autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole
Přidat k oblíbeným zájezdům Zajímavý poznávací zájezd povede přes proslulý průsmyk S. Bernard do údolí Vall d´Aosta, obklopeného horami a věčně zasněženými vrcholy. Navštívíme Aostu a pokračujeme k prohlídce tří měst Turín, Janov, Milano, která symbolizují nejen finance Itálie. Čekají nás tedy majestátní štíty, ale i římské památky Aosty, Milano s největší gotickou stavbou Itálie, Turín se slavnou minulostí, barokními stavbami a Janov středověké město Marca Pola. V samém závěru navštívíme ostrov Isola Bella s překrásnými Boromejskými zahradami. Zájezd provází PhDr. Tomaš Jeřábek. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem, 3x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 3x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, veškeré vstupné (80 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
210 Kč za komplexní pojištění K5
180 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
MILÁNO - gotický Dóm - Galerie Viktora Emanuela II. - Pinacoteca Brera s významnými uměleckými díly - individuálně Leonardova Poslední večeře - TURÍN - muzeum Fiat - JANOV - mořské akvárium
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-776
11.7 - 16.7.2023
5
Praha a další níže
8 890,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, dále Hradec králové, Pardubice, Brno, noční přejezd do Itálie.

2. den: přejezd průsmykem S. Bernard do údolí Aosta k prohlídce stejnojmenného města AOSTA, obklopeného majestátními alpskými štíty s věčně zasněženými vrcholy a s celou řadou významných římských památek – římské fórum, Porta Pretoria, divadlo, katedrála, TURÍN, město historie a designu s dějinami od dob Římanů (Porta Palatina), Královský palác, zahrady, hrad Borgo Medievale, řada paláců, dominanta města Mole Antonelliana – možnost vyjet výtahem na vyhlídkovou plošinu, výhledy na Alpy a údolí řeky Pád, ubytování v Turíně

3. den: dokončení prohlídky TURÍNA, dóm sv. Jana Křitele, Kaple sv. roucha, posvátná relikvie Turínské plátno,  odjezd do hrdého města JANOV s jedinečnou polohu u moře a zároveň na příkře se svažujících svazích Ligurských Apenin, bývalé centrum samostatné námořní republiky, světoznámé akvárium, kouzlo přístavu Porto di Genova, ubytování v Janově

4. den: dokončení prohlídky města JANOV - katedrála San Lorenzo, kostel El Gesú, palác San Giorgio, kde napsal ve vězení Marco Polo svůj Milión, rodný Kolumbův dům, Palazzi dei Rolli (UNESCO). V odpoledních hodinách odjezd k prohlídce nejkrásnějšího italského kláštera Certosa di Pavia – skvost renesanční architektury, ubytování

5. den: MILANO, metropole proslulá jako město módy, město Leonarda da Vinci, prohlídka centrálního náměstí Piazza Duomo, katedrála Duomo, zámek Castello Sforzesco, původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, budova opery La Scala aj., po prohlídce odjezd do Stresy k jezeru Laggo Maggiore, pro zájemce fakult. lodí výlet na ostrov Isola Bella se známým zámkem a překrásnými Boromejskými zahradami,. večer odjezd do ČR

6. den: předpokládaný návrat v ranních hodinách do ČR


CK si vyhrazuje právo úpravy programu

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování

3x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
Po legislativní změně platné k 1.1.2012, se v Itálii postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích zařízeních v Itálii .
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2 € os/noc v 3* hotelích, dle lokality. Při příjezdu proto budete s velkou pravděpodobností vyzváni k úhradě pobytové taxy na recepci ubytovacího zařízení.

Stravování

3x snídaně se podávají v hotelu většinou formou kontinentálního bufetu. Večeře a obědy se řeší v rámci programu nebo individuálně na radu průvodce.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021) – ceny v EUR (€)
Miláno – Duomo di Milano - katedrála 5 €, výtah na střechu 20 €, střecha po schodech 15 €, muzeum 5 €; nebo sdružená vstupenka "Duomo Pass Lift" (katedrála, baptisterium, Duomo muzeum, kostel San Gottardo, střecha výtahem, výstavy) 20 €
Miláno – Castello Sforzesco 7 €
Miláno – MHD - 1 jízda na 90 min. 2 €, 3denní 12 €, 10 jízd 18 €
Miláno – turistická karta MilanoCard na 1 den 11 €, 2 dny 17 €, 3 dny 20 € (neomezená jízda MHD + různé slevy na atrakce, do muzeí, na jízdu vyhlídkovým autobusem atd)

Kapesné

doporučujeme min. celkové kapesné 120 €, z toho 80 € na vstupné

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Miláno - Turín - Janov

MILÁN (italsky Milano) je druhé největší italské město, hlavní město oblasti Lombardie a provincie Milano. Je slavné jako město obchodu, bank a módy, jako sídlo opery La Scala a fotbalových klubů AC a Inter Milán. Nachází se v něm velká gotická katedrála a řada dalších památek. Právem se mu na poznávacích zájezdech do severní Itálie věnuje pozornost, zaslouží si delší návštěvu, nejlépe eurovíkend.

zobrazit celý článek

Nejmenší italský národní park (necelých 39 km2) leží na pobřeží Ligurského moře východně od Janova. Jde o ojedinělé propojení lidského osídlení, nádherné přímořské krajiny a suchozemských i mořských ekosystémů. Je proto i součástí kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Strmé skalnaté srázy nad mořem a úzká pobřežní linie s malými zátokami, písčitými i štěrkovitými plážemi, skalami, mysy. A pět fascinujících městeček (proto název Cinque Terre). Není divu, že sem míří čím dál víc poznávacích zájezdů do Itálie.

zobrazit celý článek
Itálie - Siena - Duomo, na průčelí použit bílý a růžový mramor, doplněný černým čedičem

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Itálie - Florencie - slavnost Scoppio, v základu pohanská slavnost s prosbou o dobrou úrodu a zaháněním zla - foto J+J.Hlavskovi

V Itálii se tradice a původní svátky stále těší velké úctě a zájmu. Každoročně se koná široká škála festivalů, ať už na venkově či ve městech, od veletrhů vína a gastronomických přehlídek po uctívání památky takřka všech patronů. Mnohé můžete zažít na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek

MILÁN (italsky Milano) je druhé největší italské město, hlavní město oblasti Lombardie a provincie Milano. Je slavné jako město obchodu, bank a módy, jako sídlo opery La Scala a fotbalových klubů AC a Inter Milán. Nachází se v něm velká gotická katedrála a řada dalších památek. Právem se mu na poznávacích zájezdech do severní Itálie věnuje pozornost, zaslouží si delší návštěvu, nejlépe eurovíkend.

zobrazit celý článek
Švýcarsko - Rhétská železnice, cesta vlakem je tu vždycky zážitek

Nabídka zájezdů vlakem či zájezdů obohacených o zajímavé jízdy po horských železnicích, úzkokolejkách či vyhlídkových tratích pro všechny fanoušky železnice.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu