskytuje ještěrka zelená, noční gekon turecký a užovka štíhlovka žlutozelená. Z památek patří k nutnosti navštívit vykopávky v Pompejích. V sezóně se zde ale každoročně vystřídá až 1,5 milionu návštěvníků. Vlastní výstup na vrchol sopky není příliš náročný (asi 1,5 km pěšky po udržované cestě), ale ve vzduchu většinou neustále poletuje jemný sopečný popel, který dráždí oči.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS do Itálie najdete na www.italie.geops.cz.

Přehled zájezdů zaměřených obecně na národní parky či zahrady na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Jižní Itálie

Jižní Itálie

Jižní Itálie - slunečná a úrodná Kampánie, Neapolský záliv, Apulie a jižní cíp italského poloostrova - Kalábrie. Různé kraje, rozmanitá místa pod jižním sluncem. Pohádkový ostrov Capri a termální ostrov Ischia, proslulá Neapol a Pompeje, Amalfitánské pobřeží, divoká Kalábrie s nedotčenou přírodou, úrodná Apulie s katedrálami, městečky z bílých trollů i hlubokými lesy na poloostrově Gargano. Známá i méně známá přímořská letoviska, krásné koupání. Řecké a římské památky, románské chrámy, bohaté baroko. A také lahodná vína a spousta jižního ovoce.

Kampánie

Kampánie

Země turistům zaslíbená,podobně, jako ji vnímali už staří Řekové a Římané, pro něž to byla blažená země Campania felix. A k tomu, aby tato dobrá pověst Kampánii zůstala až do současnosti, přispěli i sami - zúrodnili půdu na pustých místech, začali tu pěstovat víno a citrusy a vystavěli tu krásná města. Paradoxně díky katastrofickému výbuchu Vesuvu můžeme dodnes obdivovat stavitelské i malířské umění a vyspělou kulturu v Pompejích a Herculaneu. Malebné pobřeží láká k rekreaci a koupání i k výletům, ostrov Capri při návštěvě Neapole nelze minout.

Neapolský záliv

Neapolský záliv

Vyhlášený cíl turistů ze všech možných zemí, Neapolský záliv. Úchvatná scenérie mořského pobřeží, nad nímž se tyčí dýmající sopka Vesuv, pohádkově krásný ostrov Capri. Samotná Neapol, město se spoustou památek a muzeí s významnými archeologickými a uměleckými sbírkami, římské lokality Pompeje a Herculaneum a také Ischia se svými termálními prameny. Místo pro koupání a odpočinek u moře, výlety za poznáním, cesty za uměním i ochutnávky gastronomie a dobrých vín.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu