← Zpět

Syrakusy - sezóna 2024, 2025

Jedno z nejdůležitějších řeckých měst na Sicílii. Jeho rozkvět začal v 5. století př. n. l. Ve 3. století př. n.l. tu vládl tyran Dionýsios, spjatý s pověstí o Damoklově meči, a koncem téhož století, za vlády tyrana Hieróna, slavný fyzik a matematik Archimédes. Na počátku 4. století tu žila a zemřela svatá Lucie. Jádro města tvoří ostrov Ortýgia a pevninské čtvrti Achradina, Tyché a Neapolis. Město má převážně barokní ráz (jádro dómu tvoří řecká Athénin chrám), je tu také hrad Fridricha II. ze 13. století. Archeologický areál tvoří především římské divadlo, amfiteátr a kamenolom se známou chodbou zvanou Ucho Dionýsiovo, kterou prý nechal vyhloubit slavný vládce.

zobrazit seznam již odjetých termínů zájezdů 2024

Využijte slevy na zájezdy 2024.

Syrakusy - výpis zájezdů 2024:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Syrakusy - výpis zájezdů 2025:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Syrakusy - výpis odejetých termínů 2024:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu