Bavorské velikonoční kašny

BAVORSKÉ VELIKONOČNÍ KAŠNY A KOUZLO KRAJE FRANKY

Velikonoce a doba adventní je jako stvořená otevřít a ukončit cestovatelskou sezónu. Bavorsko a Franky s kouzelnou krajinou, historickými středověkými městečky a silnými pohanskými i křesťanskými tradicemi nabízí své krásy mezi prvními. Zájezdy v době státních svátků Vás neukrátí ani o dovolenou.

Velikonoce, jedny z nejkrásnějších svátků roku, oslava nového života, vzkříšení, růstu i plození. Křesťanská tradice zde navázala na prastaré pohanské rituály, rituály jejichž původ se táhne až kamsi k úsvitu lidstva. Jedním z prapůvodních symbolů nového života je vejce. Ano, to vejce, které je cílem velikonoční pomlázky, kdy hospodyně dávají koledníkům právě tenhle symbol zrození a počátku nového života. Jednou z mála oblastí Evropy, kde stále ještě žije tahle tradice je Bavorsko. Někdy počátkem minulého století se tady, přesněji řečeno ve franském Švýcarsku obnovila tradice zdobení velikonočních kašen, tradice, která podle místních historiků sahá až do raného středověku. Centrem zdobení kašen je region Franky, celkem v Bavorsku najdete každoročně kolem 200 velikonočně zdobených kašen. Celý rituál začíná čištěním kašny (něco jako u nás dříve dost běžné jarní čištění studánek) a pokračuje tzv. oblékáním kašny. Ta se zdobí girlandami a na ně se pak zavěšují vajíčka. Těch bývá někdy neuvěřitelné množství. Na největší velikonoční kašně světa v Bieberbachu jich napočítali přes 11.100 kusů. Vyfouknutá vajíčka jsou již v mnoha případech nahrazována umělohmotnými v pestrých barvách. Běžné je to ve větších městech. Na vyzdobené kašny je moc hezký pohled, je to připomínka příchodu jara, pučení a růstu, oslava naděje a rozkvétající přírody.

Celý zdejší region je ovšem velmi zajímavý a nabízí hlavně mnoho dokonale zachovaných středověkých městeček. Ne nadarmo se kraji říká „středověká romantická cesta“. Zachovalá středověká jádra městeček se snoubí s úžasnou krajinou. Jakýmsi hlavním městem této cesty je Dinkelsbühl, údajně nejkrásnější středověké město Německa (věže, brány, křivolaké uličky, hradby, romantická zákoutí s hrázděnými domy) a třeba Rothenburg s dokonale zachovanými městskými hradbami z let 1360 až 1388, kterými prochází 9 městských bran chráněných věžemi. Uvnitř je labyrint středověkých uliček a hrázděných domů, prejzových střech a věžiček. Město si vysloužilo jméno německé město Vánoc a možno říct i Velikonoc. Nádherný je i Bamberk (německy Bamberg), osídlený původně Kelty, pak Slovany a nakonec Germány. Zdobí jej radnice na mostě mezi dvěma rameny řeky Regnitz, původně gotická, přestavěná barokně nebo gotický dóm. Samozřejmostí jsou úzké uličky v městském centru s historickými domy či staré rybářské domky v tzv. Malých Benátkách.

Další perlou v koruně regionu je Nördlingen. Když se z věže kostela sv.Jiří zvané Daniel a vysoké 90 metrů rozhlédnete, uvidíte pod sebou pravidelný ovál historického města obklopený přístupnými hradbami s 5 branami s věžemi. Město leží prakticky uprostřed největší přírodní zajímavosti Bavorska (a možná celého Německa) – meteoritického kráteru Ries. Před 15 miliony let sem dopadl velký meteorit a vytvořil po dopadu hluboký kráter o průměru 23 až 25 km. Výbuchem roztavený materiál byl vynesen do vzduchu a nakonec dopadl asi 300 km daleko – do jižních Čech ve formě zelených sklovitých vltavínů. Vlastní kráter brzy zaplnilo jezero. To se postupně zaneslo sedimenty a vyschlo. A tak při pohledu z města uvidíte v dálce nízký val (zbytky materiálu vyvrženého výbuchem tvořící okrajový val), který jako magický prstenec obklopuje město. Tenhle zajímavý region opravdu stojí za poznání.

Pokud nestihnete kraj navštívit na Velikonoce, můžete do Bavorska s CK GEOPS zajet třeba v čase předvánočním na advent, který tu má kouzlo adventních trhů, chuť svařeného vína, vůni přicházejících Vánoc a melodii vánočních písní.

RNDr. Jaroslav Mojžíš

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu