Národní park Paklenica

 V oblasti pohoří Velebit leží národní park Paklenica (96 km2), tvořený vápenci a dolomity, které protínají dva mohutné kaňony řek Velika Paklenica a Mala Paklenica oddělené 500 vysokou náhorní plošinou. Velká Paklenica je dlouhá 14 km a její skalní stěny se zvedají až do výšky 400 metrů nad hladinu řeky. Nejužší (30 až 40 metrů) a nejatraktivnější část je hned nedaleko vstupu do kaňonu. Říčka vytváří v kaňonu místy menší vodopády.Méně navštěvovaná
Malá Paklenica (dlouhá 12 km) má přírodu mnohem divočejší, nemá však tak vysoké skalní srázy podél říčky. V národním parku bylo také objeveno asi 70 jeskyň. Zpřístupněna je pouze jediná, největší z nich – Manita peč. Je dlouhá asi 170 metrů a má nádhernou krápníkovou výzdobu. Klima v národním parku silně kolísá podle roční doby, od zimních mrazů až 20°C pod nulou po letních 35° C. Na území parku nalezneme pestrou škálu rostlinný stanovišť. Zhruba dvě třetiny plochy tvoří lesy, v nižších polohách hlavně staré bučiny, místy obtížně průchodné porosty dubu pýřitého s vtroušenými jasany a habrovci. Výše rostou borové lesy tvořené borovicí černou a nad nimi roste kleč (nejvyšší polohy parku sahají až nad 1.660 metrů). Z jara se celá oblast pokryje kobercem květů bramboříků, vstavačů, bělozářek, kosatců a dalších květin, včetně přes 40 druhů místních endemitů (např. zvonek velebitský, řeřišníček chorvatský či lomikámen velebitský), které jinde než zde neuvidíte. Z fauny jsou hojní ptáci – skalník modrý, orel skalní, slavík obecný (který zde zpívá běžně i ve dne), žluva obecná a vzácně i sup bělohlavý. Vyskytují se i dva druhy jedovatých hadů – zmije růžkatá a zmije Ursiniho. Velmi atraktivní je i asi centimetrový pavouk stepník rudý, jehož sameček má jasně červený zadeček, takže můžete pozorovat rychle se pohybující červenou skvrnu na bílých skalách. Z historických památek je nejzajímavější předrománský kostel sv. Petra ve Starigradu-Paklenici.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS s návštěvami národních parků najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.

 

Související zájezdy

Související destinace

Chorvatsko

Chorvatsko

Chorvatsko, země na Balkáně s dlouhým pobřežím Jaderského moře, je velmi oblíbenou turistickou destinací zejména pro dovolenou u moře. Pobyty v Dalmácii, na Istrii, na příjemných ostrovech... Zároveň je však Chorvatsko pokladnicí uměleckých památek - najdeme tu četné řecké a římské památky (zejm. Split, Pula) a krásná středověká města v benátském či orientálním stylu. Hned několik jich bylo zapsáno na seznam UNESCO. A nezapomínejme na přírodní krásy - především slavná Plitvická jezera, ale také pohoří Velebit a soutěska Paklenica či vodopády na řece Krka.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu