Národní park Plitvická jezera

Vodu sem dodává Bjela rieka a Crna rieka, ve spodní části ještě říčka Plitvice. Celý systém se člení na 4 Dolní jezera, která vznikla zatopením propadlých podzemních jeskyň a 12 Horních jezer. V okolí je i na 20 jeskyň s bohatou krápníkovou výzdobou, které jsou ale nepřístupné. Většinu národního parku pokrývají téměř nedotčené lesy, buď bučiny, nebo ve vyšších polohách jedlobučiny. Květena je zde jak teplomilná, tak chladnomilná. Mimořádný je výskyt orchidejí (42 druhů) a lilií (16 druhů včetně lilie cibulkonosné). Ze zvířat se vyskytuje medvěd, vlk, rys, čáp černý, puštík bělavý, tetřev hlušec nebo třeba zmije růžkatá a v čisté vodě žijící raci nebo pstruh obecný jezerní, který zde dorůstá váhy až 10 kilo. Velmi bohatě jsou zastoupeni motýli.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS s návštěvami národních parků najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Chorvatsko

Chorvatsko

Chorvatsko, země na Balkáně s dlouhým pobřežím Jaderského moře, je velmi oblíbenou turistickou destinací zejména pro dovolenou u moře. Pobyty v Dalmácii, na Istrii, na příjemných ostrovech... Zároveň je však Chorvatsko pokladnicí uměleckých památek - najdeme tu četné řecké a římské památky (zejm. Split, Pula) a krásná středověká města v benátském či orientálním stylu. Hned několik jich bylo zapsáno na seznam UNESCO. A nezapomínejme na přírodní krásy - především slavná Plitvická jezera, ale také pohoří Velebit a soutěska Paklenica či vodopády na řece Krka.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu