autokarem hotel Polopenze Pohodové týdny v horách s turistikou Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady
Přidat k oblíbeným zájezdům Jedno z nejmalebnějších a nejznámějších pohoří Černé Hory. Vydejte se s námi do malebné horské krajiny za nenáročnou turistiku kolem jezer pod majestátnými vrcholy, do sedel a na náhorní louky s nádhernými výhledy. Vhodné i pro zdatnější turisty, pro které jsou připraveny hřebenové cesty a výstupy na místní velikány. Včetně nejdelší černohorské řeky Tary s největším evropským kaňonem hlubokým až 1300 m. Národní park Durmitor je společně se strží Tary zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem, 6x hotel, 7x snídani, 6x večeři, 1x ochutnávku černohorské rakije, vedoucího zájezdu
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné, lanovky a místní taxíky
Příplatky
3 300 CZK jednolůžkový pokoj
288 CZK komplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Černá Hora, národní park Durmitor: středisko Žabljak - lehká turistika k Crnemu jezeru a kolem mlýnů - výstup na nejvyšší horu Bobotov Kuk - lanovkou na Savin Kuk - ochtnávka sýrů a pálenky - ledové jeskyně - hluboké údolí Tara (UNESCO) -přejezd k moři, Herceg Novi, koupání
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
092-438
8.7 - 16.7.2019
8
Praha a další níže
12 790,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy, další nástupní místa : Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Jihlava, Brno, Bratislava, přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Černé Hory

2. den: NP Durmitor, ŽABLJAK, horské středisko, seznámení s okolím: lehká turistika k ledovcovému Crno Jezeru, kolem Malého a Velkého jezera, Titovy jeskyně, pod hřebenem Meded (náročnost 1 z 5, 3 hod.,↑100 m, ↓100 m), příp. podél potoka se starými mlýny k jezeru Zminje

3. den: do Sedla v oblasti „durmitorského Matterhornu, okružní trasa (náročnost 2 z 5, 5 hod.,↑300 m,↓500 m): horské pleso Zelen Viri, geologické útvary Šereni Pasovi a k autobusu, variantně osamělý vrchol Sedlena Greda (↑350 m), pro zdatné (náročnost 3 z 5, 6 hod.,↑600 m,↓750 m) nejvyšší vrchol pohoří Bobotov Kuk (2523 m n. m.), výhledy na celý Durmitor

4. den: lehčí varianta (náročnost 2 z 5, 5 hod.,↑100 m,↓850 m): lanovkou na Savin Kuk (2313 m), zpět příjemnou cestou přes obec RAZVRŠJE, ochutnávka pálenky, pro zdatné turisty (dohr. 7 hod.,↑250 m,↓1000 m): ještě výstup ze Savin Kuku přes jištěnou „tatranskou“ cestu na vyhlídku Istočny Vrh (2445 m ), sestup po značené cestě ke stanici lanovky a návrat; v případě, že by nejela lanovka, pohodová túra na Skrčko jezero

5. den: odpočinkový den, nenáročný výstup na vyhlídku Čurovac (náročnost 2,5 z 5, 7 hod.,↑650 m,↓650 m), výhled do strže řeky Tara, která je nejhlubším říčním údolím Evropy, krajina je spolu s Durmitorem zapsaná na seznamu UNESCO, fantastické scenérie, zpět do ŽABLJAKU, odpočinek, večeře

6. den: pohodlnou cestou do horského údolí Lokvice se salaší, možnost koupě ovčích sýrů, jedinečná Ledová jeskyně s krápníky a ledovými stalagmity (náročnost 2,5 z 5, 7 hod.,↑650 m,↓650 m) nebo variantně náročnější túra (náročnost 3 z 5, 8 hod.,↑900 m,↓900 m) na skalnatou hradbu Meded s vyhlídkami

7. den: okolo jezer Barna a Jablaničko, dále severní náhorní plošina Durmitoru, Crvena Greda s výhledy (náročnost 2 z 5, 5 hod., ↑750 m, ↓750 m), zpět možnost zkrácení trasy taxíky, příp. přes místní lyžařské středisko, možnost ochutnat místní pálenku a čerstvé sýry na salaši

8. den: přejezd nově postavenou zkratkou (2 h) k moři do historického města HERCEG NOVI, koupání, prohlídka města, večer odjezd z Černé Hory

9. den: příjezd do ČR odpoledne

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu v případě nepříznivého počasí.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD.

Ubytování

6x horský hotel (2lůžkové pokoje)

Stravování

polopenze - 7x snídaně, 6x večeře, v ceně je 1x ochutnávka černohorské pálenky rakije

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč
Upozornění: Toto pojištění platí pouze pro aktivity provozované do výšky 3 000 m, pro turistiku ve vyšších polohách je nutné uzavřít ještě speciální pojistku

Pořadatel: POZNÁNÍ CK - Jiří Erben, IČO: 48163210

Poznámky

Vybavení: pohodlné oblečení do autobusu a příruční hygienickou tašku. Je potřeba pohodlná pevná obuv pro horskou turistiku (pohorky), můžete přibalit teleskopické hůlky.

národní park Durmitor: Žabljak - Crno jezero - Bobotov Kuk - Savin Kuk - Čurovac - údolí Tara - Crvena Greda - Herceg Novi

Černá Hora - pohoří Durmitor - Bobotuv Kuk, 4. nejvyšší hora země, 2523 m

Leží na severu až severozápadě Černé Hory (390 km2) v centrální části pohoří stejného jména. Je tvořen druhohorními vápence zformovanými provrásněním, ledovcem a erozí. Výsledkem je členitý reliéf s 50 vrcholy přes 2.000 metrů (nejvyšší vrchol Bobotov Kuk 2.525 m), hluboké doliny, kaňony, říční soutěsky, hojná ledovcová jezera. A k tomu pochopitelně nejrůznější krasové jevy – od jeskyní přes závrty a propasti až po škrapová pole, propadání vodních toků i krasové vyvěračky. Místní zvláštností jsou tzv. lokve (louže), mělké zatopené terénní prolákliny, zatopené vodou z tajícího sněhu.

zobrazit celý článek
Černá hora - Boka Kotorská má charakter severského fjordu

 Leží v těsné blízkosti Kotoru, severně od něj. Nad Bokou Kotorskou se strmě zvedá vápencový masiv Lovčen (62 km2) s nejvyšší horou Štirovnikem (1.749 m). Jde o typické krasové pohoří se všemi krasovými jevy – závrty, polje, jeskyně, škrapová pole, propasti. Na vodu je extrémně chudý, trvalý zdroj vody je pouze na 2 místech – pramen na planině Ivanova korita a jezírko pod Jezerským vrchem. A to prosím na západních svazích Lovčenu spadne ročně až 4.200 mm srážek. Ale v rozpukaném krasu bleskově vsákne a zmizí v podzemních tocích.

zobrazit celý článek
Černá Hora, NP Biogradská gora, ledovcové jezero

 Nejmenší černohorský národní park (56 km2) leží na severovýchodě země a zahrnuje střední část pohoří Bjelasica ohraničenou řekami Tara a Lim. Chráněn je už od roku 1878. Podloží je tvořeno vápenci, ale také břidlicemi, jílovci a pískovci. Nejvyšší vrcholy dosahují výšky přes 2.000 metrů (nejvyšší vrchol Crna glava 2.139 m). Je to typicky horská krajina se strmými stěnami, ledovcovými jezery, lesy a subalpinskými loukami. Na rozdíl od ostatních národních parků Černé hory je zdejší území bohaté na vodní zdroje.

zobrazit celý článek

Leží na hranicích s Albánií, východně od Budvy a navazuje na stejnojmenný albánský národní park. Dvě třetiny jezera leží v Černé hoře. Celková rozloha parku je 400 km2. Plocha jezera dost výrazně kolísá podle množství vody, které přinášejí řeky. Vlastní jezero vzniklo ve velké krasové depresi, tektonicky založené, když odtok zahradily nánosy řeky Kiri. Leží v něm asi 50 ostrovů, na délku má 43 km, na šířku maximálně 6 km. Jeho voda je křišťálově čistá a vedle řek jí doplňuje i na 30 pramenů na dně jezera. Celá kubatura vody se tak vymění zhruba za čtvrt roku. Z jezera vytéká jediná řeka – Bojana.

zobrazit celý článek
Černá Hora - pohoří Durmitor - Bobotuv Kuk, 4. nejvyšší hora země, 2523 m

Přehled památek na seznamu světového dědictví v zemích na Balkánském poloostrově.

zobrazit celý článek

Pršut (také prošuto nebo prosciutto) je druh sušené vepřové šunky. Tradice pochází z Itálie, ale šunka je v různých obměnách vyráběna i v dalších přímořských státech. Samotné italské slovo prosciutto pochází z latinského perexsuctum=důkladně vysušený.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Černá Hora (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu