autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Nádherný ostrov Capri s koupáním, spící vulkán Vesuv, rozsáhlé vykopávky starověkých Pompejí, památky a muzea Říma a Vatikánu, pohoda a relax na plážích Neapolského zálivu a Tyrrhénského moře. Věříme, že Vás nadchne i oblast Amalfi svou romantikou i výborná gastronomie a víno svou jedinečností.
Zájezd do oblasti Neapolského zálivu s ubytováním u moře. Cesta autobusem je daleká, ale každý účastník v zadní části busu bude mít k dispozici dvě sedadla.
Poznejte naše Italské puzzle. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 5x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 5x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu, loď na Capri a Amalfi, fakult. výlety, veškeré vstupné, místní dopravu a loď (100 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje.
Příplatky
3.900 Kč za 1lůžkový pokoj
800 Kč za dopravu autobusem na výlet na Amalfi (mimo lodi a místní dopravy)
600 Kč za vstupenku do Vatikánských muzeí s rezervací, do 18ti let 350 Kč
500 Kč za zálohu na vstup do muzea Villa Borghese s rezervací/ do 18 let 70 Kč/ 18-25 let 290 Kč
520 Kč za zálohu za sdružené vstupné: Koloseum, Forum Romanum/ do 18 let 70 Kč/ 18-25 let 290 Kč
280 Kč za komplexní pojištění
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Neapolský záliv: Neapol - ostrov Capri - Pompeje - Vesuv - památky Říma a Vatikánu Vatikánská muzea a Sixtinská kaple -Ostia Antica (římské městečko) - Villa Borghese, galerie umění
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-048
23.7 - 30.7.2022
7
Praha a další níže
11 990,-
Odloženo
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 10 h (ČB a po trase; HK, Pa svoz od 6 osob za 300 Kč; Br za 400 Kč), přejezd do Itálie

2. den: lodí z NEAPOLE nebo SORRENTA (přístavní městečko na tufových útesech nad mořem) na ostrov Capri, jeden z nejkouzelnějších ostrovů Tyrrhénského moře, městečka CAPRI a ANACAPRI, možnost prohlídky Modré jeskyně, plavby kolem ostrova, relax a koupání, anebo místo toho individ. prohlídka města NEAPOL (UNESCO), návštěva muzeí, královský palác, pevnost, ubytování v oblasti Neapole, návrat na ubytování

3. den: celodenní pobyt u moře nebo fakultativní výlet (minimálně 20 účastníků) za klenoty Amalfského pobřeží (UNESCO) s koupáním, SORENTO, přístavní letovisko, cesta lodí nebo autobusem, starobylé AMALFI, kdysi námořní velmoc, dóm Sant Andrea z 9. st. v lombardsko-normandském sicilském stylu, krásné koupání, místní dopravou RAVELLO, skutečný klenot amalfského pobřeží, vesnička ve skalách, katedrála San Pantaleone, výhledy na Amalfské pobřeží, Villa Ruffolo ze 13. st., květinová zahrada, procházka a vyhlídka, rezidence Villa Cimbrone, návrat na ubytování

4. den: dle podmínek sopka Vesuv s turistikou, archeologický areál POMPEJE (UNESCO), unikátní vykopávky starořímského města zničeného v roce 79 n.l. erupcí sopky, pohledy na sopku Vesuv, přejezd k Římu, koupání na dlouhých písečných plážích mezi Gaetou a Terracinou, SPERLONGA, přímořské letovisko, staré město na skále (archeolog. muzeum - sochy z bývalé Tiberiovy vily), ubytování

5. den: ŘÍM, celodenní prohlídka (UNESCO), Kapitol, starověké památky, Koloseum a Forum Romanum (rezervace předem), židovská čtvrť, antické chrámy a kostel Santa Maria in Cosmedin, San Pietro in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, nádherné renesanční paláce, fakultativně návštěva galerie Villa Borghese (nutná rezervace), variantně celodenní pobyt a relaxace u moře a koupání

6. den: celodenní koupání a pobyt u moře nebo variantně OSTIA ANTICA, bývalé římské obchodní centrum, ruiny zříceniny přístavu ze 4. stol. př.n.l., archeol. areál podávající velkolepý obraz o každodenním životě v antickém Římě, večerní koupání

7. den: ŘÍM a VATIKÁN (UNESCO), chrám sv. Petra s Michelangelovou Pietou, sv. Petr od Berniniho, Andělský hrad na břehu řeky Tibery, Vatikánská muzea, etruské umění a antika, Sixtinská kaple s Michelangelovými freskami, čtvť Trastevere, romantické náměstí Campo dei Fiori a Piazza Navona, antický Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské schody, možnost individuální večeře, noční přejezd

8. den: návrat do Prahy odpoledne


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a otvíracím dobám.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, WC, přehrávačem DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.
Svoz z Brna, Hradce Králové a Pardubic může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.
Řím je úplně uzavřen a pro turistické autobusy jsou zde zřízena odstavná parkoviště a zabezpečena pravidelná doprava místní MHD. Jízdné metrem se pohybuje okolo 1,50 € jedna cesta.

Ubytování

5x hotel 3* - je zajištěno v hotelích ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím; 2x hotel v oblasti Neapole v blízkosti moře, 3x v letovisku v okolí Říma, blízko u moře. V tomto zájezdě nemáme ze zkušenosti zajištěné večeře vzhledem k tomu, že byl malý zájem o večeře za příplatek. V letovisku je dostatek možností individuálních večeří a je tak větší prostor na koupání i po programu. 

UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
Po legislativní změně platné k 1.1.2012, se v Itálii postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích zařízeních v Itálii .
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2 € os/noc v 3* hotelích, dle lokality. Při příjezdu proto budete s velkou pravděpodobností vyzváni k úhradě pobytové taxy na recepci ubytovacího zařízení.
Doporučujeme mít tedy připravený drobný obnos ve výši několika € (dle počtu nocí) na úhradu.

Stravování

5x snídaně jsou servírované.
Další stravování se řeší v rámci programu a ochutnávek, popřípadě na doporučení průvodce.

Orientační ceny potravin:
Chléb 1,50 €, káva od 1,50 €, víno láhev od 3-5 €, minerální voda 1,5 l : 1€, pivo/limo od 2/1 €, pizza čtvrtka/celá v rest. 4€/od 10€, saláty velké nebo těstoviny od 8 €, zmrzlina od 2 €, hlavní jídlo od 15 €, menu o dvou chodech od 20 €

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

CAPRI - trajekt Sorrento - Capri - Sorrento nebo NeapolCapriNeapol - přibl. 32 € (ceny se různí dle sezóny a typu lodi), plavba kolem ostrova Capri 19 €, Modrá jeskyně 14 €, doprava po Capri (pozemní lanovka, minibusy) - 4x 1,8 €, Augustovy zahrady 1 €, vila A. Muntheho 8 €. Vila Jovis 4 €, lanovka na Monte Solaro 11 € zp., 1 cesta 8 €.
POMPEJE - archeologický areál: 15 €
SPERLONGA - archeologické muzeum: 5 €
ŘÍM - kopule sv. Petra 5 € / 7 € (s výtahem), Andělský hrad 10,50 €, metro 1,50 € / 1 jízda
OSTIA - archeologický areál Ostia Antica: 8 €, v případě mimořádné výstavy může být vstup navýšen o 3 €.
Slevy do 18 a do 25 let - nutné předložit platný průkaz.
Itálie oficiálně k 1. 7. 2014 zrušila seniorské slevy.

Kapesné

Doporučujeme min. celkové kapesné 150 €, z toho min. 100 € na vstupné.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Ostrov Capri
Capri, malý ostrov v Neapolském zálivu v blízkosti Sorrenta a Neapole, je už po dlouhá desetiletí známý jako ráj turistů. Zatímco dřív sem mířili především bohatí návštěvníci, kteří si tu mohli koupit nebo pronajmout honosnou vilu, dnes je ostrov snadno dostupný všem. Zajímavé je, že se těšil oblibě už za časů římské říše: s oblibou ho navštěvoval císař Augustus a po něm jeho nástupce Tiberius, který tu zejména ve stáří často pobýval. Uvádělo se, že se tu oddával orgiím, které končily i vražděním dívek a chlapců, ale pravděpodobně jde jen o pomluvy. Později byl ostrov po celá dlouhá staletí chudým opuštěným místem, kde žili rybáři a pastýři koz a také mniši přísného řádu kartuziánů. Až v devatenáctém století našli v ostrově zalíbení angličtí a němečtí cestovatelé.
Capri láká samozřejmě především svými krásnými scenériemi: jeho skalnaté břehy se tyčí vysoko nad mořem, ale v zátokách jsou příjemné písčité pláže. Proslulý je pohled na trojici útesů Faraglioni a neméně oblíbené jsou záběry z Modré jeskyně, kam se dá plout na loďce. Také městečka s malebnými domky (přístavy, největší město Capri i vnitrozemské Anacapri) vypadají velice malebně a vedle původních domků se nacházejí výstavné vily (známá je především vila Saint-Michel švédského lékaře a spisovatele Axela Muntheho). Z nejvyššího bodu ostrova, hory Monte Solare (kam vede lanovka) je pěkný výhled na Neapolský záliv a Vesuv. Na ostrově lze navštívit i zajímavé památky: zbytky římské Tiberiovy vily Jovis a exteriéry kláštera Certosa di San Giacomo, který vznikl ve 14. století na místě další císařovy vily; část budov dnes slouží jako škola.

Ostia Antica, přístav Římanů
Protože Řím leží ve vnitrozemí, jako hlavní přístav sloužila Římanům po staletí Ostia u ústí Tibery. Po 600 let zde bylo kvetoucí městečko, s úpadkem římské říše však poklesl i význam Ostie. Zkázu uspíšila epidemie malárie v 5. století a přístav se také začal zanášet. Město nakonec zůstalo opuštěné a bylo postupně překryté říčními náplavami. Následkem toho se i Ostia posunula do vnitrozemí, nyní je vzdálena 5 km od moře.
Díky vrstvě bahna zůstalo starověké město dobře zachováno. V archeologickém areálu, nazývaném nyní Ostia Antica, se nachází fórum, hlavní chrám Kapitol, divadlo, které po zrestaurování slouží jako letní scéna, hlavní třída Decumanus Maximus, lázně a různé obchody.

Vatikánská muzea
Vatikánská muzea patří k vůbec nejvýznamnějším muzejním sbírkám na světě. Jsou umístěna ve velkém komplexu budov, který tvoří bývalé paláce renesančních papežů. Je tu především nepřeberné množství starověkých nálezů. Egyptská sbírka sestává z artefaktů, které získali římští císaři, i z mnoha předmětů dovezených v 19. a 20. století – sochy, sarkofágy, mumie, Kniha mrtvých. Etruské muzeum v sobě zahrnuje veliké množství etruských i jiných předřímských nálezů, například pohřební vůz, bronzový trůn a zlatý poklad z hrobky v Cerveteri. Muzeum Pio Clementino je rozsáhlou sbírkou řeckého a římského umění, ačkoliv některé řecké sochy jsou pouze římskými kopiemi (např. Apollón Belvederský). Nacházejí se tu také skvělé římské mozaiky z Caracallových lázní a jedna z Otricolliho lázní v Umbrii. Muzeum křesťanských nápisů představuje významnou sbírku raně křesťanského a středověkého umění, především sochy, reliéfy a texty z prvních kostelů a katakomb (např. socha Krista – Dobrého pastýře). Další exponáty jsou uloženy v lapidáriu, které však není veřejnosti přístupné.
Obrazárna (Pinacoteca) představuje menší, ale přesto významnou sbírku obrazů od pozdně středověkých, jako např. Giottův Stefaneschiho triptych, přes renesanční, jako např. Belliniho Pieta, Leonardův nedokončený Svatý Jeroným, díla Rafaela, Caravaggia či Tiziana, až po 19. století. Do Galerie tapisérií náleží sbírka krásných vlámských gobelínů, tkaných podle Rubensových návrhů, Galerie map je ozdobena freskami z 16. století s výjevy z různých míst ovládaných Římem. Vatikánská knihovna představuje velmi důležitou sbírku středověkých písemností, ale také relikviářů, textilií, ikon a emailů. K muzeu náleží také sbírka moderního sakrálního umění.
V palácích se nacházejí krásně zdobené místnosti, především čtyři Rafaelovy komnaty, původně soukromé komnaty papeže Julia II. z let 1508-1525: Konstantinova síň, Heliodorova síň, Síň podpisu a Síň požáru Borga. Každá obsahuje čtyři malby – některé ovšem vytvořili teprve Rafaelovi žáci. Nachází se tu například známá Athénská škola nebo Setkání Attily s papežem Lvem Velikým. Další krásné malby se nacházejí v Rafaelově lodžii, ta ale nebývá běžně přístupná. Komnaty Borgiů, které obýval Juliův předchůdce Rodrigo Borgia, papež Alexandr VI., vyzdobili v letech 1492-5 freskami Pinturichio a jeho žáci.
Vrchol prohlídky Vatikánských muzeí představuje návštěva Sixtinské kaple. Palácová kaple vznikla už v letech 1477-83 za pontifikátu papeže Sixta a byla postupně v průběhu dalších desetiletí zdobena různými umělci – boční stěny pokrývají malby Perugina, Rosseliho, Boticelliho, Signorelliho a Ghirlandaia, v letech 1508-1512 vytvořil Michelangelo rozsáhlou stropní fresku s výjevy ze Starého zákona, doplněnou postavami proroků, Sibyl, biblických postav kristových předků a nahých jinochů, a konečně z let 1534-41 pochází ohromující freska Michelangelova Posledního soudu na čelní stěně

Neapol - Sorrenta - Capri - Salerno - Amalfi - Ravello - Pompei - Sperlonga - Řím - Ostia Antica - Vatikán

Itálie - Řím - Sixtinská kaple, Poslední soud, Michelangelo, 1535-41

Proslulý renesanční sochař, jehož dílo výrazně přispělo ke kráse současné Florencie i Říma. Seznamte se s jeho vynikajícími výtvory z oboru sochařství, malířství i architektury na poznávacích zájezdech za uměním a eurovíkendech do italských měst.

zobrazit celý článek
Itálie - Tivoli - Villa d´Este - tzv. Sto fontán

Zahrada Villy d´Este leží asi 30 km od Říma v Tivoli a patřila k nejnádhernějším zahradám italské renesance. Nechal jí vybudovat kardinál Ippolito II. D´Este na strmém svahu, který si vyžádal vytvoření teras. Na vrcholu svahu pak stojí vlastní budova vily. Ústřední linie zahrady je zdůrazněna schodišti, příčné linie tvoří cesty mezi terasami. Celá zahrada je inspirována a ovlivněna blízkou antickou Hadriánovou vilou. Nekrásnější a nejlákavější jsou v zahradě vodní efekty. Na poznávacích zájezdech do Říma a kraje Lazio si tyto zahrady rozhodně nenechte ujít.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Montalcino, pikantní pecorino peperoncimo

Přehled jídel, která jsou typická pro italský kraj Lazio (tedy střední Itálii v okolí Říma) a na poznávacích zájezdech do Itálie jim stojí za to věnovat pozornost.

zobrazit celý článek

Raffael Santi (1483-1520) byl italský malíř a architekt v období vrcholné renesance. Spolu Leonardem da Vinci a Michelangelem je považován za nejvýznamnějšího výtvarného umělce té doby. Jeho dílo (např. Dáma s jednorožcem, četné madony, z nichž je nejznámější Sixtinská madona, Athénská škola, Triumf Galathey) mělo vliv na vývoj malířství hluboko do 19. století.

zobrazit celý článek

Tento národní park zahrnuje masiv činné sopky Vesuv (1.282 m), která je jedinou činnou sopkou na evropském kontinentě. Jde o stratovulkán, tedy sopku jejíž kužel je tvořen vrstvami ztuhlé lávy a sopečných vyvrženin, často sypkého charakteru. Celý kužel má při základně průměr až 75 km a uvnitř starého kráteru o průměru 3,5 km vznikl vlastní kužel Vesuvu. Jeho kráter má průměr zhruba 65O metrů a hloubku až 23O metrů. Celý stratovulkán začal vznikat zhruba před 400.000 lety jako podmořská sopka a postupně vystupoval nad mořskou hladinu.

zobrazit celý článek
Itálie - Řím - Sixtinská kaple, Poslední soud, Michelangelo, 1535-41

Proslulý renesanční sochař, jehož dílo výrazně přispělo ke kráse současné Florencie i Říma. Seznamte se s jeho vynikajícími výtvory z oboru sochařství, malířství i architektury na poznávacích zájezdech za uměním a eurovíkendech do italských měst.

zobrazit celý článek
Itálie - exkurze do výrobna parmské šunky, a ta teda je!

Italská gastronomie je oblíbená po celém světě a většina lidí si představí pizzu, těstoviny někdo možná ještě tiramisu. Ale Itálie díky své velikosti, poloze v Evropě a s tím souvisejícím klimatem a vlivem okolních států má spoustu regionálních odlišností. Kuchyně Sicílie a Benátska nebo Toskánska, Kalábrie a Lazia se velmi liší nejen používaným koření, ale i druhy zeleniny a masa, nemluvě o tvarech a způsobu úprav těstovin a dezerty jsou úplně jiné. Poznávací zájezdy do Itálie jsou dobrá příležitost k tomu, abyste mohli poznat gastronomii Itálie i jednotlivých krajů.

zobrazit celý článek
Itálie - Siena - Duomo, na průčelí použit bílý a růžový mramor, doplněný černým čedičem

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek

Itálie patří k předním producentům vína a je pokládána za jednu z kolébek evropského vinařství. Vína se zde vyrábějí opravdu ve všech krajích, od severu až po Sicílii. Seznamte se alespoň stručně s vinařskými tradicemi a zajímavosti jednotlivých krajů.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu