Národní park Mljet

Národní park částečně zasahuje i do dvou slaných jezer – Veliko jezero (o ploše 145 ha) a Malo jezero (45 ha). První z nich je umělým kanálem spojeno s mořem. Ostrov ovšem vůbec nepřipomíná ostatní chorvatské ostrovy, které jsou holé a nehostinné. Je z více než 70% pokrytý lesy, tvořenými hlavně borovicí halebskou a vždyzelenými duby (hlavně dub cesmínovitý). Zajímavá je květena písčitých dun a skal s řadou endemitů. Faunu tvoří hlavně lesní druhy ptáků, z nichž největším dravcem je orlík krátkoprstý. Kdysi se na skalnatých útesech na západě a jihu ostrova objevoval tuleň středomořský. Mljet je typickým příkladem nešťastné introdukce nepůvodního druhu. Kolem roku 1910 sem byla z Indie dovezena promyka zlatá, s představou, že bude hubit zdejší jedovaté hady. Promyka si však hadů prakticky nevšímala, zato vyhubila mnoho vzácných druhů zdejších obratlovců. Ostatně dodnes zde najdeme 6 druhů hadů (např. užovku štíhlovku útlou), ještěry (gekon turecký) či 3 druhy ještěrek. uprostřed Velkého jezera leží ostrůvek Sv.Maria s benediktýnským klášterem z 12.století. Původní románská stavba prošla několika přestavbami a má dnes gotické, renesanční a barokní prvky. V minulém století byla přestavěna na hotel.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS s návštěvami národních parků najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.   

Související zájezdy

Související destinace

Chorvatsko

Chorvatsko

Chorvatsko, země na Balkáně s dlouhým pobřežím Jaderského moře, je velmi oblíbenou turistickou destinací zejména pro dovolenou u moře. Pobyty v Dalmácii, na Istrii, na příjemných ostrovech... Zároveň je však Chorvatsko pokladnicí uměleckých památek - najdeme tu četné řecké a římské památky (zejm. Split, Pula) a krásná středověká města v benátském či orientálním stylu. Hned několik jich bylo zapsáno na seznam UNESCO. A nezapomínejme na přírodní krásy - především slavná Plitvická jezera, ale také pohoří Velebit a soutěska Paklenica či vodopády na řece Krka.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu