← Zpět

Podyjí - sezóna 2023, 2024

Leží na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí (63 km2). Jeho osu (a státní hranici) tvoří asi 42 km úsek klikatě meandrující Dyje, která zde vytváří hluboce zaříznuté údolí s úzkými bočními údolíčky, skalními stěnami, sutěmi a fantastickými scenériemi ve všech obdobích roku. Téměř 90 % plochy parku tvoří lesy. Většinou dubohabřiny, na západě i jedlobučiny a také vysázené borové a modřínové porosty. Jde o prakticky nedotčené říční údolí bez zástavby, které se zachovalo neporušené díky existenci pohraničního pásma. Ceněná vřesoviště, lesostepi a skalní stepi vznikla činností člověka. Vykácením lesů a pastvou. Z vzácných rostlin zde roste např. brambořík nachový, koniklec velkokvětý, divizna nádherná, kýchavice černá, kosatec dvoubarvý a 18 různých druhů orchidejí. Z ptáků tu lze zahlédnout jinak vzácného ledňáčka, dudka chocholatého, ťuhýka šedého či raroha velkého. S nastupující tmou splétá nad hladinou řeky své podivné reje několik druhů netopýrů. Velké je bohatství druhů hmyzu (kudlanka nábožná, tesařík obrovský, saranče modrokřídlá) včetně mnoha motýlů. Zajímavé je i suťové pole u Vranova nad Dyjí, kde vlivem mikroklimatu a uchování studeného vzduchu v podzemních puklinách vydrží sníh až do pozdního jara. Na území parku se dokonce pěstuje vinná réva. Jde o historickou vinici Šobes, která produkuje výborná vína. V okolí láká k prohlídce zámek Vranov nad Dyjí, historické město Znojmo s románskou rotundou a dalšími památkami nebo třeba kuriózní malované sklepy v Šatově.

zobrazit seznam již odjetých termínů zájezdů 2023

Využijte slevy na zájezdy 2023.

Podyjí - výpis zájezdů 2023:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Podyjí - výpis zájezdů 2024:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Podyjí - výpis odejetých termínů 2023:

Znojmo, NP Podyjí, příroda, zámky a víno s výletem do Rakouska 2023 (A139-23)

5denní zájezd, doprava autokarem | Česká republika
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 4x hotel s polopenzí, průvodce, pojištění CK

Kód
Termín
Cena
 
 
031-252
27.9.23 - 1.10.23
8 990,-
Objednat Poptat Odjeto
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu