letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Kuchyně a gastronomie světa Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Portugalsko, země spojená s cestováním, kterou námořníci nazývali zemí mořeplavců. Za středověku se říkalo „…až na konec světa“ . Portugalsko má nepřeberné množství vzácných památek, jedinečnou přírodu, výbornou kuchyni a skvělé víno. Ubytování v centru měst umožňuje variabilitu programu.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
letenku Praha–Lisabon a Porto–Praha v ekonomické třídě včetně letištních tax, transfery z/na letiště, 8x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 8x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, případnou pobytovou taxu, veřejnou dopravu, vyhlídkový bus, lodě, lanovky, vstupné (130 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
5.900 Kč za 1lůžkový pokoj
1.800 Kč za fakultativní výlet do Minho (od 12 os.)
1.990 Kč za fakultativní výlet do Evory (od 12 osob)
495 Kč za komplexní pojištění K5S
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
pobyt v hlavním městě Lisabon, památky, rázovité čtvrti Alfama, Belém a Baixa, čtvrť EXPO - Sintra, královské zámky a zahrady - nejzápadnější mys Cabo da Roca - Évora, město UNESCO a římské památky - templářský hrad Tomar - univerzitní Coimbra - pobyt v Portu, památky, plavba po Douru, vinné sklepy - historická města Guimãraes (UNESCO) a Braga
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
031-124
1.7 - 9.7.2023
8
Praha - letiště V. Havla a další níže
32 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odpoledne odlet Praha – Lisabon, LISABON, přílet večer, aerobusem do centra, ubytování, dle času krátká večerní procházka v centru

2. den: LISABON, město spojené s historií mořeplavců, historickou tramvají do čtvrti Alfama, klášter sv. Vincence, kde jsou pohřbeni členové královského rodu Braganzů, křivolaké uličky, a kouzelné výhledy, čtvrť Belém: věž Torre de Belém, památník mořeplavců, klášter Mosteiro dos Jerónimos (UNESCO) s hrobem mořeplavce Vasco de Gama a významnými památkami, katedrála Sé z 12. stol. na místě původní mešity, cesta výtahem Santa Justa, který obdivoval i Eiffel, pohledy na pevnost Castelo de S. Jorge, čtvrť Bairo Alto, večerní kouzlo čtvrti Baixa, ulice plné portugalských restaurací, jistě ochutnáte tapas nebo sklenku vína, možnost večeře

3. den: výlet  do okolí LISABONU: SINTRA, královská rezidence, přes Národní park Sintra-Cascais až na útesy Cabo da Roca, nejzápadnější bod kontinentální Evropy, turistika po útesech s výhledy na Atlantik, večerní pohoda v LISABONU, uličky plné hospůdek

4. den: fakultativní výlet do vnitrozemí, cesta krajinou korkových dubů, historická ÉVORA (UNESCO), sídlo portugalských králů, katedrála Sé, římský chrám, kostely zdobené glazovanými azulejos, pohodová turistika v kraji megalitů, největší dolmen v Portugalsku, korkové háje a vinohrady, variantně indiv. program v LISABONU, návštěva doporučených muzeí, čtvrť EXPO 98 na břehu s moderní architekturou a přístavem malých lodí, Oceanarium (největší v Evropě)

5. den: cesta na sever při pobřeží Atlantiku, ÓBIDOS, středověká vesnička s bílými domky a hrad, kostel Santa Maria, Porta da Villa, romantické pobřeží a vesnička NAZARÉ s vyhlídkou na Atlantik a procházky po pobřeží, koupání, historické centrum TOMAR, sídlo Řádu templářských rytířů, opevněný klášter Kristova řádu z 12.stol (UNESCO) v  manuelském stylu, ubytování ve v poutním místě FÁTIMA, večerní procházka

6. den: poutní místo FÁTIMA, jedno z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa, COIMBRA, centrum vzdělanosti, 2. nejstarší univerzita na světě a kostel Santa Cruz s náhrobkem 1.portugalského krále, katedrála, historická budova univerzity s vyhlídkou a botanická zahrada, turistika v přírodním parku Buḉaco s palácem, hotel v PORTU

7. den: historické centrum města PORTO, vyhlídkovým místním busem za památkami, katedrála Sé z 12. stol., Torre dos Clerigos, moderní budova Casa Música, Palaco de Cristal, čtvrť Ribeira, odpoledne projížďka lodí po řece Douro pod 6 mosty, fotogenické vyhlídky na svahy s vinohrady, exkurze a ochutnávka portského vína, lanovka nebo možnost večeře po návratu v PORTU

8. den: fakultativně výlet do regionu Minho a řeky Douro za vínem a přírodou: GUIMARÃES (UNESCO), město označované za kolébku portugalského národa (narodil se zde 1. portugalský král Alfons I.), historické centrum s vévodským palácem, hrad Castelo de Saõ Miguel, kostel Nossa Senhora da Oliveira s olivovníkem ze 14 stol., středověké město  BRAGA, jedno z nejstarších portugalských měst, významná katedrála, zahrady sv. Barbary, dle času i Bom Jesus do Monte, slavná poutní barokní svatyně na kopci nad Bragou, procházky v parku, pověstné schodiště, variantně indiv. pobyt v PORTU, návštěva muzeí, pobyt na plážích a relax u Atlantiku, využití MHD

9. den: PORTO, klášterní kostel sv. Františka (UNESCO), možnost jízdy historickou tramvají, nákupy, transfer na letiště a odlet do ČR (Porto –Praha), návrat večer


CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí, leteckým řádům a aktuálním otevíracím dobám.

Doprava

letecky Praha–Lisabon a Porto-Praha v ekonomické třídě a transfery z/na letiště v ceně zájezdu

Ubytování

8x hotel 3*, 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím

Stravování

v ceně zájezdu je zahrnuta 8x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

SINTRA: Palácio de Queluz 9 € (palác + zahrada), jen zahrada 4 €, Palácio Nacional de Sintra 9 €
LISABON:: loď na Belém:12 € jedna cesta a 16 € i zpáteční, ochutnávka vín na lodi za 7,5 €, Mosteiro dos Jerónimos 8 €

Kapesné

doporučujeme min. 130 € na vstupné a jízdné

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Poznámky

Fado je portugalský hudební žánr, který někdo řadí k blues, někomu fado připomíná klasické francouzské šansony. V každém případě být v Portugalsku a nenavštívit alespoň jednou nějaký portugalský večer s fadem by byla velká škoda. Ještě zajímavější jsou vystoupení fado spojená s typickým portugalským jídlem, vínem a foklórním vystoupením v některé fado restauraci s malým podiem přímo v nejslavnější fado čtvrti na Chiadu. Naše CK má v Lisabonu jednu oblíbenou fado restauraci, která patří k těm nejslavnějším.
Portugalské fado jsou písně, jak tklivé a procítěně, tak i plně radostných emocí. Námětem písní fado je jak smutek a nesplněná touha po lásce, tak i vzpomínky na slavné období portugalské historie. Při vystoupeních fado se však střídají i rychlejší veselé fado písně, kdy se zpěváci a zpěvačky dělí o svou radost a nadšení.
Pokud jsou součásti i ukázky folklórních vystoupeni, je možně si prohlédnout i pestrobarevné kostýmy a zvláštní hudební nástroje z různých regionů Portugalska, které oživí celou show, protože zpěváci fada nosí jen černé nebo tmavé oblečení. Nejslavnější portugalskou fado zpěvačkou je Amalie Rodriguez.
Autorem článku je Ing. Alena Frčková, průvodce nejen na gurmánské zájezdy

Lisabon - Sintra - Cabo da Roca - Evora - Obidos - Nazare - Tomar - Fatima - Coimbra - Bucaco - Porto - Guimaraes - Braga - Bom Jesus do Monte

Portugalsko - Lisabon - Torre de Belém, manuelská gotika, 1516-9, Francisco de Arruda

Hlavní město Portugalska, přístav, město jedinečného charakteru s hradem, chrámy, starou maurskou čtvrtí, zajímavými muzei. Eurovíkend v Lisabonu jistě stojí za to!

zobrazit celý článek
Madeira - Levada Velha a vavřínový les.

Přehled významných památek Portugalska, které se dostaly na seznam světového dědictví UNESCO včetně lokalit na Madeiře a Azorských ostrovech.

zobrazit celý článek

Portugalská vína patří k velmi kvalitním a zvláště v posledních letech jsou stále oblíbenější. U nás je známé především věhlasné portské víno, ale i ostatní stojí za to poznat.

zobrazit celý článek

je plná pokrmů z čerstvých ryb a plodů moře, ale i zajímavých jídel z hovězího a jehněčího masa. Portugalci ale milují i sladké koláčky pasteis de nata plněné vanilkovým krémem, ořechy, mandlemi i exotickým kořením a čerstvé ovoce a zeleninu. Většina sýrů se tu vyrábí z ovčího nebo kozího mléka.

zobrazit celý článek
Portugalsko - portugalské pláže a moře

křižující širokou řeku Tejo připomínající, spíš než řeku, mořskou úžinu. A pokud ještě k tomu můžete vychutnávat portugalské víno, ať už slavné Porto nebo některé z vín pocházející z okolí řeky Duoro. Kdo má raději něco sladkého, může ochutnat typicky portugalské koláčky Pastéis de nata. A zároveň je to i nejpohodlnější způsob, jak dojet do čtvrti Belém. Co více si přát…

zobrazit celý článek
Portugalsko - Lisabon - pohled na čtvrt Baixa a hrad São Jorge, starou pevnost Féničanů, Řeků, Římanů, dnešní podoba maurská z 11.stol.

Co můžete navštívit v Lisabonu a jeho okolí během poznávacích zájezdů či eurovíkendů.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Portugalsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Portugalsko - Lisabon - Mosteiro dos Jerónimos, vrcholná manuelská gotika

Portugalsko - země plná historických památek, dech beroucích vyhlídek i přírodních krás. Především metropole Lisabon na mohutné řece Tajo zaujme spoustou významných památek, rázovitou architekturou starých čtvrtí i moderními mosty. Na zájezdech Ck GEOPS je možné si odtud vyjet na nejzápadnější mys na pobřeží Atlantiku, do Sintry se skvostnými královskými zámky a zahradami i do kraje Alentejo s megality a starobylým městem Evora zapsaným na seznamu UNESCO.

zobrazit celý článek
Madeira - Levada Velha a vavřínový les.

Přehled významných památek Portugalska, které se dostaly na seznam světového dědictví UNESCO včetně lokalit na Madeiře a Azorských ostrovech.

zobrazit celý článek

Portugalská vína patří k velmi kvalitním a zvláště v posledních letech jsou stále oblíbenější. U nás je známé především věhlasné portské víno, ale i ostatní stojí za to poznat.

zobrazit celý článek

je plná pokrmů z čerstvých ryb a plodů moře, ale i zajímavých jídel z hovězího a jehněčího masa. Portugalci ale milují i sladké koláčky pasteis de nata plněné vanilkovým krémem, ořechy, mandlemi i exotickým kořením a čerstvé ovoce a zeleninu. Většina sýrů se tu vyrábí z ovčího nebo kozího mléka.

zobrazit celý článek
Portugalsko - portugalské pláže a moře

křižující širokou řeku Tejo připomínající, spíš než řeku, mořskou úžinu. A pokud ještě k tomu můžete vychutnávat portugalské víno, ať už slavné Porto nebo některé z vín pocházející z okolí řeky Duoro. Kdo má raději něco sladkého, může ochutnat typicky portugalské koláčky Pastéis de nata. A zároveň je to i nejpohodlnější způsob, jak dojet do čtvrti Belém. Co více si přát…

zobrazit celý článek
Portugalsko - Lisabon - pohled na čtvrt Baixa a hrad São Jorge, starou pevnost Féničanů, Řeků, Římanů, dnešní podoba maurská z 11.stol.

Co můžete navštívit v Lisabonu a jeho okolí během poznávacích zájezdů či eurovíkendů.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Portugalsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Portugalsko - Lisabon - Mosteiro dos Jerónimos, vrcholná manuelská gotika

Portugalsko - země plná historických památek, dech beroucích vyhlídek i přírodních krás. Především metropole Lisabon na mohutné řece Tajo zaujme spoustou významných památek, rázovitou architekturou starých čtvrtí i moderními mosty. Na zájezdech Ck GEOPS je možné si odtud vyjet na nejzápadnější mys na pobřeží Atlantiku, do Sintry se skvostnými královskými zámky a zahradami i do kraje Alentejo s megality a starobylým městem Evora zapsaným na seznamu UNESCO.

zobrazit celý článek
Portugalsko - Vila Real - Mateus Palace (Wiki)

Slovo průvodce - Portugalsko po koronaviru

Portugalsko mi přirostlo k srdci a s radostí předávám své nadšení pro historické památky, jedinečnou přírodu a úžasnou gastronomii a vynikající vína svým klientům. Přijíždím do Portugalska s malými skupinami CK GEOPS většinou 4 krát ročně, a to jak do Lisabonu, Porta a dalších zajímavých lokalit. Pandemie COVID-19 nám všem milovníkům cestování pokazila radost, ale všichni věříme, že právě do Portugalska se vrátíme brzy. 

 

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu