letecky hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
letenku Praha–Catanie-Praha v ekonomické třídě, letištní poplatky včetně odbaveného zavazadla (23 kg), příruční zavazadlo (8kg), dopravu místním autobusem, 7x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 7x snídani, 6x večeři, 2x ochutnávku vín s občerstvením, 1x degustace s rozšířeným občerstvením – obědem skládajícím se z místních chuťovek, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, místní pobytové taxy, výlet na Lipary a Etnu a dále výlet na Egadské ostrovy, ochutnávky a veškeré vstupné (100 € - mimo výletu na Etnu 40-65 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.990 Kč za fakult. výlet na Liparské ostrovy (od 20 osob)
440 Kč za komplexní pojištění K5S
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
PALERMO, MONREALE (UNESCO),  MONTE PELEGRINO, ERICE, SCALA DEI TURCHI, AGRIGENTO (UNESCO), PIAZZA ARMERINA (UNESCO),  ETNA (UNESCO), TAORMINA (UNESCO), SYRAKUSY, LIPARSKÉ OSTROVY (UNESCO), CATANIA
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-781
24.9 - 1.10.2023
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
37 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: v poledních hodinách odlet z Prahy do Catanie (odlet 12:40). Po příletu (14:55), nás bude očekávat průjezd Sicílií na západ ostrova. Ubytujeme se v hlavním městě ostrova Palermu. V hotelu pro nás také bude připravena večeře.

2. den: po snídani navštívíme hlavní město ostrova Palermo, které nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu, památek baroka ze španělského období a klikatých uliček starého města. Prohlédneme si Normanský palác s Palatinskou kaplí – bývalý královský zámek připomínající pevnost i monumentální katedrálu, v jejíž kapli se zde nachází schránka s ostatky patronky města. Vinařský region Sicílie je, se svými celkovými 26 tisíci km², jedním z největších, nejstarších a nejvýznamnějších vinařských regionů Itálie. Ani my si nesmíme nechat ujít příležitost tato vynikající vína s vysokým obsahem alkoholu a typickým aroma v jednom z místních vinařství ochutnat. Po degustaci vín s ochutnávkou místních specialit přejedeme do Monreale shlížejícího na sicilskou metropoli, kde už více než 800 let stojí katedrála, která je skutečným klenotem mezi sicilskými památkami. Při návštěvě si obklopeni její mozaikovou výzdobou budeme připadat jako v pohádce – mozaiky v katedrále zabírají plochu více než 6.000 m², a jsou tak největší mozaikovou plochou na Sicílii a zároveň největší sbírkou středověkých křesťanských mozaik na světě. Po návratu do Palerma si můžeme ve svém volnu vychutnat večeři v centru Palerma, nocleh.

3. den: po snídani vyjedeme na nádherné poutní místo Monte Pelegrino se svatyní ve skále a s výhledem na celý palermský záliv. Odtud se po projetí příkrých serpentin, jejichž zdolávání je opravdovým zážitkem, dostaneme do malého městečka Erice založeného již v dobách řecké kolonizace ostrova. Je obehnáno zdí s baštami a protkáno spletí úzkých dlážděných uliček lemovaných kamennými domky, které jsou nalepeny jeden na druhém. Dochovala se zde do dnešních dnů řada památek jako středověký kostel z 13. století a katedrála ze 14. století zdobená krásným portálem, cimbuřím a zvonicí. Nádhernými výhledy do kraje a symbolickým přípitkem těžkým dezertním vínem Marsala se rozloučíme s tímto překrásným městečkem a budeme směřovat na jih ostrova, abychom spatřili nádherné dílo přírody, Scala dei Turchi, v překladu “turecké schody”. Jejich název je takřka všeříkající, schody se jim přezdívá kvůli jejich tvaru, naopak přívlastek "turecké" získaly díky faktu, že právě zde kdysi Turci zakotvili své lodě, aby je uchránili před větrem a zároveň mohli rabovat okolní města. Sněhově bílá skála, která opravdu jako schody spojuje dvě písečné pláže, nabízí všem milovníkům moře a slunce nezapomenutelný zážitek. Ubytování v Agrigentu, večeře, nocleh.

4. den: po snídani se vydáme na výlet do údolí nejznámějších řeckých chrámů v Agrigentu, v době své největší slávy „nejkrásnějšího města smrtelníků“. Projdeme se antickou částí města s nejstarším chrámem Herkulovým, dórským chrámem Svornosti, který je nejlépe zachovalým řeckým chrámem v Itálii, Junoniným chrámem položeným uprostřed divokých hájů a oblastí pozůstatků dalších téměř 20 antických chrámů. Přejedeme do barokního městečka Piazza Armerina, poblíž něhož se nachází Villa Romana del Casale (UNESCO), unikátní římská vila ze 4. stol., která byla ve 12. stol. pohřbena pod nánosy bahna a znovuobjevena ve 20. století. Přejezd na ubytování do oblasti pláží Taorminy/riviéry Catania. Ubytování, večeře, nocleh.

5. den: po snídani navštívíme nejvyšší horu Sicílie a největší činnou sopku Evropy, Etnu. Autobusem vyjedeme do Rifugia Sapienza, kde se můžeme procházet krátery hýřícími nejrůznějšími barvami, občerstvit se v horské chatě, ochutnávat tradiční speciality nebo nakoupit suvenýry. Zájemci mohou vyjet lanovkou až pod samotný kráter této aktivní sopky do výšky 2.900 m a poté džípy až na zasněžený vrchol. Navštívíme velkostatek Sv. Michala, soukromý vinařský podnik Vini Murgo nedaleko města Catania, kde se obhospodařuje 25 ha vinic v sopečném písku vysoko nad mořem. Na terase pod Etnou s překrásným rozhledem na Jónské moře ochutnáme několik vzorků vín s malým občerstvením (Etna Rosso, Etna Bianco, šumivé víno, olivový olej, sýry a salám). Odpoledne věnujeme Taormině, antickému městu založenému Řeky již ve 4. stol. př. n. l. Dnes vyhlášené klimatické lázně jsou považované pro svou jedinečnou polohu na terase nad mořem za jedno z nejkrásnějších míst Itálie. Prohlédneme si druhé největší řecké divadlo na Sicílii s vynikající akustikou, kde se dodnes pořádají představení klasických děl, budeme mít čas i na nákupy suvenýrů v uličkách města a posezení u skleničky vína v jedné z množství lákavých zahrádek. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.

6. den: po snídani pojedeme na jihovýchod ostrova. Na ochutnávku se zastavíme ve vinařství s dlouholetou rodinnou tradicí, které zotavilo ztracenou chuť Moscato di Siracusa a původní sicilskou odrůdu Nero d‘Avola. Ochutnávka vytváří lahodný celek s lehkým obědem (6 druhů chuťovek a desert). Jako v Trnkově Zahradě si budeme připadat ve starobylém zámečku s pomerančovou zahradou, kterou se můžeme volně procházet – tak vypadá toto vinařství. Poté již pojedeme za památkami města Syrakusy, jednoho z nejnavštěvovanějších míst Sicílie. Navštívíme archeologický areál s řeckým divadlem, jedním z největších a nejlépe dochovaných antických divadel na světě, římským amfiteátrem, jeskyní uměle vytesanou do skály nazývanou Dionýsovo ucho aj. Přejedeme přes most Ponte Nuovo a navštívíme starou část města na ostrově Ortygia s mnoha paláci ozdobenými krásnými balkóny, Apollónovým chrámem, který je nejstarším dórským chrámem na Sicílii, Aretušiným pramenem opěvovaným Vergiliem i příjemnou pobřežní promenádou s krásnými výhledy na přístav a na Etnu. Ubytujeme se v oblasti Catania/Taormina, večeře, nocleh.

7. den: po snídani volný den, relaxace u bazénu. Nebo budeme mít možnost absolvovat lodní výlet (za příplatek) na dva z Liparských ostrovů – hlavní ostrov Lipary a ostrov Vulcano. Z přístavu Milazzo se vydáme na plavbu kolem krásného pobřeží těchto ostrovů sopečného původu, kde můžeme pozorovat nejen pemzové jámy a bílé pláže, ale také charakteristickou barvu způsobenou čistotou mořského dna. Prohlédneme si hlavní město ostrovů Lipary. Potom poplujeme na ostrov Vulcano, kde si můžeme vyzkoušet koupel v sirném bahenním jezírku nebo si odpočinout na plážích z černého sopečného písku a koupat se v moři vyhřátém fumarolami – sopečnými výpary. Možnost poobědvat v místní restauraci. Odpoledne se vydáme na plavbu kolem Liparských ostrovů – skalní útvar Fraglioni, jeskyně andělů, jeskyně Cavallo, Lví skála a další. Před návratem do přístavu se pokocháme pohledem na malebnou vesničku Gelso se starověkým majákem. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.

8. den: po snídani pojedeme do přístavního města Catanie. Projdeme po hlavní ulici Via Etnea s moderními obchody a bary v historickém centru města. Symbolem města je barokní katedrála a fontána se slonem, v jejíž blízkosti najdeme nesčetné množství památek, které vyrostly při přestavbě po zemětřesení v 17. století. A tak se právě zde budeme moci rozloučit s pohostinnou Sicílií symbolicky třeba se skleničkou Nero di Tavola a talířem čerstvých kalamár. Odlet do Prahy v 15:25, přílet v 17:40.CK si vyhrazuje právo změn programu ještě na místě vzhledem k počasí, viditelnosti a podmínkám ke koupání a aktuálním dopravním řádům. Pořadí jednotlivých dní se řídí podle předpovědi počasí.

Doprava

letecky Praha-Catanie a zpět, po Sicílii místním autobusem, při fakultativních výletech využíváme lodě. Na Etnu je cesta lanovkou a místními mikrobusy.

Ubytování

7x hotely 4* - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím.
Upozornění: v Itálii jsou postupně zaváděny místní pobytové taxy v ceně přibližně 1-2 EUR na den. taxa se platí v eurech na místě v hotelu.

Stravování

7x snídaně, 6x večeře, 2x ochutnávku vín s občerstvením, 1x degustace s rozšířeným občerstvením – obědem skládajícím se z místních chuťovek

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

PALERMO: královský palác 8,50 €, Palatinská kaple samotná 6-7 €
MONREALE: katedrála 3 €, pokladnice 2 €, rajská zahrada 6 €
Etna lanovka + terénní bus 63 € (pouze lanovka 37 €)
Liparské ostrovy: Vulcano: kráter 3 €, sirné jezírko 2 €
TAORMINA: Teatro Greco 8 €, lanovka 6,50 €
NOTO: zvonice 2 €
AGRIGENTO: 10 €
SYRAKUSY: archeologický areál 10 €
Piazza Armerina, Villa Romana 14 €
soutěska Alcantara: 13 €
Giardini Naxos archeologické muzeum 2 €
Egadské ost. výlet od 30 €
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou průkazku ISIC.
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten poskytne předem v autobuse. Zvláště přísně je toto kontrolováno v archeologických areálech. Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna místa musí být navštívena, záleží na průvodci a individuálním výběru každého klienta

Pořadatel: Travel 2002, spol. s r. o., IČO: 46980211

Zajímavosti

Palermo, hlavní město Sicílie, existovalo už ve starověku, ačkoli tehdy nepatřilo k nejvýznamnějším místům ostrova. Založili ho Kartáginci, původní název zněl Panormos (snad něco jak Všepřístav). nachází se na severozápadním pobřeží. Bohaté dějiny, v nichž se střídaly různé kultury, se otiskly do zdejší architektury; k nejvýznamnějším památkám patří dóm, Normanský palác se skvostnou románskou Palatinskou kaplí, Teatro Maximo nebo kostel a klášter San Giovanni degli Eremiti.
Taormina, městečko na severním cípu Sicílie, je jedním z nejoblíbenějších sicilských letovisek. Jako jiná zdejší města má antický původ (Tauremonium). Z Taorminy je jeden z nejkrásnějších výhledů na Etnu z celé Sicílie. K nejznámějším památkám patří římské divadlo a Palazzo Santo Stefano.
Agrigento je jedno z větších měst ostrova, umístěné na jižním pobřeží. Nachází se tu archeologický areál významného řeckého města (Akragás – oblast tzv. Údolí chrámů. Je zde např. pozoruhodně zachovalý Chrám svornost a také často fotografovaná čtveřice sloupů z chrámu Dioskúrů (Kastora a Polydeuka). Město bylo založeno koncem 6. století př. n. l. osadníky z řecké kolonie Gela.
Noto je jedno z osmi sicilských barokních měst, která byla vystavěna po ničivém zemětřesení na konci 17. století a pro svou jedinečnou architekturu byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Samotné Noto představuje skutečný klenot sicilského baroku: ulice a náměstí jsou ze zlatohnědého vápence, hlavní památkou je mohutný dóm, dále jsou tu krásné paláce (např. Palazzo Trigona, Palazzo Villadorata), kostely sv. Dominika, sv. Kláry a svatého kříže a klášter Montevergine.
Sicilská sopka Etna je nejvyšší evropskou činnou sopkou (3 300 m n. m.). Jméno znamená přibližně „Horoucí“. I přes časté erupce je její vrchol obvykle pokrytý sněhem, což pozoruhodně kontrastuje s. citrusy a vinicemi na úpatí. Díky úrodné půdě se v okolí sopky i na jejích svazích udržují osady navzdory nebezpečí plynoucím z činnosti sopky.
Hora Eryx, dnes známá jako Monte St. Giuliano se nachází na severozápadě ostrova a je 750 metrů vysoká. Je z ní nádherný výhled na blízké okolí. Na jejím vrcholu se nachází malebné městečko Erice, kde sídlili ve starověku Elymové – jeden z místních národů trochu záhadného původu, který přijal řeckou kulturu. Také nedaleké Trapani bývalo městem Elymů.
Trapani je starověký přístav, který se i dnes chlubí kouzelným historickým centrem s barokními památkami, ale je městem soli a větrných mlýnů. Turisté Trapani navštěvují také kvůli tomu, že je zde jedno ze tří mezinárodních sicilských letišť.
Segesta, ve starověku Aigesté, bylo rovněž město národa Elymů. Dostala jméno podle jejich mýtického předka Aigesta, potomka Trójanů. Zachovaly se zde nádherné řecké památky, divadlo a mohutný chrám.
Cefalú, kdysi rybářské městečko, je dnes oblíbené přímořské letovisko s písečnými plážemi, středověkými uličkami s obchůdky a spoustou restaurací nabízejících výbornou sicilskou gastronomii a čerstvé ryby a plody moře. Většina turistů neopomine ani zajímavou místní katedrálu s normanskými mozaikami ze 12. století.
Syrakusy, podle Cicerona nejkrásnější město Velkého Řecka, dodnes láká turisty, kteří obdivují nejen staré město Ortygia dodnes připomínající rybářskou minulost, ale i antickou čtvrť Neapolis s řeckým divadlem a velkým archeologickým areálem.
Piazza Armerina je městečko ve vnitrozemí Sicílie, výchozí bod pro návštěvu Villa Romana del Casale, římské vily s úchvatnými mozaikami na podlahách, které se dochovaly jen díky zakonzervování bahnem v neuvěřitelně dobrém stavu. Turisty vždy překvapí množství figurálním vzorů, které jsou sestaveny s filigránskou přesností.
Na seznamu světového dědictví UNESCO najdeme Palermo (arabsko-normanské památky), Monreale, chrám v Cefalu, Agrigento (Údolí chrámů), Syrakusy, Noto (jedno ze osmi barokních sicilských měst), sopku Etnu, Liparské ostrovy jako celek.
Gastronomie Sicílie je velmi bohatá a nese stopy a vlivy řecké, arabské i africké, a to jak v používaném exotickém koření, často i pálivém, tak v používání různých druhů oříšků hlavně pistácií, mandlí a pinií a rozinek. Aromatická kořeněná masa mají prý svůj původ v Orientu a Byzanci, množství různých oliv a odrůdy vinné révy v Řecku a kombinace sladkých, kyselých a pikantních koření sebou přinesli Arabové. A v sicilské gastronomii nesmí chybět lilky, papriky a obrovské množství ryb a plodů moře. A pověstné jsou i sicilské sladkosti.
Sladkosti Sicílie nezapřou arabské vlivy a neobejdou se bez pistácií, mandlí, rozinek a kandovaného ovoce hlavně bez kandované pomerančové kůry. Mezi ty nejznámější patří canolli, trubičky plněné ricottou a kandovaným ovocem nebo slavný sicilský dort casata. Siciliána, který jede navštívit své příbuzné na letišti, poznáte snadno podle toho, že je obtěžkán několika dortovými krabicemi plnými sicilských sladkostí.


Zobrazit místo Sicílie, Liparské a Egadské ostrovy letecky na větší mapě

Catanie - Liparské ostrovy (Lipari, Vulcano) - Cefalu - Palermo - Monreale -Erice - Segesta - Trapani - Egadské ostrovy (Favignana anebo Mozia) - Agrigento - Piazza Armerina - Enna - Etna - Alcantara - Taormina - Noto - Syrakusy

Itálie - Sicílie - pro sicilskou kuchyni jsou typické i škeble

Z gastronomického hlediska je Sicílie gurmánským rájem. Sicílie nabízí přírodní, čerstvá venkovská jídla pikantně kořeněná s množstvím olivového oleje, citrusů a úžasné dezerty s mandlemi a pistáciemi. Sicílie produkuje jak plná červená vína, tak i svěží bílá hodící se k pokrmům z ryb a plodů moře, i krásná voňavá dezertní vína.

zobrazit celý článek

Klub sdružující malá italská městečka nebo vesničky zajímavá svou historií a uměleckými památkami. Kriteria k přijetí: Integrita urbanistická, architektonická harmonie, život (životnost), umělecko –historická kvalita dědictví veřejných i soukromých budov, služby obyvatelstvu. Půvabná městečka postupně objevují turisté a dostávají se na program stále více poznávacích zájezdů do Itálie.

zobrazit celý článek
Itálie - Sicílie - pro sicilskou kuchyni jsou typické i škeble

Z gastronomického hlediska je Sicílie gurmánským rájem. Sicílie nabízí přírodní, čerstvá venkovská jídla pikantně kořeněná s množstvím olivového oleje, citrusů a úžasné dezerty s mandlemi a pistáciemi. Sicílie produkuje jak plná červená vína, tak i svěží bílá hodící se k pokrmům z ryb a plodů moře, i krásná voňavá dezertní vína.

zobrazit celý článek
Itálie - Siena - Duomo, na průčelí použit bílý a růžový mramor, doplněný černým čedičem

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu