Národní park Durmitor

Zajímavé jsou i ledové jeskyně (např. pod vrcholem Obla glava). Ledovcových jezer je zde v horách mezi 1.000 až 2.000 metry několik desítek s rozlohou až přes 110 ha (Zminicko jezero). Jinak je ovšem kras na vodu chudý a povrchových toků zde není mnoho. Pohoří pokrývají z větší části lesy – dole listnaté, ve vyšších polohách horské smrčiny, pralesovité porosty borovice černé a bělokoré. Nad hranicí lesa pak roste kosodřevina a ještě výše horské květnaté louky, sutě a skály bez porostu. Najdeme zde množství endemických rostlin – lýkovec azalkový, koniklece, kosatec bosenský). Zvířena je zastoupena medvědem, vlkem, rysem, kamzíkem a dravými ptáky včetně orlů a supa bělohlavého. Zajímavý je výskyt podzemního hlodavce slepce malého, jehož přítomnost na loukách prozradí hromádky hlíny podobné větším krtinám. V roce 1978 byl národní park rozšířen o území kolem kaňonu řeky Tara. Jde o mimořádně hluboce zaříznutý říční kaňon, druhý nejhlubší na světě, jehož srázné stěny dosahují výšky až 1.300 metrů nad hladinu. Sít značených cest v parku je poměrně hustá (přes 200 tras). Z památek zmíníme třeba klášter sv.Archanděla v údolí řeky Tary. Od roku 1980 je národní park zapsán na seznamu památek UNESCO.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu