← Zpět

Podyjí - sezóna 2021, 2022

Leží na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí (63 km2). Jeho osu (a státní hranici) tvoří asi 42 km úsek klikatě meandrující Dyje, která zde vytváří hluboce zaříznuté údolí s úzkými bočními údolíčky, skalními stěnami, sutěmi a fantastickými scenériemi ve všech obdobích roku. Téměř 90 % plochy parku tvoří lesy. Většinou dubohabřiny, na západě i jedlobučiny a také vysázené borové a modřínové porosty. Jde o prakticky nedotčené říční údolí bez zástavby, které se zachovalo neporušené díky existenci pohraničního pásma. Ceněná vřesoviště, lesostepi a skalní stepi vznikla činností člověka. Vykácením lesů a pastvou. Z vzácných rostlin zde roste např. brambořík nachový, koniklec velkokvětý, divizna nádherná, kýchavice černá, kosatec dvoubarvý a 18 různých druhů orchidejí. Z ptáků tu lze zahlédnout jinak vzácného ledňáčka, dudka chocholatého, ťuhýka šedého či raroha velkého. S nastupující tmou splétá nad hladinou řeky své podivné reje několik druhů netopýrů. Velké je bohatství druhů hmyzu (kudlanka nábožná, tesařík obrovský, saranče modrokřídlá) včetně mnoha motýlů. Zajímavé je i suťové pole u Vranova nad Dyjí, kde vlivem mikroklimatu a uchování studeného vzduchu v podzemních puklinách vydrží sníh až do pozdního jara. Na území parku se dokonce pěstuje vinná réva. Jde o historickou vinici Šobes, která produkuje výborná vína. V okolí láká k prohlídce zámek Vranov nad Dyjí, historické město Znojmo s románskou rotundou a dalšími památkami nebo třeba kuriózní malované sklepy v Šatově.

zobrazit seznam již odjetých termínů zájezdů 2021

Využijte slevy na zájezdy 2021.

Podyjí - výpis zájezdů 2021:

Znojmo, NP Podyjí, příroda, zámky a víno s výletem do Rakouska 2021 (A139-21)

5denní zájezd, doprava autokarem | Česká republika
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 4x hotel s polopenzí, průvodce, pojištění CK

Kód
Termín
Cena
 
 
011-252
13.10.21 - 17.10.21
7 990,-

Údolí Wachau s plavbou po Dunaji a vinobraní 2021 (A170-21)

2denní zájezd, doprava autokarem | Rakousko
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce, pojištění CK

Kód
Termín
Cena
 
 
011-294
25.9.21 - 26.9.21
3 990,-

Podyjí - výpis zájezdů 2022:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Podyjí - výpis odejetých termínů 2021:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu