autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Kuchyně a gastronomie světa
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávací zájezd po nejznámějších památkách UNESCO v Polsku. Historické země Slezsko a Malopolsko zažily ve své historii vládu českou, polskou i německou, vlivy židovské i italské. Čeká vás Vratislav – monumentální město na ostrovech, Krakov (KRAKÓW) - klenot mezi polskými městy, památky UNESCO. Navštívíte Královský zámek Wawel, židovskou čtvrť Kazimierz, etnografický skanzen Chorzow, solný důl Věličku i kouzelnou přírodu a 5 památek UNESCO.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 4x hotel 3* (2-3lůžkové pokoje), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, veškeré vstupné (250 PLN) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.500 Kč za 1lůžkový pokoj
600 Kč za 2x večeři
800 Kč za vstup a rezervace do solného dolu Wieliczka
700 Kč za vstup a rezervace do solného dolu Wieliczka/senioři 65+ a děti do 17,9 let
175 Kč za komplexní pojištění
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Zájezd v době státních svátků do Slezska a Malopolska. zámek Ksiaz - hora Ślęża - kostel Świdnica - VRATISLAV (WROCŁAW) - Wieliczka (Vělička) - KRAKOV (KRAKÓW) a památky UNESCO - Kalwaria Zebrzydowska - Opole (Opolí) - Hala století
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-232
8.5 - 12.5.2024
4
Praha a další níže
8 590,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (HK a po trase dle dohody), cesta do Polska, Slezska, KSIĄŻ, zámek vysoko nad řekou Pelcznicou v přírodním parku, příjemná procházka, hrázděný kostelík Świdnica (UNESCO), jedinečná „mírová stavba“ na ukončení třicetileté války, nezaměnitelná architektura, pohledy na posvátnou horu Slezanů, tajuplná hora Ślęża, WROCŁAW (VRATISLAV), metropole Dolního Slezska, město „sta mostů“ na řece Odře založené českým knížetem Vratislavem, historické centrum, Rynek - jedno z nejkrásnějších náměstí Evropy, goticko-renesanční radnice, procházka po stopách wroclawských krasnale (sošky trpaslíků), ubytování ve VRATISLAVI

2. den: WROCŁAW, prohlídka centra po stopách humorných bronzových postaviček trpaslíků - krasnale, Tumský (Tumski) ostrov s katedrálou, staré město, gotická radnice a renesanční domy, barokní univerzita (Aula Leopoldina), variantně Botanická zahrada a Japonská zahrada, Pískový ostrov s katolickým kostelem nebo ZOO a Afrikárium či Vratislavské panorama, secesní řetězový Grunwaldský most, stavba Hala století (UNESCO) s fontánou (architekt Max Berg), zážitkové rozloučení s městem

3. den: cesta krajem Horního Slezskacesta krajem Horního Slezska, přírodní park se zámkem Pławniowice (Ballestrem Palace), dále cesta do Malopolska, Hornoslezský etnografický skanzen v přírodě Chorzow - na 70 staveb venkovského i městského rázu Slezského vojvodství, WIELICZKA (Vělička), návštěva solného dolu Wieliczka, světový unikát, jedna z hlavních světových památek UNESCO: solné doly staré 2 700 let, podzemní prostory, solná jezera a především komplex kaplí, mj. kaple sv. Kingy dlouhá 54 m a vysoká 12 m s nádhernou výzdobou, sbírka soch ze soli, muzeum těžby soli, ubytování ve Věličce, fakultativně večeře

4. den: celodenní KRAKÓW (KRAKOV) - UNESCO, prohlídka města s průvodcem: Wawel, královský zámek, pro zájemce reprezentativní renesanční interiéry (nutná rezervace předem), katedrála (mauzoleum sv. Stanislava, královské náhrobky, zájemci krypta a věž se zvonem Zikmund), Královská cesta (Via regia), kostel sv. Petra a Pavla a románský kostel sv. Ondřeje, Mariánský chrám s bohatě zdobeným a 13 m vysokým gotickým oltářemod Veita Stosse, budova renesanční tržnice Sukiennice (bývalé soukenické krámy), zachovalé zbytky středověkého opevnění Floriánská brána a Barbakán, Collegium Maius (historická budova univerzity), možnost návštěvy Národního muzea s vystaveným obrazem Leonarda da Vinci - Dáma s hranostajem, kavárnička nebo Pijalnia czekolady – výborná čokoláda na pití, (individ. možnost shlédnout Továrnu Oscara Schindlera - pzor nutná rezervace předem židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO), návrat a fakultativně večeře

5. den:  Kalwaria Zebrzydowska (sanktuárium a kulturní krajina na seznamu UNESCO), jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Polsku s nejrozsáhlejší kalvárií tvořenou 41 kaplemi a rozprostírající se na okolních kopcích, vycházková trasa, procházka a potěšení z babího léta, zastávka CIESZYN (Polský Těšín), městečko se zámkem a vzácnou rotundou sv. Mikuláše (exteriéry), návrat do 23 h

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, vybavené přehrávačem DVD a WC, o přestávkách možnost občerstvení - prodej studených i teplých nápojů za české koruny.

Ubytování

4x v hotelu (2x Vratislav, 2x Vělička), 2-3 lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

4x kontinentální snídaně v hotelu, lze zajistit 2x večeři za příplatek (doporučujeme). Večeře je vícechodová servírovaná - domácí kuchyně. V ceně nejsou nápoje – možné za příplatek dle vlastního výběru. V místě ubytování nejsou velké možnosti stravování. Přiobjednané večeře lze doplatit převodem nebo ještě v autobusu u průvodce na začátku zájezdu po závazné objednávce v CK.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

zámek Ksiaz: 65 PLN
kostelík Świdnica 15 PLN
zámek Pławniowice 22 PLN
Skanzen 20 PLN
VRATISLAV: Národní muzeum 20 PLN, katedrála, vstup do zadních kaplí 15 PLN, věž katedrály 15 PLN, univerzita - Aula Leopoldina 20 PLN (4 sály), Raclawické panoráma 50 PLN, Zoo - Afrikárium - 60 PLN, Japonská zahrada 25 PLN, mostek Pokutnica – výhledy na město 10 PLN
KRAKOW: Wawel: zámek 48 PLN, katedrála + muzeum + královská hrobka – 22 PLN + příp. audio guide v ČJ – 12 PLN, Mariánský chrám: 15 PLN, Collegium Maius: 15 PLN.
WIELICZKA: dospělý 117 PLN, senioři 108 PLN, děti do 18 let 98 PLN

Kapesné

doporučujeme na vstupné 230 - 260 PLN

Měna

Polský zlotý PLN. Doporučujeme výměnu už v ČR.

Možné slevy

V Polsku respektují slevy senior, student a dítě a v některých případech skupinovou slevu. Naopak je nutné u vstupů, kde je vyžadována platba předem je účtován poplatek za rezervaci a kde je vyžadován místní průvodce pak příplatek za průvodce na skupinu většinou cca 20 osob. Vstupné zajišťujeme buď předem nebo zajišťuje průvodce na místě a respektuje právo na slevy (pozor nutný doklad předložit).

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Zámek Ksiaž je největší obytnou stavbou ve Slezsku. Nachází se na předměstí Valbřichu na skalnatém vrchu nad řekou Pelcznicou. Původní gotický hrad nechal ve 13. století postavit svídnický kníže Boleslav I. Krutý, od 16. století až do 2. světové války náležel rodině Hochbergových z Míšně. Němci zde za války zřídili velitelství a skálu kolem provrtali tunely. Okolo zámku se prostírá Ksiažský přírodní park.

Svídnice (Śvidnica) byla od konce 13. století po sto let hlavním městem samostatného knížectví svídnicko-javorského. Odtud pocházela třetí manželka Karla IV. Anna Svídnická. Město proslulo výrobou a vývozem piva. V historickém jádru se zachovalo pěkné trhové náměstí s barokním morovým sloupem, gotický kostel sv. Stanislava a Václava s nejvyšší věží ve Slezsku a především hrázděný protestantský kostel míru, který byl vztyčen po uzavření vestfálského míru (1648) v letech 1656-57. Spolu s druhým kostelem míru v Jaworu je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Město VRATISLAV - WROCLAW je těsně spjato s českými dějinami. Ve středověku bývalo sídlem polským Piastovců, od 14. století bylo přičleněno k českým zemím, kde pak po staletí představovalo druhé největší a nejvýznamnější město. Po ztrátě Slezska připadlo Prusku. Za druhé světové války bylo téměř celé město zničeno. Rekonstrukce však škody napravily a historické Staré město se spoustou památek (domy na trhovém náměstí, radnice, spousta gotických i barokních kostelů, gotický klášter bernardinů, barokní královský palác) stojí za delší procházku. V impozantní barokní budově sídlí univerzita (zal. r. 1701) s velikou halou Aula Leopoldina. V moderní kruhové „rotundě“ je vystaven ohromný obraz Raclawické panoráma (120 m dlouhý, 15 m vysoký) z konce 19. století. Průkopnické dílo moderní architektury, kruhová Národní hala se železobetonovou konstrukcí (vystavena 1911-13) je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.

Kalwaria Zębrzydowska je název jak pro komplex kalvárie, která patří k nejvýznamnějším památkám Polska, tak pro malé město v jižním Polsku (Malopolsko), v jehož sousedství se kalvárie rozkládá. Komplex sakrálních budov s názvem Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zębrzydowskiej byl založen roku 1602, rychle se stal významným poutním místem a v roce 1999 byl přidán na seznam UNESCO. Městečko bylo založeno roku 1617 (pod názvem Zębrzydów) především proto, aby bylo kde ubytovat četné poutníky, kteří sem přicházeli. Při prvním dělení Polska v roce 1772 bylo město připojeno k habsburské říši, pod níž pak náleželo až do roku 1918. V 18. století si zde vybudoval palác významný šlechtický rod Czartoryski (tato budova nyní slouží jako seminář). Později dostalo městečko jméno Kalwaria a posléze na konci 19. století Kalwaria Zębrzydowska.

Proč navštívit Polsko
Je mnoho důvodů, proč navštívit našeho blízkého severního souseda. Polsko je země s rozmanitou přírodou, se spoustou zajímavých měst a historických památek, s pozoruhodnými tradicemi i chutnou gastronomií.
Zatímco severní hranici tvoří rovinaté pobřeží Baltského moře, jih rámují hory. V oblasti Malopolska jsou to Karpaty – polská část Tater, Pienin, na východě Biesczady, kterým odpovídají na Slovensku Nízké Beskydy. V okolí Krakova se nachází vápencové pohoří Krakovská vrchovina se strmými skalnatými vrcholky, na nichž vyrostly hrady – Orlí hnízda. Nejkrásnější částí vrchoviny je národní park Ojców, krasová krajina s roklemi a jeskyněmi. Do Slezska zasahují Krkonoše, Jizerské hory. V Kladsku – v sousedství našeho Broumovska – je velmi pozoruhodná oblast pískovcových skal Stolové hory.
Polsko má celkem 13 památek na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Mnohé najdeme právě v Malopolsku: Krakov – původní sídlo králů, krásné starobylé město s více než 6 000 památkami, solný důl Vělička (Wieliczka), Kalwaria Zebrzydowska – komplex barokních poutních kaplí, pietní místo - koncentrační tábor Osvětim – Březinka (Auschwitz- Birkenau), dřevěné protestantské kostely Míru ze 17.století ve Swidnici a Jaworu a ve Vratislavi Halu století od Maxe Berga. Samotné město VratislavWroclaw patří jistě stejně jako Krakov k nejkrásnějším polským městům, je velmi bohaté na památky a je těsně spojeno s českými dějinami.
Jistě stojí za to objevit i výtečnou polskou gastronomii. K zajímavostem patří národní polské jídlo Bigos (kysané i čerstvé zelí, několik druhů masa), Źurek (kyselá polévka s bramborami, párkem nebo vejcem), Chlodnik (bílá polévka z červené řepy, podává se studená s vejcem na tvrdo), Pierogi (taštičky plněné různými náplněmi), Zapiekanku (zapečená bageta s různými náplněmi) nebo mnoho dalších tradičních polských dobrot, které má ve svém jídelníčku téměř každá polská restaurace. Za pozornost stojí i polské pivo (Zywiec, Tyskie, Okocim), které se dá pít i se sirupem (piwo i sok). Národním pitím je však Zubrovka (Źubrówka) - (vodka destilovaná z žita s přídavkem stébla tomkovice vonné rostoucí převážně v Bělovežském pralese). Samozřejmostí jsou perfektně fungující služby za velmi přijatelné ceny!

Książ - Świdnica - Wrocław (Vratislav) - Opole (Opolí) - Kraków (Krakov) - Kalwaria Zębrzydowska - Wieliczka

Polsko 345 - Krakov - Wawel, katedrála, kaple Vasa, 1644-67

Památky a zajímavosti polského královského města s tisíciletou historií. Krakov jistě patří k nejkrásnějším městům Polska a stojí za to se s ním podrobněji seznámit na poznávacích zájezdech nebo během eurovíkendu.

zobrazit celý článek
Polsko - Krakov - Wawel, katedrála sv.Stanislava a Václava

Přehled všech lokalit Polska zapsaných na seznam UNESCO

zobrazit celý článek
Polsko - Kalwaria Zebrzyndowska - bazilika P.Marie, 1603-9, návrh G.M.Bernardoni

Kalwaria Zebrzydowska je název městečka v jižním Polsku a zároveň jedné z nejvýznamnějších památek Polska, která se zde nachází - kalvárie založené r. 1602, která dodnes přitahuje množství poutníků a pro svou vynikající architekturu zasazenou vkusně do krajiny byla zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Je proto také pravidelnou zastávkou na poznávacích zájezdech do Krakova.

zobrazit celý článek

Malopolsko, historický kraj Polska kolem Krakova, lze označit za nejrozmanitější část Polska - najdeme tu četné památky, centra kultury i náboženství, stopy po ukrajinské a židovské kultuře, lidové tradice i krásnou přírodu polských Karpat (Tatry, Pieniny, Bieszczady) a Ojcówského národního parku. Většina poznávacích zájezdů do Polska míří právě do Malopolska.

zobrazit celý článek
Polsko - Vratislav (Wroclaw), Skleněná fontána neoficiálně nazývaná Pisoár

Vratislav, evropské město kultury pro rok 2016, je historické hlavní město kraje Slezsko. Má velmi pěkné historické jádro, v němž se odráží staletá kultura tří národností. Mnoho míst odkazuje na společné dějiny Čech a Slezska. A nechybí ani moderní památky, zejména železobetonová hala, zapsaná na seznam UNESCO.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu