autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Velikonoce a svátky jara Folklórní slavnosti Relaxační víkendy Zájezdy s lehkou turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Poznávací zájezdy pro seniory Kuchyně a gastronomie světa
Přidat k oblíbeným zájezdům
Krakov - klenot mezi polskými městy a 3 další památky UNESCO. Navštívíte Královský zámek Wawel, židovskou čtvrť Kazimierz, čeká vás solný důl Vělička, Kalwaria Zębrzydowska či kouzelná příroda Ojcowského NP nebo skanzen Malopolska.
Existují také varianty tohoto zájezdu: A120x a A120a - viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 3x hotel 2-3* u Krakova (2lůžkový pokoj), 3x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobyt. taxy, MHD, vstupné (190 PLZ) a vše, co není zahrnuté v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.100 Kč za jednolůžkový pokoj
900 Kč za 3x večeři
800 Kč za vstup a rezervace do solného dolu Wieliczka
700 Kč za vstup a rezervace do solného dolu Wieliczka/senioři 65+ a děti do 17,9 let
140 Kč za komplexní pojištění
120 Kč připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
polský skanzen Wygiełzów - KRAKOV - památky a hrad Wawel (UNESCO), židovské město (UNESCO), polská gastronomie. Solný důl Vělička (UNESCO). Turistika Ojcowské skály. Kalwaria Zebrzyydowska (UNESCO), komplex kaplí v přírodě
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-226
29.3 - 1.4.2024
3
Praha a další níže
5 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, dále Hradec Králové a Olomouc, cesta do Polska, tradice Malopolska a krakovského vojvodství ve skanzenu Wygiełzów, Nadwiślański park zřícenina středověkého hradu Lipowiec (exterier), ubytování a fakultativně večeře

2. den: odjezd do Polska, KRAKOV - Kraków (centrum města na seznamu UNESCO): Wawel, královský zámek (exteriér), katedrála, Královská cesta (Via regia), kostel sv. Petra a Pavla, románský kostel sv. Ondřeje, Mariánský chrám s bohatě zdobeným a 13 m vysokým gotickým oltářem a tóny „hejhalice“, Rynek Glowny, renesanční budova tržnice Sukiennice (bývalé soukenické krámy), zachovalé zbytky středověkého opevnění - Floriánská brána a Barbakan, Collegium Maius (historická budova univerzity), dle času volno v centru města a možnost indiv. Národní muzeum (Leonardova Dáma s hranostajem) nebo čas na pohodu u zmrzliny, kavárnička nebo Pijalnia czekolady - výborná čokoláda na pití, atmosféra večerního města, odjezd na ubytování, fakultativně večeře

3. den: ráno návštěva solného dolu ve Věličce (Wieliczka, UNESCO), světový unikát, jedna z hlavních světových památek UNESCO: podzemní prostory, solná jezera a především komplex kaplí, mj. kaple sv. Kingy dlouhá 54 m a vysoká 12 m s nádhernou výzdobou, sbírka soch ze soli, muzeum, procházka po krakovské židovské čtvrti Kazimierz (UNESCO), lehká turistika v Ojcowském národním parku, nejmenší národní park v Polsku, bizarní skalní útvary, pro zájemce zřícenina gotického hradu v OJCÓWĚ, Lokýtkova jeskyně* (možné přesuny programu dle počasí), návrat na ubytování, fakultat. večeře

4. den: Kalwaria Zębrzydowska (sanktuárium a kulturní krajina na seznamu UNESCO), jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Polsku s nejrozsáhlejší kalvárií tvořenou 41 kaplemi rozprostírající se na okolních kopcích, příklad dokonale zasazené sakrální architektury do přírody, vycházková trasa a dle podmínek překvapení na závěr v kouzelném skanzenovém městečku, návrat do Prahy do 22h 


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí, aktuálním otvíracím dobám a dopravním podmínkám či případným vládním nařízením. Velikonoční svátky jsou v Polsku citlivou záležitostí a je potřeba brát ohled na aktuální situaci.

Doprava

klimatizovaným autobusem s prodejem studených a teplých nápojů za koruny, vybaveným WC a přehrávačem DVD

Ubytování

3x v hotel 2-3* v Polsku ve 2 lůžkových pokojích s příslušenstvím

Stravování

3x snídaně v hotelu, možnost zajištění za příplatek 3x večeře (doporučujeme). U večeří nejsou v ceně nápoje.
V místě ubytování nejsou velké možnosti stravování.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

skanzen Wygielzów 20 PLN
KRAKÓW:
Mariánský chrám: 15 PLN, Collegium Maius: 15 PLN/8 PLN senioři, Kazimierz - synagoga - 18 PLN.
WIELICZKA: 116 PLN / 106 PLN senioři nad 65 let / 96 PLN žáci základních a středních škol po předložení potvrzení o studiu a pas či občanského průkazu
OJCÓW: park - 18 PLN, zřícenina hradu - 22 PLN
Poznámka ke vstupům do objektů: u některých objektů jsou zajištěné rezervace pro pohodlí a ušetření času klientů, v některých objektech je bezpodmínečně nutné využívat místního průvodce, váš průvodce překládá nebo vede sám část skupiny, tarif průvodce se zahrnuje do ceny vstupenky. Konečné ceny vstupů záleží na konečném počtu zájemců (skupinové slevy). V některých objektech jsou možné také studentské slevy (nutné předložit průkaz ISIC).

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je 190 PLN. Doporučujeme výměnu už v ČR.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Víte, že...?
Drak na krakovském Wawelu (Smok Wawelski)

Legenda vypráví, že na úpatí návrší, kde vznikl později krakovský hrad Wawel, míval doupě veliký drak. Každý den vyrážel na lov, hubil lidi a pustošil zemi. Podle pozdějších verzí měl obzvláštní zálibu v pannách a lidé mu museli každý měsíc přivést jednu jako oběť, aby ušetřil ostatní. Legendární zakladatel Krakova, kníže Krak, poslal na draka své syny. Ti ho porazili, a to ne v boji, ale lstí - mladší z bratrů, který se rovněž jmenoval Krak, mu předhodil otrávenou návnadu. Přinesl drakovi jehně naplněné sírou. Drak dostal brzy po jídle strašnou žízeň, běžel k řece Wisle a pil a pil, ale nebyl schopný uhasit žár v útrobách a nakonec prostě praskl. Mladší Krak potom, podobně jako římský Romulus, porazil a zabil svého bratra a stal se po otci knížetem.
Tuto pověst zaznamenal jako první polský kronikář Wincenty Kadlubek ve 12. století. Postupně vzniklo více verzí, různí se i doba, do které je zasazena (podle některých podání draka zabil sám starší Krak, jak se slušelo na vládce a zakladatele města, podle jiných to byl naopak prostý švec Skuba, a ten potom dostal za ženu Krakovu dceru). Na Wawelu se dodnes ukazuje Dračí jeskyně a u řeky se tyčí monumentální socha draka, vytvořená podle návrhu Bronislawa Chromého. Každých pět minut chrlí oheň.

Kalwaria Zębrzydowska je název jak pro komplex kalvárie, která patří k nejvýznamnějším památkám Polska, tak pro malé město v jižním Polsku (Malopolsko), v jehož sousedství se kalvárie rozkládá. Komplex sakrálních budov s názvem Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zębrzydowskiej byl založen roku 1602, rychle se stal významným poutním místem a v roce 1999 byl přidán na seznam UNESCO. Městečko bylo založeno roku 1617 (pod názvem Zębrzydów) především proto, aby bylo kde ubytovat četné poutníky, kteří sem přicházeli. Při 1. dělení Polska v roce 1772 bylo město připojeno k habsburské říši, pod níž pak náleželo až do roku 1918. V 18. století si zde vybudoval palác významný šlechtický rod Czartoryski (tato budova nyní slouží jako seminář). Později dostalo městečko jméno Kalwaria a posléze na konci 19. století Kalwaria Zębrzydowska

Skanzen Wygielzow
Stavba skanzenu, jehož plný název je Muzeum etnografického parku Visly ve Wygiełzowě, začala v roce 1968 a turisté ji mohli navštívit o 5 let později. Výstava přibližuje dřívější život obyvatel oblastí na řece Visle, západně od Krakova, tedy západních Krakovů. Jejich konstrukce byla charakterizována roubenými konstrukcemi s valbovou střechou, doškovou. Chýše sousedily se stodolami a zvířecí místnosti byly pod stejnou střechou jako obytný dům. Skanzen se rozkládá na ploše 5,3 ha a skládá se z 25 velkých budov, včetně kostela, zámku a hostince, stejně jako několika menších studní.

Proč navštívit Polsko
Je mnoho důvodů, proč navštívit našeho blízkého severního souseda. Polsko je země s rozmanitou přírodou, se spoustou zajímavých měst a historických památek, s pozoruhodnými tradicemi i chutnou gastronomií.
Zatímco severní hranici tvoří rovinaté pobřeží Baltského moře, jih rámují hory. V oblasti Malopolska jsou to Karpaty – polská část Tater, Pienin, na východě Biesczady, kterým odpovídají na Slovensku Nízké Beskydy. V okolí Krakova se nachází vápencové pohoří Krakovská vrchovina se strmými skalnatými vrcholky, na nichž vyrostly hrady – Orlí hnízda. Nejkrásnější částí vrchoviny je národní park Ojców, krasová krajina s roklemi a jeskyněmi.
Polsko má celkem 13 památek na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Mnohé najdeme právě v Malopolsku: Krakov – původní sídlo králů, krásné starobylé město s více než 6 000 památkami, solný důl Vělička (Wieliczka), Kalwaria Zebrzydowska – komplex barokních poutních kaplí, pietní místo - koncentrační tábor Osvětim – Březinka (Auschwitz- Birkenau).
Jistě stojí za to objevit i výtečnou polskou gastronomii. K zajímavostem patří národní polské jídlo Bigos (kysané i čerstvé zelí, několik druhů masa), Źurek (kyselá polévka s bramborami, párkem nebo vejcem), Chlodnik (bílá polévka z červené řepy, podává se studená s vejcem na tvrdo), Pierogi (taštičky plněné různými náplněmi), Zapiekanku (zapečená bageta s různými náplněmi) nebo mnoho dalších tradičních polských dobrot, které má ve svém jídelníčku téměř každá polská restaurace. Za pozornost stojí i polské pivo (Zywiec, Tyskie, Okocim), které se dá pít i se sirupem (piwo i sok). Národním pitím je však Zubrovka (Źubrówka) - (vodka destilovaná z žita s přídavkem stébla tomkovice vonné rostoucí převážně v Bělovežském pralese). Samozřejmostí jsou perfektně fungující služby za velmi přijatelné ceny!


Zobrazit místo Krakov, město králů, Vělička a památky UNESCO na větší mapě

Krakov - důl Wieliczka - Ojcowský národní park - Kalwaria Zebrzydowska

Polsko 345 - Krakov - Wawel, katedrála, kaple Vasa, 1644-67

Památky a zajímavosti polského královského města s tisíciletou historií. Krakov jistě patří k nejkrásnějším městům Polska a stojí za to se s ním podrobněji seznámit na poznávacích zájezdech nebo během eurovíkendu.

zobrazit celý článek
Polsko - Krakov - Wawel, katedrála sv.Stanislava a Václava

Přehled všech lokalit Polska zapsaných na seznam UNESCO

zobrazit celý článek
Polsko - Kalwaria Zebrzyndowska - bazilika P.Marie, 1603-9, návrh G.M.Bernardoni

Kalwaria Zebrzydowska je název městečka v jižním Polsku a zároveň jedné z nejvýznamnějších památek Polska, která se zde nachází - kalvárie založené r. 1602, která dodnes přitahuje množství poutníků a pro svou vynikající architekturu zasazenou vkusně do krajiny byla zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Je proto také pravidelnou zastávkou na poznávacích zájezdech do Krakova.

zobrazit celý článek

Malopolsko, historický kraj Polska kolem Krakova, lze označit za nejrozmanitější část Polska - najdeme tu četné památky, centra kultury i náboženství, stopy po ukrajinské a židovské kultuře, lidové tradice i krásnou přírodu polských Karpat (Tatry, Pieniny, Bieszczady) a Ojcówského národního parku. Většina poznávacích zájezdů do Polska míří právě do Malopolska.

zobrazit celý článek

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - nejznámější skanzen Čech a Moravy.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu