autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Velikonoce a svátky jara Historické slavnosti a průvody Folklórní slavnosti Relaxační víkendy Termální lázně a wellness Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Jedinečná možnost poznat krásný a originální zvyk německé oblasti Francké Švýcarsko - velikonoční zdobení kašen zelení a kraslicemi, už 100 let tradice. A uvidíte nazdobenou kašnu rovnou v nejkrásnějším středověkém městě Rothenburg. V programu je také kouzelné starobylé město Bamberg, přírodní krásy Romantické cesty a koupání v nejslanějších termálních lázních a nejkrásnější místa romantické cesty Bavorska. Úžasný víkendový zájezd plný zážitků - to musíte prostě zažít a stihnete ještě velikonoční pomlázku!
Tradice zdobených kašen kraslicemi ve Franckém Švýcarsku existuje 100 let. Největší velikonoční kašnu zapsanou v Guinessově knize rekordů zdobí 12.000 kraslic. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění případ. pobytovou taxu, fakultativní služby, veškeré vstupné (80 €) a vše co není uvedené v odstavci "Základní cena zahrnuje"
Příplatky
1.400 Kč za jednolůžkový pokoj
1.000 Kč za 2x večeři
105 Kč za komplexní pojištění
90 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Bavorsko a Horní Franky, krásná starobylá města s hradbami a hrázděnými domy - Rothenburg, město jako z pohádky - velikonoční skanzen Bad Windsheim - krásně zdobené velikonoční kašny opletené větvičkami a kraslicemi - slané termální lázně s bazénem Mrtvé moře - Bamberg, překrásné město na seznamu UNESCO
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-303
29.3 - 31.3.2024
2
Praha a další níže
5 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: Odjezd z Prahy v 6 hodin, další možná nástupní místa: Beroun, Plzeň, cesta do SRN, rozkvetlá cesta do Německa, NÖRDLINGEN, kruhové středověké město vystavěné celé v obřím kráteru po meteoritu Riess, celé lze obejít po hradbách (2,7 km, 12 věží a 5 bran), vyhlídka z věže Daniel, individ. muzeum meteoritu, středověká Romantická cesta: DINKELSBÜHL, údajně nejkrásnější středověké město Německa (věže, brány, křivolaké uličky, hradby, romantická zákoutí s hrázděnými domy), dojezd na hotel, fakultativně večeře

2. den: ROTHENBURG ob der Tauber, jedno z nejkrásnějších středověkých měst Evropy s hradbami, hrázděnými domy, uličkami a Německým muzeem Vánoc, slavnostně nazdobená „velikonoční kašna, možnost výstupu na věž s krásným výhledem na střechy středověkého města, lázeňské město BAD WINDSHEIM, variantní program dle zájmu:  rozsáhlý skanzen v přírodě v čase Velikonoc představuje nejrůznější francká řemesla a bavorské velikonoční tradice (komentovaná prohlídka s průvodcem), a poté pobyt v termálních lázních Bad Windsheim s nejslanějším termálním bazénem v Evropě (bývá nazýván malé „Mrtvé moře“) nebo procházka v městečku v historickém centru (i zde můžete potkat ozdobenou kašnu) a relax v uličkách a posezení v cukrárně; zájemci mohou využít individuálně možnost pobytu v termálních lázních po celé odpoledne, večer návrat na hotel a fakultativně večeře

3. den: nejkrásnější velikonoční kašny: BAMBERG (UNESCO), jedno z nejkrásnějších německých historických měst s tisícovkou historických domů s kostely na 7 návrších a s 8 pivovary v podzámčí, čtvrť Malé Benátky, hrad z filmu Tři mušketýři, radnice na ostrůvku, možnost návštěvy Rezidence, velikonoční kašny, FORCHHEIM, kašna před nejkrásnější středověkou hrázděnou radnicí v Německu, BIEBERBACH, největší velikonoční nazdobená kašna na světě, kterou zdobí na 12 tisíc kraslic (Guinessova kniha rekordů), návrat do Prahy do 23 h


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a místu ubytování.Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD

Ubytování

2x hotel 3* ve 2 lůžkových pokojích.(vlastní sociální zařízení)

Stravování

2x snídaně formou bufetu, možnost večeří (menu) za příplatek.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

DINKELSBÜHL: Museum 3D 10 €
NÖRDLINGEN: Muzeum meteoritu 5 €
ROTHENBURG: Reichstad Museum 6 €, Museum vězení 8 €, Museum Vánoc 5 €, Rödertor 2 €
BAD WINDSHEIM: skanzen 8 €, Franken-Therme vstup na 2,5 hodiny 17,5 €,
BAMBERG: Císařský dóm 12 €, Neue Residenz 6 €, Muzeum betlémů 6 € (Krippenmuseum, Obere Sandstrasse 23)

Kapesné

doporučujeme na vstupné cca 80 euro

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Velikonoční kašny ve Franckém Švýcarsku
Francké Švýcarsko je překrásná oblast Bavorska, které bývá nazývána krajem hradů, jeskyní a mlýnů, ale i krajem velikonočních a vánočních tradic. Právě odtud pochází starý bavorský velikonoční zvyk – zdobení kašen.

Osterbrunnen – svátek kašen a studánek
V několika set obcích a městech zhruba týden před velikonočními svátky ozdobí tisíce kraslic. Kraslice jsou navěšené na smrkových větvičkách upevněné na propletených drátech a tvoří zajímavé a malebné oblouky. Zelené věnce a girlandy s kraslicemi najdete i u mnohých studánek a pramenů a násobí tak radost z příchodu jara.
Vyhlášené velikonoční kašny najdeme ve středověkých městečkách Nördlingenu i Dinkelsbühlu, Rothenburgu a Forchheimu. Nejzdobnější kašnou bývá ta v Bieberbachu, o Velikonocích na ní visí až 12.000 kraslic z kachních, husích a slepičích vajec. Některé jsou dokonce zdobené nebo rozpůlené s kuřátkem či zajíčkem uvnitř. V posledních letech skutečné skořápky nahrazují plastové trvanlivé napodobeniny, ale slavnost a tradice trvá. Bieberbach už byl také zapsán do Guinnessovy knihy rekordů v kategorii Největší velikonoční kašna na světě.

Jak vznikla tato tradice? Dle historiků chtěli obyvatelé měst ve Franckém Švýcarsku zdůraznit symboliku a význam vody a radostně přivítat příchod jara. S modernizací a příchodem kanalizace dávná tradice téměř zanikla, jenže v šedesátých letech minulého století se začali občané regionu ke zdobení kašen o Velikonocích vracet.

Bad Windsheim
Staré historické středověké město ve Frankách, jeho počátky sahají až do konce 7.století (královský farní kostel sv. Martina). Ve 12. století byl císařem Fridrichem II. vyhlášen Windsheim císařským městem. Ve 13. století vznikl klášter. V 16. století zde kázal Luther a město bylo jakousi baštou protestantů. Na konci 16. století zde byly vedeny procesy s čarodějnictvím a upáleno 25 žen.
Za 30ti leté války město utrpělo požáry . Na počátku 19.st.bylo město přiděleno Bavorsku.
Velké slávy město docílilo, na samém počátku 20. století byly využity solné prameny (popsané už v r.1752 Wilhelmem Simonem Carl Hirschingem).

V roce 1973 dostalo město jméno Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim.
V roce 2007 dostalo město německou cenu pro cestovní ruch.

V roce 1972 bylo otevřen skanzen Freilandmuseum - Franconian Open Air Museum.

Dnes je Bad Windsheim velmi oblíbené turisty pro své úžasné a jedinečné termální lázně, rozlehlý skanzen, který stí tradice a zachovalé středověké městské jádro s velikonoční kašnou.

skanzen Freilandmuseum
je velice rozlehlý a zajímavý. Jeho tvůrcem byl Konrad Bedal. Do kouzelné krajiny bylo přeneseno na 100 nejrůznějších staveb z oblasti Frank, Švábska a Horního Bavorska. Stavby jsou uspořádány do několika tematických celků (pivovar, mlýn, drtírna lněného oleje, cihelna, pekárna, špitál, část muzea jsou též přilehlé městské domky a patří k němu i přilehlá středověká vesnička. Můžete ochutnat místní tradiční pivo, výborné dobroty anebo zakoupit lidový suvenýr.


Termální lázně Franken Therme ve Windshemu
Termální solný bazén (1,5% solný roztok, 30°C - 32°C)
V největším z termálních bazénů si můžete zaplavat v líné řece, relaxovat v bublající vířivce nebo si vychutnat další vodní atrakce. Každé dvě hodiny zde každý den nabízíme vodní gymnastiku a Qi Gong
Hned vedle tohoto termálního solného bazénu je zimní zahrada s panoramatickým výhledem na venkovní bazén.
Termální slané vířivky (4% solný roztok, 32°C - 34°C)
Bublající atrakce ve 4% slaném bazénu, od vzduchových bublin přes perličky a proudy až po 15 metrové masážní trysky.
Horké slané bazény (12% solanka, cca 34°C - 36°C)
Jemná hudba a podvodní osvětlení s barevnými změnami v teple přibližně 36 °C v teple 12% slaném bazénu.
Relaxační místnosti
K dispozici jsou relaxační místnosti - včetně "ložnice" - teplé barvy, spousta dřeva a kolem 60 pohodlných lehátek pro příjemnou atmosféru. Skleněnou fasádou si můžete vychutnat výhled na termální zahradu. V létě lze plně otevřít panoramatická okna, která umožňují snadný přístup na dřevěnou terasu a venkovní bazén.
Odpočiňte si ve vodní posteli a nechte svou duši relaxovat: Šest pohodlných vodních lůžek a ratanová lehátka jsou k dispozici pro malé přestávky mezi koupáním.
Venkovní bazén s venkovním solným roztokem (1,5% solanky, 30°C - 32°C)
Ve venkovním bazénu se můžete těšit na teplé vody v létě i v zimě. Je zde možnost plavání, relaxu na vodních bublinách i využití masážních trysek.
Speciální bazén – solné jezero (asi 28° -30°C)
částečně zakryté a vyhřívané po celý rok solné jezero Vám nabízí mimořádný zážitek z plavání a koupání.
Vysoce procento solného roztoku (26,9% slanosti), který napájí slané jezero, poskytuje tělu obrovský relax. Díky vysoké koncentraci soli doslova ležíte na vodní hladině.
Solanka je čerpána z hloubky asi 200 metrů v Bad Windsheimu, kde spočívá v podobě solné kupole o tloušťce přibližně dvanáct metrů.
Termální zahrada
Využívá se pro relax na slunci v letním období.

Nördlingen - Dinkelsbühl - Rothenburg - Bad Windsheim - Bamberg - Forchheim - Bieberbach

Termální aquapark nedaleko Mnichova napájený ze sirného pramene bohatého na minerálie. Termální a zážitkové bazény, vodní atrakce, zábavní areál Galaxy (tobogány), odpočinkový areál Vital oáza, svět saun.

zobrazit celý článek

Lázně s termální slanou vodou v atraktivní přírodě bavorských Alp. Odpočinkové termální bazény, plavecké bazény, vodní masáže, kanál s divokou vodou, fantastický svět saun s alpínskou zahradou.

zobrazit celý článek

V jihovýchodním cípu Německa leží Berchtesgadenské Alpy, které jsou chráněny stejnojmenným národním parkem. Jde o masiv triasových vápenců a tak jsou všude vidět bílé štíty. Nedosahují sice výšek jiných částí Alp (nejvyšší vrchol Watzmann má 2.713 m), ale krásy mají spoustu. Pohoří je výrazně členité, s hlubokými údolími a strmými štíty a vše dotvářejí hojná ledovcová jezera. Největší z nich, Königssee (521 ha) leží pod východní stěnou Watzmannu, je hluboké až 190 metrů a téměř 8 km dlouhé. Na ostrůvku uprostřed je poutní kostelík sv. Bartoloměje z roku 1134. Berchtesgaden je velmi oblíbený cíl poznávacích zájezdů do oblasti Alp.

zobrazit celý článek

Neuschönau se nachází v národním parku Bavorský les. Najdete zde cestu postavenou v korunách stromů a také věž, ze které je překrásný výhled do krajiny. Jedná se o unikátní atrakci, kterou by si neměl nikdo nechat ujít. Zelená perlička na poznávacích zájezdech s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Norimberk - bohatá nabídka na Christkindlesmarktu

Norimberk je město se staletou a slavnou historií. obnovené historické centrum i významná muzea připomínají éru říšských sněmů, bohatství svobodného města a centra obchodu a podobu ulic, v nichž žil Albrecht Dürer. Kromě toho proslul Norimberk gastronomickými specialitami – grilovanými klobáskami a lahodným tradičním perníkem.

zobrazit celý článek
Rakousko - Berchtesgaden - solný důl, malý koncert s hrou barev a světla v solné komoře

Nejstarší solný důl Německa v Berchtesgadenu zve návštěvníky k prohlídce s jízdou vláčkem, lanovkou i na skluzavce. Poznejte fantastický podzemní svět, místo, kde se těží berchtesgadenské bílé zlato.

zobrazit celý článek

Velikonoce, jedny z nejkrásnějších svátků roku, oslava nového života, vzkříšení, růstu i plození. Křesťanská tradice zde navázala na prastaré pohanské rituály, rituály jejichž původ se táhne až kamsi k úsvitu lidstva. Jedním z prapůvodních symbolů nového života je vejce. Ano, to vejce, které je cílem velikonoční pomlázky, kdy hospodyně dávají koledníkům právě tenhle symbol zrození a počátku nového života. Jednou z mála oblastí Evropy, kde stále ještě žije tahle tradice je Bavorsko. Někdy počátkem minulého století se tady, přesněji řečeno ve franském Švýcarsku obnovila tradice zdobení velikonočních kašen, tradice, která podle místních historiků sahá až do raného středověku. Centrem zdobení kašen je region Franky, celkem v Bavorsku najdete každoročně kolem 200 velikonočně zdobených kašen. Celý rituál začíná čištěním kašny (něco jako u nás dříve dost běžné jarní čištění studánek) a pokračuje tzv. oblékáním kašny. Ta se zdobí girlandami a na ně se pak zavěšují vajíčka. Těch bývá někdy neuvěřitelné množství. Na největší velikonoční kašně světa v Bieberbachu jich napočítali přes 11.100 kusů. Vyfouknutá vajíčka jsou již v mnoha případech nahrazována umělohmotnými v pestrých barvách. Běžné je to ve větších městech. Na vyzdobené kašny je moc hezký pohled, je to připomínka příchodu jara, pučení a růstu, oslava naděje a rozkvétající přírody.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu