Milán, město italského Severu

Milán (Milano) je druhé zvětší město Itálie a je rovněž jakýmsi neoficiálním hlavním městem italského bohatého severu. Nachází se v kraji Lombardie, v úrodné nížině, na řekách Lambro, Olona a Seveso a má 1,3 miliónu obyvatel, spolu s aglomeracemi však až 4 milióny.
Milánem prochází významné železnice a dálnice a jsou tu hned dvě mezinárodní letiště. Sídlí zde řada významných firem a bank, konají se tu veletrhy Fiera Milano. V současnosti se tu nachází 12 vysokých škol. Město je považováno za středisko elegance, luxusu, módy a díky věhlasné operní scéně La Scala také kultury.
Milán představoval už odedávna významné středisko obchodu. Už v pátém století zde sídlily keltské kmeny Předalpské Galie. Od nich zřejmě také pochází latinské jméno města Mediolanum, což prý znamená přibližně město uprostřed roviny. Poté tu vzniklo římské město a od časů císaře Diokleciána tu sídlilo několik vládců římské říše (v letech 293-402). V roce 313 tu byl vydán slavný Edikt milánský císaře Konstatnina, který povoloval v římské říši křesťanství, a žil zde charismatický biskup Ambrož, později svatořečený. Po pádu Říma bylo město několikrát vypleněno a stalo se součástí nejprve říše Ostrogótů a poté Langobardů, kteří však dávali přednost nedaleké Monze a také Pavii. Od nich pochází název Lombardie. Poté se stal Milán součástí říše franckých Karlovců a jejich následovníků.
Ve 12. století se Milán stal mocnou městskou komunitou, která se postavila do čela severoitalských měst, bojujících proti cisařům Svaté říše římské. U nás je známé především vítězné obléhání Milána císařem Fridrichem Barbarossou, při němž se vyznamenaly české oddíly Vladislava II. Jen několik let po tomto vítězství se však kolem Milána sešikovala Lombardská liga, která v následujícím desetiletí císaře drtivě porazila v bitvě u Legnana. Brzy nato se ve městě zmocnil na tři století vlády rod Viscontiů a město se stalo hlavním městem vévodství. Po Viscontiech nastoupili Sforzové. Dvůr Lodovika Sforzy patřil k významným centrům italské renesance, dlouho zde pobýval Leonardo da Vinci, který mimo jiné portrétoval vévodkyni Beatrici d´Este, vytvořil zde slavný obraz Dáma s hranostajem, navrhl pomník vévody Lodovica a pro klášter Santa Maria delle Grazie vytvořil slavnou fresku Poslední večeře.
V 16. století se Milánska nejdřív načas zmocnili Francouzi a poté přešel pod nadvládu Habsburků, nejprve španělských, později rakouských. Jim zůstala Lombardie (s výjimkou napoleonského intermezza) až do roku 1859. V 18. století zde několikrát vystupoval W.A.Mozart a vytvořil pro zdejší divadlo tři opery. V 19. století je zase město spojeno s tvorbou Giuseppe Verdiho, který se narodil a žil v blízkém okolí Milána. Po bitvě u Solferina se Milán začlenil do italského království. V roce 1919 tu Mussolini založil fašistickou stranu a odtud také v roce 1922 vedl pochod na Řím. Shodou okolností byl v okolí Milána také zajat a popraven. V poválečné době počet obyvatel výrazně stoupl díky přistěhovalectvím z menších obcí. Současný Milán patří k nejbohatším a nejrozvinutějším italským městům a má nejdelší podzemní dráhu.
A co je k Miláně k vidění? Především nádherný, mohutný dóm ze 12. století, významná galerie Pinacoteca di Brera s obrazy od renesančních a barokních až po moderní (Piero della Francesca, Mantegna, Raffael, Tintoretto, Veronese, Caravaggio, Modigliani) a původně středověký hrad Castello Sforzesco s rozsáhlými sbírkami umění, archeologických nálezů, mincí, užitného umění a starožitností. Nelze vynechat nákupní pasáž Galleria Vittorio Emanuele s prosklenou střechou, kde sídlí nejen početné obchody, ale také různé kavárničky. Dále je v Miláně elegantní románská bazilika sv. Ambrože a kostel San Lorenzo Maggiore, vystavený nad římským amfiteátrem, několik dalších obrazáren a muzeí (Museo Poldi-Pezzoli, moderní Civico Museo dell´Arte Contemporanea a Pinacoteca Ambrosiana). Davy turistů se objednávají předem na prohlídku Leonardovy Poslední večeře v klášteře Santa Maria delle Grazie a na operní představení v proslulém Teatro alla Scala.

Související zájezdy

Související destinace

Lombardie

Lombardie

Bohatý italský sever, to je Lombardie. Hlavní město Milán, bývalé sídlo římského císaře, poté středisko moci a bohatství a nyní lidnaté průmyslové velkoměsto se spoustou památek, mezi nimiž vyniká skvělý dóm (UNESCO) a klášter s Leonardovou Poslední večeří,, milánská muzea obsahují významné sbírky umění. Dále jsou tu langobardská města Pavia a Brescia (UNESCO), starobylé Bergamo, Mantova, Cremona. k Lombardii patří také Alpy a nacházejí se tu velká jezera Garda, Como a Lago Maggiore, která jsou turistickým rájem.

Milán

Milán

Milán, velkoměsto bohatého italského severu.Město svatého Ambrože, Viscontiů a Sforzů, místo, kde působil Leonardo da Vinci i slavní italští módní návrháři. Návštěvníky přitahuje jak velkolepý Dóm a další chrámy, tak oblíbená nákupní pasáž Galleria Vittorio Emanuele. obrazárna Brera i hrad Sforzů uchovávají velmi cenné sbírky umění , divadlo la Scala je nejslavnější operní scénou na světě a v kostele Santa Maria delle Grazie lze spatřit proslulou Leonradovu Poslední večeři.. V centru města se nachází řada luxusních módních obchodů.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu