autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Výtvarné akce a speciální výstavy Evropské slavnosti Velikonoce a svátky jara Květinové slavnosti Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Vydejte se s CK GEOPS po stopách šlechtických rodů. Drážďany - město panovnického rodu Wettinů se spoustou uměleckých památek, zachovalých nebo zrekonstruovaných po náletu 1945, se světoznámou galerií Zwinger a krásnou atmosférou ulic. Město nabízí spoustu gastronomických a relaxačních zážitků. Na programu je také Míšeň, město porcelánu a saských kurfiřtů s krásně zachovalou historickou architekturou a slavnou porcelánkou, ve které je možné se názorně seznámit s výrobou a dekorací "bílého zlata z Míšně." V zahradách zámku Pillnitz na jaře rozkvétá obří stromovitá kamélie a skýtá jedinečnou podívanou. Můžete také navštívit mezinárodní prodejní výstavu orchidejíOrchideen Welt“. Jarní víkend v Sasku za květinami, uměním a po stopách rodu Wettinů..
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 1x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 1x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupné do objektů (min.35 €) a vše, co není zahrnuté v odstavci "základní cena zahrnuje".
Příplatky
800 Kč za jednolůžkový pokoj
450 Kč za záloha za prohlídku Semperovy opery s rezervací (vstupenku je nutno rezervovat předem)
90 Kč za komplexní pojištění
60 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zámecký park Pillnitz, kvetoucí stromová kamélie - Míšeň, hrad, katedrála, muzeum porcelánu - Drážďany, památky, Zwinger, mezinárodní výstava orchidejí, Panometr.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
031-263
1.4 - 2.4.2023
1
Praha a další níže
3 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (Ústí nad Labem a po trase dle dohody) cesta do SaskaPIRNA, starobylé městečko, které se za třicetileté války stalo útočištěm mnoha českých exulantů, historické centrum, renesanční radnice, pozdně gotický mariánský kostel, středověké domy s domovními znameními, pohledy na Labe, PILLNITZ, zámek saských kurfiřtů na předměstí Drážďan - procházka v parku, jarní zahrady (pole rozkvetlých krokusků), orchidejové zahrady a skleník, kde touto dobou kvete obří stromová kamélie stará 250 let - strom je obsypaný mnoha tisíci květy: (průměr 11 m, až 35.000 květů), lze navštívit také Palmový dům s exotickým rostlinstvem, MÍŠEŇ, starobylé město s krásně dochovaných středověkým jádrem, hrad Albrechtsburg, sídlo saských kurfiřtů z rodu Wettinů, skvostná katedrála, nejstarší porcelánka a největší sbírky porcelánu v Evropě, exkurze do manufaktury s ukázkami výroby a prodejnou, ubytování

2. den: DRÁŽĎANY, Neustadt, návštěva proslulé Pfunds Molkerei, nejkrásnější mlékárny zdobené keramickými obklady, ochutnávka hořčic či návštěva Kunsthöfe, socha Augusta Silného a Japonský palác, prohlídka obnoveného centra města, zrekonstruovaný chrám Frauenkirche, renesanční zámek, možnost oběda ve speciálním řeznictví „vepřové koleno“, Rezidenční zámek, 450 let staré sbírky, možnost návštěvy - např. klenotnice (Grünes Gewölbe a Neues Grünes Gewölbe), světově proslulá galerie Zwinger se s významnými uměleckými sbírkami (Rafael - Sixtinská Madona, Dürer, sbírky z období impresionismu a postimpresionismu (Gauguinovy Tahiťanky), Brühlská terasa, nákupní třída Pragerstrasse a moderní architektura, nová výstavba u hlavního nádraží, možnost prohlídky Semperovy opery (rezervace vstupenek a platba nutná předem, ale jde o jedinečnou příležitost), možnost návštěvy unikátního panorámatu Drážďany 1945 v budově Panometru - veliké trojrozměrné panorama Drážďan 13-15. února 1945, kdy byly rozbombardovány (Yadegar Asisi), čas na nákupy nebo třeba na saské koláče nebo „drážďanskou štolu“ v kavárničce pro vášnivé milovníky květin doporučujeme individuálně výstavu květin - mezinárodní prodejní výstavu orchidejíOrchideen Welt na výstavišti v Drážďanech, milovníci aut můžou navštívit unikátní Skleněnou továrnu firmy Volkswagen - vše o výrobě aut Phaeton, večerní zastávka u pohádkového loveckého zámku Moritzburg na jezerech (exteriéry), tady se natáčela Popelka, návrat do 22 h
CK si vyhrazuje právo úpravy programu vzhledem k počasí a aktuálním otvíracím dobám. Odborníci a milovníci orchideí mohou trávit na výstavišti individuálně celé odpoledne.

Mezinárodní výstava Orchideen Welt s přehlídkou květin z celého světa je rozsáhlá. Více než 350 vystavovatelů z celého světa se představí na Dresdner Ostern , tentokrát již po 27. Skupina s průvodcem ji navštěvuje až po prohlídce Drážďan na závěr veletrhu, kdy je již velká sleva. Pro odborníky a květiny umožňujeme dostat se na výstaviště MHD mnohem dříve. Nechť voní ušlechtilé orchideje!

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD.

Svoz z Brna, Hradce Králové, Pardubic a Plzně, může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

1x hotel 3* u Drážďan, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím.

Stravování

1x snídaně v ceně zájezdu, další stravování možné v rámci programu.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

PILLNITZ: park s kamélií a skleníkem 3 €
MÍŠEŇ: porcelánka 10 €, dóm 5 €, hrad 8 €
DRÁŽĎANY: galerie Zwinger (obrazová galerie, zbrojnice a pavilón porcelánu) 12 €; klenotnice Historisches Grünes Gewölbe 12 €, Rezidenční zámek: základní vstupné (Nová klenotnice Neues Grünes Gewölbe, sbírka brnění v Sále obrů, Turecká komnata, sbírka tisků, kreseb a fotografií, Hausmannsturm, Knížecí galerie, stálá výstava Moc a móda a příp. výstavy) 12 €, společná vstupenka do zámku a historické klenotnice 21 €, Panometr: 11,50 €, Muzeum hygieny 7 €, podzemní bastiony 6 €, Dopravní muzeum 7 €..
Celodenní vstup na Světovou výstavu orchidejí v Drážďanech 8 € a večerní vstup (od 16:30, přičemž otevřeno je do 18) 6,50 €. Celková orientační částka na vstupy je 30 - 40 €

Kapesné

Doporučujeme kapesné min. 50 € z toho na vstupné min. 35 €

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

KAMÉLIE pochází z jižní a východní Asie a patří do čeledi čajovitých, která čítá přes 82 druhů, vesměs stálezelených keřů a malých stromků. Japonské kamélie (Camelia japonica) přivezli do Evropy poprvé obchodníci v 17. století. Pillnitzskou údajně přivezl z Japonska v roce 1779 švédský botanik Karl Peter Thurnberg. Podle legendy Thurnberg dodal čtyři rostliny do Královské botanické zahrady v Anglii. Jedna tam zůstala, zbylé se později dostaly do zahrad Herrenhausenu u Hannoveru, rakouského Schönbrunnu a konečně pillnitzských zahrad. Jediným exemplářem, který přežil, byla právě ona poslední. Skutečné stáří kamélie z Pillnitz ani přesné datum, kdy byla přivezena, však nejsou známy. Citlivá rostlina musí být dobře chráněna proti mrazu. Původně zajišťovalo dostatečné teplo obložení ze dřeva a slámy, později se dočkala vytápěného skleníku. V roce 1905 se ocitla ve vážném ohrožení, když byl skleník, ve kterém byla tehdy přechovávaná, zachvácen požárem. Při hašení voda v silném mrazu zmrzla a kamélie se ocitla pod ledovým příkrovem ze zmrzlé vody, který ji naštěstí dostatečně ochránil. V současnosti je celá rostlina vysoká 8,9 m, má průměr téměř 11 m a každoročně od února do dubna na ní rozkvétá víc než deset tisíc růžovočervených květů.

Mezinárodní prodejní výstava orchidejíOrchideen Welt(8 €). Na více než 5000 m2 zde vystavují a prodávají pěstitelé ze čtyř kontinentů světa. Přes dvacet tisíc rostlin vás ohromí stovkou tisíců květů. Součástí výstavy jsou i velikonoční motivy.

Město MÍŠEŇ se pyšní déle než tisíciletou historií, jak dokládá hrad Albrechtsburg knížat Wettinů, katedrála, která patří ke klenotům německé gotické architektury i malebné uličky se středověkými domy. Nejvíc ho však proslavila první porcelánka v Evropě (1710). Podrobně se s výrobou míšeňského porcelánu můžete seznámit v ukázkové dílně Státní porcelánové manufaktury. Je zde také rozsáhlá výstava, v městském kostele je porcelánová zvonkohra a dokonce i varhany. Míšeň potěší i gurmány – leží na saské vinné stezce a místní vína stojí za ochutnávku, vynikající je také tradiční míšeňské křehké pečivo fummel a různé koláče. Okolní krajina kolem Labe s loukami, lesnatými kopci je velmi malebná a jako stvořená pro výlety.

Poznámky

DRÁŽĎANY, město nazývané Florencie na Labi, oslavilo před pár lety 800 let od svého vzniku, téměř zničeno za náletu v roce 1945, ale řada památek je zcela zrekonstruována. Zprvu zde byla rezidence míšeňských markrabat, později saských kurfiřtů a králů, nyní hlavní město svobodného státu Sasko (Sachsen).
Možnosti programu v Drážďanech: procházka městem s průvodcem
* Brühlská terasa na nábřeží Labe (v místech někdejšího opevnění) s nádhernými výhledy
* Nově rekonstruovaný kostel Frauenkirche (zničen při náletu v r. 1945)
* Renesanční zámek, na jeho vnější stěně tzv. „knížecí průvod“ Fürstenzug, vytvořen z porcelánových kachlů z Míšně
* Rezidenční zámek, 450 let staré sbírky saských kurfiřtů: stará a nová klenotnice, zbrojnice, turecká komnata, v renesančním křídle stálá výstava Moc a móda: historická zbrojnice a sbírka renesančních oděvů
* Barokní katedrála, největší kostel v Sasku, 86 m vysoká věž, bohatá vnitřní výzdoba
* Galerie Zwinger, rozsáhlý objekt, zejména architekt Pöppelmann, 2. pol.17 a 1. pol. 18. st. Jsou vystaveny cenné sbírky, zejména Galerie starých mistrů; např.: Raffael – Sixtinská Madona, Tizian, Jordaens,van Dyck, Dürer. Velice oblíbené sbírky jsou z období impresionismu a postimpresionismu (např. Gauguinovy Tahiťanky) a dále světoznámá sbírka porcelánu.
* Klenotnice - Grünes Gewölbe, fascinující expozice kurfiřtského pokladu a sbírek uměleckých předmětů z drahocenných materiálů
* Dopravní muzeum v objektu bývalých stájí kurfiřtské rezidence - historická vozidla, velká přehlídka železniční dopravy, historie automobilů, kola, motorky, velké oddělení lodní dopravy, vzduchoplavba a letectví; obrovský model železnice o rozloze 325 m2, 625 m kolejí i s úzkokolejnou dráhou, 5 nádraží, 26 lokomotiv a 115 vagónů...
* Německé muzeum hygieny - všechno týkající se biologie člověka a zdravovědy je zpřístupněno velmi poutavou a zábavnou formou v sedmi tematických sálech
* Semperova opera, stavba z l. 1871- 1878 ve stylu italské renesance v blízkosti Zwingeru, možnost prohlídky interiéru
* Panometer v objektu bývalého plynoměru - unikátní panoráma Drážďany barokní (Yadegar Asisi) - panoramatické obrazy Drážďan v době barokního rozkvětu za epochy legendárního saského kurfiřta Augusta Silného
* Hlavní obchodní ulice Pragerstrasse, obchodní domy i možnosti posezení s občerstvením a odpočinkem či moderní architektura – Muzeum holokaustu, budova nádraží...
* nové vojenské muzeum (skvost moderní muzejní architektury).
V programu jsou uvedeny možnosti návštěv zajímavostí Drážďan. Průvodce vybírá a volí trasu podle počasí, otvíracích dob a zájmů klientů či možností variantního programu.

Semperova opera v Dražďanech
Jeden z předních evropských operních domů byl vybudován na nábřeží Labe (náměstí Theaterplatz) nejprve v letech 1838-1841 architektem Gottfriedem Semperem, po požáru roku 1869 byla budova obnovena opět podle Semperových plánů pod vedením jeho syna Manfreda v novorenesančním a novobarokním slohu, autorem interiérů byl další významný architekt té doby Schilling. Při vybombardování Drážďan byla operní budova zcela zničena, k obnově došlo až mezi lety 1977 a 1985. Její současná podoba se téměř neliší od té původní.
V Semperově opeře působil v letech 1843-1848 jako dirigent Richard Wagner a uvedl zde premiéry svých oper Rienzi, Bludný Holanďan a Tannhäuser. Dalším významným skladatelem, jehož dílo je spojeno s tímto divadlem, je Richard Strauss: premiéru tu měly jeho četné opery včetně Salome, Elektry, Růžového kavalíra a Arabelly. Působili zde také mnozí významní zpěváci (např. Ernestine Schumannová-Heinková či Erna Sacková) a dirigenti (Karl Böhm).


Zobrazit místo Drážďany, Míšeň, zahrady a kamélie v Pillnitz na větší mapě

Pirna - Pillnitz - Míšeň - Drážďany

Německo - Drážďany - Semperopera, interiéry

Významná evropská operní scéna v Drážďanech (spjatá především s působením Richarda Wagnera a Richarda Strausse). Název má podle architekta Gottfrieda Sempera, který ji vybudoval.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany v jarním hávu.

Drážďany - kulturní město, v němž se nachází různá atraktivní muzea, zejména sbírky proslulého Zwingru, klenotnice saských panovníků, ale také Muzeum dopravy a pozoruhodné německé muzeum hygieny. Plno významných památek i perliček pro víkendové poznávací zájezdy.

zobrazit celý článek
Německo - Lipsko - Gondwanaland, k vidění šimpanzi, orangutani i gorily

Dávné doby minulé ožívají v Gondwanalandu v Zoo Lipsko. Doby, kdy existoval superkontinent Gondwana a dinosauři putovali volně po pevnině. Gondwanaland vám umožní užít si klima, faunu a floru tropického deštného lesa na vlastní kůži.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Pillnitz, kvetoucí kamélie ukrytá ve skleníku těžkém 54 tun,ten  se na léto odsouvá, v zimě kamélii chrání a udržuje teplotu 6-10°

Zámek Pillnitz poblíž Drážďan je známý díky svým rozlehlým zahradám. Mezi jeho hlavní atrakce patří oranžérie, anglický pavilón, čínský pavilón a ovšem také skleník s obří stromovou kamélií, která je na jaře celá obsypaná růžovočervenými květy. 

zobrazit celý článek
Lužice - Konjecy, velikonoční jízda

Lužičtí Srbové, malý slovanský národ v Německu, si udržel rázovitý folklór, který je odlišuje od okolního německého obyvatelstva. K tomu nejzajímavějšímu, co mohou nabídnout, patří jejich zvyky na Velikonoce, zejména velká jezdecká procesí - tzv. křižácké jízdy. Seznamte se s nimi i vy na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Míšeň, Muzeum porcelánu, klasické vzory

Míšeň je velmi malebné středověké město na Labi. Mohutná hrad a katedrála upomínají na slávu saských kurfiřtů, v městě se nachází výrobna proslulého míšeňského porcelánu s ukázkovou dílnou. Zájemce o gastronomii jistě zaujmou místní vína a pečiva - nachází se tu málo známá saská vinná stezka, malebná krajina kolem Labe potěší oko výletníka. Míšeň proto v nabídce poznávacích zájezdů do Německa rozhodně nesmí chybět.

zobrazit celý článek

Jen kousek od hranic se nacházejí nejstarší a nejslavnější termální lázně Saska - okouzlující Toskana Therme v Bad Schandau. Hlavní atrakcí modernizovaného areálu termálních lázní se saunami a wellness je zejména čarovný prostor s hudbou, barevnými světly a vůněmi - Liquid Sound.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - v průvodu jede i Popelka, tady nesmírně populární z českého filmu

Jeden z vrcholů adventu v Německu je Festival štol v Drážďanech. Oblíbená saská vánoční štola je vyrobena v obří velikosti a potom se veze městem v pestrém průvodu historicky oděných postav v čele s králem Augustem. Slavnost je pastvou pro oči i chuťové buňky.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Zwinger zdobí četné sochy - Kupidové, Cherubínci, vázy, masky aj.

Drážďany jsou památkovým rájem – v roce 2009 se stala světovým kulturním dědictvím. Město má spoustu zeleně a památky přímo v centru. Seznamte se s desítkou nejkatraktivnějších míst, která můžete navštívit i na poznáváacích zájezdech s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Pfunds Molkerei

Nejkrásnější mlékárna světa Drážďanská mlékárna Pfunds Molkerei byla v roce 2008 zapsána do Guinessovy knihy rekordů zapsána jako nejkrásnější mlékárna světa. Stojí zaručeně za návštěvu.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany v jarním hávu.

Drážďany - kulturní město, v němž se nachází různá atraktivní muzea, zejména sbírky proslulého Zwingru, klenotnice saských panovníků, ale také Muzeum dopravy a pozoruhodné německé muzeum hygieny. Plno významných památek i perliček pro víkendové poznávací zájezdy.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Pillnitz, kvetoucí kamélie ukrytá ve skleníku těžkém 54 tun,ten  se na léto odsouvá, v zimě kamélii chrání a udržuje teplotu 6-10°

Zámek Pillnitz poblíž Drážďan je známý díky svým rozlehlým zahradám. Mezi jeho hlavní atrakce patří oranžérie, anglický pavilón, čínský pavilón a ovšem také skleník s obří stromovou kamélií, která je na jaře celá obsypaná růžovočervenými květy. 

zobrazit celý článek
Německo - Míšeň, Muzeum porcelánu, klasické vzory

Míšeň je velmi malebné středověké město na Labi. Mohutná hrad a katedrála upomínají na slávu saských kurfiřtů, v městě se nachází výrobna proslulého míšeňského porcelánu s ukázkovou dílnou. Zájemce o gastronomii jistě zaujmou místní vína a pečiva - nachází se tu málo známá saská vinná stezka, malebná krajina kolem Labe potěší oko výletníka. Míšeň proto v nabídce poznávacích zájezdů do Německa rozhodně nesmí chybět.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Zwinger zdobí četné sochy - Kupidové, Cherubínci, vázy, masky aj.

Drážďany jsou památkovým rájem – v roce 2009 se stala světovým kulturním dědictvím. Město má spoustu zeleně a památky přímo v centru. Seznamte se s desítkou nejkatraktivnějších míst, která můžete navštívit i na poznáváacích zájezdech s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu