autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Evropské slavnosti Relaxační víkendy Slavnosti vína a gastronomie Kuchyně a gastronomie světa Specializované zájezdy za vínem a gastronomií Zájezdy za vínem a gastronomií Slavnosti vína, piva a gastronomie
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznejte několik nej malebného kraje Wachau vinoucího se kolem Dunaje a slavnosti vinobraní v tradičním vinařském kraji i památky Dolního Rakouska… a pozor, na festivale vína v Retzu víno teče z kašny.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 1x hotel 3* (2-3lůžkové pokoje), 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupenku na vinobraní, další vstupné (60 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
700 Kč za 1lůžkový pokoj
700 Kč za záloha za plavbu po Dunaji
550 Kč za 1x večeři
90 Kč za komplexní pojištění
60 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
údolí Wachau (UNESCO), klášter Melk - plavba po Dunaji do městečka Dürnstein - Kremže - Retz, historické vinařské město, velká slavnost vinobraní s vinnými kašnami a průvodem
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
011-294
25.9 - 26.9.2021
1
Praha a další níže
3 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, přejezd do Rakouska, slavný benediktinský kláštera MELK, jeden z nejvelkolepějších klášterů v Rakousku, prohlídka knihovny, císařských komnat, císařské chodby, mramorového sálu, chrámu sv. Petra a Pavla a zahrady, prohlídka městečka, dle výběru plavba lodí po Dunaji z Melku do DÜRNSTEINU, anebo přejezd autobusem, návštěva historicky zajímavého městečka KREMŽE (Krems) na břehu Dunaje - kamenná brána, chrám sv. Víta, renesanční radnice, staré náměstí...

2. den: vinařské město RETZ, tradiční slavnost vína - 66. Retzer Weinlesefest „Heurige“ na jednom z největších a nejhezčích náměstí v Rakousku, po celý den doprovodné folklorní akce a také víno tekoucí ze dvou kašen přímo na náměstí - z jedné bílé, z druhé červené, vrchol slavnosti vinobraní - odpolední průvod vinařů a místních zemědělců s kapelami a alegorickými vozy - oslava sklizně, možnost návštěvy nejstaršího vinného sklepa ve střední Evropě, fungující větrný mlýn - symbol městečka, návrat do Prahy před půlnocí 


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám na slavnostech. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Doprava

klimatizovaným zájezdovým autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD

Ubytování

1x hotel 3* (2 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)

Stravování

1x snídaně, možnost objednat večeři za příplatek - doporučujeme

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Melk, prohlídka kláštera 11-13 €
plavba po Dunaji Melk-Dürnstein 25 €
RETZ: vinné sklepy s ochutnávkou 10 €, větrný mlýn 5 €, vstup na slavnost vína v Retzu 5 €

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Tradiční vinařské město Retz a slavnost vinobraní
RETZ je velmi pěkné historické městečko v rakouském kraji s příhodným názvem Weinviertel, který přiléhá k moravskému Podyjí. Jeho obyvatelé se po staletí věnovali především vinařství a obchodu s vínem. Nacházejí se tu rozsáhlé vinné sklepy, které jsou unikátní hned ve dvou směrech: patří k nejrozlehlejším v Evropě a jsou vyhloubeny ve zvětralém pískovci (sypké hornině, která je dostatečně pevná díky permanentní vlhkosti). Mnohé z městských sklepů jsou také velmi staré, některé až 1 000 let. Ve středověku mělo město monopol na obchod vínem a získalo si díky tomu velkou slávu – víno z Retzu se ocitalo i na papežské tabuli. Výstavné domy na náměstí dodnes svědčí o bohatství měšťanů. Konec tomu všemu učinila až Marie Terezie, která udělila stejná práva i venkovským vinařům. Díky tomu se v kraji rozmohly vesnice s malebnými řadami vinných sklípků, samotný Retz však velmi ztratil na významu. Proto se ho nedotkla modernizace, město si podrželo středověký ráz a zachovaly se i hradby.
Přesto se symbolem městečka nestalo nic, co by souviselo s vínem - je to větrný mlýn, který se dodnes tyčí na kopci a je funkční, dokonce se tu mele mouka, který se pak dodává do místní pekárny a je z ní vynikající chleba.
V okolí Retzu (Retzer Land) se vyrábějí především bílá vína z odrůdy veltlínské zelené, rulandské šedé, ryzlink a tramín, dále červená – modrý portugal, zweigeltrebe a rulandské modré. Veltlínské zelené je ovšem zdaleka nejvýznamnější odrůdou celého Dolního Rakouska.
V Retzu se pořádá během roku hned několik slavností spjatých s vínem, od jarních modliteb za dobrou sklizeň až po vinařský advent.
Vinobraní v Retzu se oslavuje s velkou parádou a upomíná na dávnou slávu místních vín, která si ostatně v současné době opět získávají renomé. Připadá na poslední víkend v září a hlavní oslavy probíhají v neděli. Na náměstí jsou trhy s možností ochutnávek vín a s burčáky, ale také s dalšími místními produkty, a je tu velký vinný šenk. Dopoledne jsou oslavy zahájeny díkuvzdáním za dobrou úrodu. Během dne vyhrávají kapely, vystupují zde lidové taneční soubory a uprostřed veselí tryská víno ze dvou kašen na náměstí – z jedné červené a z druhé bílé, a je ho dost pro všechny. Potom je slavnostně zahájen průvod vinařů a zemědělců ze sousedství s alegorickými vozy. Na závěr se objeví na voze i bůh vína Bakchus a také vinařská královnička v doprovodu několika družek. Večer oslavy vyvrcholí ohňostrojem.

Klášter Melk jeden z nejvýznamnějších rakouských klášterů vznikl na místě původního markraběcího hradu, který byl založen už v 10. století. V roce 1089 ho markrabě Leopold II. daroval benediktinům z Lambachu. Už ve 12. století tu existovala důležitá klášterní škola a v klášterní knihovně se nacházela významná literární díla. V 15. století tu začala velká reforma rakouských klášterů, tzv. reforma z Melku a klášter se velmi sblížil s vídeňskou univerzitou. Od svého vzniku byl víckrát přestavován a současnou podobu získal v 18. století. Přestavbu řídil architekt Jakob Prandtauer a na výzdobě interiérů se podíleli přední umělci té doby, mj. Paul Troger a M. Rothmayr. Klášter přečkal josefínské reformy, napoleonské války i obtíže za 2. světové války, je dodnes osídlený a nachází se tu gymnázium.
V rozsáhlém klášterním komplexu, který se tyčí na ostrohu nad dunajským údolím Wachau, zaujme zejména rozlehlý barokní kostel se skvostně zdobeným interiérem, dále přepychová knihovna se 100 000 svazky, z toho 2 000 rukopisy a skvělý Mramorový sál, reprezentativní místnost, ve které se pořádaly slavnosti. Mniši si zakládají rovněž na tom, že se v klášteře nachází hrobka svatého Kolomana, prvního rakouského zemského patrona, který zemřel násilnou smrtí ve Stockerau a byl sem přenesen roku 1014.

Poznámky

Na víno je dobré mít s sebou vlastní pohárek; lze si také na trhu dát občerstvení a použít potom sklenici či hrnek ze stánku (je na ně záloha).


Zobrazit místo Vinařské údolí Wachau a vinobraní v Retzu na větší mapě

Melk - Dürnstein - Kremže - Retz

Elegantní lázeňské městečko v okolí Vídně, přezdívané město růží. Zdejší termální lázně Römertherme, napájené horkým pramenem s vysokým obsahem síry, měli v oblibě i členové císařské rodiny. V současnosti nabízejí návštěvníkům služby na úrovni a různé atrakce (vířivky, vodní masáže, sauny...).

zobrazit celý článek
Rakousko - NP Kalkalpen, turistika po horských chodníčcích

Národní park zahrnující část alpského hřebene severně od Lince (Severní vápencové Alpy). Hory tu nedosahují velkých výšek, jsou tvořeny převážně vápencem a pokryty hustými lesy. Oblast je v současné době stále populárnější, a proto i sem směřují víkendové zájezdy s turistikou a poznávací zájezdy do Dolních Rakous.

zobrazit celý článek

Dolní Rakousko si v posledních letech vybudovalo renomé coby "Kraj zahrad“ a jako takové láká i stále více milovníků květin a zahrad na poznávací zájezdy.  Od roku 2008 zastupuje Dolní Rakousko jako vrchol ,,Zahrada Tullnu-krajská zahradní výstava Dolního Rakouska“. Zahrady na ,,dotek a k napodobení“ zahrnují nové nápady v ekologické údržbě zahrad a shromažďují rozmanité místní druhy rostlin. Zahradnictví a lesní školky z dolního Rakouska a z jiných okresů vytvořily přes 50 různých zahrad s charakteristickými vzory. Od růžové zahrady až po léčivou a relaxační zahradu, od balkonu po střešní terasu. Výjimečné na této zahradní výstavě je jednoduchost a možnost uskutečnění nabídek a nápadů ve vlastní zahradě i na balkoně - nápady pro milovníky zahrad z blízka i z dálky.

zobrazit celý článek

Vítejte na největší květinové výstavě v Evropě! Tullnské výstaviště představuje pro milovníky zahrad, rostlin, zeleniny, ovoce a květin „střed světa“. Mezinárodní zahradnický veletrh Tulln s největší evropskou květinovou výstavou se koná každý rok koncem srpna. Na více než 80.000 m² uvidíte nejlepší zahradníky a zahradní architekty a jejich velkolepá díla představující nejnovější trendy poskytující dostatek inspirace pro každého.

zobrazit celý článek
Rakousko - Kittenberské zahrady -  Toskánská zahrada

Na jihu regionu Waldviertel, poblíž města Krems leží proslulé Kittenberské zahrady. Ve zvlněném kraji najdete na ploše přes 50 hektarů pestrou podívanou plnou barev, vůní a zážitků. Komplex tvoří několik dílčích zahrad, počínaje Vodní zahradou, Toskánskou zahradou s náladou a vůní italského venkova a malou vinicí, přes třeba překrásnou Růžovou zahradu se stovkami druhů růží až po Zahradu smyslů či Japonskou zahradu nebo Skalní horskou zahradu, jako by snesenou z nadmořské výšky 1.500 m kdesi v Alpách. Pozoruhodné a krásné zahrady jsou vděčným cílem poznávacích zájezdů do Rakouska na víkend.

zobrazit celý článek

Dolnorakouská vesnice Armschlag, ležící ve vrchovině v kraji Waldviertel, je známá též jako Maková vesnice (Mohndorf). Obyvatelé Armschlagu se rozhodli plně věnovat pěstování máku a všemu, co je s ním spojeno – výrobě jídel a různých specialit, ale i kosmetiky z makového oleje, a vytvořili si i svérázný lokální folklór. Vrcholem sezóny jsou makové dožínky.

zobrazit celý článek

Waldviertel je severozápadní část Dolních Rakous, území u českých hranic je známo též jako Vitorazsko. Jsou tu města Gmünd, Weitra a Světlá/ Zwettl s klášterem, možství hradů a zámků a všelijaká zajímavá místa, která překvapí návštěvníky (vesnice máku, rezervace bludných balvanů, solné termální lázně aj.). Objevte lákadla kraje Waldviertel na pozýnávacích zájezdech do Rakouska! 

zobrazit celý článek

Typickou plodinou dolnorakouského kraje Waldviertel je mák. Pěstuje se tu skutečně odnepaměti, a to hned ve třech odrůdách - běžné modré, bílé a šedé, která se vyskytuje pouze zde. S tradicemi kolem pěstování máku a typickými produkty a gastronomií se můžete seznámit v "makové vesnici" Armschlagu či na makovém statku v Ottenschlagu.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (4):

Hrady, katedrály a města Mosely a Porýní s lodí 2021

Německo | Porýní Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x hotel, průvodce, pojištění CK
25.09 - 28.09 7 990,-

Zahradnický veletrh v Tullnu, Krems, zámek Rosenburg a Kittenberské zahrady 2021

Rakousko | Dolní Rakousko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 1x hotel,1x snídani, průvodce, pojištění CK
04.09 - 05.09 3 690,-

Mikulov a Lednice, kraj zámků a víno Moravy 2021

Česká republika | Jižní Morava a Podyjí Cena zahrnuje:
doprava autobusem, 3x hotel/penzion v Mikulově, 3x polopenzi, pobyt. taxy, průvodce
26.08 - 29.08 6 990,-

Advent v rakouských zahradách a na zámku Rosenburg 2021

Rakousko | Dolní Rakousko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 1x hotel,1x snídani, průvodce, pojištění CK
11.12 - 12.12 3 690,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu