autokarem hotel Polopenze
Přidat k oblíbeným zájezdům
Slunce, prohřáté azurové moře, oblázkové i písečné pláže, plavby lodí, pobřežní jeskyně, skalnaté ostrůvky, rozmarýn, na své si přijdou i milovníci památek a starobylých městeček. Požádáte-li Chorvata, aby vám jmenoval tři nejhezčí ostrovy své vlasti, ve výčtu nebude pravděpodobně chybět Vis. Přírodní krásy ostrova, příchuť zapovězeného – pro veřejnost nepřístupný do roku 1989, členité pobřeží s množstvím zátok, jeskyní a nejednou písečnou pláží, mediteránská městečka místo rozlehlých rekreačních center, subtropická vegetace a průzračné vody Jaderského moře zvou ke strávení krásné dovolené. Poznejte dosud nepoznané a vychutnejte ostrov, kde život plyne ještě neuspěchaným tempem.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, trajekt ze Splitu na Vis a zpět, 7x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 7x polopenzi, pobyt. taxu, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné a fakultativní služby a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
5.100 Kč za 1lůžkový pokoj (na ověření v CK-velmi omezené množství)
590 Kč/os za pokoj s balkónem (na ověření v CK)
990 Kč/os za pokoj s balkónem na mořskou stranu (na ověření v CK)
350 Kč za komplexní pojištění
300 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Dalmácie, starověký Split s Diokleciánovým palácem - pobyt na ostrově Vis v městečku Komiža, moře, koupání - městečko Vis, Titova jeskyně, Česká vila - ostrov Biševo, Modrá jeskyně, rozmarýnová pole - ostrov Ravnik, zelená jeskyně
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-539
28.6 - 7.7.2024
9
Praha a další níže
16 490,-
042-540
5.7 - 14.7.2024
9
Praha a další níže
16 490,-
Vyprodáno
042-541
16.8 - 25.8.2024
9
Praha a další níže
16 490,-
Vyprodáno
042-542
30.8 - 8.9.2024
9
Praha a další níže
16 490,-
042-548
6.9 - 15.9.2024
9
Praha a další níže
15 290,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd odpoledne z ČR,  z Prahy odjezd v 11:30 h, další nástupní místa: Hradec Králové, Pardubice, Brno, Mikulov 

2. den: SPLIT - UNESCO, individuální prohlídka před naloděním na trajekt - bývalý Diokleciánův palác s ohromnými hradbami, úzké ulice dlážděné mramorem, plavba po Jaderském moři kolem ostrovů Brač, Hvar, Šolta na ostrov Vis, městečko VIS, ubytování ve starobylé KOMIŽI u pláže, odpočinek, koupání

3. den: pobyt u moře, KOMIŽA pod horou Hum, úzké uličky s tmavohnědými domky ze 17. a 18. stol., benediktinský klášter sv. Mikuláše, přístavu dominuje renesanční pevnost s rybářským muzeem a množství příjemných posezení v romantických zákoutích na pobřežní promenádě, možnost ochutnat ryby a plody moře v Konobě Jastožera přímo nad mořem

4. den: fakult. lodní výlet na ostrov Biševo, fantastická Modrá jeskyně, vzácný příklad přírodní krásy, na ostrově všude roste rozmarýn

5. den: pobyt u moře

6. den: výlet do Titovy jeskyně v hoře Hum, odkud generál řídil vojenské a diplomatické akce, prastaré městečko VIS, zbytky řeckého hřbitova, římských lázní, pobřežní promenáda s letními sídly, a paláci, např. Česká vila, archeologické muzeum

7. den: pobyt u moře, pro zájemce výlety: ostrůvek Ravnik, krásné zátoky na jižním pobřeží, přírodní památka Stiniva, pláž Srebena, zátoka Stončica, potápěčská centra

8. den: panoramatická jízda ostrovem, na jehož svazích se pěstují známá vína, fakult. ochutnávka zdejších specialit: vína, likérů a tradičních pokrmů na usedlosti, malebné zátoky, jeskyně, písečné pláže, koupání

9. den: trajekt, plavba Jaderským mořem do SPLITU, přejezd do ČR

10. den: návrat do ČR odpoledne


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

využíváme zájezdové autobusy s klimatizací a DVD. Za Kč je možné zakoupit studené i teplé nápoje.

Ubytování

7x ubytování v hotelu Biševo *** v Komiže, přímo u oblázkové pláže, ve stínu borovic, 5 minut chůze od centra historického městečka. Pokoje jsou 2lůžkové s vlastním příslušenstvím, vybaveny klimatizací, ledničkou a TV. Za příplatek lze zajistit pokoj s balkónem, případně i obrácený na mořskou stranu. Pokoje s balkonem jsme vždy na zpětné ověření.

- CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Stravování

7x polopenze, bufetové snídaně, večeře - výběr ze tří jídel, salátový bufet

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

1)Výlet lodí – Biševo 63 eur
Cena zahrnuje: Modrá jeskyně +koupání, oběd, zátoka Porat
Vis - archeologické muzeum 3 eur
2)Výlet lodí okolo ostrova 60 eur
Cena zahrnuje: zátoka Stiniva, Vela Smokova, oběd, Vojni podkop, zátoka Barjoška
3)V případě, že počasí nedovolí 2 výlety, pak je jeden velký lodní výlet 90 eur
Cena zahrnuje: Modrá jeskyně, zátoka Stiniva, Vela Smokova, oběd, Vojni podkop, zátoka Barjoška)

Komiža – rybářské muzeum 3 eur
(modely lodí, rybářství, vyhlídka)

Ochutnávka místních specialit 21 eur

Split - Diokleciánův palác (sklepení) 7 eur

Vis - archeologické muzeum 3 eur

Kapesné

dle individuálního zájmu o výlety doporučujeme min. cca 260 Eur + kapesné pro osobní potřebu. Není podmínkou všechny výlety absolvovat

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Split a Diokleciánův palác
Vybudován na přelomu 3. a 4. stol. římským císařem Diokleciánem jako jeho sídlo po abdikaci v r. 305. Dioklecián pocházel ze sousedních Salon (Salonae, dnešní Solin), hlavního města římské provincie Dalmácie. Tam se narodil jako syn propuštěného ilyrského otroka. Palác vybudován jako přepychové reprezentační sídlo obrovských rozměrů a zároveň jako opevněný vojenský tábor; mísí se v něm antické prvky s východními. Město Split se od začátku rozvíjelo nejprve uvnitř hradeb opuštěného paláce, upravovaného a přestavovaného podle potřeby usedlíků. Ještě dnes žijí uvnitř jeho hradeb téměř tři tisíce lidí.

Komiža
Obec a přístav na západním pobřeží ostrova Vis. Leží v široké zátoce (Zaljev Komiža), pod nejvyšším vrchem ostrova Hum (587 m), který ji chrání před větry. Komiža je největší město na ostrově (má 2500 obyvatel), živé střediskem zemědělství (především se pěstuje vinná réva, ovoce a zelenina, roste zde i rohovník obecný), rybolovu a zpracování ryb a v poslední době se rozvíjí i cestovní ruch. Jsou zde četné rybí restaurace.
Město má starou rybářskou tradici, ve zdejším přístavu mohou kotvit i větší lodě. V obci samé je nejpozoruhodnější renesanční mariánský kostel Gospa Gusarica (Panna Marie "Pirátka" - podle toho, že piráti,- gusari několikrát uloupili v minulosti zdejší vzácný mariánský obraz, ale ten se vždy zázračně zase vrátil). Kostel ze 16.-17.stol je zajímavý jak architektonický, tak i vybavením interiéru. Mj. jsou tu nejstarší varhany v Dalmácii (ze 17.stol.). Kostel stojí v těsné blízkosti moře na severozápadním okraji města. Přístavu dominuje pevnost (kaštel) z konce 16. stol., ve které je instalováno rybářské muzeum. Zdejší mořeplavba má velmi starou tradici. Proslulý je zdejší typ rybářské lodě zv. falkuša, devítimetrové plachetnice s 5 vesly, s níž se rybáři mohli vydat i na otevřené moře. Předposlední falkušu je možno vidět jako exponát v muzeu. Na náměstíčku Škor stojí třípatrový palác rodiny Zankiů (původně Zanchiů), místně zvaný Zankota pocházející z 1. poloviny 18. stol. Zankiové patřili k významným bohatým rodinám v Komiže; patřila jim mj. většina pozemků na ostrově Sveti Andrija - Svetac.
V zátoce Komiža jsou krásné oblázkové pláže (Gospa Gusarica, Nova Pošta, Velo Žalo). Pláž Gusarica byla vyznamenána tzv. Modrou vlajkou.

Biševo
Malý ostrov (rozloha 5,8 km2) vzdálený od městečka Komiža na ostrovu Visu 5 nám. mil. jihozápadním směrem, od mysu Stupišće na jihozápadě Visu 2 nám. mil. Je kopcovitý, uprostřed ostrova je nevelké úrodné pole, kde se pěstuje vinná réva a olivovníky. Severní část místy pokrývá borový porost. Ve stejnojmenné osadě žije nastálo jen 14 obyvatel a několik dalších v domcích rozesetých na pobřeží ostrova. Obyvatelé jsou zemědělci a rybáři. Na ostrově jse nachází 14 jeskyň, z nichž je nejznámější proslulá Modrá jeskyně (Modra špilja či spilja). Ta je přístupná úzkou a nízkou skalní branou, ale jen za klidného moře. Světlo proniká do jeskyně skalním otvorem pod vodou a lomem paprsků vzniká nádherná hra barev od stříbřitě modrošedé po zelenomodrou. Intenzitou světelného záření může Biševská jeskyně soutěžit s proslulou Modrou jeskyní na Capri. Optimální světelné podmínky jsou dopoledne mezi 10. a 12. hodinou. V přístavu v zátoce Mezuporat (na východním pobřeží ostrova) turisté přesedají do menších člunů, kterými pak absolvují návštěvu jeskyně. Do jeskyně se platí vstupné, ale to bývá většinou zahrnuto v ceně výletu. Možnost potápění. Často se též navštěvuje tzv. Medvidina špilja či spilja. Své jméno dostala nikoli podle medvědů, ale podle tuleňů středomořských (též bývají označováni jako lachtani středomořští - latinsky Monachus albiventer), chorvatsky morska medvjedica). Ti tady po staletí žili v dost vysokém počtu, ale dnes se tu již nevyskytují - patří mezi téměř vyhynulé obyvatele vod Středozemního moře. Jeskyně je přístupná z moře poměrně velkým otvorem, ale prostor uvnitř jeskyně 160 m dlouhé se postupně zmenšuje. Úzký a nízký konec jeskyně ústí na malou pláž. Tady prý kdysi rádi pobývali i tuleni, když tu ještě žili. Medvědí jeskyně slouží dnes rybářům i rekreantům jako úkryt před nepohodou.

Ravnik
Z přístaviště v zátoce Rukavac se jezdí ostrůvek Ravnik, který leží proti zátoce Rukavac při jihovýchodním pobřeží ostrova Vis. Na jižním pobřeží ostrůvku se navštěvuje pozoruhodná jeskyně, která vznikla abrazní činností moře. Bývá nazývána Zelena spilja (Zelená jeskyně). Tento mimořádně zajímavý a bizarní geomorfologický jev představuje učebnicovou ukázku jeskyně abrazního původu, tedy jeskyně, která vznikla působením mořských vln narážejících na vápencové skály ostrůvku. Zvláštností jsou dva vchody do jeskyně, obrovské otvory do nitra ostrova, jen pár metrů od sebe vzdálené. Jeskyně je tak velká, že za druhé světové války mohla poskytovat úkryt menším válečným lodím. Lom světla, na rozdíl od Modré jeskyně na ostrově Biševo pronikající do jeskyně, ji zbarvuje do zelených odstínů. Pro krásné koupání se navštěvuje sousední pustý ostrůvek Budikovac. Nejpozoruhodnější na ostrově je další zátoka - Stiniva. Jako mimořádný přírodní výtvor je chráněna. Vznikla zřícením stropu velké jeskyně. Je charakteristická úzkým vstupem do své závěrečné části, širokým jen přibližně 7 m. Po stranách je zátoka uzavřena 35 m vysokými skalami, nad nimi pokračuje borový porost.

Split - Komiža - Biševo - Vis

Leží v severozápadní části nejkrásnějšího dalmatského ostrova Mljet. Malebnou krajinu s nejvyšším vrcholem Planjakem (392 m) pokrývá typický kras. Najdeme zde škrapová pole, závrty, jeskyně, propadliny a další drobné krasové jevy, ale také drobné laguny s brakickou (poloslanou) vodou.

zobrazit celý článek

Asi 20 km severovýchodně od Šibeniku leží po obou březích krasové řeky Krky stejnojmenný národní park. Vodnatá řeka vytvořila ve vápencovém podloží velkolepý, až 200 metrů hluboký kaňon, kde nalezneme strže, útesy, jeskyně, mnoho travertinových kaskád a vodopádů. Nejvyšší sintrový systém vodopádů tvoří Skradinski buk, který dosahuje výšky 46 metrů jeho 800 metrů dlouhou kaskádu tvoří 17 dílčích vodopádů o celkovém převýšení přes 240 metrů.

zobrazit celý článek

Mezi Zadarem a Šibenikem, asi 20 km od pobřeží leží největší souostroví Jaderského moře, Kornatské ostrovy. Vzniklo při pomalém poklesu pobřeží (asi 1 m za 1.000 let) a zaplavení mořem. Tvoří ho celkem 89 ostrovů a ostrůvků s největším ostrovem Kornat (přes 32 km2). Na většině plochy souostroví je vyhlášen národní park Kornati (218 km2, z toho 170 km2 moře).

zobrazit celý článek

V oblasti pohoří Velebit leží národní park Paklenica (96 km2), tvořený vápenci a dolomity, které protínají dva mohutné kaňony řek Velika Paklenica a Mala Paklenica oddělené 500 vysokou náhorní plošinou. Velká Paklenica je dlouhá 14 km a její skalní stěny se zvedají až do výšky 400 metrů nad hladinu řeky. Nejužší (30 až 40 metrů) a nejatraktivnější část je hned nedaleko vstupu do kaňonu. Říčka vytváří v kaňonu místy menší vodopády.

zobrazit celý článek

Mezi Záhřebem a Zadarem leží největší, nejznámější a nejnavštěvovanější chorvatský národní park Plitvická jezera (195 km2), známý u nás především z filmu Poklad na stříbrném jezeře. Jde o soustavu 16 velkých a řady menších jezer v pramenné oblasti řeky Korany s krásnou modrozelenou vodou v nadmořské výšce 500 až 640 metrů. Oddělena jsou vzájemně travertinovými stupni s kaskádami, s vodopády až 80 metrů vysokými. Celá soustava je přes 8 km dlouhá a obklopená zalesněnými horskými svahy.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Chorvatsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu