Poznejte Norimberk

Norimberk je město se staletou a slavnou historií. Přestože bylo za druhé světové války silně poškozeno, velká část historického centra a architektonických památek byla obnovena a lze si proto i dnes připomenout éru říšských sněmů, bohatství svobodného města a centra obchodu a podobu ulic, v nichž žil Albrecht Dürer. Kromě toho proslul Norimberk gastronomickými specialitami – grilovanými klobáskami a lahodným tradičním perníkem.
Norimberk měl i mezi svobodnými říšskými městy mimořádné postavení. Konaly se zde hlavní říšské sněmy, na návrší stávalo už od 12. století jedno z císařských sídel – falcí. Norimberk také ležel na obchodní stezce a patřil k největším německým centrům řemesel a obchodu. A také vědy a vzdělanosti – na slávě města se podíleli různí učenci, mechanici i vynálezci. Věhlasu dosáhla zejména jemná mechanika a výroba hodinek – tzv. norimberských zlatých vejcí, která bohatí měšťané nosívali na krku. Pocházel odtud veliký malíř a rytec, mistr zaalpské renesance Albrecht Dürer.
Do 2. světové války se starobylé jádro města dochovalo prakticky v nezměněné podobě. Bohužel válku přežilo jen asi deset procent staveb. Město však bylo zrekonstruováno a v současnosti se v něm prolínají slohy ze všech období od středověku a raného novověku až po moderní dobu. Historické jádro je obehnáno mohutným opevněním s několika branami a baštami. K nejvýznamnějším památkám patří gotický dóm sv. Vavřince, náměstí Hauptmarkt s kostelem Panny Marie, radnicí a renesanční kašnou zvanou Krásná kašna, středověký Nassauský dům, historická budova sýpky (Mauthalle), gotický kostel sv. Marty s nádhernými okny, budova špitálu u řeky a samozřejmě mohutný císařský hrad. Historii a kulturu (nejen) Norimberka zachycují četná místní muzea. Je to především Germánské národní muzeum, které je považováno za největší německé kulturně-historické muzeum, dále Hradní muzeum, Palác umění, Městské muzeum, Kunsthalle, Dům Albrechta Dürera a také Muzeum hraček a Muzeum železnice. Naproti hlavnímu nádraží se nachází historická čtvrť řemeslníků, která je i dnes centrem uměleckých řemesel a výroby suvenýrů.
Norimberk proslul rovněž velkými vánočními trhy s tradicí dlouhou přes 400 let. Mezi mnoha pěknými adventními trhy jsou ty norimberské zdaleka nejnavštěvovanější a nejpopulárnější. Záplava světel, norimberské perníčky, tradiční řemeslné výrobky, klobásky přímo z grilu a svařené víno – to vše okouzluje malé i velké návštěvníky z celého světa.

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu