autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Výtvarné akce a speciální výstavy Evropské slavnosti Květinové slavnosti Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Vydejte se s CK GEOPS po stopách šlechtických rodů. Drážďany - město panovnického rodu Wettinů se spoustou uměleckých památek, zachovalých nebo zrekonstruovaných po náletu 1945, se světoznámou galerií Zwinger a krásnou atmosférou ulic. Město nabízí spoustu gastronomických a relaxačních zážitků. Na programu je také Míšeň, město porcelánu a saských kurfiřtů s krásně zachovalou historickou architekturou a slavnou porcelánkou, ve které je možné se názorně seznámit s výrobou a dekorací "bílého zlata z Míšně." V zahradách zámku Pillnitz na jaře rozkvétá obří stromovitá kamélie a skýtá jedinečnou podívanou. Můžete také navštívit mezinárodní prodejní výstavu orchidejíOrchideen Welt“. Jarní víkend v Sasku za květinami, uměním a po stopách rodu Wettinů..
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 1x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 1x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupné do objektů (min.35 €) a vše, co není zahrnuté v odstavci "základní cena zahrnuje".
Příplatky
800 Kč za jednolůžkový pokoj
450 Kč za záloha za prohlídku Semperovy opery s rezervací (vstupenku je nutno rezervovat předem)
90 Kč za komplexní pojištění
60 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zámecký park Pillnitz, kvetoucí stromová kamélie - Míšeň, hrad, katedrála, muzeum porcelánu - Drážďany, památky, Zwinger, mezinárodní výstava orchidejí, Panometr.
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
031-263
1.4 - 2.4.2023
1
Praha a další níže
3 990,-

Program

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (Ústí nad Labem a po trase dle dohody) cesta do SaskaPIRNA, starobylé městečko, které se za třicetileté války stalo útočištěm mnoha českých exulantů, historické centrum, renesanční radnice, pozdně gotický mariánský kostel, středověké domy s domovními znameními, pohledy na Labe, PILLNITZ, zámek saských kurfiřtů na předměstí Drážďan - procházka v parku, jarní zahrady (pole rozkvetlých krokusků), orchidejové zahrady a skleník, kde touto dobou kvete obří stromová kamélie stará 220 let - strom je obsypaný mnoha tisíci květy: (průměr 11 m, až 35.000 květů), lze navštívit také Palmový dům s exotickým rostlinstvem, MÍŠEŇ, starobylé město s krásně dochovaných středověkým jádrem, hrad Albrechtsburg, sídlo saských kurfiřtů z rodu Wettinů, skvostná katedrála, nejstarší porcelánka a největší sbírky porcelánu v Evropě, exkurze do manufaktury s ukázkami výroby a prodejnou, ubytování

2. den: DRÁŽĎANY, Neustadt, návštěva proslulé Pfunds Molkerei, nejkrásnější mlékárny zdobené keramickými obklady, ochutnávka hořčic či návštěva Kunsthöfe, prohlídka obnoveného centra města, zrekonstruovaný chrám Frauenkirche, renesanční zámek, možnost oběda ve speciálním řeznictví „vepřové koleno“, Rezidenční zámek, 450 let staré sbírky, možnost návštěvy - např. klenotnice (Grünes Gewölbe a Neues Grünes Gewölbe), světově proslulá galerie Zwinger se s významnými uměleckými sbírkami (Rafael - Sixtinská Madona, Dürer, sbírky z období impresionismu a postimpresionismu (Gauguinovy Tahiťanky), Brühlská terasa, nákupní třída Pragerstrasse a moderní architektura, nová výstavba u hlavního nádraží, ve čtvrti Neustadt socha Augusta Silného a Japonský palác, možnost prohlídky Semperovy opery (rezervace vstupenek a platba nutná předem, ale jde o jedinečnou příležitost), možnost návštěvy unikátního panorámatu Drážďany 1945 v budově Panometru - veliké trojrozměrné panorama Drážďan 13-15. února 1945, kdy byly rozbombardovány (Yadegar Asisi), čas na nákupy nebo třeba na saské koláče nebo „drážďanskou štolu“ v kavárničce pro vášnivé milovníky květin doporučujeme individuálně výstavu květin - mezinárodní prodejní výstavu orchidejíOrchideen Welt na výstavišti v Drážďanech, milovníci aut můžou navštívit unikátní Skleněnou továrnu firmy Volkswagen - vše o výrobě aut Phaeton, večerní zastávka u pohádkového loveckého zámku Moritzburg na jezerech (exteriéry), tady se natáčela Popelka, návrat do 22 h
CK si vyhrazuje právo úpravy programu vzhledem k počasí a aktuálním otvíracím dobám.

Mezinárodní výstava Orchideen Welt s přehlídkou květin z celého světa je rozsáhlá. Skupina s průvodcem ji navštěvuje až po prohlídce Drážďan na závěr veletrhu, kdy je již velká sleva. Pro odborníky a květiny umožňujeme dostat se na výstaviště MHD mnohem dříve. Nechť voní ušlechtilé orchideje!
UPOZORNĚNÍ: ke dne 15.2.2022 je výstava Orchideen Welt z Drážďanech bohužel zrušena z důvodu pandemie a stejně tak zůstávají omezeny i  galerie a muzea. CK se omlouvá, ale jsme nuceni zájezd zrušit.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD.

Svoz z Brna, Hradce Králové, Pardubic a Plzně, může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

1x hotel 3* na okraji Míšně, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím.

Stravování

1x snídaně v ceně zájezdu, další stravování možné v rámci programu.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

PILLNITZ: park s kamélií a skleníkem 3 €
MÍŠEŇ: porcelánka 10 €, dóm 5 €, hrad 8 €
DRÁŽĎANY: galerie Zwinger (obrazová galerie, zbrojnice a pavilón porcelánu) 12 €; klenotnice Historisches Grünes Gewölbe 12 €, Rezidenční zámek: základní vstupné (Nová klenotnice Neues Grünes Gewölbe, sbírka brnění v Sále obrů, Turecká komnata, sbírka tisků, kreseb a fotografií, Hausmannsturm, Knížecí galerie, stálá výstava Moc a móda a příp. výstavy) 12 €, společná vstupenka do zámku a historické klenotnice 21 €, Panometr: 11,50 €, Muzeum hygieny 7 €, podzemní bastiony 6 €, Dopravní muzeum 7 €..
Celodenní vstup na Světovou výstavu orchidejí v Drážďanech 8 € a večerní vstup (od 16:30, přičemž otevřeno je do 18) 6,50 €. Celková orientační částka na vstupy je 30 - 40 €

Kapesné

Doporučujeme kapesné min. 50 € z toho na vstupné min. 35 €

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

KAMÉLIE pochází z jižní a východní Asie a patří do čeledi čajovitých, která čítá přes 82 druhů, vesměs stálezelených keřů a malých stromků. Japonské kamélie (Camelia japonica) přivezli do Evropy poprvé obchodníci v 17. století. Pillnitzskou údajně přivezl z Japonska v roce 1779 švédský botanik Karl Peter Thurnberg. Podle legendy Thurnberg dodal čtyři rostliny do Královské botanické zahrady v Anglii. Jedna tam zůstala, zbylé se později dostaly do zahrad Herrenhausenu u Hannoveru, rakouského Schönbrunnu a konečně pillnitzských zahrad. Jediným exemplářem, který přežil, byla právě ona poslední. Skutečné stáří kamélie z Pillnitz ani přesné datum, kdy byla přivezena, však nejsou známy. Citlivá rostlina musí být dobře chráněna proti mrazu. Původně zajišťovalo dostatečné teplo obložení ze dřeva a slámy, později se dočkala vytápěného skleníku. V roce 1905 se ocitla ve vážném ohrožení, když byl skleník, ve kterém byla tehdy přechovávaná, zachvácen požárem. Při hašení voda v silném mrazu zmrzla a kamélie se ocitla pod ledovým příkrovem ze zmrzlé vody, který ji naštěstí dostatečně ochránil. V současnosti je celá rostlina vysoká 8,9 m, má průměr téměř 11 m a každoročně od února do dubna na ní rozkvétá víc než deset tisíc růžovočervených květů.

Mezinárodní prodejní výstava orchidejíOrchideen Welt(8 €). Na více než 5000 m2 zde vystavují a prodávají pěstitelé ze čtyř kontinentů světa. Přes dvacet tisíc rostlin vás ohromí stovkou tisíců květů. Součástí výstavy jsou i velikonoční motivy.

Město MÍŠEŇ se pyšní déle než tisíciletou historií, jak dokládá hrad Albrechtsburg knížat Wettinů, katedrála, která patří ke klenotům německé gotické architektury i malebné uličky se středověkými domy. Nejvíc ho však proslavila první porcelánka v Evropě (1710). Podrobně se s výrobou míšeňského porcelánu můžete seznámit v ukázkové dílně Státní porcelánové manufaktury. Je zde také rozsáhlá výstava, v městském kostele je porcelánová zvonkohra a dokonce i varhany. Míšeň potěší i gurmány – leží na saské vinné stezce a místní vína stojí za ochutnávku, vynikající je také tradiční míšeňské křehké pečivo fummel a různé koláče. Okolní krajina kolem Labe s loukami, lesnatými kopci je velmi malebná a jako stvořená pro výlety.

Poznámky

DRÁŽĎANY, město nazývané Florencie na Labi, oslavilo před pár lety 800 let od svého vzniku, téměř zničeno za náletu v roce 1945, ale řada památek je zcela zrekonstruována. Zprvu zde byla rezidence míšeňských markrabat, později saských kurfiřtů a králů, nyní hlavní město svobodného státu Sasko (Sachsen).
Možnosti programu v Drážďanech: procházka městem s průvodcem
* Brühlská terasa na nábřeží Labe (v místech někdejšího opevnění) s nádhernými výhledy
* Nově rekonstruovaný kostel Frauenkirche (zničen při náletu v r. 1945)
* Renesanční zámek, na jeho vnější stěně tzv. „knížecí průvod“ Fürstenzug, vytvořen z porcelánových kachlů z Míšně
* Rezidenční zámek, 450 let staré sbírky saských kurfiřtů: stará a nová klenotnice, zbrojnice, turecká komnata, v renesančním křídle stálá výstava Moc a móda: historická zbrojnice a sbírka renesančních oděvů
* Barokní katedrála, největší kostel v Sasku, 86 m vysoká věž, bohatá vnitřní výzdoba
* Galerie Zwinger, rozsáhlý objekt, zejména architekt Pöppelmann, 2. pol.17 a 1. pol. 18. st. Jsou vystaveny cenné sbírky, zejména Galerie starých mistrů; např.: Raffael – Sixtinská Madona, Tizian, Jordaens,van Dyck, Dürer. Velice oblíbené sbírky jsou z období impresionismu a postimpresionismu (např. Gauguinovy Tahiťanky) a dále světoznámá sbírka porcelánu.
* Klenotnice - Grünes Gewölbe, fascinující expozice kurfiřtského pokladu a sbírek uměleckých předmětů z drahocenných materiálů
* Dopravní muzeum v objektu bývalých stájí kurfiřtské rezidence - historická vozidla, velká přehlídka železniční dopravy, historie automobilů, kola, motorky, velké oddělení lodní dopravy, vzduchoplavba a letectví; obrovský model železnice o rozloze 325 m2, 625 m kolejí i s úzkokolejnou dráhou, 5 nádraží, 26 lokomotiv a 115 vagónů...
* Německé muzeum hygieny - všechno týkající se biologie člověka a zdravovědy je zpřístupněno velmi poutavou a zábavnou formou v sedmi tematických sálech
* Semperova opera, stavba z l. 1871- 1878 ve stylu italské renesance v blízkosti Zwingeru, možnost prohlídky interiéru
* Panometer v objektu bývalého plynoměru - unikátní panoráma Drážďany barokní (Yadegar Asisi) - panoramatické obrazy Drážďan v době barokního rozkvětu za epochy legendárního saského kurfiřta Augusta Silného
* Hlavní obchodní ulice Pragerstrasse, obchodní domy i možnosti posezení s občerstvením a odpočinkem či moderní architektura – Muzeum holokaustu, budova nádraží...
* nové vojenské muzeum (skvost moderní muzejní architektury).
V programu jsou uvedeny možnosti návštěv zajímavostí Drážďan. Průvodce vybírá a volí trasu podle počasí, otvíracích dob a zájmů klientů či možností variantního programu.

Semperova opera v Dražďanech
Jeden z předních evropských operních domů byl vybudován na nábřeží Labe (náměstí Theaterplatz) nejprve v letech 1838-1841 architektem Gottfriedem Semperem, po požáru roku 1869 byla budova obnovena opět podle Semperových plánů pod vedením jeho syna Manfreda v novorenesančním a novobarokním slohu, autorem interiérů byl další významný architekt té doby Schilling. Při vybombardování Drážďan byla operní budova zcela zničena, k obnově došlo až mezi lety 1977 a 1985. Její současná podoba se téměř neliší od té původní.
V Semperově opeře působil v letech 1843-1848 jako dirigent Richard Wagner a uvedl zde premiéry svých oper Rienzi, Bludný Holanďan a Tannhäuser. Dalším významným skladatelem, jehož dílo je spojeno s tímto divadlem, je Richard Strauss: premiéru tu měly jeho četné opery včetně Salome, Elektry, Růžového kavalíra a Arabelly. Působili zde také mnozí významní zpěváci (např. Ernestine Schumannová-Heinková či Erna Sacková) a dirigenti (Karl Böhm).


Zobrazit místo Drážďany, Míšeň, zahrady a kamélie v Pillnitz na větší mapě

Pirna - Pillnitz - Míšeň - Drážďany

Německo - Drážďany - Semperopera, interiéry

Významná evropská operní scéna v Drážďanech (spjatá především s působením Richarda Wagnera a Richarda Strausse). Název má podle architekta Gottfrieda Sempera, který ji vybudoval.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany v jarním hávu.

Drážďany - kulturní město, v němž se nachází různá atraktivní muzea, zejména sbírky proslulého Zwingru, klenotnice saských panovníků, ale také Muzeum dopravy a pozoruhodné německé muzeum hygieny. Plno významných památek i perliček pro víkendové poznávací zájezdy.

zobrazit celý článek
Německo - Lipsko - Gondwanaland, k vidění šimpanzi, orangutani i gorily

Dávné doby minulé ožívají v Gondwanalandu v Zoo Lipsko. Doby, kdy existoval superkontinent Gondwana a dinosauři putovali volně po pevnině. Gondwanaland vám umožní užít si klima, faunu a floru tropického deštného lesa na vlastní kůži.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Pillnitz, kvetoucí kamélie ukrytá ve skleníku těžkém 54 tun,ten  se na léto odsouvá, v zimě kamélii chrání a udržuje teplotu 6-10°

Zámek Pillnitz poblíž Drážďan je známý díky svým rozlehlým zahradám. Mezi jeho hlavní atrakce patří oranžérie, anglický pavilón, čínský pavilón a ovšem také skleník s obří stromovou kamélií, která je na jaře celá obsypaná růžovočervenými květy. 

zobrazit celý článek
Lužice - Konjecy, velikonoční jízda

Lužičtí Srbové, malý slovanský národ v Německu, si udržel rázovitý folklór, který je odlišuje od okolního německého obyvatelstva. K tomu nejzajímavějšímu, co mohou nabídnout, patří jejich zvyky na Velikonoce, zejména velká jezdecká procesí - tzv. křižácké jízdy. Seznamte se s nimi i vy na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Míšeň, Muzeum porcelánu, klasické vzory

Míšeň je velmi malebné středověké město na Labi. Mohutná hrad a katedrála upomínají na slávu saských kurfiřtů, v městě se nachází výrobna proslulého míšeňského porcelánu s ukázkovou dílnou. Zájemce o gastronomii jistě zaujmou místní vína a pečiva - nachází se tu málo známá saská vinná stezka, malebná krajina kolem Labe potěší oko výletníka. Míšeň proto v nabídce poznávacích zájezdů do Německa rozhodně nesmí chybět.

zobrazit celý článek

Jen kousek od hranic se nacházejí nejstarší a nejslavnější termální lázně Saska - okouzlující Toskana Therme v Bad Schandau. Hlavní atrakcí modernizovaného areálu termálních lázní se saunami a wellness je zejména čarovný prostor s hudbou, barevnými světly a vůněmi - Liquid Sound.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - v průvodu jede i Popelka, tady nesmírně populární z českého filmu

Jeden z vrcholů adventu v Německu je Festival štol v Drážďanech. Oblíbená saská vánoční štola je vyrobena v obří velikosti a potom se veze městem v pestrém průvodu historicky oděných postav v čele s králem Augustem. Slavnost je pastvou pro oči i chuťové buňky.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Zwinger zdobí četné sochy - Kupidové, Cherubínci, vázy, masky aj.

Drážďany jsou památkovým rájem – v roce 2009 se stala světovým kulturním dědictvím. Město má spoustu zeleně a památky přímo v centru. Seznamte se s desítkou nejkatraktivnějších míst, která můžete navštívit i na poznáváacích zájezdech s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Pfunds Molkerei

Nejkrásnější mlékárna světa Drážďanská mlékárna Pfunds Molkerei byla v roce 2008 zapsána do Guinessovy knihy rekordů zapsána jako nejkrásnější mlékárna světa. Stojí zaručeně za návštěvu.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany v jarním hávu.

Drážďany - kulturní město, v němž se nachází různá atraktivní muzea, zejména sbírky proslulého Zwingru, klenotnice saských panovníků, ale také Muzeum dopravy a pozoruhodné německé muzeum hygieny. Plno významných památek i perliček pro víkendové poznávací zájezdy.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Pillnitz, kvetoucí kamélie ukrytá ve skleníku těžkém 54 tun,ten  se na léto odsouvá, v zimě kamélii chrání a udržuje teplotu 6-10°

Zámek Pillnitz poblíž Drážďan je známý díky svým rozlehlým zahradám. Mezi jeho hlavní atrakce patří oranžérie, anglický pavilón, čínský pavilón a ovšem také skleník s obří stromovou kamélií, která je na jaře celá obsypaná růžovočervenými květy. 

zobrazit celý článek
Německo - Míšeň, Muzeum porcelánu, klasické vzory

Míšeň je velmi malebné středověké město na Labi. Mohutná hrad a katedrála upomínají na slávu saských kurfiřtů, v městě se nachází výrobna proslulého míšeňského porcelánu s ukázkovou dílnou. Zájemce o gastronomii jistě zaujmou místní vína a pečiva - nachází se tu málo známá saská vinná stezka, malebná krajina kolem Labe potěší oko výletníka. Míšeň proto v nabídce poznávacích zájezdů do Německa rozhodně nesmí chybět.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Zwinger zdobí četné sochy - Kupidové, Cherubínci, vázy, masky aj.

Drážďany jsou památkovým rájem – v roce 2009 se stala světovým kulturním dědictvím. Město má spoustu zeleně a památky přímo v centru. Seznamte se s desítkou nejkatraktivnějších míst, která můžete navštívit i na poznáváacích zájezdech s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu