letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole
Přidat k oblíbeným zájezdům
Jedinečný eurovíkend na trhu. Letecký a vlakový eurovíkend do Milána, metropole proslulé jako město módy i město Leonarda da Vinci, se spoustou památek, nádherným dómem, divadlem La Scala, muzei, slavnými obchodními pasážemi a slavnou freskou Poslední večeře páně (individuálně). Poznáte Turín, jako město památek, aut značky Fiat, jako výrobce kávy Lavazza a vermuthu Martini a Janov, středověké město Marca Pola s akváriem a možností vyjet do pověstných vesniček Cinque Terre (UNESCO).
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha - Milano - Praha v ekonomické třídě vč. letištních tax, zpáteční vlak Milano-Turín v základní vozové třídě, 4x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu (cca 8 €), jízdenku do Cinque Terre, veškeré vstupné (60 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.200 Kč za 1lůžkový pokoj
600 Kč za zálohu sdružené vstupné - dóm v Miláně, jeho muzeum a výtah na střechu
600 Kč za zálohu na Leonardovu freskau (nutno hlásit miín 2. měsíce dopředu)
400 Kč za zálohu na vstupné do muzeum automobilů v Turíně
275 Kč za komplexní pojištění K5S
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
MILÁNO - gotický Dóm - Galerie Viktora Emanuela II. - Pinacoteca Brera s významnými uměleckými díly - individuálně Leonardova Poslední večeře - TURÍN - muzeum Fiat - JANOV - mořské akvárium - CINQUE TERRE, okouzlující vesnice v překrásné pobřežní krajině (UNESCO)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
031-077
4.10 - 8.10.2023
4
Praha - letiště V. Havla a další níže
19 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do Itálie do MILÁNA brzy odpoledne, transfer do hotelu, MILANO (UNESCO), centrum historie, uměni a módy, gotická katedrála Duomo di Milano, možnost vyhlídky ze střechy katedrály, obchodní pasáž Galerie Viktora Emanuela II., individuální volno

2. den: MILÁNO, Duomo di Milano (největší gotická stavba Itálie, fakult. možnost vyhlídky ze střechy katedrály), zámek Castello Sforzesco, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, vzniklý z původní pevnosti Viscontiů, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta, návštěva významné galerie Pinacoteca di Brera s proslulými díly umění (Mantegna, Rafael, Rembrandt, Bellini) a Museo d´Arte Antica, sbírka starožitností i dalších uměleckých děl (Tizian, Van Dyck, poslední Michelangelovo sousoší Pieta Rondanini, které bylo nalezeno nedokončené po jeho smrti), Basilika di Saint Ambrogio – nejstarší sakrální stavba města, individuální volno k procházkám a nákupům

3. den: výlet nejrychlejším vlakem Evropy Frecciarossa do velkoměsta TURÍN (TORINO), středisko kraje Piemont, město historie a návrhářství, s dějinami od dob Římanů (Porta Palatina), hrad, královský palác savojské dynastie a zahrady Venaria a řada paláců, dóm sv. Jana Křitele, Kaple sv. Roucha, světoznámá relikvie Turínské plátno s údajnou podobou Ježíše Krista, město je známé též výrobou aut značky Fiat i oblíbené kávy Lavazza a také vermuthu Martini, atmosféra ulic a náměstí nebo návštěva slavného Muzea automobilů, zpět regionálním vlakem

4. den: fakultativní výlet vlakem do JANOVA, přístavního velkoměsta, individuálně prohlídka historického centra, katedrála San Lorenzo, kostel El Gesú, palác San Giorgio, kde napsal ve vězení Marco Polo svůj Milión, rodný Kolumbův dům, Palazzi dei Rolli (UNESCO), přístav a veliké mořské akvárium, zpět do MILÁNA, anebo variantně další cesta vlakem s průvodcem na pobřeží Ligurské riviéry do oblasti Cinque Terre (UNESCO), romantické přímořské vesničky nejlépe dostupné lodí nebo vlakem, turistika podél pobřeží nebo střídání cesty pěšky, vlakem a lodí, turistika a koupání, návrat vlakem do MILÁNA. Variantně celodenní pobyt v MILÁNĚ s možností individuální prohlídky muzeí, návštěvy hřbitova nebo ulic módy (Corso Buenos Aires, Via Torino, Corso Vittorio Emanuele.)

5. den: MILÁN, tvář moderního velkoměsta a světového centra módy: nákupní ráj "Zlatý čtyřúhelník" (Quadrilatero d´Oro) s obchody slavných módních návrhářů, nebo divadlo La Scala (exteriéry) a po individ. objednávce (na dopoledne) možnost vidět proslulou Leonardovu malbu Poslední večeře v areálu kostela Santa Maria delle Grazie, odpoledne transfer na letiště, předpokládaný návrat do Prahy po 21 h

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle aktuálního počasí a letového řádu. Pro zájemce o prohlídku fresky Leonarda da Vinciho „Poslední večeře páně“ v Chiesa di Santa Maria delle Grazie upozorńujeme, že je nutná velmi včasná rezervace min. 2 měsíce před odletem, bližší info v CK.

Doprava

letecky Praha - Milano - Praha, letištní taxy jsou v ceně. Do Turína je zajištěna doprava vlakem Frecciarossa, dále zažijete v případě zájmu vlakové spojení mezi jednotlivými vesnicemi Cinque Terre. V Miláně, Turíně a Janově se též využívá místní doprava (není zahrnuta v ceně)

Ubytování

4x hotel *** v Miláně (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím). Hotel je volen tak aby umožňoval pohodlnou dopravu po Miláně a na nádraží.
UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
Po legislativní změně platné k 1.1.2012, se v Itálii postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích zařízeních v Itálii .
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2 € os/noc v 3* hotelích, dle lokality. Při příjezdu proto budete s velkou pravděpodobností vyzváni k úhradě pobytové taxy na recepci ubytovacího zařízení.
Doporučujeme mít tedy připravený drobný obnos ve výši cca 8 € na úhradu.

Stravování

4x snídaně se podávají v hotelu většinou formou kontinentálního bufetu. Večeře a obědy se řeší v rámci programu nebo individuálně na radu průvodce.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

MILÁNO: Katedrála 3 € ; katedrála výtah na střechu 13 € ; katedrála pěšky 9 €
MILÁNO: Muzeum Teatro alla Scala 9 €; Obrazárna Pinacoteca di Brera 10 €-13€; Castello Sforzesco 5 €
JANOV:: Palazzo Reale (sály, sbírky umění a zahrada) 6 € (pouze zahrada 1 €), muzea umění - společná vstupenka do Palazzo Rosso, Palazzo Bianco a Palazzo Tursi 9 €, diecézní muzeum 6 €, akvárium 25 €, anebo společná vstupenka s muzeem moře Galata 38 €, výtah na Castelletto 1,50 €;
vstupné do vesnic Cinque Terre: vstupné + jízdné na vlak: do 16 €, lodě: denní 28 €, půldenní 20 €, lístek na plavbu z jedné vesnice do sousední 4 €, sprchy na pláži 1,50 €

Kapesné

doporučujeme min. celkové kapesné 100 €, z toho 60 € na vstupné a cca 40€ na další dopravu.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Pojedete jedním z nejrychlejších vlaků Evropy! Mezi Milanem a Turinem jezdí po vlastní VRT (vysokorychlostní trati) italské rychlovlaky s oficiálním označením Eurostar AV Italia. Tyto vlaky od r.2012 postupně nahrazuji soupravy s označením Frecciarossa. I když stále je vžitý původní název. V nedávné době přibylo ještě označení Frecciarossa 1000 pro zcela nejnovější a nejmodernější soupravy

Miláno - Turín - Janov - Cinque Terre

MILÁN (italsky Milano) je druhé největší italské město, hlavní město oblasti Lombardie a provincie Milano. Je slavné jako město obchodu, bank a módy, jako sídlo opery La Scala a fotbalových klubů AC a Inter Milán. Nachází se v něm velká gotická katedrála a řada dalších památek. Právem se mu na poznávacích zájezdech do severní Itálie věnuje pozornost, zaslouží si delší návštěvu, nejlépe eurovíkend.

zobrazit celý článek

Nejmenší italský národní park (necelých 39 km2) leží na pobřeží Ligurského moře východně od Janova. Jde o ojedinělé propojení lidského osídlení, nádherné přímořské krajiny a suchozemských i mořských ekosystémů. Je proto i součástí kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Strmé skalnaté srázy nad mořem a úzká pobřežní linie s malými zátokami, písčitými i štěrkovitými plážemi, skalami, mysy. A pět fascinujících městeček (proto název Cinque Terre). Není divu, že sem míří čím dál víc poznávacích zájezdů do Itálie.

zobrazit celý článek
Itálie - Siena - Duomo, na průčelí použit bílý a růžový mramor, doplněný černým čedičem

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Itálie - Florencie - slavnost Scoppio, v základu pohanská slavnost s prosbou o dobrou úrodu a zaháněním zla - foto J+J.Hlavskovi

V Itálii se tradice a původní svátky stále těší velké úctě a zájmu. Každoročně se koná široká škála festivalů, ať už na venkově či ve městech, od veletrhů vína a gastronomických přehlídek po uctívání památky takřka všech patronů. Mnohé můžete zažít na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek

MILÁN (italsky Milano) je druhé největší italské město, hlavní město oblasti Lombardie a provincie Milano. Je slavné jako město obchodu, bank a módy, jako sídlo opery La Scala a fotbalových klubů AC a Inter Milán. Nachází se v něm velká gotická katedrála a řada dalších památek. Právem se mu na poznávacích zájezdech do severní Itálie věnuje pozornost, zaslouží si delší návštěvu, nejlépe eurovíkend.

zobrazit celý článek
Švýcarsko - Rhétská železnice, cesta vlakem je tu vždycky zážitek

Nabídka zájezdů vlakem či zájezdů obohacených o zajímavé jízdy po horských železnicích, úzkokolejkách či vyhlídkových tratích pro všechny fanoušky železnice.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu