autokarem apart. 2+2 Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávací zájezd s pěší turistikou s několika variantami obtížnosti. Poznáte čtyři národní parky, historická města i zelené lesy, hluboké strže, jezera a nádherné pobřeží s vysoko vystupujícím pohořím, seznámíte se s balkánskou gastronomií. Budete mít dost času i na pobyt u moře a koupání.
Existuje i stanová varianta ve stejných termínech - na dotaz v CK.
Existuje také varianta tohoto zájezdu: A81a s ubytováním v hotelu viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 7x 2-4 lůžkové pokoje v privátní dům beze stravy, vedoucího zájezdu, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, stravování, fakult. akce, lodě a vstupné (70 €) a vše co není uvedeno v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.222 Kč/os za garanci 2 lůžkového pokoje v privátních domech
3.500 Kč za 7x polopenze
350 Kč za komplexní pojištění
300 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Slevy
ubytování v privátních domech a apartmánech beze stravy - dle termínu
turistika v pohoří Durmitor vč. nejvyššího vrcholu Bobotov Kuk - hluboké údolí Tara - lesnaté pohoří Biogradská gora - plavba po Skadarském jezeře, koupání a rybí piknik - krásy zátočin v Boce Kotorské - výlet do národního parku Lovčen (hory nad zátokou) - ochutnávka šunky pršutu - býv. hlavní město Cetinje - starobylý přístav Kotor - plavba po Boce a možnost rybího pikniku - přístav Herceg Novi
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-131
30.6 - 9.7.2023
9
Praha a další níže
14 490,-
Po termínu
032-132
4.8 - 13.8.2023
9
Praha a další níže
14 990,-
Po termínu
032-133
18.8 - 27.8.2023
9
Praha a další níže
14 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy dopoledne, další nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Jihlava, Brno, Bratislava, noční přejezd přes Srbsko

2. den: orient v černohorském městě PLEVLJA, Gazi Husein pašova mešita s nejvyšším minaretem bývalé Jugoslávie, procházka k unikátnímu pravoslavnému klášteru Svaté trojice z 12. století, most nad kaňonem řeky Tara do pohoří Durmitor, horské středisko ŽABLJAK

3. den: turistika v národním parku Durmitor (UNESCO), lehká túra k jezerům Crno, Zminje a Jablan a planina Crepuli Poljana, náročnější varianta - výstup na stolovou horu Crvena Greda (2 164 m)

4. den: lehčí túra: dopoledne skalní vyvýšenina Ćurovac s výhledem do strží řeky Tary, odpoledne lanovkou na Savin Kuk (2313 m), pro nejzdatnější výstup na nejvyšší horu Durmitoru, kamennou pyramidu Bobotov Kuk (2.523 m), fantastické výhledy, nebo alternativně možnost raftingu na řece Tara (45 €), v ceně i piknik,; 3. nebo 4. den večeře (přibl. 13 €) - jehně nebo pstruh, k tomu salát, víno a pálenka rakije

5. den: kaňon řeky Tara, nejdelší a nejhlubší říční údolí Evropy (až 1.300 metrů hloubky, UNESCO), národní park Biogradská Gora s nejkrásnějším ledovcovým jezerem na Balkáně, jeden ze tří největších pralesů Evropy, turistika u jezera - kolem vede naučná stezka po dřevěných chodníčcích, přejezd divokým kaňonem řeky Morača, ubytování u moře, 4 noci na jednom místě, večer prohlídka historického centra města BUDVY s hradbami z 15. století, noční život v Budvě, návrat pozdě večer

6. den: cesta s vyhlídkami na Boku Kotorskou - fjord Balkánu, NJEGUŠI, rodné město černohorských vladyků, sušárna pršutu (šunky), možnost ochutnávky vynikajícího njegušského pršutu a sýra (za příplatek), přes pohoří Lovčen (národní park) do CETINJE ukryté v horách, po staletí hlavní město Černé Hory, centrum náboženského života, možnost výjezdu pod Jezerský vrch s návštěvou mauzolea slavného černohorského vladyky Petra II. Petroviće Njegoše

7. den: výlet do kaňonu řeky Cijevny, procházka podél strže, koupání v řece, krátký přejezd, národní park Skadarské jezero na černohorsko-albánském pomezí, rozsáhlá vodní hladina a laguny s rákosím a lekníny (rezervace vodního ptactva (volavky, kormorán, pelikán, čajka aj.), fakult. projížďka po jezeře s koupáním, vynikající pečené ryby v originální rybářské restauraci na skalách nad jezerem

8. den: KOTOR (UNESCO), jedno z nejlépe zachovaných středověkých měst s dobovou středomořskou atmosférou, středověké, barokní i raně křesťanské kostely, architektura z bílého vápence, možnost výstupu po hradbách až k pevnosti sv. Ivana do výšky 260 m po 1426 starých schodech s úchvatnými výhledy, odpoledne koupání a relaxace u moře.

9. den: odjezd do přístavu TIVAT, koupání, nákupy nebo fakultativní lodní výlet po Boce Kotorské, výstup na ostrov Gospa od Škrpjela, starobylé městečko PRČANJ a možnost koupání, lodí do PERASTU, kdysi slavného města námořníků, plavba přes celou Boku Kotorskou do rybářského městečka ROSE, možnost koupání a rybího pikniku, dále plavba kolem nejzelenějšího města Jadranu HERCEG NOVI se středověkými pevnostmi, odjezd z Igala, noční přejezd

10. den: návrat do ČR v podvečer


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí. U okrajových termínů při nedostatečné naplněnosti bude mít zájezd společnou dopravu s cyklovariantou, která je koncipovaná tak, aby výrazně nenarušovala program

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD.

Ubytování

7x privátní domy s pokoji 2-4 lůžkovými (za příplatek zajištění 2lůžkového pokoje); ubytování na 2 místech: 3x v horách - Žabljak, 4x na pobřeží - Petrovac, 200 - 300 m od moře

Stravování

beze stravy,, možnost objednat za příplatek polopenzi - místní černohorská kuchyně, 1x možnost objednat typickou místní večeři- porce pečeného jehněčího nebo pstruh, salát, pálenka nebo rakije a víno, přibližná cena 13 EUR

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Bobotov Kuk – místní doprava - 5 Eur
Rafting Tara – 40-45 Eur
Savin Kuk – lanovka (zpáteční) - 7 Eur
Ćurevac - místní doprava - 10 Eur
Skadarské jezero – lodní výlet (cca 3 hod.) + oběd (skadarská ryba, salát, víno) – 14 Eur
Budva (citadela) – 3 Eura
Cetinje – vstup do města - 1 Eur
Cetinje – dvorac (zámek) – 5 Eur, studenti 2,5 Eur
Lovćen – Mauzoleum Njegoše – 3 Eur
Kotor – vstup do města – 1 Eur
Kotor – vstup na hradby – 3 Eur
Boka Kotorská – lodní výlet + fish piknik – 26 Eur
Boka - kostelík Gospa od Škrpjela – 1 Eur
Národní parky - vstup:
NP Lovćen 3 Eura
NP Durmitor 3 Eura na den
NP Biogradská Gora 3 Eura
NP Skadarsko jezero 4 Eura

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné 200 €, z toho 100 € na vstupné. Na vstupy je možné získat skupinovou slevu (obvykle od min. 20 osob). Slevu lze získat někdy také na legitimace ISIC, IYTC či ITIC a průkaz novináře.

Pořadatel: CK Poznání s.r.o., IČO: 04382463

Poznámky

Vybavení: pohodlné oblečení do autobusu a příruční hygienickou tašku. Turistika je středně náročná, několikahodinová, v některých případech jsou připraveny i méně obtížné varianty. Je potřeba pohodlná pevná obuv ( pohorky), můžete přibalit teleskopické hůlky.
Pro vstup do Černé Hory potřebujete pouze platný cestovní pas, vízum je vyžadováno pouze při dlouhodobějších pracovních cestách nebo při turistickém pobytu delším než 3 měsíce.
Přestože Ministerstvo zahraničních věcí uvádí, že do Srbska a Černé Hory lze vstoupit a pobývat s platným občanským průkazem, doporučujeme i tak cestovat s cestovním pasem. Cesta pouze s občanským průkazem je na vlastní riziko.

Pro případ ztráty dokladů doporučujeme všem účastníkům vzít s sebou 1 fotografii pasového formátu a kopii pasu, které si uložte na jiné místo, než budete mít ostatní doklady a finance. Předejte tak zbytečným komplikacím při vyřizování náhradních dokladů.

PODNEBÍ
Černá Hora má dvě podnebné oblasti – přímořská oblast: je středozemní podnebí s teplým, suchým létem a mírnou, ale deštivou zimou. Průměrné teploty vzduchu tu v lednu dosahují 8 °C, v červenci 27 °C. Podzim bývá příjemný a teplý, jaro přichází brzy.
Vnitrozemská oblast: podnebí je tu kontinentální s chladnou zimou a teplým létem. Průměrná teplota vzduchu je tu v lednu –3 °C, v červenci 18 °C.
Je tu vysoký počet slunečných dnů v roce.
Počasí je ovlivňováno častými větry:
Bóra – severovýchodní, v zimě zvedá vlny
Jugo – jihovýchodní – způsobuje vlnobití
Maestral – severozápadní, osvěžuje v teplých letních měsících
Nevera – západní vítr, který s sebou přináší bouřky, ochlazuje příjemně vzduch
Průměrné srážky činí 1400 mm ročně na pobřeží. Především je to však v zimních měsících.
Nejdeštivějším místem je, dokonce i v celé Evropě, místo pobřežních hor nad Kotorem.

Plevlja - národní park Durmitor - Žabljak - Crvena Greda - Bobotov Kuk - údolí řeky Tara - Biegradská Gora - Budva - národní park Sakdarské jezero - Boka Kotorská - Nejguši - nár. park Lovčen - Cetinje - Kotor - Tivat - Prčanj - Perast - Herceg Novi

Černá Hora - pohoří Durmitor - Bobotuv Kuk, 4. nejvyšší hora země, 2523 m

Leží na severu až severozápadě Černé Hory (390 km2) v centrální části pohoří stejného jména. Je tvořen druhohorními vápence zformovanými provrásněním, ledovcem a erozí. Výsledkem je členitý reliéf s 50 vrcholy přes 2.000 metrů (nejvyšší vrchol Bobotov Kuk 2.525 m), hluboké doliny, kaňony, říční soutěsky, hojná ledovcová jezera. A k tomu pochopitelně nejrůznější krasové jevy – od jeskyní přes závrty a propasti až po škrapová pole, propadání vodních toků i krasové vyvěračky. Místní zvláštností jsou tzv. lokve (louže), mělké zatopené terénní prolákliny, zatopené vodou z tajícího sněhu.

zobrazit celý článek
Černá hora - Boka Kotorská má charakter severského fjordu

 Leží v těsné blízkosti Kotoru, severně od něj. Nad Bokou Kotorskou se strmě zvedá vápencový masiv Lovčen (62 km2) s nejvyšší horou Štirovnikem (1.749 m). Jde o typické krasové pohoří se všemi krasovými jevy – závrty, polje, jeskyně, škrapová pole, propasti. Na vodu je extrémně chudý, trvalý zdroj vody je pouze na 2 místech – pramen na planině Ivanova korita a jezírko pod Jezerským vrchem. A to prosím na západních svazích Lovčenu spadne ročně až 4.200 mm srážek. Ale v rozpukaném krasu bleskově vsákne a zmizí v podzemních tocích.

zobrazit celý článek
Černá Hora, NP Biogradská gora, ledovcové jezero

 Nejmenší černohorský národní park (56 km2) leží na severovýchodě země a zahrnuje střední část pohoří Bjelasica ohraničenou řekami Tara a Lim. Chráněn je už od roku 1878. Podloží je tvořeno vápenci, ale také břidlicemi, jílovci a pískovci. Nejvyšší vrcholy dosahují výšky přes 2.000 metrů (nejvyšší vrchol Crna glava 2.139 m). Je to typicky horská krajina se strmými stěnami, ledovcovými jezery, lesy a subalpinskými loukami. Na rozdíl od ostatních národních parků Černé hory je zdejší území bohaté na vodní zdroje.

zobrazit celý článek

Leží na hranicích s Albánií, východně od Budvy a navazuje na stejnojmenný albánský národní park. Dvě třetiny jezera leží v Černé hoře. Celková rozloha parku je 400 km2. Plocha jezera dost výrazně kolísá podle množství vody, které přinášejí řeky. Vlastní jezero vzniklo ve velké krasové depresi, tektonicky založené, když odtok zahradily nánosy řeky Kiri. Leží v něm asi 50 ostrovů, na délku má 43 km, na šířku maximálně 6 km. Jeho voda je křišťálově čistá a vedle řek jí doplňuje i na 30 pramenů na dně jezera. Celá kubatura vody se tak vymění zhruba za čtvrt roku. Z jezera vytéká jediná řeka – Bojana.

zobrazit celý článek
Černá Hora - pohoří Durmitor - Bobotuv Kuk, 4. nejvyšší hora země, 2523 m

Přehled památek na seznamu světového dědictví v zemích na Balkánském poloostrově.

zobrazit celý článek
Slovinsko - Kraski pršut, sušená šunka z oblasti Krasu

Pršut (také prošuto nebo prosciutto) je druh sušené vepřové šunky. Tradice pochází z Itálie, ale šunka je v různých obměnách vyráběna i v dalších přímořských státech. Samotné italské slovo prosciutto pochází z latinského perexsuctum=důkladně vysušený.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Černá Hora (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu