Waldviertel, kraj lesů, hradů a vřesovišť

Severozápadní region v Dolních Rakousích, oblast je známá též pod starým názvem Vitorazsko. Jak již napovídá jméno, Waldviertel býval převážně lesnatá oblast; nyní je zde kulturní krajina menších polí a luk prostřídaná lesy. Na severu se prostírají Waldviertelská vřesoviště, z nichž zejména rezervace bludných balvanů Blockheide u Gmündu a nedaleká Schremská rašeliniště u města Schrems stojí za výlet. Na jihu je pozoruhodná soutěska žulových skal Yspertal u městečka Ysper. Střední částí kraje se vine řeka Kampa, na níž byla zřízená velká přehrada, oblíbené rekreační místo.
Ve Waldviertlu převládá venkovské osídlení a menší města. K historickým centrům patří město Gmünd, ležící těsně u hranic, a Weitra, po níž nesl kraj jméno Vitorazsko. Zámek ve Weitře býval sídlem rodu Kuenringů a později Fürstenbergů. Další středisko představoval od 12. století klášter Světlá – Zwettl, hlavní centrum kolonizace kraje, soupeřící s kolonizačními snahami české šlechty. Románský, částečně barokizovaný areál kláštera s mohutným kamenným kostelem a pozoruhodnými zahradami stojí za prohlídku, v létě se tu konají varhanní koncerty. Dalším významným klášterem je Altenburg. Městečko Zwettl má pěkné historické jádro s hradbami a náměstí zdobí svérázné dekorace od Hundertwassera, především dvě barevné kašny. Hundertwasser je vůbec spjat s tímto regionem – ve vesnici Roiten se po něm zachovaly dvě barevné chalupy, v nichž je nyní jeho muzeum, a o několik kilometrů dál v lese se nachází duhově vymalovaný mlýn, kde umělec pobýval. V kraji se nachází mnoho hradů a zámků, zejména v povodí Kampy - hrady Ottenstein, Dobra a renesanční Greillenstein a Rosenburg, dále např. majestátní hrad Rappotenstein a zámek Rosenau s muzeem svobodného zednářství v Rakousku.
V současnosti nabízí Waldviertel návštěvníkům plno různorodých a pestrých zážitků. Nalezneme tu četné historické pivovary – např. ve Světlé a Weitře, sklárny a muzea skla – Weitra, Gmünd, různé tradiční dílny a skanzeny. Dvě místní zemědělské plodiny jsou vyhlášeny v celé zemi – waldviertelské brambory („erteple“) a mák, který se pěstuje hned ve třech druzích: černý, bílý a zvláštní místní šedý. Najdeme tu vesnici máku Armschlag, která nabízí řadu specialit a produktů z máku a pořádají se v ní veselé makové slavnosti. Ve vesnici Sprögnitz zase sídlí proslulý závod na výrobu bylinkových čajů Sonnentor. Můžete zde navštívit nejen prodejnu s nespočtem rozmanitých čajových směsí, ale také zajímavé bylinkové zahrady, a projít se po několikakilometrové bylinkové stezce. V Gmündu vznikly solné termální lázně.
Východní část při dolním toku Kampy je již stejně jako sousedící Weinviertel a údolí Wachau krajem vína s pěknými vinařskými městečky, kde lze navštívit různé vinotéky a téměř v každé vesnici mají oblíbené vinné šenky (Heuriges). Mimořádné zážitky pro milovníky ušlechtilého nápoje nabízí Langenlois a jeho Svět vína Loisium.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS do Rakouska najdete na www.rakousko.geops.cz. 

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu