autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Evropské slavnosti Relaxační víkendy Květinové slavnosti Národní parky a zahrady
Přidat k oblíbeným zájezdům
Největší rakouská květinová přehlídka a mezinárodní veletrh v historickém městečku TULLN hned vedle rozsáhlého areálu Tullnských zahrad "na dotek a k napodobení", starobylá Kremže a pozoruhodné Kittenberské zahrady, zámek s turnajovým dvorcem a sokolníci. Výtvory z květin, překrásné dekorace, exotické květiny, sukulenty, a také různé tematické zahrádky - potěšení a nevšední estetické zážitky, spousta inspirací pro všechny zahrádkáře.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 1x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 1x snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstup na veletrh a veškeré vstupné (50 €) a vše, co není obsaženo v odstavci Základní cena Zahrnuje
Příplatky
800 Kč za 1lůžkový pokoj
90 Kč za komplexní pojištění
60 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zámek Rosenburg, zahrady a přehlídka sokolníků - Kittenberské zahrady, spousta tematických zahradních celků - Kremže - Tulln, mezinárodní zahradnický veletrh - Tullnské zahrady, na 60 tematických zahrad pro inspiraci všem zahrádkářům
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-293
31.8 - 1.9.2024
1
Praha a další níže
4 690,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6:30 h, cesta přes Benešov, Tábor, České Budějovice do Rakouskarenesanční hrad - zámek Rosenburg, největší rytířský turnajový dvorec světa, růžová zahrada ještě v květu, letecká show sokolníků, zařízené interiéry, dále Kittenberské zahrady: první rakouské zahrady vybudované na principu "Příroda v zahradě" (22 tisíc m²), různé nápadité tematické zahradní celky - např. Růžová zahrada, toskánská zahrada, alpská zahrada s horskou chatou, zahrada leknínů, venkovská selská zahrada, japonská zahrada, zahrada Feng Šuej, zahrada smyslů, zahrada popínavých plamínků, biotop - samočistící rybník, palmový dům, zahrada umělců, zahrada omylů, stepní zahrada, zahrada ohně, portugalská zahrada, zahrada duhy, vodní zahrada zdraví s možností projít se potokem (Kneippova lázeň), veliká bylinková spirála atd, KREMS (Kremže), malebné městečko na Dunaji se středověkým jádrem, prohlídka,

2. den: TULLN, veliký mezinárodní zahradnický veletrh, který každoročně přitáhne na 100 000 návštěvníků, a také nejnavštěvovanější zahrady Rakouska - Tullnské zahrady; veletrh představuje zahradnický ráj na ploše 80 000 m², překrásně naaranžované květinové dekorace, sochy z květin, množství nejrůznějších druhů okrasných rostlin vč. tropických sukulentů, v ceně vstupenky jsou i zdejší tematicky laděné Tullnské zahrady, které mají poskytovat osvětu a inspirace zahrádkářům - více než 50 vzorových zahrad na 50 ha, cesta do korun stromů 30 m nad zemí, lesopark u Dunaje s upravenými říčními rameny, možnost posezení v zahradě s vinným šenkem, prohlídka historického města TULLN na Dunaji, chrám s románskou kaplí, památník Nibelungů u Dunaje - na legendárním místě, kde se potkala královna Kriemhilda (Gudrun) se svým ženichem Attilou, muzeum místního rodáka - malíře Egona Schieleho, návrat do půlnoci 


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám během veletrhu.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, vybavené WC, DVD.

Ubytování

1x hotel 3*, 2 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím

Stravování

1x snídaně formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

zámek Rosenburg (zahrady a sokolníci) - 18 € , Kittenberské zahrady - 13 €, zahrady Tulln a veletrh 13 €, muzea se pohybují kolem 6-8 € (lze získat skupinovou slevu pro skupinu od 20 osob).

Kapesné

Doporučujeme 70€ na kapesné, na vstupné min. 40-50€.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Kittenberské zahrady
Spolková země Dolní Rakousko vykročila do 21. století coby kraj zahrad. V rámci tohoto regionálního projektu se zde věnuje velká pozornost zahradám již existujícím a zakládají se nové, v nichž se místní tradice mísí s moderním pojetím a originalitou. Vznikají různé ukázkové a tematické zahrady, které nabízejí návštěvníkům nejen odpočinek a estetické prožitky, ale také různé informace, podněty k zamyšlení a inspirace. K prvním a zároveň nejvýznamnějším náleží Kittenberské zahrady v blízkosti Kremže..
Kittenberské zahrady - jedny z nejkrásnějších rakouských ukázkových zahrad - 25 let práce, 22 tisíc m2, 70 tisíc hostů za rok. Najdete zde spoustu tematických zahrad a zahrádek - např. Růžová zahrada, alpská zahrada (napodobenina zahrádky u horské chaty ve výšce 1 600 m), zahrada leknínů, venkovská selská zahrada s možností ochutnávky vína, japonská zahrada, zahrada podle principů Feng Šuej, zahrada smyslů, toskánská zahrada, zahrada popínavých plamínků, biotop - samočistící rybník, palmový dům, zahrada umělců, zahrada pokušení, stepní zahrada, zahrada ohně, portugalská zahrada, zahrada duhy, vodní zahrada zdraví s možností "knajpovat" bosou nohou potokem, moderní wellness zahrada, bludiště - zahrada omylů, v níž se vyvracejí falešné představy o zahradničení a rostlinách atd. - jedna velká inspirace pro vaši vlastní zahrádku… Celkem přes 40 zastavení.
Za návštěvu stojí rovněž zahrada "Archa Noemova" v sousedství, specializovaná na pěstování starobylých odrůd zahradních rostlin - ovoce, zeleniny i květin. Seznamte se s hospodařením našich prababiček....

Věděli jste, že...? Památník Nibelungů v Tullnu
Podle raně středověkého německého eposu - Písně o Nibelunzích - se vdova po bájném hrdinovi a králi Siegfriedovi ze Xanten, Kriemhilda, vdala podruhé za obávaného krále Hunů Attilu (v písni je nazýván Etzel). Později pak k sobě pozvala své bratry a jejich rytíře, během hostiny je však nechala všechny pobít, aby se tak pomstila za úkladnou vraždu svého prvního muže. Attila se se svou nevěstou poprvé potkal na březích Dunaje, údajně právě na místě dnešního Tullnu. Proto se celá oblast v okolí nazývá Nibelungau (Nibelunská župa) a v Tullnu vznikl u Dunaje mohutný bronzový památník, zpodobňující Kriemhildu s dlouhou vlečkou, Attilu i doprovod obou vznešených novomanželů.


Ukázkové Tullnské zahrady
Zahrady v Tullnu na Dunaji vznikly jako projekt v rámci šíření myšlenky "příroda v zahradě", kterou od roku 2000 rozvíjí spolková země Dolní Rakousko pod vedením hejtmana Wolfganga Sobotky. Vznikl tu naprosto jedinečný systém ukázkových tematických zahrad, které mají nejen potěšit a okouzlit, ale také seznamovat návštěvníky s ekologickým zahradničením a poskytovat jim inspirace.
V současnosti už tvoří Tullnské zahrady více než 60 samostatných zahrádek. Jsou velmi různorodé, všechny ale vedené striktně ekologickým způsobem – chemické hnojení a postřiky jsou zcela vyloučeny, zahrada je vnímána jako biotop, do nějž patří vedle rostlin i mnoho druhů živočichů. Všechny zahrádky jsou také pojímány jako vzorové, jsou proto natolik jednoduché a nenáročné, aby si lidé s průměrnými příjmy a běžnými bydlením mohli doma zařídit něco podobného.
Najdeme tu různé zahrádky, které přímo vybízejí k tomu, aby byly napodobeny – modely malých zahrádek před domky, teras i balkónů s truhlíky, zahrady nenáročné na údržbu, zeleninová zahrádka. Jsou tady zahrady určené k odpočinku a zotavení, mezi nimi i zahrada zdraví s Kneippovou cestou vodou, zřízená tvůrci Kittenberských zahrad. Vedle nich jsou zahrady zaměřené na některé druhy rostlin – například zářivé letničky, barevné hortenzie či vznešené růže, zahrada popínavek či „tančících“ živých plotů. A jsou tu také různé umělecké celky – portugalská zahrada s vodním korytem a kovovými pergolami, anglická zahrada s bílými růžemi a ozdobnými mřížemi, zahrádka připomínající krajinu vinic v údolí Wachau, zahrada na způsob pláže u Baltu v Meklenbursku, Alpinum, nebo podmanivá zahrada s vlnícími se stezkami a červenými a purpurovými květy s názvem Čarodějnický tanec… A je tu i jedna, která připomíná malíře Egona Schieleho, místního rodáka. K tomu se nade vším tyčí stezka do korun stromů na vyhlídku a dál se prostírá upravený lesopark v luzích Dunaje. na mnoha místech si lze posedět, odpočinout, nachází se tu i zahrada s občerstvením na způsob tradičního vinného šenku pod ořešákem.


Zobrazit místo Zahradnický veletrh na větší mapě

Rosenburg - Kittenberské zahrady - Kremže - Tulln

Elegantní lázeňské městečko v okolí Vídně, přezdívané město růží. Zdejší termální lázně Römertherme, napájené horkým pramenem s vysokým obsahem síry, měli v oblibě i členové císařské rodiny. V současnosti nabízejí návštěvníkům služby na úrovni a různé atrakce (vířivky, vodní masáže, sauny...).

zobrazit celý článek
Rakousko - NP Kalkalpen, turistika po horských chodníčcích

Národní park zahrnující část alpského hřebene severně od Lince (Severní vápencové Alpy). Hory tu nedosahují velkých výšek, jsou tvořeny převážně vápencem a pokryty hustými lesy. Oblast je v současné době stále populárnější, a proto i sem směřují víkendové zájezdy s turistikou a poznávací zájezdy do Dolních Rakous.

zobrazit celý článek

Dolní Rakousko si v posledních letech vybudovalo renomé coby "Kraj zahrad“ a jako takové láká i stále více milovníků květin a zahrad na poznávací zájezdy.  Od roku 2008 zastupuje Dolní Rakousko jako vrchol ,,Zahrada Tullnu-krajská zahradní výstava Dolního Rakouska“. Zahrady na ,,dotek a k napodobení“ zahrnují nové nápady v ekologické údržbě zahrad a shromažďují rozmanité místní druhy rostlin. Zahradnictví a lesní školky z dolního Rakouska a z jiných okresů vytvořily přes 50 různých zahrad s charakteristickými vzory. Od růžové zahrady až po léčivou a relaxační zahradu, od balkonu po střešní terasu. Výjimečné na této zahradní výstavě je jednoduchost a možnost uskutečnění nabídek a nápadů ve vlastní zahradě i na balkoně - nápady pro milovníky zahrad z blízka i z dálky.

zobrazit celý článek

Vítejte na největší květinové výstavě v Evropě! Tullnské výstaviště představuje pro milovníky zahrad, rostlin, zeleniny, ovoce a květin „střed světa“. Mezinárodní zahradnický veletrh Tulln s největší evropskou květinovou výstavou se koná každý rok koncem srpna. Na více než 80.000 m² uvidíte nejlepší zahradníky a zahradní architekty a jejich velkolepá díla představující nejnovější trendy poskytující dostatek inspirace pro každého.

zobrazit celý článek
Rakousko - Kittenberské zahrady -  Toskánská zahrada

Na jihu regionu Waldviertel, poblíž města Krems leží proslulé Kittenberské zahrady. Ve zvlněném kraji najdete na ploše přes 50 hektarů pestrou podívanou plnou barev, vůní a zážitků. Komplex tvoří několik dílčích zahrad, počínaje Vodní zahradou, Toskánskou zahradou s náladou a vůní italského venkova a malou vinicí, přes třeba překrásnou Růžovou zahradu se stovkami druhů růží až po Zahradu smyslů či Japonskou zahradu nebo Skalní horskou zahradu, jako by snesenou z nadmořské výšky 1.500 m kdesi v Alpách. Pozoruhodné a krásné zahrady jsou vděčným cílem poznávacích zájezdů do Rakouska na víkend.

zobrazit celý článek

Dolnorakouská vesnice Armschlag, ležící ve vrchovině v kraji Waldviertel, je známá též jako Maková vesnice (Mohndorf). Obyvatelé Armschlagu se rozhodli plně věnovat pěstování máku a všemu, co je s ním spojeno – výrobě jídel a různých specialit, ale i kosmetiky z makového oleje, a vytvořili si i svérázný lokální folklór. Vrcholem sezóny jsou makové dožínky.

zobrazit celý článek

Waldviertel je severozápadní část Dolních Rakous, území u českých hranic je známo též jako Vitorazsko. Jsou tu města Gmünd, Weitra a Světlá/ Zwettl s klášterem, možství hradů a zámků a všelijaká zajímavá místa, která překvapí návštěvníky (vesnice máku, rezervace bludných balvanů, solné termální lázně aj.). Objevte lákadla kraje Waldviertel na pozýnávacích zájezdech do Rakouska! 

zobrazit celý článek

Typickou plodinou dolnorakouského kraje Waldviertel je mák. Pěstuje se tu skutečně odnepaměti, a to hned ve třech odrůdách - běžné modré, bílé a šedé, která se vyskytuje pouze zde. S tradicemi kolem pěstování máku a typickými produkty a gastronomií se můžete seznámit v "makové vesnici" Armschlagu či na makovém statku v Ottenschlagu.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu