Portugalsko - památky UNESCO

UNESCO je anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, což znamená Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.

UNESCO je jednou ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN. Sídlí v Paříži. Podnětem ke vzniku organizace byly hrůzy právě skončené druhé světové války. Hlavním úkolem UNESCO je proto usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. UNESCO bylo založeno podepsáním Ústavy v Londýně na ustavující diplomatické konferenci 4. listopadu 1945. Ratifikace Ústavy se zúčastnilo dvacet zakládajících států: Austrálie, Brazílie, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, Nový Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království, Turecko a USA. V současné době má UNESCO 191 členů. Zabývá se činností v pěti hlavních oborech: Vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace. Projekty podporované UNESCO zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě.

Památky na seznamu UNESCO na území Portugalska:

TOMAR – klášter Řádu Kristova: klášterní komplex je příkladem portugalské renesanční architektury a tzv. manuelského slohu (1983)

klášter Batalha : dominikánský klášter - vrcholná ukázka portugalské gotiky (1983)

LISABON: Klášter sv. Jeronýma a věž Belém v Lisabonu: ukázka vrcholného arch. stylu a věž, která připomíná velké zámořské objevy (1983)

Évora : historické centrum města, které bylo sídlem portugalských králů (1986)

Klášter Alcobaça: klášter Santa Maria d'Alcobaça ze 12. století (1989)

Kulturní krajiny Sintry: kulturní krajina s paláci a zahradami (1995)

PORTOhistorické centrum města s římskými a novoklasicistními památkami (1996)

Skalní malby v údolí Côa Valley a Siega Verde: výjimečná koncentrace skalních rytin a maleb z pozdní doby kamenné (1998, rozšířeno 2010)

Vinařská oblast Alto Douro: tradičními metodami se víno v této oblasti pěstuje již asi 2000 let. Zdejším hlavním produktem je portské víno (2001)

Guimarães – historické centrum: příklad rozvoje středověké osady v moderní město (2001)

Madeira: Vavřínový les na ostrově Madeira: nejrozsáhlejší území, kde rostou z 90 % pouze vavříny. Vyskytuje se v něm unikátní řada rostlin a živočichů (1999)

Angra do Heroismo: přístav a pevnosti San Sebastian a San Juan Baptista na Azorských – vojenská architektura (1983)

Vinice na ostrově Pico: oblast na sopečném ostrově Pico v souostroví Azory je typická svými dlouhými zídkami, vedoucími od skalnatého pobřeží (2004)

Převzato ze seznamů památek UNESCO na wikipedii. 

Související destinace

Portugalsko

Portugalsko

Portugalsko - země na jihovýchodním cípu Evropy. Starobylá města s řadou památek na Římany, Maury, templáře, středověké i novověké vládce i odvážné mořeplavce, vznešené katedrály, kláštery, architektura v jedinečném manuelském slohu. Velkoměsta Lisabon a Porto, památky UNESCO, lákavé pobřeží Algarve. Příroda od pobřežních útesů a písečných dun až po vysoké hory, vinice, kde dozrávají výborná vína, teskné zpěvy fádo, to vše je Portugalsko.A k Portugalsku patří také kouzelné ostrovy v Atlantiku - Madeira, zelený ráj květin a vavřínů, a Azorské ostrovy.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu