autokarem hotel Polopenze Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Pobytový zájezd s výlety, ubytování v kouzelné zátoce Boka Kotorská. Černá Hora nabízí návštěvníkům historická města, divokou přírodu ve vnitrozemí, nádherné pobřeží s vysokým pohořím, písečné i oblázkové pláže, průzračné moře a přátelské hostitele. Program rozšířen o nejzajímavšjší místa z Bosny a Hercegoviny: návštěvu Sarajeva, Mostaru, a o výlet do Albánie
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 9x ubytování (2x penzion, tranzitní ubytování, 7x aparthotel 3* na Budvanské riviéře) 2lůžkové pokoje, 9x polopenzi, pobytovou taxu, vedoucí zájezdu, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné, ochutnávky, rybí pikniky, fakultativní výlety a další služby (90 €) a vše co není uvedeno v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
7.500 Kč za 1lůžkový pokoj
605 Kč za komplexní pojištění K5S
330 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
bosenská města Sarajevo a Mostar - Budva a Budvanská riviéra, pobyt u moře - starobylé město Stari Bar - Skadarské jezero, plavba, koupání a rybí piknik - Boka Kotorská - nár. park Lovčen - výrobna sušené šunky prštutu - Cetinje - Kotor, Dubrovník, památky UNESCO - ostrov Gospa a mořská jeskyně, koupání, rybí piknik - Škodra v Albánii
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-551
18.7 - 28.7.2024
10
Praha a další níže
25 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd po půlnoci, další nástupní místa: Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava, transfer přes Slovensko a Maďarsko do Bosny a Hercegoviny

2. den: SARAJEVO, prohlídka města (turecká čtvrť Baščaršija, Gazi Husrev Begova mešita, Alej ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda), odpoledne překrásným kaňonem řeky Neretvy do města MOSTAR, starobylá bosenská perla, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami s jedinečnou atmosférou obchůdků, kavárniček a hospůdek, slavný starý most z r. 1566. Nocleh v hotelu.

3. den: přejezd do Černé Hory na ubytování, odpolední koupání

4. den: pobyt u průzračného Jadranského moře, pozdě odpoledne výlet do nedaleké BUDVY, prohlídka starého města - mohutné hradby, úzké ulice z bílých domů, románské kostely, pevnost

5. den: návštěva "města duchů" s přídechem Orientu - STARI BAR, kouzelné Skadarské jezero, národní park, sladkovodní i mořské ryby, ptačí rezervace, fakult. projížďka po jezeře a rybí piknik v originální rybí restauraci na skalách,

6. den: krátká foto zastávka u perly Jaderského moře, poloostrova SV. STEFAN, kotorskými serpentinami s množstvím panoramatických vyhlídek na celou Boku Kotorskou, do pohádkového horského údolí, horská vesnice NJEGUŠI, sušárna vyhlášeného njegušského pršutu (šunky), pro zájemce za příplatek ochutnávka vynikajícího pršutu a sýra, pohořím národního parku Lovčen na vrchol do mauzolea vladyky Njegoše s dalekými výhledy, proslulá CETINJE, po staletí hlavní město Černé Hory (Bogorodičin monastýr, Biliarda, zámek, muzeum)

7. den: celodenní výlet do orientálně laděného města ULCINJI, cestou zpět koupání na vyhlášené Veliké pláži

8. den: výlet do malebné Boky Kotorské, zastávka ve starobylém městě KOTOR (UNESCO), hradby, katedrála sv. Trifuna a početné kostely od románských až po baroko, bělostné paláce, odpoledne fakult. plavba lodí kolem romantického městečka PERAST a na ostrov Gospa od Škrpjela k poutnímu kostelu a muzeu, dále plavba kolem ostrůvku Mamula s unikátní mořskou pevností, návštěva mořské jeskyně Plava Špilja, koupání a pohoda na přírodní pláži Žanjice s rybím piknikem, večer návrat do hotelu.

9. den: pobyt u moře, fakultativně celodenní výlet do albánské ŠKODRY u Skadarského jezera, prastaré město s pevností Rozafat, mešitou Mehmeda Paši, tureckými lázněmi a katedrálou sv. Štěpána

10. den: trajektem přes Boku Kotorskou a autobusem do proslulého DUBROVNÍKU, prohlídka historického města v benátském stylu (UNESCO), fakultativně výlet lodí na ostrov Lokrum (slané jezero Mrtvé moře, botanická zahrada, možnost koupání), podvečerní posezení a rozloučení v romantických hospůdkách, noční přejezd přes Slovinsko a Rakousko.

11. den: návrat do ČR.


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí.

Doprava

autobusy s klimatizací, s DVD a barem. Studené i teplé nápoje za české koruny. Doporučujeme pohodlné oblečení do autobusu na noční přejezdy. Časy odjezdů a místa nástupu budou klientům sděleny v informacích, které obdrží před odjezdem

Ubytování

2x penzion v oblasti Mostaru, 7x aparthotel v blízkosti moře na pobřeží (u Budvanské riviéry) - 2 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím

Stravování

9x polopenze

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

vstup do NP Skadarské jezero - 4 €, výlet lodí po Skadarském jezeře s občerstvením na lodi - 16 €, Budva - pevnost - 2 €, Archeologické muzeum - 1,50 €, hradby - 1 €, NP Lovčen - 2 €, mauzoleum - 3 €, Cetinje - vstup do města – 0,50 €, klášter – 2,50 €, Biljarda - 3 €, obří plastický model Černé Hory – 1 €, 5 € za všechny vstupy do všech památek v Cetinje vč. kláštera

Kapesné

doporučujeme 90 € na vstupné

Pořadatel: CK Poznání s.r.o., IČO: 04382463

Sarajevo - Mostar - Budva - Stari Bar - Skadarské jezero - Boka Kotorská - Njeguši - Lovčen - Cetinje - Ulcinj - Kotor - Perast - Gospa - Škodra - Dubrovník

Černá Hora - pohoří Durmitor - Bobotuv Kuk, 4. nejvyšší hora země, 2523 m

Leží na severu až severozápadě Černé Hory (390 km2) v centrální části pohoří stejného jména. Je tvořen druhohorními vápence zformovanými provrásněním, ledovcem a erozí. Výsledkem je členitý reliéf s 50 vrcholy přes 2.000 metrů (nejvyšší vrchol Bobotov Kuk 2.525 m), hluboké doliny, kaňony, říční soutěsky, hojná ledovcová jezera. A k tomu pochopitelně nejrůznější krasové jevy – od jeskyní přes závrty a propasti až po škrapová pole, propadání vodních toků i krasové vyvěračky. Místní zvláštností jsou tzv. lokve (louže), mělké zatopené terénní prolákliny, zatopené vodou z tajícího sněhu.

zobrazit celý článek
Černá hora - Boka Kotorská má charakter severského fjordu

 Leží v těsné blízkosti Kotoru, severně od něj. Nad Bokou Kotorskou se strmě zvedá vápencový masiv Lovčen (62 km2) s nejvyšší horou Štirovnikem (1.749 m). Jde o typické krasové pohoří se všemi krasovými jevy – závrty, polje, jeskyně, škrapová pole, propasti. Na vodu je extrémně chudý, trvalý zdroj vody je pouze na 2 místech – pramen na planině Ivanova korita a jezírko pod Jezerským vrchem. A to prosím na západních svazích Lovčenu spadne ročně až 4.200 mm srážek. Ale v rozpukaném krasu bleskově vsákne a zmizí v podzemních tocích.

zobrazit celý článek
Černá Hora, NP Biogradská gora, ledovcové jezero

 Nejmenší černohorský národní park (56 km2) leží na severovýchodě země a zahrnuje střední část pohoří Bjelasica ohraničenou řekami Tara a Lim. Chráněn je už od roku 1878. Podloží je tvořeno vápenci, ale také břidlicemi, jílovci a pískovci. Nejvyšší vrcholy dosahují výšky přes 2.000 metrů (nejvyšší vrchol Crna glava 2.139 m). Je to typicky horská krajina se strmými stěnami, ledovcovými jezery, lesy a subalpinskými loukami. Na rozdíl od ostatních národních parků Černé hory je zdejší území bohaté na vodní zdroje.

zobrazit celý článek

Leží na hranicích s Albánií, východně od Budvy a navazuje na stejnojmenný albánský národní park. Dvě třetiny jezera leží v Černé hoře. Celková rozloha parku je 400 km2. Plocha jezera dost výrazně kolísá podle množství vody, které přinášejí řeky. Vlastní jezero vzniklo ve velké krasové depresi, tektonicky založené, když odtok zahradily nánosy řeky Kiri. Leží v něm asi 50 ostrovů, na délku má 43 km, na šířku maximálně 6 km. Jeho voda je křišťálově čistá a vedle řek jí doplňuje i na 30 pramenů na dně jezera. Celá kubatura vody se tak vymění zhruba za čtvrt roku. Z jezera vytéká jediná řeka – Bojana.

zobrazit celý článek
Černá Hora - pohoří Durmitor - Bobotuv Kuk, 4. nejvyšší hora země, 2523 m

Přehled památek na seznamu světového dědictví v zemích na Balkánském poloostrově.

zobrazit celý článek
Slovinsko - Kraski pršut, sušená šunka z oblasti Krasu

Pršut (také prošuto nebo prosciutto) je druh sušené vepřové šunky. Tradice pochází z Itálie, ale šunka je v různých obměnách vyráběna i v dalších přímořských státech. Samotné italské slovo prosciutto pochází z latinského perexsuctum=důkladně vysušený.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Černá Hora (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu