letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Slavnosti vína a gastronomie Kuchyně a gastronomie světa Specializované zájezdy za vínem a gastronomií Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
I vy si zamilujete Porto, přístavní město s malebnou polohou nad řekou Douro, proslavené výrobou slavných portských vín. Poznáte historické i moderní centrum i mořské pobřeží, kraj vinic, barevných lodí, ochutnáte skvělá vína - portské, specifická zelená vína a také další druhy. Čekají vás pohledy na romantické svahy s vinicemi nad řekou Douro, starobylá a historicky významná města města Guimares a Braga plná památek a možná také slavné poutní místo Bom Jesus do Monte. Fakultativní výlety (vždy s průvodcem) umožňují svobodně volit program.
Portugalsko, oblast kolem přístavu Porto, proslulého výrobou slavných portských vín. Návštěva několika krásných historických měst PORTO, BRAGA a Guimaraes a cesta krajem vinic, ochutnávky jedinečných portugalských vín.


Existují varianty zájezdu. A78aViz podobné zájezdy.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
zahrnuje leteckou přepravu Praha – Porto - Praha v ekonomické třídě, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, 4x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, veřejnou dopravu v Portu, vyhlídkový bus, lodě, lanovky a veškeré fakultativní služby a vstupné (cca 90 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.500 Kč za 1lůžkový pokoj
3.100 Kč za fakult. výlet lodí Douro
2.200 Kč za fakult. výlet místním busem 4. den (od 12 osob)
275 Kč za komplexní pojištění K5S
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
přístavní velkoměsto PORTO- plavba lodí pod šesti mosty - vinné sklepy s výrobou portských vín - významná historická města Guimaraes, BRAGA - vinařské oblasti údolí Doura a Minho - návštěva dvou vinařství s ochutnávkou - dle času barokní poutní chrám Bom Jesus v krásné přírodě
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
031-626
25.10 - 29.10.2023
4
Praha - letiště V. Havla a další níže
17 990,-
Po termínu

Program

1. den: odlet z ČR odpoledne do Portugalska, let Praha-Porto, transfer na ubytování v PORTO

2. den: PORTO (UNESCO), proslulé město nad řekou Douro, cesta vyhlídkovým busem za památkami i výhledy, historické i moderní centrum, katedrála Sé z 12. stol. vysoko nad řekou, slavná dominanta města Torre dos Clerigos, Casa Musica, Avenida da Boavista, Fundaçaode Serralves, krásný veřejný park s museem moderního umění, Castelo do Queijo trůnící na břehu, pláže Matosinhos, Palacio de Cristal, výtahem nebo pěšky do rybářské čtvrti Ribeira (UNESCO), Palácio de Bolsa, výhledy na slavný most Ponte Dom Luis I, fakult. plavba lodí pod 6ti mosty až k ústí do moře, nábřeží čtvrti Villa Nova de Gaia s rybářskými loďkami, místní delikatesy ve stylové tržnici, možnost výjezdu moderní kabinkovou lanovkou s pohledy na Monsteiro da Serra do Pilar a celé historické centrum, exkurze do výrobny proslulých vín porto s ochutnávkou a možností nákupu, večerní nábřeží plné restaurací, možnost večeře (i s plody moře a rybami)

3. den: fakultativní celodenní výlet do okolí řeky Douro (UNESCO) autobusem a lodí s obědem, cesta autobusem z centra PORTA do údolí řeky Douro a kouzelnou krajinou do AMARANTE, půvabné historické městečko a středisko vinařské oblasti podél řeky Douro s jedinečnou bazilikou sv. Gonçalo, místní trh, lze ochutnat typické cukrářské dobroty, dále historická vesnička PROVESENDE, cesta úžasně malebnou krajinou kolem vinohradů a vinařských usedlostí na neuvěřitelně strmých svazích, PINHAO, stylové nádraží s azulejos, oběd místní kuchyně, lodní plavba (50 min.), exkurze do vinařství s ochutnávkou vín DOC Douro, přejezd do REGUA, večer návrat busem do PORTA podél řeky Douro a pro zájemce večerní Porto

4. den: fakultativní celodenní autobusový výlet vinicemi do vnitrozemí regionu Minho a řeky Douro, oblasti známé nejen svými zvláštními zelenými víny Vinho Verde, ale i červenými a bílými víny, exkurze do vinařství s ochutnávkou, GUIMARÃES (UNESCO), město označované za kolébku portugalského národa (narodil se zde 1. portugalská král Alfons I.), historické centrum s vévodským palácem, hrad Castelo de Saõ Miguel, kostel Nossa Senhora da Oliveira s olivovníkem ze 14 stol. BRAGA, historické město, jedno z nejstarších v Portugalsku, měst, katedrála, arcibiskupské sídlo, park Svaté Barbory, řada kostelů, podle času i barokní klenot Bom Jesus do Monte, významný poutní chrám se schodištěm a křížovou cestou, zasazený krásně na zelený kopec nad městem, historická lanovka s pohonem založeným důmyslně na přečerpávání vody, která je dodnes činná, možnost lehké turistiky v rozsáhlém lesoparku, návrat do PORTA, fakult. večeře a procházky ve večerním městě

5. den: PORTO, dle času odletu individuální volno, transfer na letiště a odlet do ČR (Porto – Praha), návrat odpoledne


CK si vyhrazuje právo záměn částí programu nebo směru jízdy lodi vzhledem k úpravám letového řádu a změnám v dopravě. V případě, že dojde k nepředpokládaným změnám leteckého řádu může být přímý let Praha Porto nahrazen letem Praha - Lisabon - Porto a totéž ve směru zpět.
Zájezd je realizovatelný od počtu 15 klientů.

Doprava

letecky Praha-Porto-Praha přímý let s ČSA, ( v případě náhlé změny letových řádů si CK vyhrazuje právo využití letu s TAP s přestupem v Lisabonu. Po PORTU je pohybujete veřejnou dopravou (metro, tramvaj) Výlety pak mikrobusem nebo ev. vlakem a lodí.

Ubytování

4x hotel v PORTO v hotelu*** s dostupností MHD, 2 lůžkové pokoje pokoje s příslušenstvím, umístění hotelu umožňuje individuální program

Stravování

4x snídaně formou bufetu, podávají se na hotelu. Večeře a další stravování se řeší v rámci programu a na doporučení průvodce, popřípadě v restauraci v blízkosti hotelu.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Výlet lodí do údolí vinic: aktuální ceny dospělý 2 870 Kč, dítě do 16let student po předložení průkazu,2 710 Kč. Dopředu zajišťujeme zálohou, ale k přesnému vyúčtování dojde přímo na zájezdu.


Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží na zájmu klientů a případné úpravě trasy.
PORTO: kostel sv. Františka – 3,5 €, křížová chodba katedrály – 3 €, sklepy s portským – 10 €, loďka s vyhlídkami po řece 12,5 €, lanovka na most sv. Ludvíka – 6 € / 1 cesta, 8 € zp., ochutnávka vína cca 10€.
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, zajistí však vstupné a výklad provede mimo areál.Celková orientační částka na vstupy je cca 95 €.

Výlety

Během pobytu v Portu organizujeme 2 výlety:
výlet lodí údolím řeky Douro ( nutné zálohu předem, vyúčtování na místě, děti studenti a důchodci slevu) a není omezen na počet
výlet autobusem za příplatek uskuteční se pro skupinu min. 12 osob.

Měna

V Portugalsku se využívá měna euro €. V Portu jsou k dispozici bankomaty a i v obchodech je možné platit kartou, v restauracích velmi omezeně.

Možné slevy

Doporučujeme využít věrnostní slevu CK GEOPS. Na vstupné Portugalci respektují slevy pro seniory i studenty.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Portugalská vína


za posledních 15 let získala a stále získávají mnohem větší oblibu a známost hlavně díky velkým investicím do technologie a vybavení, které pomohly lépe využít unikátní podmínky pro pěstování vína v Portugalsku. Už to není jen Portské, víno pojmenované podle portugalského města PORTO, a těžká červená stolní vína. Stále známější a oblíbenější jsou lehká svěží Vinhos verde doslova zelená vína, které jsou nejčastěji bílá vína, a ideálně se hodí k místním rybám a plodům moře, ale i jako velmi příjemné osvěžení během letní dovolené
Ale začneme od začátku nejužitějšími termíny objevujícími se na etiketách nebo ve vinných lístcích portugalských restaurací:
Branco = bílé, Tinto = červené, Rosado = růžové, Verde = zelené
Adamado nebo Doce = sladké, Secco = suché
Brutto = suché a šumivé, Licoroso = dolihované
Maduro = uzrálé v sudu nejčastěji dřevěném dubovém
Generoso = aperitiv nebo dezertní víno
Adega = sklep, Quinta = vinařství


Systém třídění vín v Portugalsku je v podstatě podobný systému ve Francii (AOC) a Itálii (DOC). Založený na původu z jednotlivých regionů, kde jsou definovaná pravidla pěstování hroznů a jejich zpracování např. povolené odrůdy a „charakterové“ vlastnosti vína. Takže pokud tyto pravidla vinař dodrží, může si na etiketu napsat např. DOC Douro, což znamená, že hrozny pocházejí jen z tohoto regionu a vinař splnil místní pravidla. Další nejpoužívanější zkratka pro označení původu je IPR podobné francouzskému IGT označuje víno z regionu, který nezískal DOC, takže podmínky pro vinaře jsou o něco méně přísné, ale také je to garance původu a dodržení určitých pravidel.


Nejznámější vinné regiony v Portugalsku:
Douro, Dao, Ribatejo, Estremadura, Bairrada, Alentejo


Několik zajímavostí o zvláštních portugalských vínech:


Vinhos Verdes je z technologického hlediska jeden typ portugalského vína. Tato vína se vyrábějí z hroznů, které zrají vysoko nad zemí na podpěrách nebo stromech. Hrozny se sbírají ne úplně zralé (proto verde = zelené) a víno kvasí v lahvích, což způsobuje jeho svěžest, jemnost a mírnou šumivost. Mohou být bílá, červená i růžová, ale nejoblíbenější a nejběžnější jsou bílá a mají často méně alkoholu než srovnatelná vína. Pocházejí z oblasti kolem řeky Douro, konkrétně z Minho. Poslední dobou neuvěřitelně oblíbená i v zahraničí.


Colares je malý kraj u Sintry s dlouhou vinařskou tradicí. Vinná réva se sází do výkopů v písečných dunách, aby se hrozny ochránily před větry z Atlantiku. Místní těžší červená sametová vína mohou mít jako velmi mladá výraznější taniny, které zráním mizí. Místní bílá vína jsou suchá, typu maduro, což znamená, že zrají v sudech, což většinou způsobuje, že jsou trochu těžší a mají více alkoholu.


Bílý Bucelas se pěstuje severozápadně od Lisabonu hlavně z odrůdy Arinto a je velmi ceněný, srovnávaný dokonce s francouzským Chablis. Toto suché bílé víno se hodí k rybám a plodům moře.


Moscatel ze Setúbal patří k nejznámějším sladkým dezerním fortifikovaným vínům.
Portské víno = vinho generoso patří mezi tzv. fortifikovaná vína, která se obohacují pálenkou z vína podobně jako ve Francii Pineau v oblasti Koňaku nebo Marcvin v kraji Franche Comté. Nejznámější jsou sladká červená portská vína, ale existují i bílá a to sladká i suchá a v různých variantách stáří. Hrozny používané na výrobu portských vín pocházejí z oblasti kolem řeku Douro.


Madeira = vinho da Madeira je v podstatě víno podobné portskému pocházející z ostrova Madeira. Jedná se tedy také o fortifikované víno, které se používá jako aperitiv nebo dezertní víno.


Portugalská gastronomie


je plná pokrmů z čerstvých ryb a plodů moře, ale i zajímavých jídel z hovězího a jehněčího masa. Portugalci ale milují i sladké koláčky pasteis de nata plněné vanilkovým krémem, ořechy, mandlemi i exotickým kořením a čerstvé ovoce a zeleninu. Většina sýrů se tu vyrábí z ovčího nebo kozího mléka.
Portugalsko má výhodu, že velká část pobřeží leží u Atlantského oceánu, který je mnohem bohatší na ryby a plody moře než Středozemní moře. A Portugalci si vychutnávají ryby i plody moře i s různým exotickým kořením, které přivezli portugalští mořeplavci nebo s sebou přinesli Arabové. K nejoblíbenějším rybám patří čerstvá treska bacalhau a sardinky a z plodů moře krevety, kalamáry a mušle. Oblíbená jsou tu i jídla z grilu v podobě různých špízů rybích, masových i v kombinaci s krevetami a kalamáry a dušená masa se zeleninou a fazolemi favas.
Mezi jídla, které byste měli určitě ochutnat, patří:
Arroz de mariscos je v podstatě rizoto s rybami a plody moře trochu připomínající španělskou paelu, ale má mnohem více šťávy.
Cataplana de peixe e mariscos se jmenuje po pánvi tvaru wok často měděné připomínající loď, kde se dusí ve šťávě ryby a plody moře. Servíruje se často i s ozdobným poklopem, který zadržuje všechny ty úžasné vůně.
Açorda de marisco je zvláštní kaše (někdy označená jako polévka) z rozvařeného chleba ovoněná česnekem, olejem a koriandrem, která se servíruje nejčastěji s krevetami.
Caldeirada de peixe jsou ryby a plody moře dušené ve šťávě s rajčaty, bramborami a paprikou.
Sardinhas assadas jsou čerstvé grilované sardinky servírované často s čerstvým zeleninovým salátem.
Frango á piri-piri je velmi oblíbené jídlo z dovezené z bývalých portugalských kolonií v Africe, jedná se o grilované kuřecí s čili.
Sopa de pedra „ kamenna polévka“ je odvozená z pověsti o žebravém mnichovi. Tato velmi chutná polévka obsahuje maso i různou zeleninu.
Leitão a Bairrada je pečení sele s křupavou kůrčičkou, které se jí teplé i studené a dá se koupit v obchodech s lahůdkami.
Feijoada je dušené vepřové nebo jehněčí se zeleninou a fazolemi ovoněné paprikou.
Mezi portugalskými sýry je nejlepší máslový sýr Serra, který stárnutím tvrdne a získává na pikantnosti. Rabaçal se nazývá jemný sýr z Coimbry, zatímco Azeitão z okolí Setúbalu je dost ostrý a Saloio, suchý čerstvý sýr, si získal oblibu pro mléčnou chuť. Některé sýry se mohou uchovávat i v oleji.
Sladké koláčky pasteis de natamají zajímavé náplně a je jich neuvěřitelné množství různých druhů. Na každém rohu v Lisabonu narazíte na místní pekárny, které fungují i jako kavárny a bistra a ty mají plné výlohy a prosklené pulty různých pasteis de nata. Kromě těch plněných běžnými náplněmi jako je vanilkový krém, ořechy, mandle nebo jablka, tu najdete i plněné sladkými bramborami nebo zvláštně upravenými fazolemi a vejci.
Autor článku Ing. Alena Frčková, průvodce nejen na gurmánské zájezdy


Autor článku Ing. Alena Frčková, průvodce nejen na gurmánské zájezdy.

Porto - Amarante - Pinhao - Guimaraes - Braga - Bom Jesus do Monte

Portugalsko - Lisabon - Torre de Belém, manuelská gotika, 1516-9, Francisco de Arruda

Hlavní město Portugalska, přístav, město jedinečného charakteru s hradem, chrámy, starou maurskou čtvrtí, zajímavými muzei. Eurovíkend v Lisabonu jistě stojí za to!

zobrazit celý článek
Madeira - Levada Velha a vavřínový les.

Přehled významných památek Portugalska, které se dostaly na seznam světového dědictví UNESCO včetně lokalit na Madeiře a Azorských ostrovech.

zobrazit celý článek

Portugalská vína patří k velmi kvalitním a zvláště v posledních letech jsou stále oblíbenější. U nás je známé především věhlasné portské víno, ale i ostatní stojí za to poznat.

zobrazit celý článek

je plná pokrmů z čerstvých ryb a plodů moře, ale i zajímavých jídel z hovězího a jehněčího masa. Portugalci ale milují i sladké koláčky pasteis de nata plněné vanilkovým krémem, ořechy, mandlemi i exotickým kořením a čerstvé ovoce a zeleninu. Většina sýrů se tu vyrábí z ovčího nebo kozího mléka.

zobrazit celý článek
Portugalsko - portugalské pláže a moře

křižující širokou řeku Tejo připomínající, spíš než řeku, mořskou úžinu. A pokud ještě k tomu můžete vychutnávat portugalské víno, ať už slavné Porto nebo některé z vín pocházející z okolí řeky Duoro. Kdo má raději něco sladkého, může ochutnat typicky portugalské koláčky Pastéis de nata. A zároveň je to i nejpohodlnější způsob, jak dojet do čtvrti Belém. Co více si přát…

zobrazit celý článek
Portugalsko - Lisabon - pohled na čtvrt Baixa a hrad São Jorge, starou pevnost Féničanů, Řeků, Římanů, dnešní podoba maurská z 11.stol.

Co můžete navštívit v Lisabonu a jeho okolí během poznávacích zájezdů či eurovíkendů.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Portugalsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Portugalsko - Lisabon - Mosteiro dos Jerónimos, vrcholná manuelská gotika

Portugalsko - země plná historických památek, dech beroucích vyhlídek i přírodních krás. Především metropole Lisabon na mohutné řece Tajo zaujme spoustou významných památek, rázovitou architekturou starých čtvrtí i moderními mosty. Na zájezdech Ck GEOPS je možné si odtud vyjet na nejzápadnější mys na pobřeží Atlantiku, do Sintry se skvostnými královskými zámky a zahradami i do kraje Alentejo s megality a starobylým městem Evora zapsaným na seznamu UNESCO.

zobrazit celý článek
Madeira - Levada Velha a vavřínový les.

Přehled významných památek Portugalska, které se dostaly na seznam světového dědictví UNESCO včetně lokalit na Madeiře a Azorských ostrovech.

zobrazit celý článek

Portugalská vína patří k velmi kvalitním a zvláště v posledních letech jsou stále oblíbenější. U nás je známé především věhlasné portské víno, ale i ostatní stojí za to poznat.

zobrazit celý článek

je plná pokrmů z čerstvých ryb a plodů moře, ale i zajímavých jídel z hovězího a jehněčího masa. Portugalci ale milují i sladké koláčky pasteis de nata plněné vanilkovým krémem, ořechy, mandlemi i exotickým kořením a čerstvé ovoce a zeleninu. Většina sýrů se tu vyrábí z ovčího nebo kozího mléka.

zobrazit celý článek
Portugalsko - Vila Real - Mateus Palace (Wiki)

Slovo průvodce - Portugalsko po koronaviru

Portugalsko mi přirostlo k srdci a s radostí předávám své nadšení pro historické památky, jedinečnou přírodu a úžasnou gastronomii a vynikající vína svým klientům. Přijíždím do Portugalska s malými skupinami CK GEOPS většinou 4 krát ročně, a to jak do Lisabonu, Porta a dalších zajímavých lokalit. Pandemie COVID-19 nám všem milovníkům cestování pokazila radost, ale všichni věříme, že právě do Portugalska se vrátíme brzy. 

 

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Porto, víno, památky a řeka Douro 2023

Portugalsko Cena zahrnuje:
zahrnuje leteckou přepravu Praha – Porto - Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, 4x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
23.08 - 27.08 17 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu