Národní park Skadarské jezero

 Leží na hranicích s Albánií, východně od Budvy a navazuje na stejnojmenný albánský národní park. Dvě třetiny jezera leží v Černé hoře. Celková rozloha parku je 400 km2. Plocha jezera dost výrazně kolísá podle množství vody, které přinášejí řeky. Vlastní jezero vzniklo ve velké krasové depresi, tektonicky založené, když odtok zahradily nánosy řeky Kiri. Leží v něm asi 50 ostrovů, na délku má 43 km, na šířku maximálně 6 km. Jeho voda je křišťálově čistá a vedle řek jí doplňuje i na 30 pramenů na dně jezera. Celá kubatura vody se tak vymění zhruba za čtvrt roku. Z jezera vytéká jediná řeka – Bojana.

Hladina jezera je hojně zarostlá lekníny, stulíky, rdestem prorostlým, plavínem štítnatým a kotvicí plovoucí. Odborníci napočítali několik desítek druhů řas. Pobřežní porosty tvoří rákosiny, orobinec, zblochany, skřipiny a máta vodní. Pod hladinou se ve vodě vznášejí další rostliny – stolístky, řečanky či zákrutichy. Pravým rájem je jezero pro vodní ptáky a ornitology. Vyskytuje se zde například pelikán kadeřavý, kormoráni, volavky popelavé, 5 druhů orlů, z brodivých ptáků ibis hnědý, kolpíci, bukači, kvakoš noční a další. Vodní plocha je významnou zastávkou při jarních a podzimních ptačích tazích a pak se zde objevují i tisícová hejna. Z ryb je v jezeře nejhojnější kapr obecný a vedle něj dalších 50 druhů ryb. V okolí jsou hlavně středověké církevní památky – kostely a kláštery.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu